Stop islamiseringen af Danmark

SIAD er en del af et verdensomspændende samarbejde


2 kommentarer

Læserne Blogger

Ytringsfriheden under angreb - SIAD lader nu også læserne blogge.


Historien gentager sig.
De firmaer og håndværkere, der i begyndelsen af fyrrerne arbejdede for tyskerne, blev efter krigen dømt for deres landssvigeri.
Enhver dansker, der deltager i opførelsen af muslimske kaserner, kaldet moskeer, vil også en dag skulle stå til regnskab for deres forræderi.
Ikke blot firmaer og håndværkere. De politikere, der hele tiden arbejder for integration, er at regne som landssvigere.
Islams etablering i Vesten med hjælp fra “gode” mennesker er at regne for højforræderi.
Mange vil sige, at det vidste de ikke, men enhver kan følge med i, hvad islam står for – og man kunne begynde at lytte til det slet ikke hemmelige formål fra muslimernes side: en overtagelse af hele verden, så ingen længere skal være i tvivl, om der findes himmel og helvede.
De bringer os helvede, som de selv har levet i gennem næsten halvandet årtusinde.


4 kommentarer

Boykot af moskebyggeriet på Vibevej

SIAD har modtaget følgende fra Undallslund Plantage bloggen .
SIAD støtter aktionen mod byggeriet af  moskeen så lang tid de holder sig inden for rammerne af straffeloven.

Strategi mod moskebyggeriet på Vibevej

august 30, 2011 af undallslund

Dette var beskeden til det danske samfund fra de autonome omkring Jagtvej 69. Vi vil nu også føre krig mod moskeen på Vibevej men det skal være en lovlig krig. Den skal være åndelig og følge loven i Danmark

Undallslund Plantage bloggen starter Boykot aktioner mod alle der på nogen måde vil hjælpe Irans præstestyre med at bygge en kaserne på vibevej.
Strategien er at arkitekter og byggefirmaer der vi bygge det islamiske præstestyres kaserne på Vibevej udsættes for jagtvej 69 strategi bare uden vold og uden at ødelægge København for 100 millioner kroner.
Vi finder ud af hvem de er og sætter dem op til tørre i skuret
hvor man så kan følge disse forræderiske firmaer og hvor de ellers arbejder og da kimer dem ned så de får svært ved at få nye kunder og ringer og advarer deres kunder med at de samarbejder med det islamiske præstestyre.
Der skal tages billeder og filmes, så støtterne kan vises frem, en ren og effektiv boykot af disse firmaer, fra den private til firmaer der direkte eller indirekte støtter byggeriet


5 kommentarer

Hvad skal man gøre ved muslimske indbrudstyve?


George, en ældre mand fra Dearborn, Michigan var ved at gå i seng, da hans kone fortalte ham, at han ikke havde slukket lyset i haveskuret, som hun kunne se fra soveværelsesvinduet.

George åbnede bagdøren for at gå ud og slukke lyset, men så at der var en bande muslimer i skuret, der var igang med stjæle hans ting.
Han ringede til politiet, som spurgte: “Er nogen af dem inde i dit hus?”

Han sagde: “Nej,” men de har brudt ind i mit haveskur og er ved at stjæle fra mig.

Den vagthavende politimand sagde: “Alle patruljer er optaget. Du skal låse din dør og så vil vi sende en patrulje ud til dig når vi har en ledig. “Okay”, sagde George.

Han lagde røret og talte til 30 sekunder.

Så ringede han til politiet igen.

“Hej, jeg ringede til dig for et par sekunder siden, fordi nogle muslimer var ved at stjæle ting fra mit skur. Nå men nu behøver du ikke at bekymre dig om dem, for jeg har lige skudt dem. “Så lagde han røret på.

Inden for fem minutter var seks politibiler, et SWAT team, en helikopter plus to brandbiler, en paramediciner, og en ambulance dukket op på hans bopæl og fangede tyvene på fersk gerning.

Den vagthavende politibetjent sagde til George: “Jeg troede at du sagde, at du havde skudt dem? “

George sagde: “Jeg troede, du sagde, at der ingen politibetjente var til rådighed?

