Stop islamiseringen af Danmark

SIAD er en del af et verdensomspændende samarbejde


8 kommentarer

Stop islamiseringen af Danmark anmelder imam Abu Bilal Ismail for opfordring til drab på jøder

ABU BILAL ISMAIL
Afsendt d. 24. juli 2014 til Østjyllands Politi:

Anders Gravers anmelder på vegne af foreningen Stop islamiseringen af Danmark Imam ABU BILAL ISMAIL for at have overtrådt Straffelovens § 266b der siger:

“§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.”

ABU BILAL ISMAIL har d. 18. juli i Al Nusra-moskeen i Berlin bl.a. udtalt følgende om jøder:

“Tæl dem og dræb dem hver og en. Skån ingen af dem. Få dem til at lide forfærdeligt…”
“Oh herre, bring pine over dem.”

Idet opfordringen er lagt ud på youtube og ikke bare er sagt inde i en dunkel moske til en lille flok, samt set i lyset af krigshandlingerne i Gaza, mener foreningen, at udover at ABU BILAL ISMAIL overtræder 266b stk.1 også derfor kan straffes for udøvelse af propagandavirksomhed, altså en særlig skærpende omstændighed.

Mener at der allerede foreligger en præcedens-dom, idet tidl. formand for Hizb ut-Tahrir – ved at bruge et korancitat – fik en dom for forhånelse og opfordring til drab på jøder, der til forveksling ligner det vi hører i ABU BILAL ISMAIL’s prædiken.

Så en klokkeklar sag for anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi.

Vedlagt bevis: youtube video


En kommentar

Ung mand kommer med upassende tilbud til politiet. Gæt etnicitet.


Betjentene ville anholde en 19-årig da en 15-årig blander sig og kommer med et noget bizart tilbud til betjentene. Det ville de selvfølgelig ikke finde sig i og arresterer vedkommende. Den 15-årige sagde: “Hold kæft” og “Jeg knepper dig”.
Læs her:
http://lokalavisen.dk/ung-mand-til-politiet-jeg-knepper-dig-/Sjaelland-Politi/20140626/artikler


4 kommentarer

Demonstration: Stop Islamisation of Europe, Bruxelles 10. maj kl. 11

brusselslogo_lang_slogans

SIOE fik forbudt demonstrationen mod halalslagtning i EU fordi Bruxelles borgmester mente at demonstrationen ville krænke muslimerne i byen. Vi mener, at vi er i vores fulde ret til at demonstrere ude foran EU parlamentet og fremføre vores synspunkter.

Derfor har vi anmeldt en ny demonstration. Her giver vi borgmesteren to valgmuligheder, enten tillader han vores fuldt lovlige demonstration på Luxembourg plads foran parlamentet, eller også får han demonstranter fra det meste af Europa uden ledelse til at rende rundt i byen med t-shirts med vores budskaber.

Andre artikler om sagen: http://siaddk.wordpress.com/2014/02/09/pressemeddelelse-bruxelles-borgmester-forbyder-sioe-demonstration/


3 kommentarer

Vellykket halal-informations-kampagne 10 steder i Danmark på én gang

THISTED: Her er 7 af de 10 flittige uddelere i Thisted. Fik en god snak om halal med mange mennesker. Fik også ændret nogens mening og fik et par nye medlemmer.

THISTED: Her er 7 af de 10 flittige uddelere i Thisted. Fik en god snak om halal med mange mennesker. Fik også ændret nogens mening og fik et par nye medlemmer.

]
SIADs borgmesterkandidat i Randers foran Føtex hvor der flittigt blev delt ud af halalfolderen til Randers'  borgere

SIADs borgmesterkandidat i Randers foran Føtex hvor der flittigt blev delt ud af halalfolderen til Randers’ borgere

SIADs borgmesterkandidat i Horsens foran Føtex i Horsens hvor der blev spredt halal-information til Føtex'  kunder godt hjulpet af sine hjælpere

SIADs borgmesterkandidat i Horsens foran Føtex i Horsens hvor der blev spredt halal-information til Føtex’ kunder godt hjulpet af sine hjælpere


Derforuden blev der holdt  oplysnings-kampagne i Aabenraa, Esbjerg, Hjørring, Frederikshavn, Frederikssund og Hvidovre. Billeder fra disse vil blive lagt ind i denne artikel efterhånden som de indkommer.

