Stop islamiseringen af Danmark

SIAD er en del af et verdensomspændende samarbejde


2 kommentarer

Leder: Første række ved håndvasken, der bliver meget travlt

Inger_stoejberg1For øjeblikket er der rigtig mange på vores side der er glade og tilfredse over at Venstre nu med Inger Støjberg i spidsen, ser ud til at have forstået alvoren i uhæmmet at have inviteret uintegrerbare muslimer til Danmark.
Imamerne er kun toppen af isbjerget og det er kun nogle få imamer Venstre går efter. Man skal huske at spørge hvor imamerne har deres viden fra? Det har de fra koranen og den står ikke til diskussion, ikke et komma står forkert, som muslimerne selv siger om den.

De Konservatives Tom Benhke foreslår, at man sætter de organisationer, som imamerne støtter, på EU’s terrorlister, så man på den måde kan dømme imamerne for støtte til terror. Men – det vil være kampen mod uhyret med de syv hoveder, for hver gang man sender en imam hjem efter terrorparagraffen, vil der stå en ny parat til at overtage den andens plads og han er ikke mindre eller mere rabiat end den forrige, han prædiker kun, hvad der står i koranen.

Hvis man skulle gøre noget effektivt, skulle man følge SIADs lovforslag en for en. Vi har brugt meget lang tid på at finde en løsning på problemerne, de kan læses her.

At politkerne nu er kommet lidt til fornuft er jo herligt, siger folk. Til det kan vi kun svare, ja når alt kommer til alt, bedre sent end aldrig – men fordi de råber op nu betyder absolut ikke, at de gør noget ved problemet. For Venstres side er det et spørgsmål om at få nogle af sine vælgere tilbage fra DF, men vel også fordi at man nu kan se, at ens kromglinsende projekt med at skaffe Danmark arbejdskraft og arbejdsstyrke til en svindende og ældre befolkning, er slået komplet fejl. Drømmen om at blive godt behandlet i sin alderdom på et plejehjem af eksotiske muslimer fra hele verden braste komplet sammen, da de fandt ud af at den troende muslim ikke engang måtte røre ved den beskidte vantro. Og det var kun ét lille eksempel. Den nye arbejdsstyrke må heller ikke røre ved urene ting hvilket gør, at de er uegnet til det meste af det arbejde, deres kunnen giver dem mulighed for, så også her brast drømmen. Samtidig blev den almindelige befolkning udsat for voldtægter, overfald, gaderøverier, mobning i skolerne af de af politikerne tilkaldte muslimer. Det lagde til sidst et kæmpe pres på politikerne, idet Dansk Folkepart bare voksede og voksede og derfor er Venstre kun spydspidsen ved håndvasken, de andre partier på nær Enhedslisten må nødvendigvis følge efter.

Så en opfordring fra SIAD vil være, lad nu være med at falde på halen over, at nogle politikere nu begynder at råbe op. Støt op omkring det de siger, hver gang det går i den rigtige retning, men hold dem også fast i det de siger, så det ikke endnu engang kun bliver ved ævl og kævl, hvor borgerne tror, at politikerne nu endelig tager hånd i hanke om sagerne, men ikke gør det alligevel. Pres nu politikerne til det eneste rigtige: start af hjemsendelser af uintegrerbare muslimer. Begynd med dem der laver kriminalitet eller opfordrer til det, hjem med dem med det samme. Derefter bør der hjemsendes ikke-selvforsørgende indvandrere, da Danmark ikke kan være socialkontor for hele verden, idet vi nu selv står i en krise med arbejdsløshed, folk der mister dagpengene, lukninger af små skoler med ødelæggelse af lokalsamfundene til følge, i det hele taget al det der retfærdiggør, at vi har det højeste skattetryk i verden.
En mor der passer bedre på naboens børn end sine egne, vil blive kaldt skør, men det er ikke desto mindre det, vores politikere har gjort de sidste 20 år.
Så vent at se, der bliver meget travlt ved håndvasken. Bliv ved med at presse på.

