Stop islamiseringen af Danmark

SIAD er en del af et verdensomspændende samarbejde


3 kommentarer

Utilsløret sandhed fra koranen: Britisk Imam afslører skæbnen som venter de “vantro”

video_abu_waleedSe video nederst i artiklen
Videoen herunder har været dokumenteret fra Memri Tv siden januar i år, men har først for nylig ramt overskrifterne i de større medier.

Med disse afsløringer om hvad skæbne der venter de vantro under muslimsk herredømme, ser man tydeligt hvor Hitler og hans hird fik ideen til at lave forskel på herrefolket og de laverestående undermennesker, som efter deres mening bl.a. talte jøder og sigøjnere.
Det er en propagandaknik, hvor man sidestiller sine fjender med de laveste former for liv, altså en umenneskeliggørelse af fjenden, så man nemmere kan diskriminere, torturere og skaffe sig af med sine fjender uden resten af samfundet reagerer. Her havde vi hele tiden troet, det var noget tyskerne havde opfundet for at kunne skille sig af med jøderne, men nu viser det sig, at det kommer fra koranen. Et system i koranen der fortæller hvordan man behandler den besejrede fjende, for at få dem til at konvertere til islam.

Lyt til imamen og hør hvad der venter dig og din familie hvis du endnu en tid helst vil sidde i sofaen og se DR’s propaganda, istedet for at bekæmpe dem der vil dig og din familie noget ondt:


4 kommentarer

Nyttige idioter – kendisser og kulturpersonligheder – der støttede opførslen af stormoskeen på Rovsingsgade

Adam Price og Bent Melchior - to af mange kendte nyttige idioter der støttede opførslen af stormoskeen på Rovsingsgade.

Adam Price og Bent Melchior – to af mange kendte nyttige idioter der støttede opførslen af stormoskeen på Rovsingsgade.


Adam Price, TV, Kok og Forfatter
Annette K. Olesen, Filminstruktør
Benny Andersen, Forfatter og Pianist
Bent Melchior, Tidligere Overrabiner
Bolette Christensen, Kvinfo, Direktør i Børnefonden
Chris Minh Doky, Bassist
Eva Smith, født Hækkerup, Dr. Jur og Professor
Gitte Seeberg, Advokat, Politker og Generaldirektør for WWWF Verdensnaturfonden
Henrik Hartmann, Direktør for Nansens Teateret
Ingolf Gabold, Komponist og Dramachef for DR
Peter Mogensen, Økonom, Spindoktor, Direktør for Kraka Fonden
Stine Bosse, Jurist, Direktør for Tryg Vesta, Verdensmester i Bestyrelsesposter
Susanne K. Larsen, Tidligere admin. direktør i SAS, Præsident for Dansk Røde Kors
Uffe Ellemann Jensen Journalist, Politiker,
Anders Borre – Domprovst i København
Og sidst men ikke mindst, Anna Mee Allerslev Radikal Politiker, Borgmester.


11 kommentarer

Lad os sammen lukke Grimhøjmoskeen

Grimhøjmoskeen
Der er ingen tvivl om at Grimhøjmoskeen igennem mange år har været og stadig er arnested for indførelsen af sharia i Danmark med alt det det fører med sig.

Flere muslimer som har udført eller medvirket til udførelsen af terror har haft deres gang i moskeen.
Bl.a. den såkaldte danske Guantanamofange Slimane Abderrahmane kom i moskeen og mødte Athmane Mehiri som opfordrede ham til hellig krig. Athmane Mehiri blev udvist efter en dom for medvirken til et bankrøveri på Frederiksberg – et røveri der skulle finansiere en terrorgruppe i Algeriet.

Sheikh Raed Hlayhel som tidl. har været imam i moskeen iværksatte protesten mod JPs muhammedtegninger og var formand for den delegation af muslimer som rejste rundt i mellemøsten og opildnede til had mod Danmark.

