Stop islamiseringen af Danmark

SIAD er en del af et verdensomspændende samarbejde


7 kommentarer

Pia Kjærsgaard ikke klædt på til Deadline-debat – tørklæde eller ej.

Her prøver en muslimsk kvinde bosiddende i Schweiz at gøre muslimer til ofre på linie med jøderne under 2. verdenskrig, men i virkeligheden signalerer hun, at hun er alle andre overlegen med sit islamiske tørklæde, præcis som det er nedskrevet i koranen.

Her prøver en muslimsk kvinde bosiddende i Schweiz at gøre muslimer til ofre på linie med jøderne under 2. verdenskrig, men i virkeligheden signalerer hun, at hun er alle andre overlegen med sit islamiske tørklæde, præcis som det er nedskrevet i koranen.


SIAD er enig med Pia Kjærsgaard, DF at tørklædet bør forbydes offentlige steder, men vi var mildest talt rystede over at Pia Kjærsgaard ikke var bedre klædt på til at diskutere tørklæder med Martin Krasnik i Deadline.

Pia Kjærsgaard siger at der ikke står noget i koranen om hvordan muslimske kvinder skal dækkes til. Her er imidlertid citatet fra den danske oversættelse af koranen af Ellen Wulff:

Profet! Sig til dine hustruer og dine døtre og til de troendes kvinder, at de skal trække noget af deres overklædning ned over sig [over hovedet]. Således vil de lettest blive genkendt [som rene hustruer] og ikke blive forulempet. Gud er tilgivende og barmhjertig.

I den engelske udgave:

O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to bring down over themselves [part] of their outer garments. That is more suitable that they will be known and not be abused. And ever is Allah Forgiving and Merciful.

Alt i alt bliver der sagt, at den muslimske kvinde skal vise sig som ren ved at trække klæderne tæt om sig, så hun ikke bliver forulempet (voldtaget). Ved at den muslimske kvinde viser sig som ren (renhedsprincippet) er alle andre kvinder, der ikke bruger tørklædet, urene og dermed ifølge koranen ikke bedre værd end at slå ihjel. Så når en dansker møder en kvinde med tørklæde signalerer hun, at hun er ren og danskeren er uren og dermed vantro og skal slåes ihjel, hvis hun ikke omvender sig. Man kunne kalde det en omvendt jødestjerne. Jødestjernen symboliserede mindreværd i forhold til det tyske herrefolk. Tørklædet IS’s (islams) sejrsfane signalerer at man er ren og tilhører det muslimske herrefolk og at alle andre dermed er urene.

Sura 33. 59

Sura 33. 59

Se Pia Kjærsgaard i Deadline:
http://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-713#!/06:10


5 kommentarer

ISIS lever til fulde op til Muhammeds liv og gerninger

Nu - som i Muhammeds tid. Ikke et komma er ændret i koranen - ikke en handling er ændret.

Nu – som i Muhammeds tid. Ikke et komma er ændret i koranen – ikke en handling er ændret.

Muhammed er et forbillede for enhver muslim, så at den muslimske terrorgruppe ISIS gør alt, hvad der står i dens magt for at efterligne ham, kan ikke undre nogen – eller burde ikke kunne undre.

I dag er det nødvendigt at sætte sig ind i det uhyggelige stof: islam og Muhammed, for at kunne forstå, hvad det er, der sker både her til lands, men i særdeleshed også – (og endnu især) i de muslimske lande.

Hvordan var så denne Muhammed? Det kan man læse om i den første muslimske Muhammedbiografi, skrevet ca. år 760 af Ibn Ishaq, som var hofskriver for kaliffen af Bagdad – ”Das Leben des Propheten”.
(Den er udkommet i dansk oversættelse – ”Muhammeds liv” på forlaget Rafael.):

Muhammed sparede ingen - om de var børn, kvinder eller mænd - hvis de var vantro.

Muhammed sparede ingen – om de var børn, kvinder eller mænd – hvis de var vantro.