Derforuden blev der holdt oplysnings-kampagne i Aabenraa, Esbjerg, Hjørring, Frederikshavn, Frederikssund og Hvidovre. Billeder fra disse vil blive lagt ind i denne artikel efterhånden som de indkommer.


2 kommentarer

Kampagne: Halalkød skal mærkes NU!

Som tidl. skrevet her på siden afholder SIAD en oplysningskampagne imorgen lørdag d. 21. sep. ude foran Føtex-butikker rundt om i landet, hvor vi kræver halalkød mærket.

Her vil der blive delt foldere ud til kunder og forbipasserende med overskriften: Halalkød skal mærkes NU! Se folder i højre spalte her på siden.

Mød op og støt omdelingen af dette vigtige oplysningsmateriale. Hvis du har mulighed for at printe ud, er du meget velkommen til at medbringe halalfoldere til omdeling.

Kampagnen vil foregå ude foran Føtex-butikker kl. 11 følgende steder (pånær Hvidovre hvor den starter kl. 12):

Kl. 11: Føtex i Frederikshavn, Rådhus Alle 83
Kl. 11: Føtex i Hjørring, Bispetorv 40
Kl. 11: Føtex i Thisted, Storegade 2-6
Kl. 11: Føtex i Aalborg, Slotsgade 10
Kl. 11: Føtex i Randers, Dytmærsken 14
Kl. 11: Føtex i Horsens, Bankagervej 111
Kl. 11: Føtex i Esbjerg, Kronprinsensgade 1-3
Kl. 11: Føtex i Aabenraa, Madevej 39
Kl. 11: Føtex i Frederikssund, Kalvøvej 2A
Kl. 12: Føtex i Hvidovre (Hvidovrevej 75-81)

God kampagne -vi ses!


2 kommentarer

SIAD Info

Vi har to demonstrationer planlagt dette efterår.

Den første bliver udenfor Føtex’er rundt omkring i landet hvor vi kræver mærkning af halal.

Vi har stedfæstet de første demoer indtil videre: Føtex i Thisted, Frederikshavn, Randers, Esbjerg Kongensgade, Horsens, Aabenraa og København.

Efterhånden som vi får tovholdere til demoer andre steder i landet foran Føtex butikker, bliver de offentliggjort på facebook og sendt her på vores SIAD-info mail. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 21. sep. kl. 11.00

Vi er interesserede i at medlemmer vil stå som kontaktpersoner andre steder i landet. Kontaktpersonen er ikke ansvarlig for noget ang. demoen men skal kun stå for uddeling af materiale til meddemonstranter samt forbipasserende og kunder til Føtex. SIAD sørger for polititilladelser og ansøger om plads ved kommunerne. Vi får lavet foldere som kan trykkes ud fra hjemmesiden eller vi sender dem til kontaktpersonerne. Man må selvfølgelig godt holde tale ved demonstrationerne, men dette er ikke et krav. Selve aktionen består i at dele folderen ud og indformere kunderne til Føtex om hvorfor der bør halalmærkes.

Ønsker man at stå som kontaktperson for en demo kontakt da SIADs sekretariat på tlf: 96771784 eller send en mail med tlf. nr til siaddk@gmail.com

Er du på facebook kan du læse om arrangementet her:
https://www.facebook.com/events/293638164107328/

___________________________________________________________

For de rejselystne har vi en demonstration i Bruxelles imod det nye tiltag til at gøre halalslagtning uden bedøvelse tilladt i EU.

Den foregår som sagt i Bruxelles, lørdag d. 23. nov. kl. 13.00. Vi forventer at demonstrationen vil blive afholdt på Luxembourg Plads.

Se facebookgruppen her:
https://www.facebook.com/events/209467235880499/

Beth Baron informerer løbende om halal og dets konsekvenser i vores facebook-gruppe. Beth Baron er taler til vores demonstration i Bruxelles. Hun er en af verdens mest vidende personer ang. halalslagtning og halalprodukter og hele konceptet og strategien bag det.

____________________________________________________________

SIAD Valg-nyt

SIAD medlemmer kan foreløbigt stemme SIAD-folk ind i kommunalrådene i følgende kommuner:

Horsens – Jens Tirsvad

Jammerbugt – Anders Gravers

Randers – Jimmy Andersen

Vi arbejder på højtryk på at finde flere stillere rundt om i landet.

