Stop islamiseringen af Danmark

SIAD er en del af et verdensomspændende samarbejde


2 kommentarer

Regeringens direkte angreb på SIAD efter devisen: Skyd budbringeren.

DETTE er en ekstremist. Muslim fra Ishøj har et gevær i hånden og håndgranater i bæltet  samt IS-logo og står ved et hegn med afhuggede hoveder hvor der stadigvæk er friskt blod. Nær Raqqa.

DETTE er en ekstremist. Muslim fra Ishøj har et gevær i hånden og håndgranater i bæltet samt IS-logo og står ved et hegn med afhuggede hoveder hvor der stadigvæk er friskt blod. Nær Raqqa.

Bestillingsarbejde fra regeringen

D. 9. sep. kom der en rapport fra SFI,  – det tidl. Socialforskningsinstituttet som ligger under Socialministeriet, hvordan det så end kan være at de kalder sig et “uafhængigt forskningscenter” når det er under Socialministeriet – der hedder “Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark.”

“SFI’s mission er” som de selv skriver “at levere viden til velfærd. Det gør vi ved en kombination af

Forskningsbaserede undersøgelser af konkrete politikker og problemstillinger
Formidling og rådgivning
Anvendt samfundsforskning
Indsamling af data til forskning og analyse

SFI’s vision er, at vores arbejde er centralt for udviklingen af det danske velfærdssamfund.”

SFI siger det selv, med lidt andre ord, de ønsker at påvirke folk med deres forskning i retning af den nuværende og tidl. regeringers ønske om at slæbe demokratianalfabeter fra Mellemøsten til Danmark, for at ødelægge sammenhængskraften i det danske folk så deres store forkromede ønske om at Danmark rigtigt kan blive en del af supermagten EU lykkes. Dvs. her har vi med forskning at gøre, der leverer den vare den siddende regering ønsker. Regeringen har opdaget, at deres projekt er ved at mislykkes, folk bliver mere og mere kritiske overfor indvandringen til Danmark, der har medført at København til tider genlyder af skud banderne imellem, trusler om at islam skal regere Danmark og at over 100 personer har deltaget i borgerkrigen i Syrien og Irak, nogle af dem sammen med Islamisk Stat, et faktum der for alvor har fået danskerne til at åbne øjnene overfor islam. Dertil kommer den almindelige vold og kriminalitet i gaderne, som har nået uanede højder med den muslimske indvandring til Danmark.

SIAD er et politisk parti og ved at dømme os ekstreme, håber regeringen at vi ikke vil få den magt som vi har agt til at få. Beviset på at de specielt ønsker at dømme SIAD ekstremistisk, er at Danskernes Parti IKKE får prædikatet ekstremistisk. Det er tydeligt at regeringen ønsker en modstander, der påstår at de er anti-islamiske og som de så kan hamre i hovedet, når de vil, med at formanden er tidl. nazist, – ganske som de gør i Sverige med Sverigesdemokraterna. Et parti som SIAD vil de derimod ikke lykkes at sværte til eller at finde noget på idet vores mærkesager altid har været demokrati og ytringsfrihed og dermed en modstand mod islam,ganske almindelige fornuftige holdninger hvis man ønsker Danmark skal bestå for vores efterkommere.
Derfor kommer regeringen rigtig galt afsted med at dømme SIAD ekstreme. Vi har gennemgået rapporten og kan se at de overhovedet ikke har noget på os. SFI skriver om Stop Islamiseringen af Danmark:

“STOP ISLAMISERINGEN AF DANMARK
Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD) har aktiviteter på Sydsjælland og Lolland-Falster, Fyn og i Nordjylland. SIAD er både en organisation og et politisk parti. Formanden stiftede i 2007 først den internationale organisation Stop Islamization of Europe og siden den danske afdeling heraf. På baggrund af undersøgelsens metoder har vi ikke opnået viden om medlemstallet. Demonstrationer, som ofte afholdes sammen med andre, synes højst at trække omkring 50 personer. Undersøgelsen peger på, at SIAD er mest aktive i Jylland, hvor de stillede op til kommunalvalget i to kommuner i 2013.