Muhammed kom som flygtning til byen Medina. Men byens digtere advarede imod ham. Den kvindelige digter Asma sagde, at Muhammed en dag ville tage magten i byen.
Hendes digt fik folk til at lytte:
”I uforstandige folk, tænker I da slet ikke? Tror I stadig på ham, når først han har myrdet jeres ledere, ligesom folk, der grådigt griber efter den kogende suppe? Hvor er de modige iblandt jer?”
Muhammed blev vred, og Asma fik skåret halsen over, medens hun sov med sit lille barn i armene. Kort efter blev endnu to opsætsige digtere myrdet: Først Abu Afak, der også blev dolket, medens han sov; dernæst den jødiske digter Kaa´b. Ibn Ishaq skriver stolt i sin Muhammedbiografi: ”Den dag, da Asma blev dolket, var den dag, da islam viste sin styrke…Den dag blev mændene fra Banu Khatma omvendt til islam, fordi de så islams magt”.
Også jøderne i Medina modtog Muhammed og hans mænd som flygtninge og gav dem lov til at slå sig ned og indgik en fredspagt med Muhammed. Men da Muhammed hørte, at jøder havde talt ondt om ham, besluttede han, at han ville udrydde dem: ”Da profeten kom tæt på jødernes huse, råbte han: ”Oh, I brødre af aber! Har Allah ikke fornedret jer og sendt sin hævn over jer?” – ”Du vil da ikke gøre os fortræd,” svarede jøderne ham. Profeten belejrede dem i 15 dage, indtil de var udmattede, og Allah fyldte deres hjerter med skræk. Da blev de klare over, at profeten ikke ville stoppe, før han havde udslettet dem…. Dommen blev: Alle mændene skulle dræbes, og deres børn og kvinder skulle indfanges og fordeles som muslimernes besiddelse …. Herefter begav han sig til markedspladsen i Medina, hvor der i dag stadig er markedsplads, og befalede at grave massegrave. Da det var udført, blev Quraizastammen hentet og gruppe efter gruppe halshugget og kastet i gravene….I alt blev 600-700 mand halshugget, andre mener, at det var 800-900.
Da de dengang gruppevis blev ført frem for profeten, spurgte de Kaa`b: ”Hvad tror du, de vil gøre med os?” – ”Vil I da aldrig fatte det?” råbte Kaa`b, ”ser I da ikke, at han, som råber navne op, aldrig holder op, at de, som bliver bragt bort, ikke vender tilbage. Det er døden, der venter, ved Allah!”
Profeten delte deres ejendele, ligesom han fordelte de dræbtes kvinder og børn blandt muslimerne…De tilfangetagne kvinder og børn, der som hans femtedel tilfaldt ham, sendte han med sin hjælper Sa`d ibn Zaid bort for at blive byttet mod heste og våben.
En af de tilfangetagne kvinder Raihana, hvis mand nu var dræbt, tog Muhammed for sig selv. Hun forblev hans ejendom til hendes død. Da profeten foreslog, at hun skulle gifte sig med ham og bære tørklæde, bad hun om hellere at være hans slave…” (Ibn Ishaq: ”Profetens liv”, afsnittet ”angrebet på Banu Quraiza”).

ISIS slår tydeligvis alle ihjel, som ikke underkaster sig. De viser det på åben skærm i medierne, så ingen kan være i tvivl om deres forehavende.

De har sandelig Muhammed som forbillede!

Koranen siger det ligeså tydeligt: Sura 9, vers 5:
”Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe alle dem, som sætter andre ved Guds (læs Allah) side, hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i hvert et baghold! Men hvis de omvender sig, holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå!”

Når ISIS slår ihjel, dolker, skærer halsen over på ”vantro”, så følger ISIS tydeligvis blot Muhammeds eksempel og adlyder koranens påbud.
Det må kunne forventes af enhver muslim, da vi får at vide, at Muhammed er enhver muslims forbillede – og at koranens ord skal følges og ikke står til diskussion.

