Stop islamiseringen af Danmark

SIAD er en del af et verdensomspændende samarbejde


5 kommentarer

Fredelig DDL demo angrebet af Århus-borgmesterens voldelige tolerance-demo


Imorgen tidlig skriver vi om oplevelserne til DDL og EDL’s fredelige counterjihad-møde i Århus i Mølleparken lørdag. En god og hyggelig eftermiddag indtil Århus byråds stormtropper begyndte at kaste med sten, flasker, cykler og romerlys mod politiet og demonstranterne. Følg med på opdateringerne imorgen her på SIADs netavis.


5 kommentarer

DDL kræver dementi fra TV2 Østjylland

Til TV2 øst Jylland

Att.: Redaktionen

Viceborgmester lyver for åben skærm

I forbindelse med understående debat program, lades påstanden fra Rabih Azad Ahmad om, at Danish Defence League skulle have inviteret nazister, stå uimodsagt.

Dette er fuldstændigt forkert og må betragtes, ud over at være meget ringe journalistik, som et bevidst stigmatiseringsforsøg fra TV2 øst jyllands side . Da det ikke tager 2 minutters research, at finde frem til det stik modsatte. Netop at Nazister ikke er velkomne og ej heller er inviteret, ønskes omgående dementi. Vi kræver ydermere en offentlig undskyldning for at ordstyrer Susanne Diekema i starten af udsendelsen betegner Danish Defence League som ekstremister, da det er åbenlyst for et hvert saglige menneske, at national socialisme er uforenlig med vores organisation og ekstremisme er en fejlagtig kategorisering.

Vi er en menneskerettighedsorganisation med demokratisk sindelag, der netop bekæmper ekstremisme (se nederstående formålserklæring)

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2012/03/26?video_id=26421&autoplay=1

Der forventes snarlig handling

Med nationale hilsner

Danish Defence League

Philip Traulsen

Formålserklæring for EDL:
Læs resten


2 kommentarer

TV2Østjylland fjende af ytringsfriheden?

TV2Østjylland har siden det blev proklameret at Danish Defence League ville lave en international demonstration i Århus ført deres seere bag lyset med en usmagelig propaganda, der nærmer sig Goebbelske højder.

En af de første udsendelser hvor man tog demonstrationen op, havde man travlt med at sige at Breivik så op til EDL (English Defence League), en bemærkning helt ude af kontekst. Den havde været relevant, hvis det havde været tilfældet at EDL havde set op til Breivik. Ellers har det kørt slag i slag, man har raskt væk kaldt EDL og DDL ekstrem højreorienteret, trods det at man ikke har en fordelingsnøgle over hvordan man skal bruge skatteborgernes surt tjente skattepenge, og når man ikke har en politik over dette, kan man ikke sættes i bås som hverken højre- eller venstreorienterede.

Denne defamering af demonstrationen og grupperne der deltager når uanede højder i programmet Ud med sproget med temeat “højreekstremister”. Der får tre politiske modstandere af demonstrationen lov til at svine DDL og EDL til igen med ord som “rabiate”, “ekstrem” “ekstrem højreorienterede” og “ekstrem voldelige, der burde forbydes at demonstrere”.

Men som om tre modstandere ikke er nok, så inviterede man nazi-Carlsen fra Danskernes Parti til at tale det modsatte synspunkt, trods det at alle de deltagende organisationer tager kraftigt afstand fra nazister. Hans optræden på TV har selvfølgelig kun haft ét formål fra TV2Østjyllands side, nemlig en yderligere defamering af demonstrationen og deltagerne.

Som om det heller ikke er nok, fik Rabih Azad Ahmad (byrådsmedlem for De Radikale) lov til uimodsagt at sige, at formanden for DDL har inviteret nazister til at komme til demoen, trods det at det er den største løgn. Det er komplet uforståeligt, at et byrådsmedlem kan få sig selv til at udslynge en sådan påstand som allerede er blevet dementeret en gang af DDL. Læs her om dementiet af løgnepåstanden: http://norwegiandl.com/modules/nyheter_norsk/item.php?itemid=76
DDL har krævet at få et dementi fra TV2Østjylland og at Rabih Azad Ahmad trækker løgnehistorien tilbage. Så snart vi har kravet fra DDL til TV2Østjylland, bringer vi det her på siden.