Ideologisk kan SIAD betegnes som en højrenationalistisk, antiislamisk gruppe. SIAD betragter sit arbejde som modstandskamp, der primært er rettet mod islam og modstanderne på venstrefløjen (særligt AFA), og der drages paralleller til modstanden mod besættelsen under 2. verdenskrig. SIAD ønsker at forsvare demokratiet og ytringsfriheden og har et mål om, at muslimer skal udsendes fra Danmark.

SIAD har en formand og har tilsyneladende også underafdelinger, som det ikke er muligt at få oplyst navnene på i forbindelse med denne kortlægning. Medlemskab sker ved en formel indmeldelse og betaling af et medlemskontingent. Ifølge formanden har medlemmerne alle slags sociale og politiske baggrunde. Rekruttering sker formentlig gennem personlige netværk, men man forsøger også at tiltrække nye medlemmer gennem gadeaktioner som demonstrationer og ikke mindst gennem internettet. SIAD er en del af et internationalt netværk med moderorganisationen Stop Islamization of Nations (SION). Organisationens vigtigste internationale samarbejdspartner er Stop Islamization of America, som er den bedst finansierede organisation af sin slags i verden med de fleste forbindelser til andre organisationer. I Danmark har SIAD et tæt samarbejde med Danish Defence League (DDL).”

Her er i sig selv ikke noget der på nogen måder kan berettige os i at blive kaldt anti-demokratisk eller ekstremistisk. Dog er der et par faktuelle fejl: SIAD er ikke højrenational, idet vi ikke har politikker ang. hvordan man fordeler danskernes surttjente skattepenge. Vi betragter ikke venstrefløjen som fjender generelt men vi er imod de anti-demokratiske kræfter, både hos venstre- og højrefløj. Den sidste faktuelle er at det ikke var den europæiske organisation der startede det hele, men derimod SIAD.
Så vi står fuldstændig uforstående overfor hvordan SFI kan dømme os til at være ekstremister. Vi går så videre til rapportens eksempler. Den nævner i de første 6 eksempler de andre grupperinger. Det eneste eksempel SFI kommer med ang. SIAD er det 7. eksempel:

“Eksempel 7: Stop Islamiseringen Af Danmark (SIAD) tog i 2013 i København initiativ til en demonstration under parolen: “Vi er alle jøder”. Baggrunden for demonstrationen var diskussioner i medier om diskrimination af jøder. Ifølge SIAD’s hjemmeside var formålet følgende: “Danmark står endnu en gang op for Danmarks jøder” – “Muslimer skal ikke bestemme, hvem der skal bo i Danmark”. I demonstrationen deltog ud over SIAD også aktører fra DDL.”

Så vi er altså – hvis man skal følge SFI’s logik – ekstremister fordi vi stod op for jøderne i 2013 med en demonstration. SIAD var som sædvanlig ikke voldelige, men det var vores moddemonstranter som sædvanligt. Der blev anholdt over 30. Det er totalt omvendt logik. Skal vi dømmes for hvor voldelige vores moddemonstranter er, så er vi ovre i George Orwell’s 1984, hvor alt bliver vendt på hovedet.

Regeringen har et problem med SIAD, idet vi i vores grupper på facebook der tæller 13500 medlemmer dagligt afslører islams snigende islamisering, så det er lidt mere end 50 personer SFI nu har den frækhed at kalde ekstremister – trods det at disse medlemmer netop bekæmper ekstremismen, som vi ser den tydeligst hos islams tilhængere i Danmark.
Vi finder os ikke som parti i dette prædikat, som regeringen har givet os, fordi de hader vores demonstrationer – vores åbenlyse modstand mod deres fejlslagne og landsskadelige politik – idet de sætter fokus på Danmarks problem nr. 1. Derfor har de også ganske ulovligt forbudt vores demonstrationer flere steder i Danmark, trods det at der i vores grundlov står, at censur aldrig kan genindføres og at den danske grundlov gælder alle steder i Danmark. Man har endda flere gange hævdet nødret overfor SIADs demonstrationer uden at fortælle os at der var andre organisationer der kunne udsættes for det samme eller hvor lang tid denne nødret galdt.
Regeringen er ude i noget der ligner det sovjet-kommunistiske regime’s magtmisbrug, hvor man dømte folk ekstremistiske eller psykisk syge, fordi de ikke var enige med Sovjet-regimet. Og hvor man bestilte færdigfabrikerede rapporter, der skulle synes uvildige og uafhængige, men i virkeligheden blot var endnu et våben i indsatsen mod modstandere af lederskabets politik.