Som Ayan Hirsi Ali har udtalt, så kan en muslim ikke plukke forskellige vers ud af koranen og sige, at de vers bryder jeg mig ikke om, så dem sletter jeg. – Det er hele pakken – enten eller!


3 kommentarer

Sendt til Statsministeriet og pressen: “Til regeringen: Ang. Syrienskrigerne og IS-støtter”

Følgende er sendt på mail til Statsministeriets samt de fleste medier:

“Partiet SIAD forlanger alle IS tilhængere og de såkaldte Syrienskrigere interneret øjeblikkeligt, da de er til fare for det danske samfund.
Internerer regeringen ikke disse meget farlige potentielle fjender, vil Partiet SIAD senere efter et terrorangreb på dansk grund eller mod danske interesser holde regeringen ansvarlig.”

Klik på billedet for at læse baggrundsartikel for SIADs mail:

pas_vaaben_pc

http://linkis.com/www.b.dk/nationalt/rAmGu


4 kommentarer

Leder: Første række ved håndvasken, der bliver meget travlt

Inger_stoejberg1For øjeblikket er der rigtig mange på vores side der er glade og tilfredse over at Venstre nu med Inger Støjberg i spidsen, ser ud til at have forstået alvoren i uhæmmet at have inviteret uintegrerbare muslimer til Danmark.
Imamerne er kun toppen af isbjerget og det er kun nogle få imamer Venstre går efter. Man skal huske at spørge hvor imamerne har deres viden fra? Det har de fra koranen og den står ikke til diskussion, ikke et komma står forkert, som muslimerne selv siger om den.

De Konservatives Tom Benhke foreslår, at man sætter de organisationer, som imamerne støtter, på EU’s terrorlister, så man på den måde kan dømme imamerne for støtte til terror. Men – det vil være kampen mod uhyret med de syv hoveder, for hver gang man sender en imam hjem efter terrorparagraffen, vil der stå en ny parat til at overtage den andens plads og han er ikke mindre eller mere rabiat end den forrige, han prædiker kun, hvad der står i koranen.

Hvis man skulle gøre noget effektivt, skulle man følge SIADs lovforslag en for en. Vi har brugt meget lang tid på at finde en løsning på problemerne, de kan læses her.

At politkerne nu er kommet lidt til fornuft er jo herligt, siger folk. Til det kan vi kun svare, ja når alt kommer til alt, bedre sent end aldrig – men fordi de råber op nu betyder absolut ikke, at de gør noget ved problemet. For Venstres side er det et spørgsmål om at få nogle af sine vælgere tilbage fra DF, men vel også fordi at man nu kan se, at ens kromglinsende projekt med at skaffe Danmark arbejdskraft og arbejdsstyrke til en svindende og ældre befolkning, er slået komplet fejl. Drømmen om at blive godt behandlet i sin alderdom på et plejehjem af eksotiske muslimer fra hele verden braste komplet sammen, da de fandt ud af at den troende muslim ikke engang måtte røre ved den beskidte vantro. Og det var kun ét lille eksempel. Den nye arbejdsstyrke må heller ikke røre ved urene ting hvilket gør, at de er uegnet til det meste af det arbejde, deres kunnen giver dem mulighed for, så også her brast drømmen. Samtidig blev den almindelige befolkning udsat for voldtægter, overfald, gaderøverier, mobning i skolerne af de af politikerne tilkaldte muslimer. Det lagde til sidst et kæmpe pres på politikerne, idet Dansk Folkepart bare voksede og voksede og derfor er Venstre kun spydspidsen ved håndvasken, de andre partier på nær Enhedslisten må nødvendigvis følge efter.