2 kommentarer

Muslimer demonstrerer for at ære Toulouse-morderen

Politiet i Frankrig forhindrede en gruppe i at demonstrere til minde om Toulouse-morderen.

Lørdag eftermiddag forhindrede 100 kampklædte politifolk en gruppe på omkring 30 mennesker i at holde en demonstration til minde om Muhammed Merah, manden, som stod bag mordene på tre børn og en lærer på den jødiske skole i byen, samt de tre franske soldater i foregående uge.
Morderen, Merah blev dræbt af politiet et par dage før efter en belejring, der varede 32 timer.

De fleste af demonstranterne til dagens demonstration var unge burkaklædte kvinder. De bar hel burka offentligt, selvom det er forbudt i Frankrig!

De muslimske kvinder fik således også lejlighed til at lufte deres utilfredshed med det franske forbud mod at bære burka-heldragten!

SIAD-Kommentar

Alt i alt er der fra muslimsk side tale om Jihad, både hvad angår de grusomme mord og demonstrationen mod, at der blev udvist konsekvens over for morderen.
Islamisk dominans i Frankrig bliver mere og mere truende og udbredt. Det har Frankrigs politikere fået ud af at være så ivrige efter at lukke op for den islamiske indvandring til Frankrig og til hele Europa, en politisk magtmanøvre og for olie “til rimelige priser”!


En kommentar

Om martyrer

af P.H. Bering

Martyr. Fra græsk: μάρτυρ – vidne. I dag to vidt forskellige betydninger. En martyr i kristen betydning er en person, som dræbes/lader sig dræbe for sin tro’s skyld. I islamisk betydning er en martyr en person, som går i døden for at dræbe andre for at fremme islam. (Det Sorte Lexicon).

Islamiske martyrer med koraner og bombebælter

Kristne martyrer

Skikken at afbilde kristne martyrer med palmegrene og ofte klædt i hvid dragt stammer fra oldkristen billedkunst. I de rige mosaikudsmykninger fra 500-t. i kirken Sant’Apollinare Nuovo i Ravenna indgår to lange processioner af kvindelige og mandlige martyrer. Ifølge indskrifterne viser dette udsnit bl.a. Sankt Clemens, Sankt Laurentius og Sankt Hippolytos. Rækken indledes tv. af Sankt Martin, der skiller sig ud ved ikke at være martyr, men efter datidens opfattelse indbegrebet af en rettroende bekender. Hans purpurfarvede kappe og placering nærmest Kristi venstre side understreger dette.


5 kommentarer

Aarhus – En tolerant by?

Århus viser sig under dette byvåben -

- men handler ud fra dette.

I flere aviser, dagblade og på P3 kunne man for ikke så længe siden læse eller høre at Aarhus skal være en tolerant by. Hvad vil det sige at være tolerant? Kan en by som Aarhus virkelig være tolerant? Kan man som tolerant lave anti-demonstrationer? Disse spørgsmål og andre vil jeg prøve at finde ud af i denne artikel.

Det at være tolerant betyder at man er overbærende over for en afvigende handling, en kritisabel opførsel, en voldsom påvirkning, har en fordomsfri holdning til anderledes tænkende, andre trosretninger og kulturer.

Under sloganet ”Aarhus hylder tolerance” afholdte, et såkaldt enigt byråd, en ”manifestation” mod Ekstremisme og intolerance. Jakob Bundsgaard (S) sagde følgende til P3:

”Det der er tanken, det er at gi’ Aarhusianerne en mulighed, for at give deres holdning tilkende og gi’ et rum hvor det er at man kan sige nej til ekstremisme uanset hvor den kommer fra, og hvor man kan hyldetolerancen.”

Hvis man nu endnu engang kigger på definitionen af Tolerance, så betyder ordet tolerance jo at man kan bære over med andres kulturer, kritisabel opførsler og afvigende handlinger samt andre måder at tænke på. En by som Aarhus der gerne vil være tolerant og overbærende, kan vel ikke samle folk for at sige nej til noget som ikke lige er ”normerne”, i denne sammenhæng SIAD og DDL’s internationale demonstration, d. 31. Marts i Aarhus. Kan man som tolerant menneske eller by sige nej til ekstremisme? Nej, det kan man ikke da tolerancen hermed bliver brudt, et nej betyder at man ikke længere kan gemme sig bag ordet tolerant.