Han har bl.a. i en fredagsbøn udtalt at kvinder var Satans instrument mod mænd, og at de kvinder der går til frisør og pynter sig og bruger parfume på gaden, havner i helvede”

En anden muslim – den syriskfødte Abu Rached el-Halabi – som også er kommet i moskeen blev efter politiets aflytning af hans telefon afsløret i at have kontakt med Imad Barakat Yarkas der er dømt for at stå bag terrorbomberne i Madrid i 2003 og for at lede en spansk al-Qaeda-celle. Abu Racheed el-Halabi er af den spanske efterretningstjeneste udråbt til at være Al-Qaidas kontaktperson i Danmark.

Ydermere er moskeen kendt for at opfordre til at boykotte alle valg ved bl.a. at uddele løbesedler om ikke at stemme idet det er haram og ikke-muslimsk.

Igennem en lang årrække har moskeen fået 140.000 kr. årligt i tilskud af kommunen, på trods af at moskeen igennem de sidste 8-9 år har været i PETs søgelys.
Nu viser det sig at moskeen sandsynligvis har svindlet for millioner ved at have fået penge af kommunen til forskellige aktiviteter som bl.a. en fodboldbane, som aldrig er blevet bygget. Der er nu iværksat en grundig gennemgang af regnskaberne.

Sidst er det blevet kendt at moskeen rekrutterer unge muslimer og danske konvertitter til hellig krig i Syrien, Irak og Afghanistan. Viktor Kristensen en ung dansk mand blev igennem nogle år involveret i moskeen og dens aktiviteter og blev dermed hvervet til hellig krig. Da han kun var 21 drog han til Irak og sprængte sig selv i luften som selvmorsdbomber.
81 % af de muslimer fra Århus-området der er draget i hellig krige har haft deres gang i moskeen. Det er tydeligt at de bliver opfordret til at deltage i det for muslimen påbudte jihad. Når de vender tilbage til Danmark er de blevet yderligere hjernevaskede og afsporede og går rundt som tikkende bomber hvorend de færdes. Hvornår vender denne jihad sig mod danskerne?

SIAD kommentar:
Her i artiklen har vi kun gravet ganske let i hvad vi kunne finde på moskeen, der er meget mere, men på baggrund af det vi har fundet, kræver vi at moskeen bliver lukket øjeblikkeligt, ellers vil vi fra nu af arbejde non-stop på at denne moske bliver lukket på den ene eller den anden måde.
Vi kan ikke acceptere at danske skoleelever bliver rundvist i moskeen og så senere ender som Viktor Kristensen. Mange på vores side har kaldt ham en forræder. Sådan ser SIAD ham ikke kun, vi ser et ubefæstet ungt menneske der bliver udsat for muhammedansk hjernevask og ender med at slå sig selv – og andre- ihjel, langt væk fra de danske kyster. Ahmed Akkari har selv i radioprogrammet 24-7 beskrevet den hjernevask der foregår af unge ubefæstede mennesker, men lukningen af moskeen er kun et del-mål, fordi de jihadprædikende muhammedanere jo kun flytter et andet sted hen, når den er lukket. Derfor er tiden inde til, at vores banemænd på borgen bliver tvunget til at gennemføre SIADs lovforslag, som vi kom med allerede i 2006, med mere drastiske midler end dem som vi indtil nu har benyttet. Her skæver vi til England hvor EnglandFirst har benyttet nogle særdeles effektive metoder som besøg hjemme hos politikerne, hvor de bliver forelagt kendsgerningerne og spurgt om hvad de vil gøre ved det, mens det bliver videofilmet.

Men her og nu er vores del-mål at få lukket moskeen. Hjælp os med dette ved at møde op til demoen d. 8. maj kl. 16.15 ude foran moskeen på Grimhøjvej 7, eller støtte os med læserbreve og blogindlæg på div. mediers fora.

Er du på facebook kan du se begivenheden her: https://www.facebook.com/events/233588633502181/

SIADs lovforslag (uddrag)

1: Voldskriminalitet og narkokriminalitet skal – uanset graden, og uanset forbryderens alder og civilstand – automatisk medføre fratagelse af eventuelt tillagt dansk indfødsret (statsborgerskab) og permanent udvisning.

