april 9, 2014

Besættelsen – før og nu

Danmark besat II
Fotoet er fra den 9. april 1940 og viser en befolkning, der i al dumhed står og glor på de tyske besættere i stedet for at vende ryggen til…
Ligesom i dag, hvor muslimerne okkuperer gader og veje – for altid!?

april 7, 2014

Klag til Arla over at de har undskyldt på dine vegne

tastaturHer er mit klagebrev:

“I har betalt islamiske beskyttelsespenge og har dermed sagt undskyld for muhammedkrisen for at genvinde jeres markedsandele. I har betalt med penge I har tjent på jeres kunder uden deres vidende. De penge I har givet kan være endt til at købe kugler og sprængstoffer til at slå danske soldater ihjel i Afghanistan. Jeg vil fortsætte boykotten af jer og opfordre folk til at gøre det samme, indtil I giver det danske folk en uforbeholden undskyldning for at give efter for trusselskulturen islam.
Anders Gravers

Der kan sendes mail til Arla her:
http://www.arla.dk/kontakt/kontakt-os/

Anders Gravers

april 7, 2014

Arla sagde undskyld for forbrugernes penge

arla_logoNu er det kommet frem i Akkari’s nye bog at Arla betalte penge til muslimske organisationer for at komme tilbage på markedet i Mellemøsten efter muhammedtegnings-krisen. Pengene skulle være et plaster på såret for de muhammedtegninger som nogle danskere havde tegnet, for i de islamiske lærdes hoveder havde alle danskere havde nemlig pådraget sig fælles skyld for muhammedtegningerne.

Efter Akkari’s udsagn skulle pengene gå til to islamiske organisationer hvor religiøse ledere skulle bestemme hvad pengene skulle gå til. Så det vil sige at alle danskere, der har købt Arlas produkter, har været med til at sige undskyld og indirekte har betalt islamiske beskyttelsespenge, for at Arla igen kunne handle på det arabiske marked. Ingen ved hvor disse penge endte – de kunne være endt hos terrororganisationer som bekæmper vesten og som bl.a. ønsker at slå muhammedtegnerne ihjel.

SIAD mener at det er forkasteligt at Arla har betalt islamisk beskyttelsespenge (jizya) med forbrugernes penge. Det svenskejede Arla burde slet ikke forefindes på dansk jord med denne eftergivenhedspolitik overfor shariaimamer. Derfor opfordrer SIAD til massivt at boykotte Arla og skrive til dem og fortælle dem hvorfor vi boykotter dem nu.
SIAD opfordrer alle til at finde alternative produkter til Arla, støtte mikro-mejerier hvor det er muligt og hvor det ikke er muligt at opfordre til at der bliver skabt mejerier udenfor Arlas rækkevidde. Der hvor der ikke er noget alternativ til Arla må vi efterspørge det. Forbrugerne har pengepungen og sidder derfor med magten. Supermarkederne tør ikke tage alternativer til Arla ind, fordi de så ikke længere får procenterne for kun at handle med Arla alene. Derfor pres supermarkedet og sig at du ikke længere vil handle med dem hvis de ikke tager alternativer ind. Hjælp os med at udarbejde en liste over mejerier, der ikke er ejet af Arla. Post dem evt. under denne artikel.
Man kan skrive til Arla her:
http://www.arla.dk/kontakt/kontakt-os/

marts 21, 2014

Hvis Winston havde levet idag havde han fået menneskerettigheds-kommissionen på halsen…

churchillWinston Churchill kæmpede meget direkte og personligt mod rasende og fanatiske muslimer i slaget ved Omdurman. Det beskriver han meget levende i “The River War: An Account of the Reconquest of the Soudan”.

Som tjenstgørende officer i kolonierne havde Churchill haft rig lejlighed til at lære islam at kende. Hans bedømmelse ville nok bringe ham en straf på halsen, hvis han var i live i dag, og hvis FN’s islamisk dominerede menneskerettigheds-kommission ellers får sin vilje med at få gjort islam-kritik strafbar. Her er den i oversættelse. I respekt for Churchill’s elegante prosa har vi også medtaget hans egen version.