Nu vi er ved ekstremisme, er man ekstremist fordi at man siger nej til Islam? Er man ekstremist fordi man ikke ønsker at Danmark skal Islamiseres? Er man Ekstremist fordi man tør at sige nej og gå mod den holdning der stadig er hos de fleste i den danske befolkning?

Det er man bestemt ikke. Hvis vi kigger lidt tilbage i historien og kigger på 2. Verdenskrig, der var der også en lille gruppe af danskere, som dengang turde at gå imod både staten og den gængse holdning i samfundet om ikke at gå imod tyskerne. Dengang de forskellige grupper af modstandsfolk startede deres arbejde, blev de ikke set godt på af den danske befolkning eller af staten. Den dag i dag hyldes alle de modstandsfolk som sagde NEJ til tyskerne, ingen af dem er blevet kaldt ekstremister.

Steffen Nielsen


3 kommentarer

Århus-borgmester meldt for racisme

PRESSEMEDDELELSE

Jeg har igår fredag d. 23. marts anmeldt Århus’ borgmester for racisme:
Her er det jeg sendte til Østjyllands Politi:

Jeg vil i min egenskab som formand for SIAD og SIOE anmelde Århus’ borgmester Jacob Bundsgaard for racisme. Han siger i den medsendte video at “nogle mørkemænd vil bruge Århus som platform”. Det er stærkt nedladende og racistisk at kalde de folk af afrikansk oprindelse der deltager i demoen d. 31.3 for mørkemænd. I SIAD og SIOE har vi adskillige folk af afrikansk oprindelse og ved at det også gør sig gældende i English Defence League. Bare fordi man er borgmester kan man vel ikke bare slynge om sig med racistiske udtryk. Loven er vel lige for alle om man er borgmester eller bager.

Anders Gravers


4 kommentarer

Hvem er mørkemændene i Århus?

Ægte mørkemænd

Et enigt Århus byråd imod EDL demo 31/3

Borgmesteren i Århus havde igår en demo imod det han kalder Europas mørkekræfter. Det er DDL mødet i Århus han taler om når han på lørdag igen står i spidsen for en demonstration mod DDL demonstrationen i Mølleparken d. 31/3 kl. 14.00

Han taler om et mangfoldigt Århus hvor alle skulle kunne leve og trives og hvor mørkemændene ikke har noget at sige. Hvis han mener disse ord, skulle han jo tale til DDL mødet og ikke til hans egne to moddemonstrationer imod anti-jihad mødet. For hvor befinder de mørkemænd sig borgmesteren taler om? Er de blandt de SIAD, DDL og EDL og SIOE-folk der kommer til mødet? Nej det er de ikke, for DDL har proklameret, at de ikke ønsker nogen der går ind for det totalitære til at deltage i deres demonstration – d.v.s. mørke kræfter som nazister, fascister, kommunister og islamister vil ikke være velkomne d. 31. Så det er altså ikke til DDL mødet disse mørkemænd skal findes.

Men hvor skal vi så lede efter borgmesterens mørkemænd? Man skal måske først definere hvad en mørkemand er? Efter borgmesterens egen definition på mørkemænd, så er det nogen som ikke går ind for tolerance og demokrati. Lederen af moddemonstrationen kommer sammen med AFA-folk. AFA har et manifest ligesom Breivik hvor der står at vold er tilladt mod politiske modstandere. De godkender endda det der kaldes bløde dødspatruljer. Det er der da ikke meget tolerance og demokrati i. Men det er den slags kræfter borgmesteren kommer til at demonstrere sammen med. Der er flere som opfordrer til forskellige aktioner som “uskyldige” larmedemoer, blokader osv. men der er også mange som opfordrer til sabotage af køretøjer, direkte angreb med bl.a. slagvåben og nålestiksangreb andre steder i Århus. AFA har opfordret “Århus for mangfoldighed” til at undlade at bruge ordet “fredelig” i mediern,e for at skabe mere plads til de små aktionsgrupper.

Og så er der muslimerne der på forskellige facebooksider opfordrer til at komme og “smadre racisterne”. Men muslimerne var måske de allersidste til at snakke om racisme. Hvor var bormesteren, da SIAD som den eneste organisation i Danmark stod op og lavede en demonstration for grønlænderne, der var blevet smidt ud af Gellerup af muslimer og kommunen måtte evakuere de sidste grønlændere ud af bydelen, p.gr.a at de ikke turde gå ud af døren? Men det var måske før borgmesteren lærte fremmedordet “tolerance”.