Se klip fra TV2Østjylland hvor politikerne pludselig tør sige noget

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

Anders Gravers


En kommentar

Vore politikeres hån mod den danske befolkning. Et helt friskt eksempel.

Hvem har forræderne nu lukket ind?

Hvem har forræderne nu lukket ind?

I generationer har den danske befolkning i det store og hele i en bemærkelsesværdig høj grad stået sammen om at opbygge et fælles og værdigt samfund, hvor vi især økonomisk har hjulpet og taget sig af hinanden efter behov – uanset politisk ståsted. Med andre ord er det borgerne og ikke politikerne, der har skabt det danske velfærdssamfund.

Det faktum har især den kulturradikale politiske elite i den grad i årevis misbrugt i forbindelse med sin forkærlighed for at masseindføre muslimske befolkningsgrupper på den danske befolknings regning og ve og vel. Vore politikere – med kendte undtagelser – fremstår reelt som landsforrædere.

Mange borgmestre – også såkaldte politisk borgerlige og lokale politikere er hoppet på den limpind vedrørende modtagelse af masseindvandringen og islamiseringen af vores land. Som sådan optræder borgmester Gade, Jammerbugt kommune. “Kombaredo” lyder det lystigt fra borgmester Gade – sidst i landsbyen V. Hjermitslev, når muslimske indvandrere – også kaldet flygtninge trænger sig på, fordi islam, som de bekender sig til, i for høj grad har forpestet deres egne områder!!

Det er den respekt adskillige politikere nu udviser over for den danske befolkning. Føj for et forræderi!


2 kommentarer

Levende skjolde i Gaza under bank og trusler af Hamas

En nyligt oploaded video afslører sandheden om Hamas’ levende missilskjold


Den øverste video viser palæstinensere, der er blevet advaret af IDF om at deres hus snart vil blive bombet. De rømmer selvfølgelig huset i en vis fart, men bliver banket tilbage af Hamas-tropper for at være levende skjolde for Hamas’ raketaffyringsramper som de skjuler i private ejendomme, skoler, hospitaler, moskeer etc.

Når folkene der bor der bliver advaret af IDF om et snarligt bombardement, rømmer de stakkels mennesker selvfølgelig deres huse, hospitaler, moskeer osv., men flere patruljerende grupper af Hamas-køretøjer kører rundt i gaderne og får også besked om IDF’s advarsler og skynder sig til området og banker de evakuerende mennesker tilbage til husene, for at fungere som levende skjolde.
Så forstår man bedre der er levende skjolde i Gaza.
Mon DR (Danmarks Ramadan Radio) vil fortælle at børnene måske dør fordi de bliver tvunget til det!?
I videoen herunder (som er filmet fra et bombefly) ser man beboerne i huset bliver advaret og at de løber ud. Kort tid efter er der igen en masse mennesker på ejendommen, hvorefter piloten ikke bomber. Prøv at lægge mærke til at menneskene løber rundt, nogle endda i cirkler som om de bliver jaget, og forhold det med den første video.


8 kommentarer

Stop islamiseringen af Danmark anmelder imam Abu Bilal Ismail for opfordring til drab på jøder

ABU BILAL ISMAIL
Afsendt d. 24. juli 2014 til Østjyllands Politi:

Anders Gravers anmelder på vegne af foreningen Stop islamiseringen af Danmark Imam ABU BILAL ISMAIL for at have overtrådt Straffelovens § 266b der siger:

“§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.”

ABU BILAL ISMAIL har d. 18. juli i Al Nusra-moskeen i Berlin bl.a. udtalt følgende om jøder:

“Tæl dem og dræb dem hver og en. Skån ingen af dem. Få dem til at lide forfærdeligt…”
“Oh herre, bring pine over dem.”

Idet opfordringen er lagt ud på youtube og ikke bare er sagt inde i en dunkel moske til en lille flok, samt set i lyset af krigshandlingerne i Gaza, mener foreningen, at udover at ABU BILAL ISMAIL overtræder 266b stk.1 også derfor kan straffes for udøvelse af propagandavirksomhed, altså en særlig skærpende omstændighed.