Så en opfordring fra SIAD vil være, lad nu være med at falde på halen over, at nogle politikere nu begynder at råbe op. Støt op omkring det de siger, hver gang det går i den rigtige retning, men hold dem også fast i det de siger, så det ikke endnu engang kun bliver ved ævl og kævl, hvor borgerne tror, at politikerne nu endelig tager hånd i hanke om sagerne, men ikke gør det alligevel. Pres nu politikerne til det eneste rigtige: start af hjemsendelser af uintegrerbare muslimer. Begynd med dem der laver kriminalitet eller opfordrer til det, hjem med dem med det samme. Derefter bør der hjemsendes ikke-selvforsørgende indvandrere, da Danmark ikke kan være socialkontor for hele verden, idet vi nu selv står i en krise med arbejdsløshed, folk der mister dagpengene, lukninger af små skoler med ødelæggelse af lokalsamfundene til følge, i det hele taget al det der retfærdiggør, at vi har det højeste skattetryk i verden.
En mor der passer bedre på naboens børn end sine egne, vil blive kaldt skør, men det er ikke desto mindre det, vores politikere har gjort de sidste 20 år.
Så vent at se, der bliver meget travlt ved håndvasken. Bliv ved med at presse på.

Se klip fra TV2Østjylland hvor politikerne pludselig tør sige noget

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

Anders Gravers


En kommentar

Vore politikeres hån mod den danske befolkning. Et helt friskt eksempel.

Hvem har forræderne nu lukket ind?

Hvem har forræderne nu lukket ind?

I generationer har den danske befolkning i det store og hele i en bemærkelsesværdig høj grad stået sammen om at opbygge et fælles og værdigt samfund, hvor vi især økonomisk har hjulpet og taget sig af hinanden efter behov – uanset politisk ståsted. Med andre ord er det borgerne og ikke politikerne, der har skabt det danske velfærdssamfund.

Det faktum har især den kulturradikale politiske elite i den grad i årevis misbrugt i forbindelse med sin forkærlighed for at masseindføre muslimske befolkningsgrupper på den danske befolknings regning og ve og vel. Vore politikere – med kendte undtagelser – fremstår reelt som landsforrædere.

Mange borgmestre – også såkaldte politisk borgerlige og lokale politikere er hoppet på den limpind vedrørende modtagelse af masseindvandringen og islamiseringen af vores land. Som sådan optræder borgmester Gade, Jammerbugt kommune. “Kombaredo” lyder det lystigt fra borgmester Gade – sidst i landsbyen V. Hjermitslev, når muslimske indvandrere – også kaldet flygtninge trænger sig på, fordi islam, som de bekender sig til, i for høj grad har forpestet deres egne områder!!

Det er den respekt adskillige politikere nu udviser over for den danske befolkning. Føj for et forræderi!


2 kommentarer

Levende skjolde i Gaza under bank og trusler af Hamas

En nyligt oploaded video afslører sandheden om Hamas’ levende missilskjold


Den øverste video viser palæstinensere, der er blevet advaret af IDF om at deres hus snart vil blive bombet. De rømmer selvfølgelig huset i en vis fart, men bliver banket tilbage af Hamas-tropper for at være levende skjolde for Hamas’ raketaffyringsramper som de skjuler i private ejendomme, skoler, hospitaler, moskeer etc.

Når folkene der bor der bliver advaret af IDF om et snarligt bombardement, rømmer de stakkels mennesker selvfølgelig deres huse, hospitaler, moskeer osv., men flere patruljerende grupper af Hamas-køretøjer kører rundt i gaderne og får også besked om IDF’s advarsler og skynder sig til området og banker de evakuerende mennesker tilbage til husene, for at fungere som levende skjolde.
Så forstår man bedre der er levende skjolde i Gaza.
Mon DR (Danmarks Ramadan Radio) vil fortælle at børnene måske dør fordi de bliver tvunget til det!?
I videoen herunder (som er filmet fra et bombefly) ser man beboerne i huset bliver advaret og at de løber ud. Kort tid efter er der igen en masse mennesker på ejendommen, hvorefter piloten ikke bomber. Prøv at lægge mærke til at menneskene løber rundt, nogle endda i cirkler som om de bliver jaget, og forhold det med den første video.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 6.093, der følger denne blog