“Hvor forfærdelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine fromme tilhængere. Ved siden af det fanatiske raseri, som er lige så farligt i en mand som hundegalskab er i en hund, findes en frygtelig fatalistisk apati. Virkningerne er tydelige i mange lande. Sløv mangel på interesse for fremtiden, sløsede landbrugs-metoder, langsommelige handelsskikke og usikkerhed for ejendom(-sret) eksisterer hvor som helst profetens følgesvende hersker eller bor. En nedværdiget sensualisme berøver dette liv dets ynde og forfinelse og det næste (liv) dets værdighed og hellighed.
Den kendsgerning at under muhamedansk lov skal enhver kvinde tilhøre en mand som hans absolutte ejendom, enten som barn, hustru eller koncubine, må nødvendigvis forsinke den endelige afskaffelse af slaveriet indtil den islamiske tro er ophørt med at være en betydende magtfaktor blandt mennesker.
De enkelte muslimer kan måske udvise fremragende egenskaber, men religionens indflydelse lammer den sociale udvikling for dem, der følger den. Der findes ingen stærkere bagudstræbende kraft i verden. Den er alt andet end hensygnende. Muhamedanismen er en militant og missionerende tro. Den har allerede spredt sig overalt i Centralafrika, hvor den mobiliserer frygtløse krigere for hvert skridt, den tager. Og hvis det ikke var fordi kristendommen er skærmet af naturvidenskabens stærke arm, den naturvidenskab som den forgæves har kæmpet imod, kunne det moderne Europas civilisation meget vel gå til grunde, som det skete med civilisationen i det gamle Rom.”

NB: Det Churchill kalder “naturvidenskabens stærke arm” hentyder næppe alene til Newtons fysik og Darwins udviklingslære. I slaget ved Omdurman i 1898 var det ikke vestlig videnskab, men vestlig teknik, der gjorde udslaget. Modstanderen, de fanatiske muslimske Mahdi-tilhængere, var tapre, veltrænede og velorganiserede. Men deres taktik var totalt forældet. De kunne intet stille op med englændernes artilleri og effektive, tunge maxim-maskingeværer. Cirka 10.000 muslimer blev dræbt, 13.000 såret, 5.000 taget til fange. Englænderne havde 48 dræbte og 382 sårede. Det var vestens teknik, der gjorde udslaget.
Trist nok tog englænderne ikke ved lære af Mahdiens fejltagelse. I 1914 var det deres tur til at blive mejet ned af de tyske maskingeværer.

Her er Churchill’s originaltekst:

“How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man ashydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.

Individual Moslems may show splendid qualities, but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome.”

PHB

marts 15, 2014

JIHAD I KINA

kina_knivterror

Knivbevæbnede mænd angreb en togstation i det sydvestlige Kina: mindst 27 personer blev dræbt.

Kilde : Atlas Schrugs – marts 2014

Hvad medierne ikke fortalte dig – knivdrabene på en togstation i Kina forleden, blev udført af muslimer. Mindst 27 blev dræbt og 109 sårede.

Kina er under beskydning, som et hvert andet land med en voksende muslimsk befolkning. På en banegård i det sydvestlige Kina, blev et voldsomt terrorangreb udført. Togstationer synes at være et særligt yndet mål for islamistiske terrorister, masser af bløde mål – (tænk på Volgograd i Rusland sidste måned.)

En bølge af konflikt og vold følger med alle de steder muslimer immigrerer til. Hvad vil den type muslimer? Det samme som de slagter mennesker for i Nigeria, Thailand, på Philipinerne, i Indonesien, CAR, Egypten, Israel, Rusland og andre steder – en islamisk stat.

Kina er et af mange mål. Kina blev offer for det første større dødelige angreb i Beijings Tiananmen område i oktober måned, udført af jihadister, tilhørende det muslimske Uighur folk med base i Xinjiang provinsen.

CRI: ” Volden på Kunming banegården er begået af Xinjiang separatistbevægelser.”

Spor på gerningsstedet viser – ifølge lokalregeringen om søndagen – at på banegården i Kunming var dette terrorangreb tilrettelagt af separatistiske grupper fra Xinjiang.

Ifølge de lokale myndigheder blev mindst 29 uskyldige mennesker dræbt og mere end 130 sårede.

En gruppe knivbevæbnede mænd udførte omkring kl 9:00 lokal tid et terrorangreb på nævnte Kunming banegård, som ligger i hovedstaden i Yunnan provinsen i det sydvestlige Kina.