På denne side fra SFI kan rapporten downloades:
http://www.sfi.dk/visning_af_nyhedsoverskrifter-5034.aspx?Action=1&NewsId=4426&PID=11149

Denne artikel var kun begyndelsen i forsvaret af os selv, der kommer mere. Imorgen afslører vi nogle af de folk der har leveret materiale til forskerne, ja de er måske en del af forskerteamet. Vi ved det ikke, fordi dem der har begået dette makværk, ikke har turdet at sætte navn på som man ellers gør fra SFI’s side.

Meld dig ind i SIAD og vis at vi ikke lader os kue:

Medlemskab 250 kr/år eller et månedligt beløb efter eget ønske indsættes på
Stop Islamiseringen af Danmarks konto:

Reg nr: 9346
Kontonr: 4580116774

Husk navn og email på indbetalingen, idet vi jævnligt sender nyhedsmails ud.

Donationer – også anonyme – er ligeledes meget velkomne.

Alle bidrag går udelukkende til kampen for et islamfrit Danmark – det skylder vi vore børn og børnebørn!


3 kommentarer

Utilsløret sandhed fra koranen: Britisk Imam afslører skæbnen som venter de “vantro”

video_abu_waleedSe video nederst i artiklen
Videoen herunder har været dokumenteret fra Memri Tv siden januar i år, men har først for nylig ramt overskrifterne i de større medier.

Med disse afsløringer om hvad skæbne der venter de vantro under muslimsk herredømme, ser man tydeligt hvor Hitler og hans hird fik ideen til at lave forskel på herrefolket og de laverestående undermennesker, som efter deres mening bl.a. talte jøder og sigøjnere.
Det er en propagandaknik, hvor man sidestiller sine fjender med de laveste former for liv, altså en umenneskeliggørelse af fjenden, så man nemmere kan diskriminere, torturere og skaffe sig af med sine fjender uden resten af samfundet reagerer. Her havde vi hele tiden troet, det var noget tyskerne havde opfundet for at kunne skille sig af med jøderne, men nu viser det sig, at det kommer fra koranen. Et system i koranen der fortæller hvordan man behandler den besejrede fjende, for at få dem til at konvertere til islam.

Lyt til imamen og hør hvad der venter dig og din familie hvis du endnu en tid helst vil sidde i sofaen og se DR’s propaganda, istedet for at bekæmpe dem der vil dig og din familie noget ondt:


4 kommentarer

Nyttige idioter – kendisser og kulturpersonligheder – der støttede opførslen af stormoskeen på Rovsingsgade

Adam Price og Bent Melchior - to af mange kendte nyttige idioter der støttede opførslen af stormoskeen på Rovsingsgade.

Adam Price og Bent Melchior – to af mange kendte nyttige idioter der støttede opførslen af stormoskeen på Rovsingsgade.


Adam Price, TV, Kok og Forfatter
Annette K. Olesen, Filminstruktør
Benny Andersen, Forfatter og Pianist
Bent Melchior, Tidligere Overrabiner
Bolette Christensen, Kvinfo, Direktør i Børnefonden
Chris Minh Doky, Bassist
Eva Smith, født Hækkerup, Dr. Jur og Professor
Gitte Seeberg, Advokat, Politker og Generaldirektør for WWWF Verdensnaturfonden
Henrik Hartmann, Direktør for Nansens Teateret
Ingolf Gabold, Komponist og Dramachef for DR
Peter Mogensen, Økonom, Spindoktor, Direktør for Kraka Fonden
Stine Bosse, Jurist, Direktør for Tryg Vesta, Verdensmester i Bestyrelsesposter
Susanne K. Larsen, Tidligere admin. direktør i SAS, Præsident for Dansk Røde Kors
Uffe Ellemann Jensen Journalist, Politiker,
Anders Borre – Domprovst i København
Og sidst men ikke mindst, Anna Mee Allerslev Radikal Politiker, Borgmester.


11 kommentarer

Lad os sammen lukke Grimhøjmoskeen

Grimhøjmoskeen
Der er ingen tvivl om at Grimhøjmoskeen igennem mange år har været og stadig er arnested for indførelsen af sharia i Danmark med alt det det fører med sig.