2: Imamer, som opildner til vold, straffes og udvises for bestandigt.

3: Offentligt betalte integreringstiltag ophører


6 kommentarer

Hvis Winston havde levet idag havde han fået menneskerettigheds-kommissionen på halsen…

churchillWinston Churchill kæmpede meget direkte og personligt mod rasende og fanatiske muslimer i slaget ved Omdurman. Det beskriver han meget levende i “The River War: An Account of the Reconquest of the Soudan”.

Som tjenstgørende officer i kolonierne havde Churchill haft rig lejlighed til at lære islam at kende. Hans bedømmelse ville nok bringe ham en straf på halsen, hvis han var i live i dag, og hvis FN’s islamisk dominerede menneskerettigheds-kommission ellers får sin vilje med at få gjort islam-kritik strafbar. Her er den i oversættelse. I respekt for Churchill’s elegante prosa har vi også medtaget hans egen version.

“Hvor forfærdelige er ikke de forbandelser, som muhamedanismen lægger på sine fromme tilhængere. Ved siden af det fanatiske raseri, som er lige så farligt i en mand som hundegalskab er i en hund, findes en frygtelig fatalistisk apati. Virkningerne er tydelige i mange lande. Sløv mangel på interesse for fremtiden, sløsede landbrugs-metoder, langsommelige handelsskikke og usikkerhed for ejendom(-sret) eksisterer hvor som helst profetens følgesvende hersker eller bor. En nedværdiget sensualisme berøver dette liv dets ynde og forfinelse og det næste (liv) dets værdighed og hellighed.
Den kendsgerning at under muhamedansk lov skal enhver kvinde tilhøre en mand som hans absolutte ejendom, enten som barn, hustru eller koncubine, må nødvendigvis forsinke den endelige afskaffelse af slaveriet indtil den islamiske tro er ophørt med at være en betydende magtfaktor blandt mennesker.
De enkelte muslimer kan måske udvise fremragende egenskaber, men religionens indflydelse lammer den sociale udvikling for dem, der følger den. Der findes ingen stærkere bagudstræbende kraft i verden. Den er alt andet end hensygnende. Muhamedanismen er en militant og missionerende tro. Den har allerede spredt sig overalt i Centralafrika, hvor den mobiliserer frygtløse krigere for hvert skridt, den tager. Og hvis det ikke var fordi kristendommen er skærmet af naturvidenskabens stærke arm, den naturvidenskab som den forgæves har kæmpet imod, kunne det moderne Europas civilisation meget vel gå til grunde, som det skete med civilisationen i det gamle Rom.”

NB: Det Churchill kalder “naturvidenskabens stærke arm” hentyder næppe alene til Newtons fysik og Darwins udviklingslære. I slaget ved Omdurman i 1898 var det ikke vestlig videnskab, men vestlig teknik, der gjorde udslaget. Modstanderen, de fanatiske muslimske Mahdi-tilhængere, var tapre, veltrænede og velorganiserede. Men deres taktik var totalt forældet. De kunne intet stille op med englændernes artilleri og effektive, tunge maxim-maskingeværer. Cirka 10.000 muslimer blev dræbt, 13.000 såret, 5.000 taget til fange. Englænderne havde 48 dræbte og 382 sårede. Det var vestens teknik, der gjorde udslaget.
Trist nok tog englænderne ikke ved lære af Mahdiens fejltagelse. I 1914 var det deres tur til at blive mejet ned af de tyske maskingeværer.

Her er Churchill’s originaltekst:

“How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man ashydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.

Individual Moslems may show splendid qualities, but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome.”

PHB


2 kommentarer

Ingen konsekvenser for journalistik baseret på løgn?

TVtrash
Kan det virkelig være rigtigt, at en journalist i det største medie i Danmark kan slippe afsted med at lyve og bagefter lave et program, man kalder en dokumentar, hvis præmis er sat på et udokumenteret og falsk grundlag af ren ønsketænkning?