Man kan donere til valgkampagnen her:

Reg nr: 9346 Konto: 45 80 11 67 74

Husk at skrive “valg” på indbetalingen.

Pengene bliver brugt til valgbannere, valgskilte og annoncer i dagbladene. Intet beløb for småt, intet beløb for stort – alt bliver modtaget med kyshånd.


4 kommentarer

Vellykket aktionsdemo mod halal

Vellykket demonstration ved Hvidovre hospital, hvor vi fik vores budskab ud til medierne og dermed fik sat fokus på halal og dens konsekvenser.

TV2News bragte et live indslag direkte fra demoen hvor Anders Gravers i 1½ minut fik lov til at tale frit fra leveren om vores holdning til halal. Fik fortalt at det idag ganske vist “kun” er oksekødet og kyllinger der er halal på hospitalet men at muslimerne bruger salamitaktikken, skive for skive, så om to år kan det være at svinekødet er totalt forbudt på hospitalet. Samtidig blev der fortalt om Dyrenes Beskyttelses kovending ang. halalslagtning.

DR (Danmarks Ramadanradio) var der også, men som sædvanligt blev der svaret for godt på deres spørgsmål, så de valgte ikke at bringe det, men det blev dog til en artikel:
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/08/02/141040.htm

Tak til alle fremmødte for jeres aktive indsats for sagen mod halal!

hvidovre_halaldemo020813
hvidovre_halaldemo020813_2
hvidovre_halaldemo020813_1


Skriv en kommentar

Enhedslisten: Intet nyt under solen fra kommunisternes side

stalinhitlerpolpot

SIAD arrangerer en demonstration d. 2. august foran Hvidovre hospital, fordi det nu erklærer at al okse, kalv og fjerkræ er halal. Det mener SIAD er led i en større plan om at islamisere Danmark. Man får snigende ind ad bagdøren en masse islamiske særregler.

I SIAD har vi fået nok af det og vil have tilbagerullet enhver særregel, som den såkaldte religion islam har fået gennemtrumfet i Danmark. Demonstrationen har så faldet de nyttige idioter fra Enhedslisten for brystet og de er begyndt at kommentere på vores facebookgruppe for eventet. Her viser de klart og tydeligt at der intet nyt er under solen og at der ingen forskel er på de metoder socialisterne brugte i det gamle sovjet eller nazi-Tyskland.
Enhedslistens folk bruger samme taktik idag som man gjorde dengang selvom de ikke kalder sig kommunister idag men Enhedslisten.

Systemkritikere blev sygeliggjort af disse socialistiske diktaturer, den mest berømte af dem er nok Aleksandr olsjenitsyn, en tidl. officer i den røde hær der kom med de “forkerte” bemækninger om systemet og endte i fangelejr til såkaldt resocialisering. Masser af systemkritikere endte på sindssygehospitaler og blev medikeret så de ikke kunne tænke. Det mener Enhedslistens folk i Danmark også. Der skal være plads til forskellighed, bare ikke fra dansk side. Se herunder. (Klik på billedet for større billede)

screenshot_EL_halal240713


En kommentar

Køreplan for aktioner mod halal i Danmark

Halal-maerkeSIAD indleder nu en kamp mod det islamiske halal. Halal betyder rent – i betydningen både ren og tilladt.

Begrebet halal og haram, rent og urent, bruges af islam til ikke kun at dele fødevarer men alt muligt op i rent og urent – i sidste ende også mennesker. Alle ikke-troende som ikke tror på Allah er urene og bør derfor ikke røres af rene muslimer.

eid-halal-slaughterHalalbegrebet bliver brugt som et middel til at islamisere lande der ikke er islamiske, da det er en snigende islamisering, som man har set i Danmark. Der kommer få krav i begyndelsen såsom at undgå svinekød i den mad får serveret på institutioner. Senere bliver kravet, at man får ren halalkød i institutionerne – ikke bare at undgå svinekød – men at man nu også kræver at dyrene er slagtet på den barbariske halalmetode, hvor man overskærer halspulsårerne mens dyret er ved fuld bevidsthed. I Danmark skal halalslagtning af okser foregå ved at dyrene er bedøvet med en ikke-penetrerende boltpistol som slår dyret bevidstløs. Det er bare ikke altid at det sker og dyret dør da under store smerter. I andre EU-lande og i den arabiske verden bliver dyrene slagtet uden bedøvelse og en stor del af dette kød ender i forretninger i Danmark der sælger halalkød.