Flere muslimer som har udført eller medvirket til udførelsen af terror har haft deres gang i moskeen.
Bl.a. den såkaldte danske Guantanamofange Slimane Abderrahmane kom i moskeen og mødte Athmane Mehiri som opfordrede ham til hellig krig. Athmane Mehiri blev udvist efter en dom for medvirken til et bankrøveri på Frederiksberg – et røveri der skulle finansiere en terrorgruppe i Algeriet.

Sheikh Raed Hlayhel som tidl. har været imam i moskeen iværksatte protesten mod JPs muhammedtegninger og var formand for den delegation af muslimer som rejste rundt i mellemøsten og opildnede til had mod Danmark.

Han har bl.a. i en fredagsbøn udtalt at kvinder var Satans instrument mod mænd, og at de kvinder der går til frisør og pynter sig og bruger parfume på gaden, havner i helvede”

En anden muslim – den syriskfødte Abu Rached el-Halabi – som også er kommet i moskeen blev efter politiets aflytning af hans telefon afsløret i at have kontakt med Imad Barakat Yarkas der er dømt for at stå bag terrorbomberne i Madrid i 2003 og for at lede en spansk al-Qaeda-celle. Abu Racheed el-Halabi er af den spanske efterretningstjeneste udråbt til at være Al-Qaidas kontaktperson i Danmark.

Ydermere er moskeen kendt for at opfordre til at boykotte alle valg ved bl.a. at uddele løbesedler om ikke at stemme idet det er haram og ikke-muslimsk.

Igennem en lang årrække har moskeen fået 140.000 kr. årligt i tilskud af kommunen, på trods af at moskeen igennem de sidste 8-9 år har været i PETs søgelys.
Nu viser det sig at moskeen sandsynligvis har svindlet for millioner ved at have fået penge af kommunen til forskellige aktiviteter som bl.a. en fodboldbane, som aldrig er blevet bygget. Der er nu iværksat en grundig gennemgang af regnskaberne.

Sidst er det blevet kendt at moskeen rekrutterer unge muslimer og danske konvertitter til hellig krig i Syrien, Irak og Afghanistan. Viktor Kristensen en ung dansk mand blev igennem nogle år involveret i moskeen og dens aktiviteter og blev dermed hvervet til hellig krig. Da han kun var 21 drog han til Irak og sprængte sig selv i luften som selvmorsdbomber.
81 % af de muslimer fra Århus-området der er draget i hellig krige har haft deres gang i moskeen. Det er tydeligt at de bliver opfordret til at deltage i det for muslimen påbudte jihad. Når de vender tilbage til Danmark er de blevet yderligere hjernevaskede og afsporede og går rundt som tikkende bomber hvorend de færdes. Hvornår vender denne jihad sig mod danskerne?

SIAD kommentar:
Her i artiklen har vi kun gravet ganske let i hvad vi kunne finde på moskeen, der er meget mere, men på baggrund af det vi har fundet, kræver vi at moskeen bliver lukket øjeblikkeligt, ellers vil vi fra nu af arbejde non-stop på at denne moske bliver lukket på den ene eller den anden måde.
Vi kan ikke acceptere at danske skoleelever bliver rundvist i moskeen og så senere ender som Viktor Kristensen. Mange på vores side har kaldt ham en forræder. Sådan ser SIAD ham ikke kun, vi ser et ubefæstet ungt menneske der bliver udsat for muhammedansk hjernevask og ender med at slå sig selv – og andre- ihjel, langt væk fra de danske kyster. Ahmed Akkari har selv i radioprogrammet 24-7 beskrevet den hjernevask der foregår af unge ubefæstede mennesker, men lukningen af moskeen er kun et del-mål, fordi de jihadprædikende muhammedanere jo kun flytter et andet sted hen, når den er lukket. Derfor er tiden inde til, at vores banemænd på borgen bliver tvunget til at gennemføre SIADs lovforslag, som vi kom med allerede i 2006, med mere drastiske midler end dem som vi indtil nu har benyttet. Her skæver vi til England hvor EnglandFirst har benyttet nogle særdeles effektive metoder som besøg hjemme hos politikerne, hvor de bliver forelagt kendsgerningerne og spurgt om hvad de vil gøre ved det, mens det bliver videofilmet.

Men her og nu er vores del-mål at få lukket moskeen. Hjælp os med dette ved at møde op til demoen d. 8. maj kl. 16.15 ude foran moskeen på Grimhøjvej 7, eller støtte os med læserbreve og blogindlæg på div. mediers fora.