Sårede personer blev hurtigt kørt til de lokale hospitaler for at blive hastebehandlet.

De kinesiske myndigheder svor på, at ville slå hårdt ned på enhver voldelig terroraktivitet i alle dens former og garanterer befolkningen, at den kan sikre dens liv og ejendom.

marts 8, 2014

SIAD er et grundlovsparti

Bragt i SIADs netavis i 2009 og tåler i dén grad genoptryk.

Hvis man er udstyret med en smule hukommelse er Danmarks Riges Grundlov deprimerende læsning. Der er så sandelig plads til forbedringer. Ikke så meget forbedringer i selve Grundloven, men forbedringer for så vidt angår dens overholdelse.
En lang række paragraffer overtrædes rutinemæssigt:

- Selve forfatningens og styreformens ide og struktur respekteres ikke.
Højforræderi er observeret. (§§ 3, 13, 34 og 56).
- Indfødsretten kastes i grams (§44).
- Domstolenes adskillelse fra forvaltningen er tvivlsom. (§62).
- Trosfriheden respekteres ikke (§§68, 70).
- Boligens ukrænkelighed er en vittighed (§72).
- Ejendomsretten ligeledes (§73,1).
- Forbudet mod censur er kun en drøm, omend det er værre andre steder i
verden (§78).
- Påbudet om opløsning af foretagender med forbryderiske formål overholdes
ikke. (§78).
- Mødefriheden krænkes (§79).

Vi kan såmænd godt sætte navne på. Her er et par eksempler:
* Den 28. marts 1885 deltog SF-folketingsmedlemmet Ole Henriksen i en blokade af Folketinget, hvilket iflg. Grndlovens §34 er højforræderi. Flere mf’er, bl.a. statsministeren, Pia Kjærsgaard og Jesper Langballe, er senere blevet korporligt overfaldet.
* Det har aldrig været grundovsfædrenes mening at indfødsretten skulle uddeles gennem “bunkebryllyps-love”, som det nu sker.
* Statsminister Poul Nyrup Rasmussen overtrådte Grl. §19, da han undlod at rådføre sig med Udenrigspolitisk Nævn forud for sin tilslutning til den skandaløse EU-sammenrotning mod Østrigs lovlige regering (02 FEB 2000)
* Grundloven misbruges til at legitimere offentlig hjælp til ikke-statsborgere. Grl. § 75,2 lyder: Den, der ikke selv kan ernære sig og sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp fra det offentlige…. Men det overses at ordet “den” i denne sammenhæng betyder “den statsborger”, fordi der i samme §, første afsnit, står “borger”, hvilket peger hen på §71, hvor der står “dansk borger”.
* Ifølge Folketingets hjemmeside (jfr. Brl.T. 11 JUL 2004) tilsidesætter Folketinget nu helt åbenlyst Grundloven:
“Den europæiske menneskerettighedskonvention er fastslået som gældende lov af 28. april 1992 i stedet for Grundlovens paragraffer herom.”
* Vi kunne blive ved et stykke tid endnu, men hovedsagen for SIAD er dog den eklatante foragt som skiftende justitsministre udviser overfor Grundlovens § 67, hvori det hedder:

“§ 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.”

Enhver, der har gjort sig den ulejllighed at gennemlæse koranen kan overbevise sig om at der i denne såkaldt hellige skrift indgår mangt og meget som strider mod “sædeligheden”. Og hvis justitsministeren skulle have glemt det, kan vi oplyse ham/hende om at der ved “sædeligheden” forstås ganske almindelig anstændighed.

Opfordringer til mord på jøder og vantro strider i allerhøjeste grad mod sædeligheden, sådan som dette ord forstås i dette land.
FØLGELIG MÅ DET VÆRE ET UOMGÆNGELIGT KRAV TIL ENHVER IMAM, DER VIL HOLDE MOSKE AT HAN UDTRYKKELIG OG OFFENTLIGT TAGER AFSTAND FRA SÅDANNE LÆRESÆTNINGER I KORANEN.

Af Grundlovens §69 fremgår at de fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ord­nes nærmere ved lov”. Det er ikke sket.
For at overholde den grundlov, som han har påtaget sig at forvalte, SKAL justitsministeren fremlægge lovforslag om ordning af muslimske trossamfunds forhold, og dette lovforslag SKAL indeholde forbud mod at de dele af Koranen, der strider mod sædeligheden, læres i moskeer i Danmark.
Der er ingen vej udenom – hvis Grundloven skal være det papir værd, den er skrevet på.