Griner fra Barenakedislam


3 kommentarer

Almindelige egyptere er forpligtet til at dræbe ‘zionister’, som de støder på

En ledende gejstlig i det egyptiske Muslimske Broderskab Dr. Salah Sultan har erklæret, at almindelige egyptere er forpligtet til at dræbe 'zionister', som de støder på. Ifølge Arutz Shevas’

En ledende gejstlig i det egyptiske Muslimske Broderskab har erklæret, at almindelige egyptere er forpligtet til at dræbe ‘zionister’, som de støder på. Ifølge Arutz Shevas’ ekspert i arabiske anliggender, Dalit Halevy, er udtalelsen et led i en almindelig bølge af tilskyndelse, der direkte truer israelere, som på nuværende tidspunkt befinder sig i Egypten.

Dette kommer efter Det muslimske Broderskabs opfordring til at afslutte fredstraktaten med Egypten og trusler om at dræbe Israels ambassadør, hvis han ikke forlader landet. Skønt der er mange fordele for Egypten, hvis de fortsætter deres forbindelser med Israel, ikke mindst en fortsat amerikansk støtte, er det ikke altid det, der tæller i Mellemøsten, hvor had ofte er stærkere end logik.

Dr. Salah Sultan, en foredragsholder i islamisk lov ved Kairo Universitet og leder af Al Quds komiteen i Verdens Federation af Islamiske Videnskabsmænd, erklærede i fredags, at en egyptisk borger, der støder på en “zionist,” burde dræbe ham. Dette bør gøres, fordi Israel “dræbte” Camp David Aftalen, forklarede han. Sultan sagde, at Israel provokerer Egypten ved at pege sine jagerfly mod egyptiske soldater.

Sultan talte ved et protestmøde udenfor Israels ambassade i Kairo foran omkring 200 medlemmer af Friheds- og Retfærdighedspartiet (en front for Det islamiske Broderskab), bevægelsen Det islamiske Broderskab og andre yderliggående grupper.

I et interview i april sagde Sultan, at “befrielsen af Palæstina vil komme fra Tahrir Square.”

Da korsfarerne invaderede Jerusalem, startede befrielsen fra Egypten, sagde han. Tilsvarende, da mongolerne nåede Syrien i det 13’ende århundrede, var det egyptere, der organiserede og blokerede dem. “Den næste kampagne [mod Israel] vil blive lanceret fra Egypten,” sagde han.


2 kommentarer

Læserne blogger: Det eneste valgspørgsmål bør være muslimernes tilstedeværelse

Ytringsfriheden under angreb - SIAD lader nu også læserne blogge.


Man har udskrevet valget, og der skrives vidt og bredt, at valgkampen skal føres på økonomien og kun den.
Rettelig burde det eneste valgspørgsmål være muslimernes tilstedeværelse. En repatriering (læs: udvisning) af sådanne ville løse alle andre økonomiske problemer samt sikre landets overlevelse.
ISLAM er vort absolutte hovedproblem, og det skal løses.
Moske var det en ide at arbejde sammen med Københavns Borgerrepræsentation – de kan åbenbart stemme ja til hvad som helst.

Poul Berg


3 kommentarer

Snart sharia-kontrol i det østlige London?

Muslimer i London har svaret igen på terrorangrebet Oslo.
Kort tid efter angrebet så man pludselig hele den østlige del af London plastret til med plakater med teksten:
“Sharia controlled Zone” Med adskillige forbudttegn blev det gjort klart at det nu var forbudt at drikke, ryge, feste, spille høj musik og at gamble.
En gruppe ved navn “Muslims against Crusades” med den omstridte muslimske sharia-prædikant Anjem Choudary som talsmand stod bag plakaterne.

Anjem Choudary stod frem og fortalte pressen at områder i London snart ville blive patruljeret af Sharia-politi.
“Vi er støttet i den nordlige, sydlige, østlige og vestlige del af London. En lille gruppe som har troen kan ændre samfundet.”