Mener at der allerede foreligger en præcedens-dom, idet tidl. formand for Hizb ut-Tahrir – ved at bruge et korancitat – fik en dom for forhånelse og opfordring til drab på jøder, der til forveksling ligner det vi hører i ABU BILAL ISMAIL’s prædiken.

Så en klokkeklar sag for anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi.

Vedlagt bevis: youtube video


7 kommentarer

DR har nu en artikel om at Israel angriber hospital og dræber uskyldige

Billeder som er blevet frigivet til offentliggørelse af Efterretningstjenesten viser Hamas der affyrer raketter fra bl.a. moskeer, hospitaler og legepladser i byen Shuja’iya i Gaza.

På forsiden af DR’s hjemmeside er nu en artikel, hvor Israel skulle have angrebet et hospital og dræbt uskyldige. Dr er ikke kritisk overhovedet til hvad der kommer fra de såkaldte myndigheder i Gaza. D. 14. juli er der billeder fra IDF’s efterretningskilder, der viser, at raketter bliver affyret fra hospitalsgrund. Det opererer Hamas koldt og kynisk med, fordi de ved at Israel svarer igen på alle affyringer, så det er bevidst mord fra Hamas’ side på egen befolkning, idet de dækker sig bag egen civilbefolkning.
IDF_reveals_hamastactic


3 kommentarer

Danmarks Radio bør nedlægges p.gr.a af misinformation af befolkningen.

medieloegne1

Danmarks Radios ensidige tunnelsyn

Danmarks Radio fordrejer informationerne og forvrider proportionerne fra konflikten i Gaza, og misinformerer dermed hele Danmarks befolkning i en sådan grad, at de – som SIAD ser det – er indirekte skyld i et stadig voksende jødehad og i en vis grad er skyld i den Hamasvenlige politik, som bliver udøvet af folketinget, sidst set med det tocifrede millionbeløb, der er sendt til Gaza.

Trods de danske mediers skønmaleri af Hamas og dets offerrolle er virkeligheden en anden. Hamas gemmer sig bag civilbefolkningen. For at det ikke skal være løgn, er det nu afsløret, at de skyder raketter af fra moskeer, børns legepladser, skoler og hospitaler fordi de ved at IDF svarer igen mod affyringsramperne. Så kan man senere hænge Israel ud som børnemordere. Men hvem er de sande børnemordere?

Det værste af det er, at de danske medier er stærkt inficeret af gammelkommunister og ekstreme venstreorienterede, der hader Israel af et godt hjerte. Men danskerne tror generelt på deres medier, det kan de så bare ikke i tilfældet om Israel og Palæstina, idet disse ekstremt venstreorienterede har en forkærlighed for palæstinenserne, som kommer til udtryk i ensidig jounalistik. Selv deres interviews bærer tydeligt præg af at holdningen til konflikten allerede er taget. Journalister spørger med harmdirrende stemme: “hvad mener du om at masser af børn er dræbt i konflikten?”
Når det derimod gælder krigene i Afghanistan og Irak eller angrebet på Libyen hvor Danmark var med og bombarderede fra luften, er de allierede styrker ikke blevet holdt ansvarlig for og spurgt om hvordan man kunne undgå at dræbe børn. Eller hvad med de over 100.000 dræbte i konflikten i Syrien?, der hører vi ikke noget om hvor mange der er børn ud af de 100.000 dræbte, men det holder de Israel ansvarlig for – trods det at de er den mest præcise og nøjagtig bombende hær i verden – fordi Israel er journalisternes gamle fjendebillede fra dengang de stadig citerede PolPot og Mao.

SIAD mener det er så galt fat med Danmarks Radio’s ensidige vinkling, at SIAD til enhver tid vil støtte et salg af DR og så lade et andet lille selskab varetage public relation aftalen.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 6.083, der følger denne blog