Sådan ser det ud lige nu. Mette Aaby Andersen, journalist hos DR, kontaktede Anders Gravers tilbage i 2012, idet hun ønskede at lave en dokumentarudsendelse om SIAD/SIOE og anti-jihad bevægelsen i det hele taget. Anders Gravers indvilgede i det på den betingelse, at programmet kom til at handle om almindelige mennesker, der var nødt til at hyre professionelle livvagter, hvis de ville ytre sig i det offentlige rum og om ytringsfrihedens dårlige vilkår i det hele taget.

I et af de sidste interviews kom Mette Aaby flere gange ind på Breivik og hans udåd på Utøya. Anders Gravers ville have at vide om programmet kom til at dreje sig om Breivik, for i så fald ville han under ingen omstændigheder medvirke. Han ville under ingen omstændigheder have, at hverken SIAD, SIOE eller ham selv blev sat i forbindelse med Breivikog hans udåd, idet der ikke VAR nogen forbindelse. Mette Aaby forsikrede ham, at han ikke kom til at spille nogen særlig rolle i programmet, man at han blot ville blive nævnt.

Det viste sig jo som bekendt at være én stor løgn. Alt der blev vist i programmet blev konstant linket sammen med Breivik og hans grusomme gerning med god støtte fra en truende underlægningsmusik. Hele programmet var baseret på præmissen, at Breivik var stærkt forbundet med anti-jihad bevægelsen, at han fik sin inspiration fra denne og at anti-jihad bevægelsen derfor var en meget farlig bevægelse, som efterretningstjenester over hele verden skulle holde et vågent øje med. Et beskidt bestillingsarbejde foranledes man til at tro.

Nu har Breiviks brev afsløret at hans manifest blot var lavet for at smæde hele anti-jihad bevægelsen og indirekte give den skylden for hans udåd på Utøya. Dermed er anti-jihad bevægelsen blevet renset for at have noget med Breivik at gøre, og derfor venter vi nu på at der kommer en undskyldning og et dementi fra Mette Aaby og resten af islam-lakajerne på DR.

Desuden ser vi frem til en DR dokumentarudsendelse om Breiviks og hans sande motiv med udgangspunkt i hans brev til medierne.


Skriv en kommentar

Derfor skulle Anders Gravers interviewes, Steen snaphane

Fra den såkaldte DR-dokumentar som sætter SIO-bevægelsen og SIAD sammen med Breivik

Fra den såkaldte DR-dokumentar som sætter SIO-bevægelsen og SIAD sammen med Breivik

Steen snaphane skriver på sin blog “P1 Orientering om MSM’s udeladte fakta i Breiviks brev” hvori han takker journalisten Tom Carstensen for at have bragt fakta ind i debatten, så snaphanen fandt nålen i høstakken, EXPOs historie.

Den omvej kunne han have sparet sig, idet Tom Carstensen har historien fra SIAD og Anders Gravers, det var nemlig SIADs pressemeddelelse der bragte Tom Carstensen på sporet, nøjagtig de samme ting som SIAD havde sagt hele tiden. Snaphanen glemmer åbenbart også at SIOE og SIAD var hovedpersonerne i det modbydelige DR dokumentarprogram sidste år, hvor selvfølgelig også Pamela Geller og Robert Spencer og ganske lidt Fjordman blev hængt ud.

Eftersom det her var den danske vinkel det drejede sig om i P1 programmet, hvorfor skulle Fjordman så blandes ind i det? Robert Spencer har jo ganske fortræffeligt forklaret angrebet på anti-jihad bevægelsen på engelsk. Derfor blev Anders Gravers interviewet om hvad den mistænkeliggørelse havde haft af indflydelse på SIAD i Danmark.