Med borgmesterens demonstration viser han klart og tydeligt for hele befolkningen, at han er i ledtog med mørkemændene fra AFA og de muslimske troende, der ikke mener, at der skal være plads til andre end muslimer. Det har man gang på gang set i ghettoerne. Først må de svage som alkoholikere og psykisk syge forlade ghettoerne. Derefter bliver det alle ikke-muslimer der må forlade boligområdet, hvor muslimerne er blevet flest.

Borgmesteren støtter åbenlyst en religion, der gør forskel på mænd og kvinder, troende og ikke-troende og alt i alt et barbarisk levesæt at leve efter (koranen). Den levner ikke plads til multikultur, den levner kun plads til islam. Så alt det vrøvl om at borgmesteren går ind for tolerance og multikultur, er noget vås. Så er det noget helt andet med English Defence League som deltager i DDL’s demonstration. De har en division for jøder og en division for homoseksuelle, som er en anden gruppe borgmesteren lader i stikken, når han taler om mørkemænd i DDL’s demonstration. Disse grupperinger er i EDL NETOP fordi de bliver forfulgt og chikaneret af islams tilhængere. Borgmesteren kan ikke se skoven for bare træer; han er omgivet af mørkemænd hvis lys altid har været slukket.


4 kommentarer

SION’s pressemeddelelse

Pressemeddelelse

15 marts 2012, 05:15 EDT

SION vil AFholde en International Kongres og MediE-Workshop for at adressere den Islamistiske krig imod ytringsfriheden.

NEW YORK, 15. marts, 2012
Det første møde i The International Freedom Defense Congress ledet af menneskerettighedsorganisationen ”Stop Islamization Of Nations” (SION), vil blive afholdt i New York den 11. september, 2012.

Det primære fokus på Kongressen vil være en medieworkshop vedrørende
islamistiske forsøg på at begrænse ytringsfriheden i den frie verden, og smædekampagnerne mod frihedskæmpere i aviser og medieinstitutioner i Vesten.
“Formålet med denne workshop er at udvikle værktøjer til at tilbagevise smædekampagnerne fra medierne,” har SION sagt i en erklæring. Den vil også tage fat på mediernes dobbeltstandard med hensyn til islam og andre religioner, f.eks. New York Times’  anti-katolske smædekampagne fra marts 2012 og afvisningen af en SION annonce, der fortæller sandheden om islamisk jihad.

Workshoppen vil indgående diskutere årsagerne til og resultaterne af de vestlige mediers offensive kampagner imod ytringsfriheden, og sandheden om islam, jihad, islamisk overherredømme og muslimer.
“Workshoppen vil repræsentere et kvantespring i mediehåndtering, idet der vil blive diskuteret de praktiske skridt til at imødegå ”den islamiske krig mod ytringsfrihed”,” sagde SIONs præsident Pamela Geller.

Frihedskæmpere fra hele verden, journalister, intellektuelle og akademikere vil være blandt deltagerne i workshoppen, som vil bestå af brainstorming sessioner for at udvikle mekanismer for samarbejde med eksterne partnere, og at udvikle en handlingsplan for at imødegå den islamiske krig mod ytringsfriheden.

Organisationen bemærkede, at workshoppen er af særlig betydning, da det er den første nogensinde til at tage højde for virkningerne af resolution 16/18 i De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd, der har det erklærede mål
at “bekæmpe intolerance, negativ stereotyping og stigmatisering af diskrimination, tilskyndelse til vold og vold mod personer baseret på religion eller tro “, – men den har faktisk til formål at begrænse sandfærdig tale om  islamisk overherredømme og jihad, og derved gøre Vesten tavs og forsvarsløs overfor de fremrykkende trusler fra Jihad og Sharia.

Resolution 16/18, som blev vedtaget af De Forenede Nationers
Menneskerettighedsråd i Genève i marts 2011, blev støttet af den amerikanske
udenrigsminister Hillary Clinton på den seneste Istanbul Process konference i
Washington i december.

Den er generelt blevet betragtet som et væsentligt skridt i retning af at fremme
OIC’s bestræbelser på, at ødelægge ytringsfriheden og indføre Sharia’s blasfemilove i den frie verden.

“Vi holder denne kongres, på den ellevte årsdag for den dag Jihad kom til Amerika, for at slå et slag for friheden” sagde Geller.