Plakatophængningen var delvist en reaktion på Breiviks massemord i Norge.
“Efter Oslo-angrebene vil det ekstreme højre fokusere mere og mere på muslimer, så vi bliver nødt til at højne vores sikkerhed”, udtalte han.
“Vi er ikke ligesom jøderne og de kristne, vi vil ikke blot vende den anden kind til. Vi vil forsvare os selv og det er en forpligtelse for muslimer at kæmpe en hellig krig (jihad)”

Straffen for at bryde sharialovene er stening til døden for utroskab og afhugning af hænder for tyve.

Se Pat Condells svar på plakaterne:


8 kommentarer

Hvad f….. laver de her?

Rigtige muslimer viser muslimske politikere at de foragter dem, for rigtige muslimer deltager ikke i valg og laver menneskelove. De følger Allahs love og intet andet.


Socialdemokratisk muslimsk politiker udsat for klistermærkekampagne iværksat af muslimer.

Når muslimer bliver flere end 10% af et lands befolkning starter der borgerkrigslignende tilstande. Disse tilstande skal føre til at den oprindelige befolkning konverterer til islam for at få fred for de islamiske chikanerier. Samtidig vil alle, der kalder sig muslimer, blive tvunget til at indordne sig efter islamisk lov, det er det vi nu ser i de muslimske getthoer. Politikere der kalder sig muslimer får nu slette skjulte advarsler om at blande sig uden om de vantros politik for som rigtig muslim gælder kun Allahs lov og intet andet.


Skriv en kommentar

LEDER

Danmark den 26. august 2011 blev der på Marienborg udskrevet det længe ventede folketingsvalg, der skal finde sted d.15.september 2011.

Under den politiske duel på TV2 kl. 19:00 til 20:00 mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen og formand for socialdemokraterne, Helle Thorning Schmidt fremkom der et ultrakort indslag om integrationen (underforstået drejede det sig vel især om integrationen af den megastore gruppe af muslimske indvandrere), hvilke bud de to duellister havde på løsninger omkring (de vedvarende) integrationsproblemerne?

SIAD synes, at det må være på tide klart at fastslå, at tiden nu definitivt er inde til, at indvandrerne selv har ansvaret for sin integration, mentalt og socialt, hvilket vil sige, at man som voksen person generelt er selvforsørgende og indordner sig under landets love uden særbehandling og uden at stille særkrav. Kan eller vil man ikke indordne sig under de krav, er det udvisningsgrund. At forekomsten af kriminalitet i indvandrerfamilier er udvisningsgrund. Det skal ophøjes til lov og være gældende uanset, om man har fået tildelt statsborgerskab eller ej.

Hvis politikerne ikke kan indse nødvendigheden af at lovgive om drastiske tiltag omkring integrationen og omkring indvandrerne, men vil fortsætte den horrible kurs at blive ved med at sende millioner efter millioner ud til personligt underhold, almen underholdning og acceptere den ikke alene snigende, men åbenlyse islamisering af vores land, er de ikke værdige eller berettigede til at blive valgt af den danske befolkning til Det Danske Folketing og en kommende Regering.

KM

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).


9 kommentarer

Anders Gravers’ tale til SIAD-medlemmer

Breiviks sygelige og utilgivelige terrorhandling skal ikke få lov til at stoppe den fuldt ud berettigede og vigtige islamkritik og kritik af islam i vores lande. Det er netop fordi islam har påvirket vores samfund så demonstrativt og efterhånden spiller så stor en rolle og at islamkritikken/islamkritikkerne konstant forsøges latterliggjort – at denne tragiske handling kunne ske.

Vi skal fortsat blive ved med at råbe op om islams uvæsen og oplyse om hvad islam står for af tvang, vold, ufrihed og forskelsbehandling af mænd og kvinder. Jo mere vi råber op og får folk til at vågne til realiteterne des mere kan vi være med til at undgå at folk som Breivik bliver så desperate over politikernes fuldstændig ignorante opførsel overfor de klokkeklare fakta om islam, at de går ud og udøver terror som vi lige har set.