Det ses således klart at Grundlovens §32, stk.7, hvori det hedder: Ethvert nyt medlem afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven, nok skal tages bogstaveligt for så vidt som nyvalgte folketingsmedlemmer utvivlsomt afgiver en sådan forsikring. Men det er tydeligvis en ren formssag.

(Hvis en eller anden dansker vil protestere mod mf’ernes åbenlyse foragt for Grundloven og deres egne højtidelige erklæringer ved fx. at forsyne Christiansborgs toiletter med papir, hvor Grundloven er påtrykt, skal vi ikke tage afstand).

Vi kan begræde denne ynkelige – ja skandaløse – tilstand. Og SIAD vil så sandelig gøre hvad der er os muligt for at ændre den. Men vi må nok erkende at den nuværende grundlov tillægger folketingets medlemmer en katastrofalt stor magt via ètkammersystemet. Den blev vedtaget i 1953 med et knebent flertal, fordi den blev kædet sammen med en ændring af tronfølgerloven til fordel for kong Frederiks ældste datter, vor nuværende dronning Margrethe.
Politikerne forsøger iøvrigt et tilsvarende trick, idet valget til EU-parlamentet kædes sammen med en ny ændring af tronfølgerloven…

marts 8, 2014

SION konference-deltagere angrebet af australske autonome

Melbourne: Australske autonome angriber SIONs menneskerettighedsforkæmpere.

Melbourne: Australske autonome angriber SIONs menneskerettighedsforkæmpere.

Q sSciety – en del af SION Stop Islamisation of Nations som også SIAD og SIOE tilhører – afholder for øjeblikket sit første symposium (konference) i Melbourne, Australien.

Anders Gravers var også inviteret til at tale, men måtte i sidste øjeblik melde afbud af personlige årsager.
Pamela Geller, Robert Spencer, Nonie Darwish, Ashraf Ramelah, Simon Deng, Deborah Robinson – leder af Q Society – var til en uofficiel velkomstmiddag, da de blev angrebet af en flok ekstreme venstreorienterede, der råbte og skreg “fascister” som vanvittige (ironien er gennemtrængende), mens de løb ind i sikkerhedsvagterne for at vælte dem omkuld, så de kunne komme ind og angribe SIONs fredelige menneskerrettighedsaktivister. Det lykkedes vagterne at holde stand til politiet kom. Der er taget video af angrebet, som vi lægger op på siden så hurtigt som muligt.

Læs om SION konferencen her:

http://www.qevent.org/

marts 6, 2014

To imamer voldtager deres søster – giver stress på jobbet skylden.

Kilde: http://aydinlikdaily.com/Two-Imams-Rape-Their-Own-Sister-1356

KarsRape
Chokerende vidneudsagn under retssagen mod to tyrkiske imamer, som har tilstået af have voldtaget deres søster og efterfølgende tvunget hende til at få foretaget en abort.

To imamer, der blev arresteret i en landsby nær Kars i det østlige Tyrkiet, er blevet anklaget for systematisk at have voldtaget deres egen søster og tvunget hende til at få en abort, efter hun var blevet gravid med den ene af sine brødre.

I landsbyen Yakutiye fortalte 21 år gamle HB politiet, at hun var blevet voldtaget af sin ældre bror MB den foregående fredag. Hun fortalte også, at hendes anden ældre bror AB systematisk havde voldtaget hende i det tidsrum, hun boede hos ham. Den unge dame, som syv år tidligere havde mistet sin mor og sin far for et år siden, fortalte at hun på et tidspunkt var blevet gjort gravid af en af sine ældre brødre, og efterfølgende tvunget til at få foretaget en abort. Begge brødre er imamer i det tyrkiske Direktorat forReligiøse Anliggender.

Efter at være blevet arrestret, tilstod den 21 åriges ældre bror AB sin forbrydelse og udtalte, at han havde voldtaget sin søster, fordi han på grund af sit krævende job følte sig stresset, mens AB’s ældre bror MB tilføjede, at han havde givet sin yngre søster penge, som en del af det forhold, han havde påtvunget hende.

