Stop islamiseringen af Danmark

SIAD er en del af et verdensomspændende samarbejde


4 kommentarer

Støt SIADs nye kampagne: KNÆK ISLAM

SIAD lancerer fra januar og hele år 2015 kampagnen “KNÆK ISLAM”.

Kampagnen går ud på at oplyse de danskere der endnu ikke har set faren ved islam, sådan at Danmark stadigvæk har chancen for at reagere demokratisk på faren, ved at vi er nok der synes det samme. SIAD vil gå på gaden og dele foldere ud. Vi vil samtidig sammen med andre organisationer forsøge at lave en stor demonstration imod islamiseringen af Danmark, ligesom man nu for øjeblikket gør i Italien, hvor man fik over 100.000 på gaden og i Tyskland hvor fodboldfans chokerede Tyskland med det antal de kunne stille med imod fanatiske islamister.

Vær aktiv i at bekæmpe islam

SIAD har brug for al den hjælp vi kan få. Hjælp os med at skrive artikler eller oversæt udenlandske artikler til dansk til vores hjemmeside. Vores FB gruppe vil nu blive omdannet til en aktiv gruppe hvor gruppen vil sprede viden om islam til avisernes net-fora, hjælpe til med at irettesætte journalister der tager islams side overfor danskerne, i det hele taget være aktiv for Danmarks sag. Gruppen vil også hjælpe til med at skaffe demonstranter til demonstrationen. I vores grupper og side er vi nu over 12.000 personer. De må meget gerne hjælpe til med at skaffe flere personer til grupperne og siden, så vi kan vise at vi mener det alvorligt.

Ligeså vigtigt er økonomiske midler til oplysningskampagnen.

Vi har brug for midler til materiale, foldere, plakater, bannere, avisannoncer etc. Donér til SIAD et større eller mindre beløb afhængig af hvor vigtig du synes denne kamp er for Danmark.
Konto:
Regnr: 9346 Konto: 4580116774

På forhånd tak for dit bidrag til oplysningskampagnen!


4 kommentarer

Starten på kampagnen Knæk Islam

vikingebesked

Tiden er nu inde til at at danskerne rejser sig og kæmper for deres og deres børns fødselsret.
Mød op og støt SIAD når vi laver oplysningskampagne i alle større byer overalt i Danmark under parolen KNÆK ISLAM.
Tid fra januar 2015 og året ud.
Vi kommer til København sidst på kampagnen. Hele kampagnen handler om at vække og oplyse folk og samle folk til en kæmpe demonstration i hovedstaden i slutningen af kampagnen.

STØT DENNE VIGTIGE OPLYSNINGSKAMPAGNE – GIV HVAD DU KAN AFSE TIL DIN EGEN OG DINE BØRN OG BØRNEBØRNS FREMTID

Reg nr: 9346 Konto: 4580116774


5 kommentarer

Ord tages ud af SIADs kampagne

Flere SIAD medlemmer har uafhængigt af hinanden bedt SIAD om at tage et ord ud af vores nye kampagnes slogan “Knæk canceren islam!”, idet det falder dem for brystet, at vores kampagnes slogan til forveksling ligner Knæk Cancerens, og at de selv har familiemedlemmer, der har cancer.

SIAD har på ingen måde ønsket eller ønsker at genere folk, der er ramt af cancer.

Knæk Cancer samlede 35 millioner kr. ind, trods danskerne af Ekstra Bladet var informeret om, at hovedparten af pengene gik til administration.

Vi føler selvfølgelig med dem, der er ramt af kræft og deres familier, men overordnet set er Danmark også en patient, der er ramt af en voldsom cancer, der spreder sig ud i alle celler i kroppen på Danmark. Vi synes også at denne patient er meget vigtig at redde, så vores børn og børnebørn – lige som vi har gjort – kan vokse op i et frit, åbent og sundt og raskt demokrati. Derfor skal vi have befriet Danmark fra islam – hverken mere eller mindre.

Derfor vil vi nu aktivere folk gennem kampagnen “Knæk canceren islam!” – som nu er omdøbt til KNÆK ISLAM! Ordet cancer er altså udeladt i selve kampagneteksten, men vi vil stadig omtale islam som en cancer i Danmark.


9 kommentarer

Stop islamiseringen af Danmark anmelder imam Abu Bilal Ismail for opfordring til drab på jøder

ABU BILAL ISMAIL
Afsendt d. 24. juli 2014 til Østjyllands Politi:

Anders Gravers anmelder på vegne af foreningen Stop islamiseringen af Danmark Imam ABU BILAL ISMAIL for at have overtrådt Straffelovens § 266b der siger:

“§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.”

ABU BILAL ISMAIL har d. 18. juli i Al Nusra-moskeen i Berlin bl.a. udtalt følgende om jøder:

“Tæl dem og dræb dem hver og en. Skån ingen af dem. Få dem til at lide forfærdeligt…”
“Oh herre, bring pine over dem.”

Idet opfordringen er lagt ud på youtube og ikke bare er sagt inde i en dunkel moske til en lille flok, samt set i lyset af krigshandlingerne i Gaza, mener foreningen, at udover at ABU BILAL ISMAIL overtræder 266b stk.1 også derfor kan straffes for udøvelse af propagandavirksomhed, altså en særlig skærpende omstændighed.

Mener at der allerede foreligger en præcedens-dom, idet tidl. formand for Hizb ut-Tahrir – ved at bruge et korancitat – fik en dom for forhånelse og opfordring til drab på jøder, der til forveksling ligner det vi hører i ABU BILAL ISMAIL’s prædiken.

Så en klokkeklar sag for anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi.

Vedlagt bevis: youtube video


1 kommentar

Ung mand kommer med upassende tilbud til politiet. Gæt etnicitet.


Betjentene ville anholde en 19-årig da en 15-årig blander sig og kommer med et noget bizart tilbud til betjentene. Det ville de selvfølgelig ikke finde sig i og arresterer vedkommende. Den 15-årige sagde: “Hold kæft” og “Jeg knepper dig”.
Læs her:
http://lokalavisen.dk/ung-mand-til-politiet-jeg-knepper-dig-/Sjaelland-Politi/20140626/artikler


4 kommentarer

Demonstration: Stop Islamisation of Europe, Bruxelles 10. maj kl. 11

brusselslogo_lang_slogans

SIOE fik forbudt demonstrationen mod halalslagtning i EU fordi Bruxelles borgmester mente at demonstrationen ville krænke muslimerne i byen. Vi mener, at vi er i vores fulde ret til at demonstrere ude foran EU parlamentet og fremføre vores synspunkter.

Derfor har vi anmeldt en ny demonstration. Her giver vi borgmesteren to valgmuligheder, enten tillader han vores fuldt lovlige demonstration på Luxembourg plads foran parlamentet, eller også får han demonstranter fra det meste af Europa uden ledelse til at rende rundt i byen med t-shirts med vores budskaber.

Andre artikler om sagen: http://siaddk.wordpress.com/2014/02/09/pressemeddelelse-bruxelles-borgmester-forbyder-sioe-demonstration/

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 6.137, der følger denne blog