Er du på facebook kan du se begivenheden her: https://www.facebook.com/events/233588633502181/

SIADs lovforslag (uddrag)

1: Voldskriminalitet og narkokriminalitet skal – uanset graden, og uanset forbryderens alder og civilstand – automatisk medføre fratagelse af eventuelt tillagt dansk indfødsret (statsborgerskab) og permanent udvisning.

2: Imamer, som opildner til vold, straffes og udvises for bestandigt.

3: Offentligt betalte integreringstiltag ophører


6 kommentarer

Hvis Winston havde levet idag havde han fået menneskerettigheds-kommissionen på halsen…

churchillWinston Churchill kæmpede meget direkte og personligt mod rasende og fanatiske muslimer i slaget ved Omdurman. Det beskriver han meget levende i “The River War: An Account of the Reconquest of the Soudan”.

Som tjenstgørende officer i kolonierne havde Churchill haft rig lejlighed til at lære islam at kende. Hans bedømmelse ville nok bringe ham en straf på halsen, hvis han var i live i dag, og hvis FN’s islamisk dominerede menneskerettigheds-kommission ellers får sin vilje med at få gjort islam-kritik strafbar. Her er den i oversættelse. I respekt for Churchill’s elegante prosa har vi også medtaget hans egen version.

“Hvor forfærdelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine fromme tilhængere. Ved siden af det fanatiske raseri, som er lige så farligt i en mand som hundegalskab er i en hund, findes en frygtelig fatalistisk apati. Virkningerne er tydelige i mange lande. Sløv mangel på interesse for fremtiden, sløsede landbrugs-metoder, langsommelige handelsskikke og usikkerhed for ejendom(-sret) eksisterer hvor som helst profetens følgesvende hersker eller bor. En nedværdiget sensualisme berøver dette liv dets ynde og forfinelse og det næste (liv) dets værdighed og hellighed.
Den kendsgerning at under muhamedansk lov skal enhver kvinde tilhøre en mand som hans absolutte ejendom, enten som barn, hustru eller koncubine, må nødvendigvis forsinke den endelige afskaffelse af slaveriet indtil den islamiske tro er ophørt med at være en betydende magtfaktor blandt mennesker.
De enkelte muslimer kan måske udvise fremragende egenskaber, men religionens indflydelse lammer den sociale udvikling for dem, der følger den. Der findes ingen stærkere bagudstræbende kraft i verden. Den er alt andet end hensygnende. Muhamedanismen er en militant og missionerende tro. Den har allerede spredt sig overalt i Centralafrika, hvor den mobiliserer frygtløse krigere for hvert skridt, den tager. Og hvis det ikke var fordi kristendommen er skærmet af naturvidenskabens stærke arm, den naturvidenskab som den forgæves har kæmpet imod, kunne det moderne Europas civilisation meget vel gå til grunde, som det skete med civilisationen i det gamle Rom.”

NB: Det Churchill kalder “naturvidenskabens stærke arm” hentyder næppe alene til Newtons fysik og Darwins udviklingslære. I slaget ved Omdurman i 1898 var det ikke vestlig videnskab, men vestlig teknik, der gjorde udslaget. Modstanderen, de fanatiske muslimske Mahdi-tilhængere, var tapre, veltrænede og velorganiserede. Men deres taktik var totalt forældet. De kunne intet stille op med englændernes artilleri og effektive, tunge maxim-maskingeværer. Cirka 10.000 muslimer blev dræbt, 13.000 såret, 5.000 taget til fange. Englænderne havde 48 dræbte og 382 sårede. Det var vestens teknik, der gjorde udslaget.
Trist nok tog englænderne ikke ved lære af Mahdiens fejltagelse. I 1914 var det deres tur til at blive mejet ned af de tyske maskingeværer.

Her er Churchill’s originaltekst:

“How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man ashydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.

Individual Moslems may show splendid qualities, but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome.”

PHB


2 kommentarer

Ingen konsekvenser for journalistik baseret på løgn?

TVtrash
Kan det virkelig være rigtigt, at en journalist i det største medie i Danmark kan slippe afsted med at lyve og bagefter lave et program, man kalder en dokumentar, hvis præmis er sat på et udokumenteret og falsk grundlag af ren ønsketænkning?