Vi skal konstant og vedholdende blive ved med at smide fakta om islam i hovedet på politikerne og engagere os politisk for at få vendt denne selvmorderiske udvikling for vores lande. Vi må ikke af angst for at blive sat i bås med folk som Breivik (af bla. radigale tosser som Shansen) tie og krybe i skjul for derved giver vi indirekte disse gale tosser medhold i deres vanvittige sammenligninger. Denne forfærdelige terrorhandling skal få os til at blive endda mere vedholdende i vores arbejde for et stadigt frit, demokratisk, trygt samfund som vore børn og børnebørn trygt kan vokse op i.

Vi skal have vendt den gale udvikling hvor vores døtre og søstre efterhånden er blevet bange for at gå alene ude om aftenen. De skal fortsat kunne gå som frie mennesker i vores samfund, på lige fod med alle andre uden at frygte at skulle blive overfaldet og voldtaget af umennesker med et totalt forkvaklet syn på kvindekønnet som er blevet overleveret generation efter generation. Danmark har kæmpet for kvinder og mænds ligeret igennem de sidste 100 år og vi kan bryste sig af at være et af de første lande hvor kvinder fik almindelig valgret og at være det land i verden som fik den første kvindelige minister tilbage i 1924.

Vi skal ikke blive bange for “tonen i debatten”. Vi har stadig vore ytringsfrihed som vi skal bruge fuldt ud. Og vi har stadig vores domstol hvor man kan blive straffet for injurierende og æreskrænkende udtalelser. Dette fungerer fint. (Her taler jeg ikke om §266b som bør fjernes). Vi skal blive ved med at kalde en spade for en spade og den såkaldte profet for en pædofil landevejsrøver for det var hvad han var, hvis man ellers gider at læse de forskellige islamiske værker og læse om den såkaldte profets liv og levned.

Det er ikke “tonen i debatten” der er farlig. Det er ikke denne tone der udløste at galningen Breivik udførte sin terrorhandling. Det er netop de politisk korrektes ignorering af islamkritikere og ignorering af de facts om islam som gang på gang bliver smidt i hovedet på dem, der er farlig. Det er forsøget på at tie islamkritikken ihjel og det er forsøget på at latterliggøre eller at ekstremisere de mennesker som kæmper for deres land og for deres børn og børnebørns fremtid, der er farlig. Det er denne undertrykkelse der kan være med til at få personer som Breivik til at miste besindelsen og gå amok. Dette må ikke ske igen.

Lad os sammen fortsætte vores arbejde for Danmark og resten af Europa og lad os gøre det endda endnu mere ihærdigt. Åbn øjnene på mennesker i din nærhed, få dem til at indse hvad islam består af og hvilken fatal indflydelse den har på vores land. Råb dine politikere op og bliv ved selv om du føler at de ligefrem har besluttet ikke at ville høre efter. På et eller andet tidspunkt skal det nok lykkes.
Vi må ikke give op af angst for at blive sat i bås, for vi ved hvad vi snakker om og dem der forsvarer islam ved enten ikke hvad de snakker om eller også er de parate til at konvertere. Ingen af delene kan vi tage seriøst. Vi har et land at kæmpe for og vi har en forpligtelse til at overlade dette land til vores børn og børnebørn i den stand vi selv modtog det, nemlig med tryghed, frihed og lighed.

Vi lover at vi aldrig vil overgive Danmark til islams tilhængere – aldrig!


2 kommentarer

Det er verdens mægtigste mand, der viser, hvad han tænker

"Jeg vil stå sammen med muslimerne, hvis de politiske vinde vil dreje i en hæslig retning."

Vi har modtaget og oversat:
Det er verdens mægtigste mand, der viser, hvad han tænker. Eller er det den traditionelle løgnepropaganda op til et præsidentvalg? Vi ved det ikke. Men hvis nogen vil kontrollere det, kan de skaffe sig Obamas bøger.