Oversættelse: Feralchild

marts 1, 2014

Malaysisk barn slået over tusind gange, ifølge en svensk domstol.

Kilde: The Malaymail.com 20 feb. 2014

Ægteparret, som påstås at have slået deres søn for ikke at bede sine bønner, her sammen med alle deres børn.

Ægteparret, som påstås at have slået deres søn for ikke at bede sine bønner, her sammen med alle deres børn.

Kuala Lumpur 20 feb.2014

Et barn af et malaysisk ægtepar, som i Sverige er blevet sigtet for at slå deres børn, fortalte i en svensk retssal i går, at han var blevet tævet af sin mor over tusind gange sidste år.

Den ene af drengens søskende, fortalte også i retten, som er beliggende i Solna distriktet i Stockholm, i et videoudsagn, at hans mor havde slået ham med stokke og en tæppebanker, ifølge en nyhedsmeddelelse fra Astro Awani.

”Jeg tror ikke, at mine forældre, efter dette, ville kunne lide mig eller elske mig mere,” blev en af Shalwati Norshals og Azizul Rahem Awaluddins børn citeret for at sige til den lokale avis The Star, da han blev spurgt, om hans forældre måske ville opdage, at han havde talt med politiet. ”Jeg er urolig for, om mine forældre vil slå mig, hvis de finder ud af, at jeg ikke er i skole,” tilføjede han.

The Star meddelte, at en af børnene beskrev, at han ved forskellige lejligheder var blevet tævet – en gang da han spillede høj musik, mens han lavede sine lektier; en anden gang under et skænderi med sin søster på en biltur til skole og en tredje gang, mens han studerede Koranen med sin mor, Shalwati.

Avisen kunne også fortælle, at barnet sagde, at hans mor ofte slog ham, når han så YouTube videoer, i stedet for at slutte sig til den øvrige familie til middagsmad, eller når han svarede igen og stampede i jorden.

Astro Awani meddelte endvidere, at en af børnene sagde, at hans far tævede ham over hundrede gange sidste år.

Barnet anklagede også Azizul for at lade ham stå i en krog af huset hele dagen, som straf for noget.

Et andet af børnene blev, ifølge den svenske nyhedsportal The Local, citeret for at sige, at hans mor havde slået ham så ofte, at han ikke kunne mærke hendes slag mere.

Shalwati og Azizul, som er uddannet som lærere på almen linie ( Secundary Scchool) og som nu er ansat i Tourism Malaysia med base i Stockholm, er sigtede for flere tilfælde af grove overgreb på deres børns integritet og for at have overfaldet deres børn.

Shalwati og Azizul er anklaget for vold mod deres fire børn, som er i alderen mellem syv og fjorten år, i deres hjem i Stockholm, mellem september 2010 og 17 december 2013. De har kunnet se frem til mellem seks måneder til seks års fængsel for hver anklage. Retten er sat til at vare 10 dage, indtil 10 marts

Ægteparret blev fængslet 18 december sidste år, efter at være blevet anklaget for at tæve deres børn, fordi disse ikke bad deres bønner (til Allah)

I 1979 var Sverige det første land i nyere tid, der forbød korporlig afstraffelse.

Oversættelse: Feralchild

februar 25, 2014

SIOE Italy arrangerer flashdemo i Bologna d. 28. feb. kl. 12.00

george_soros1_stop

Repræsentanter fra George Soros’ organisation kommer til Bologna for at diskutere med Bologna’s byråd om, hvordan man kan implementere muslimerne mere i det italienske liv.
Det kan SIOE Italy ikke se at Soros skal blande sig i, men det gør han over hele Europa. Han har lange og intense møder med EU-toppen, hvor han taler for mere muslimsk indvandring til EU og hvordan de kan implementeres i EU og blive gode samfundsborgere.

SIOEs mening er at EU bruger muslimsk indvandring til at nedbryde den lim der holder nationalstaterne sammen, sådan at EU kan få mere magt. Soros’ organisationer advokerer også for at få det Muslimske broderskab – som har udryddelsen af de vestlige regimer som endemål – tilbage til forhandlingsbordet i Ægypyen. Soros’ organisationer har også tæt kontakt til Hamas, som de ønsker USA og EU skal slutte fred med.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 2.941, der følger denne blog