Sådan ser det ud lige nu. Mette Aaby Andersen, journalist hos DR, kontaktede Anders Gravers tilbage i 2012, idet hun ønskede at lave en dokumentarudsendelse om SIAD/SIOE og anti-jihad bevægelsen i det hele taget. Anders Gravers indvilgede i det på den betingelse, at programmet kom til at handle om almindelige mennesker, der var nødt til at hyre professionelle livvagter, hvis de ville ytre sig i det offentlige rum og om ytringsfrihedens dårlige vilkår i det hele taget.

I et af de sidste interviews kom Mette Aaby flere gange ind på Breivik og hans udåd på Utøya. Anders Gravers ville have at vide om programmet kom til at dreje sig om Breivik, for i så fald ville han under ingen omstændigheder medvirke. Han ville under ingen omstændigheder have, at hverken SIAD, SIOE eller ham selv blev sat i forbindelse med Breivikog hans udåd, idet der ikke VAR nogen forbindelse. Mette Aaby forsikrede ham, at han ikke kom til at spille nogen særlig rolle i programmet, man at han blot ville blive nævnt.

Det viste sig jo som bekendt at være én stor løgn. Alt der blev vist i programmet blev konstant linket sammen med Breivik og hans grusomme gerning med god støtte fra en truende underlægningsmusik. Hele programmet var baseret på præmissen, at Breivik var stærkt forbundet med anti-jihad bevægelsen, at han fik sin inspiration fra denne og at anti-jihad bevægelsen derfor var en meget farlig bevægelse, som efterretningstjenester over hele verden skulle holde et vågent øje med. Et beskidt bestillingsarbejde foranledes man til at tro.

Nu har Breiviks brev afsløret at hans manifest blot var lavet for at smæde hele anti-jihad bevægelsen og indirekte give den skylden for hans udåd på Utøya. Dermed er anti-jihad bevægelsen blevet renset for at have noget med Breivik at gøre, og derfor venter vi nu på at der kommer en undskyldning og et dementi fra Mette Aaby og resten af islam-lakajerne på DR.

Desuden ser vi frem til en DR dokumentarudsendelse om Breiviks og hans sande motiv med udgangspunkt i hans brev til medierne.


Skriv en kommentar

Derfor skulle Anders Gravers interviewes, Steen snaphane

Fra den såkaldte DR-dokumentar som sætter SIO-bevægelsen og SIAD sammen med Breivik

Fra den såkaldte DR-dokumentar som sætter SIO-bevægelsen og SIAD sammen med Breivik

Steen snaphane skriver på sin blog “P1 Orientering om MSM’s udeladte fakta i Breiviks brev” hvori han takker journalisten Tom Carstensen for at have bragt fakta ind i debatten, så snaphanen fandt nålen i høstakken, EXPOs historie.

Den omvej kunne han have sparet sig, idet Tom Carstensen har historien fra SIAD og Anders Gravers, det var nemlig SIADs pressemeddelelse der bragte Tom Carstensen på sporet, nøjagtig de samme ting som SIAD havde sagt hele tiden. Snaphanen glemmer åbenbart også at SIOE og SIAD var hovedpersonerne i det modbydelige DR dokumentarprogram sidste år, hvor selvfølgelig også Pamela Geller og Robert Spencer og ganske lidt Fjordman blev hængt ud.

Eftersom det her var den danske vinkel det drejede sig om i P1 programmet, hvorfor skulle Fjordman så blandes ind i det? Robert Spencer har jo ganske fortræffeligt forklaret angrebet på anti-jihad bevægelsen på engelsk. Derfor blev Anders Gravers interviewet om hvad den mistænkeliggørelse havde haft af indflydelse på SIAD i Danmark.

Her er linkene til pressemedelelsen og til den såkaldte DR dokumentar, hvor SIAD og SIOE nærmest blev gjort til bagmænd for Breiviks uhyrlige udåd, ved konstant at springe tilbage til Utøya og Breivik efter hver gang Anders Gravers eller SIAD/SIOE blev portrætteret.

http://siaddk.wordpress.com/2014/01/26/pressemeddelelse-siad-forlanger-en-undskyldning-fra-dr/

http://www.youtube.com/watch?v=Kjd4vcQkHOM

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 6.135, der følger denne blog