Emne: Obama og de hvide: A Coil of Rage

Jeg købte og læste Obamas bog, Audacity of Hope (Audacity = Dristighed, Hope = Håb)).
Den var svær at læse når man tænker på hans holdning overfor os og alt amerikansk. Lad mig tilføje et udtryk, som han selv brugte til at beskrive sin holdning overfor hvide.
Han har i sig en “(Spændt) fjeder af raseri”.
Hans ord, ikke mine.

DETTE ER VOR PRÆSIDENT — HAN SØGER GENVALG, SOM DU VED! Er der noger derude, der er vågne?

Alle, der er gamle nok til at stemme, burde læse hans to bøger. Køb dem ikke, lån dem på biblioteket.

Fra Drømme Fra Min Far:

“Jeg holdt op med at tale højt om min mors race i 12-13 års alderen, da jeg begyndte at fornemme at ved at gøre det fedtede jeg for de hvide.

Fra Drømme Fra Min Far:

“Jeg fandt trøst i at pleje en gennemtrængende følelse af forurettelse og fjendtlighed mod min mors race.”

Fra Drømme Fra Min Far:

“Der var noget ved hende som gjorde mig vagtsom, en smule for sikker på sig selv, måske, og hvid.

Fra Drømme Fra Min Far:

“Det forblev nødvendigt at bevise hvilken side du stod på, at vise din solidaritet mod de sorte masser, at lange ud og nævne navne.”

Fra Drømme Fra Min Far:

“Jeg vil aldrig efterligne hvide mænd og brune mænd hvis skæbner ikke talte til mit eget. Det var ind i min faders billede, den sorte mand, Afrikas søn, at jeg pakkede alle de egenskaber, jeg søgte i mig selv; egenskaberne hos Martin (Luther King? o.a.) og Malcolm (Malcolm X, sort amerikansk muslimsk præst og aktivist, o.a.), Du Bois og Mandela.”

Og TIL SLUT………og mest skræmmende:

Fra Audacity of Hope:

“Jeg vil stå sammen med muslimerne, hvis de politiske vinde vil dreje i en hæslig retning.”
Hvis du aldrig før har sendt en e-mail videre, så er det nu, det er tid at gøre det!!
Vi har en person med den mentalitet til at lede denne STORSLÅEDE natIon! hold øje med ham og blink ikke.
Jeg er ligeglad om du er demokrat eller republikaner, konservativ eller liberal, vær opmærksom på holdningen og karakteren hos denne siddende præsident.
——————————————————————–
Her er originalteksten:
I bought and read Obama’s book, Audacity of Hope.
It was difficult to read considering his attitude toward us and everything American. Let me add a phrase he used to describe his attitude toward whites.
He harbors a “COIL OF RAGE”.
His words, not mine.

THIS IS OUR PRESIDENT — HE’S RUNNING AGAIN, YOU KNOW! Is anyone out there awake?

Everyone of voting age should read these two books by him: Don’t buy them, just get them from the library.

From Dreams From My Father:

“I ceased to advertise my mother’s race at the age of 12 or 13, when I began to suspect that by doing so I was ingratiating myself to whites.”

From Dreams From My Father :

“I found a solace in nursing a pervasive sense of grievance and animosity against my mother’s race.”

From Dreams From My Father:

“There was something about her that made me wary, a little too sure of herself, maybe and white.”

From Dreams From My Father:

“It remained necessary to prove which side you were on, to show your loyalty to the black masses, to strike out and name names.”

From Dreams From My Father:

“I never emulate white men and brown men whose fates didn’t speak to my own. It was into my father’s image, the black man, son of Africa, that I’d packed all the attributes I sought in myself: the attributes of Martin and Malcolm, DuBois and Mandela.”

And FINALLY ……….. and most scary:

From Audacity of Hope:

“I will stand with the Muslims should
the political winds shift in an ugly direction.”

If you have never forwarded an email, now is the time to do so!!! We have someone with this mentality running our GREAT nation! Keep your eye on him and don’t blink.

I don’t care whether you are a Democrat, a Republican, a Conservative or a liberal, be aware of the attitude and character of this sitting President.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 2.941, der følger denne blog