SION’s Præsident Pamela Geller er forfatter af bogen ”Stop islamization of America: A Practical Guide to the resistance”  (WND Books) og ”The Post-American Presidency: The Obama Administration’s war on America”.

SION’s vicepræsident er den anerkendte forfatter og ekspert i Islam, Robert
Spencer, forfatter til New York Times bestseller, ”The Political incorrect Guide to Islam (and the Crusades)”  og ”The Truth About Muhammad”.

SION Bestyrelsens Rådgivere inkluderer bl.a.
-Oskar Freysinger, et schweizisk parlamentsmedlem og medlem af det schweiziske Folkeparti (SVP) som vandt international berømmelse for sin ledelse af den vellykkede kampagne mod opførelsen af minareter i Schweiz,
- Cliff Kincaid, redaktør af Accuracy in Media (AIM), og en leder af kampen for at holde jihadistpropaganda-netværket Al-Jazeera ude af amerikansk radio-og fjernsynsvirksomhed,
- Dr. Ashraf Rameleh, formand for ”Voice of the Copts” (kopteres stemme), en international organisation i brechen for menneskerettigheder, koptiske kristne og alle religiøse mindretal mod religiøs fanatisme og intolerance;
- Dr. Ali Sina, den berømte ex-muslimske forfatter og grundlægger af FaithFreedom.org,
- Dr. Wafa Sultan, ex-muslim, menneskerettighedsaktivist og forfatter,
- den tyske frihedsaktivist Stefan Herre fra ”Politically Incorrect” ,
- den israelske forfatter Dr. Mordechai Kedar,
- den hinduistiske menneskerettighedsaktivist Babu Suseelan,
- Anders Gravers fra Stop islamiseringen af Europa (SIOE),
- og den canadiske forlægger og ytringsfrihedsforsvarer Ezra Levant.

Talere på SION International Freedom Defense kongres vil omfatte Kedar, Rameleh, Sina, Kincaid, og Gravers, samt den danske ytringsfrihedsfortaler Lars Hedegaard, de Italienske menneskerettighedsaktivister Magdi Christiano Allam og Valentina Colombo; den Engelske politiker og frihedskæmper Paul Weston, og den berømte Muhammedtegner Lars Vilks. Flere talere vil blive offentliggjort snarest.

SION står for:

Ytringsfrihed – i modsætning til islamiske forbud mod “blasfemi” og “bagvaskelse”, som anvendes til effektivt at nedkæmpe ærlig diskussion af jihad og islamisk overherredømme;
Trosfrihed – i modsætning til den islamiske dødsstraf for frafald;
Lige rettigheder før loven, for alle mennesker, – i modsætning til den Sharia institutionaliserede diskrimination af kvinder og ikke-muslimer.

Deltag i SION Facebook gruppe her.

For yderligere information, kontakt Pamela Geller på media@sionations.org.

KILDE: Stop Islamization Of Nations


4 kommentarer

Men er det blevet bedre?

Nu er der gået næsten otte år siden dette blev skrevet- men er det blevet bedre?

Berlingske Tidende – 30. november 2004, 2 sektion, magasin, side 15:

De kulturradikales løgn om det multikulturelle samfund er afsløret

De kulturradikales løgn om det multikulturelle samfund er afsløret

Af Michael Pihl, lektor

For få år siden kunne direktørerne for landets to statsejede TV-stationer træde offentligt frem som politiske kommissærer, der tog befolkningen i politisk- korrekt skole. Ved et debatmøde om medier i 1997 udtalte generaldirektør Christian Nissen: »Hvis Danmarks Radio skal tage sit idégrundlag alvorligt, så bør vi bevidst i den samlede sendeflade forsøge at dæmme op over for den højrebølge i indvandrerspørgsmålet, der strømmer gennem landet«.

(Jyllands-Posten 15.11.97) Generaldirektøren udtalte ligefrem, at journalisterne ikke måtte forholde sig »neutralt« til den multikulturelle virkeligheds problemer, fordi det stred imod DRs »idégrundlag«: »Omvendt kan vi ifølge vort idégrundlag ikke forholde os fuldstændig neutrale« (min kursivering). TV 2s daværende direktør, Jørgen Flindt Petersen, udtalte sig på lignende vis (Jyllands-Posten 13.11.97.). Gad vide, hvordan Nissen og Flindt Petersen forholder sig til den muslimske »højrebølge«, der i øjeblikket »strømmer gennem landet«.