SIAD kræver nu at alle supermarkedskæder begynder at mærke deres halalkød med halalmærker, så forbrugerne har en mulighed for at vælge det fra. Man skal vælge det fra ikke kun fordi at en ondskabsfuld gud er messet henover kødet, men fordi at aflivningsmetoden ikke er human og at der bliver betalt en muslimsk afgift af slagterhusene – det være sig fjerkræ eller okser – til det islamiske kulturcenter i Brønshøj og dermed betaler forbrugeren for sin egen islamisering.
Køreplan for aktioner mod halal:

*Mail og opringningskampagne til hospitalet i Hvidovre ang. deres nye status som halal:
Direktionen.hvidovrehospital@regionh.dk
Telefon: 38 62 38 62

Vicedirektør, dr. med. Torben Mogensen som til medierne har udtalt at han ikke ser noget problem i Hvidovre hospitals halalpolitik:
Torben.Steen.Mogensen@regionh.dk
Telefon: 38 62 25 26

*Uddeling af foldere om halal til supermarkedskunder

*Opsætning af skilte på supermarkeder eller foran supermarkederne

*Demonstrationer mod udvalgte supermarkeder – først og fremmest Dansk Supermarked da de bøjede sig for muslimsk krav om at tillade tørklæder i Dansk Supermarked trods at Dansk Supermarked havde en dom for at man måtte sige nej til tørklæder. Vi kræver en tydelig afmærkning af at kødet er halalslagtet hvilket hovedparten er fra de to store okseslagtehuse. På Århus slagtehus er 50-80% af dyrene halalslagtet og hos Mogens Nielsen Kreaturslagteri i Herlufmagle er næsten 100% halalslagtet.

*SIAD er blevet kontaktet af Holger D. gruppen, som vil mærke kødet inde i supermarkederne med mærker hvor der står “halalmishandlet kød”. Dette er en operation SIAD ikke har noget med at gøre da vi overholder loven 100% som et politisk parti bør og skal gøre.

*SIAD arrangerer i første omgang en demonstration mod Hvidovre hospital som erklærer sig selv halalhospital hvor ledelsen ikke mener at der er noget galt i det. Det ønsker vi at gøre dem opmærksom på at det er ved en demonstration med navnet Stop islamiseringen af vore sygehuse fredag d. 2. august kl. 16.00.

*Efterfølgende kommer der flere datoer på demonstrationer mod halal i supermarkederne. De første demonstrationer ude foran butikkerne som tilhører Dansk Supermarked vil blive offentliggjort efter Hvidovre demonstrationen.

*Hvis dette ikke virker, kan blokader af slagtehuse og grossister komme på tale.

Her kan man melde sig til vores demonstration mod Hvidovre hospital:

https://www.facebook.com/events/1392980760923519/

eller ring til 96771784 for nærmere info.


En kommentar

Pressemeddelelse: Diskrimination af politisk parti

bus_stopislam1
SIAD Stop Islamiseringen af Danmark har købt to dyre busreklamer der skulle køre af to omgange på 10 busser i 4 uger ad gangen. Først nægtede busselskabet at køre med budskabet “Beskyt ytringsfriheden – Stop Islamiseringen af Danmark siaddk.dk” Læs her De påstod at det var et religiøst budskab. Til det svarede vi at hvis de havde noget imod ytringsfriheden, så fjernede vi gerne dette, og at det så skulle skiftes ud med Partiet, så budskabet ville lyde: “Partiet Stop Islamiseringen af Danmark siaddk.dk”. Læs her.

Nu har busselskabet svaret tilbage, at de stadigvæk ikke vil køre med vores reklamer med nedenstående begrundelse. Dvs. at busselskabet nu diskriminerer et politisk parti og vil diktere politiske partier deres navne og deres holdninger. Man må altså ikke som politisk parti sige, at man er imod islamiseringen af Danmark.

Nettbuss skriver:

“Vores holdning er uændret.
Vi ønsker at alle skal have en tryg og behagelig rejse i vores busser. Den holdning vil vi aldrig gå på kompromis med.

Desuden tillader Movia ikke reklamer der virker diskriminerende med hensyn til race, køn, religion, alder eller nationalitet, eller krænke personers religiøse eller politiske overbevisning. Der er stadig stærke religiøse budskaber i reklamen, som vil være krænkende.”

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 2.941, der følger denne blog