Efter sidste folketingsvalg steg en surmulende Carsten Jensen på podiet ved en konference for gymnasielærere og forlangte, at »den samlede gymnasielærerstand« skulle tage kollektivt afstand fra den nye regerings udlændingepolitik. Dernæst skuede han olmt ud i salen og tordnede imod en sagesløs folkeskolelærer, som han havde set sig gal på og karakteriserede som »en dum gås«. I et interview i Berlingske Tidende havde hun nemlig året før tilladt sig at beskrive nogle af de kultursammenstød, som hun i egenskab af folkeskolelærer havde oplevet ude i virkelighedens verden, og den historie passede ikke herren. I sidste uge blev han så igen fornærmet (Berlingske 20.11.), fordi Niels Lunde efter mordet på van Gogh har efterlyst en tilsvarende reaktion fra landets selvglade kulturelite, en reaktion som den Carsten Jensen på en billigere baggrund forlangte af »den samlede lærerstand«. Politiken (20.11.) bragte nok en beretning fra en lærer, der skildrede muslimske elevers begejstring for mordet på van Gogh og hendes forgæves forsøg på at argumentere imod elevernes udbredte opfattelse af, at mord på islamkritikere er i orden. Men hun er nok også bare »en dum gås«.

Den politisk korrekte venstrefløj har i udgangspunktet selv skabt denne polarisering. Men det, der oprørte van Gogh, Hirsi Ali og Fortuyn var nok også den måde, hvorpå den magtfulde 68er elite ødelægger og dæmoniserer folk, der taler åbent om problemerne. Således har multikulturalismen vist sig som det åbne samfunds største fjende. Religionskritiske synspunkter vil fremover blive forfulgt og bragt til tavshed gennem retssystemet. Efter pres fra muslimske organisationer forbereder den engelske indenrigsminister David Blunkett for tiden en lov, der de facto kriminaliserer islamkritik. Danske muslimorganisationer ønsker nu en tilsvarende lovgivning i Danmark og juraprofessor Henning Koch kan sikkert være behjælpelig hermed.

»Synd for ham (van Gogh), at han ikke længere kan nyde sit perverse kunstværk eller rettere gudskelov, må Allah give hans »morder« sabr (tålmodighed i hårde tider)«. Sådan tiljublede Omar Shah åbenlyst van Goghs morder, hvorefter Politiken gav ham spalteplads til at argumentere for indskrænkning i ytringsfriheden overfor islamkritikere. Samme synspunkt herskede blandt højtuddannede, muslimske piger, der heller ikke kunne tage afstand fra mordet uden at skulle tilføje, at manden selv havde været ude om det.
Shahs søster Fatima løftede yderligere en flig af sløret for sin muslimske intolerance, da hun i et interview forsvarede hele sharia-pivtøjet med bl.a. stening af utro kvinder og forbud mod blandingsægteskaber: »Jeg går ind for sharia-loven, og jeg synes islams lov kommer over det demokratiske fællesskab, og derfor kan muslimer kun blive gift med muslimer …Man kan sige at jeg stiler højere end det humanistiske fællesskab. Derfor …kan jeg ikke anerkende retten til at gifte sig med en ikke muslim« (B.T. 17.11.).

Hvad, vi den sidste måned har været vidne til, er et totalt sammenbrud for løgnen om det multikulturelle samfund. En fuldstændig afsløring af hulheden i den kulturradikale elites floskelstrøm om »dialog« og »integration« konfronteret med en selvskabt opløsning af det samfundsmæssige fællesskab i etniske parallelsamfund.

Katrine Winkel Holm argumenterede her (12.11.) for nødvendigheden af at tage et intellektuelt generalopgør med en totalitær, muslimsk ideologi, der deler verden op i rene og urene. I den balkanisering, der forestår, er der behov for mere. Der er behov for selvbesindelse på egen kultur og et opgør med den meningselite, der har skabt forudsætningerne for denne polarisering. Der er behov for et opgør med det kulturelle selvhad og en intellektuel og politisk elite, der på katastrofal, uansvarlig vis har forsømt at forholde sig til, hvad der sker med samfundet, når indvandring skaber dyb splittelse og kultursammenstød, der umuliggør enhver integration.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 2.941, der følger denne blog