Her er linkene til pressemedelelsen og til den såkaldte DR dokumentar, hvor SIAD og SIOE nærmest blev gjort til bagmænd for Breiviks uhyrlige udåd, ved konstant at springe tilbage til Utøya og Breivik efter hver gang Anders Gravers eller SIAD/SIOE blev portrætteret.

http://siaddk.wordpress.com/2014/01/26/pressemeddelelse-siad-forlanger-en-undskyldning-fra-dr/

http://www.youtube.com/watch?v=Kjd4vcQkHOM


5 kommentarer

PRESSEMEDDELELSE: SIAD forlanger en undskyldning fra DR!

breivik

SIAD kræver en uforbeholden undskyldning fra Danmarks Radio og andre danske medier, der ukritisk fulgte i DR’s fodspor.

Beskyldningerne om forbindelser til Breivik mod SIAD og min person blev i sin tid startet af Margrethe Monika S. Hansen også kaldet Shansen, som har netstedet p77. Shansen var venner med Breivik på facebook igennem længere tid. Hun gav medierne falske oplysninger om, at der var en forbindelse mellem anti-jihad bevægelsen og Breivik. DR, som åbenlyst og ganske ukritisk er til fals for propaganda imod islamkritikere, hoppede straks i fælden lige efter Breiviks fejge angreb på en socialistisk ungdomslejr og norske regeringsbygninger. Pludselig tonede Shansen frem i TV-avisen med sine hørebøffer på og lagde op til hetz mod alle islamkritikere, fordi hun uden blusel sætter dem i samme båd som Breivik.
Så startede der en enorm hetz mod islamkritikere i hele verden og den har stået på indtil nu. DR havde den frækhed at lave et program som de kaldte DR dokumentar (se video herunder) hvor jeg og mine kompagnoner i SION, Pamela Geller, Robert Spencer, Tommy Robinson blev beskyldt for nærmest at være Breiviks bagmænd.

Nu er det så kommet frem, at det hele var en strategisk plan for at fremme de etniske nationale bevægelser i hele verden, fordi de var kommet til at sakke bagud i medlemstilgang i forhold til islamkritiske bevægelser. Derfor brugte Breivik angrebet som en taktisk strategi til at få hele verden til at mislide islamkritiske bevægelser, fordi de nu blev sat i forbindelse med det der skete på Utøya.

Hvorfor er der ingen medier der har kommenteret på Breiviks nye brev?? Vi har INTET hørt om det i danske medier.

Læs her i Frontpage Magazine:

http://www.frontpagemag.com/2014/robert-spencer/english-language-media-ignores-breiviks-coming-out-as-a-nazi/

SIAD eller jeg forlanger ikke at DR skal kysse min sko, men her er en uforbeholden undskyldning på sin plads. Intet mindre kan gøre det. Man laver en såkaldt dokumentar om en organisation som jeg er medlem af og har startet og så laver man det mest svinagtige justitsmord man kan forestille sig. Hver gang vores organisation bliver nævnt i programmet, bliver det straks fuldt op af billeder fra tragedien på Utøya.

Den såkaldte DR dokumentar “Et ekstremt netværk”, som naturligt nok blev omdøbt til “Et ekstremt makværk”:

Anders Gravers


2 kommentarer

En islam-modstander taler ud

Gertrud Galster, en af de første der stod op imod islam i DK, en meget modig dame. Gid der var nogle hundreder der bare var halvt så modige som hende i DK, så skulle vi snart få løst problemet med islam.

SIAD demo i 2008: Modige Gertrud Galster med sit vidunderlige skilt imod sharia banking udenfor Hobro's sparekasse kort inden brutal muslimsk voldsmand slår hende ned og ødelægger hendes skilt

SIAD demo i 2008: Modige Gertrud Galster med sit vidunderlige skilt imod sharia banking udenfor Hobro’s sparekasse kort inden brutal muslimsk voldsmand slår hende ned og ødelægger hendes skilt

SIAD demo i 2008: Det senere AntiFa-Århus teamer op med muslimske voldsbøller. Gertrud Galster ser på muslimen der kort efter slår hende ned.

SIAD demo i 2008: Det senere AntiFa-Århus teamer op med muslimske voldsbøller mod enlig islamkritiker (idet vi andre først kom senere). Gertrud Galster ser på muslimen der kort efter slår hende ned.

Kort efter disse billeder er taget, bliver Gertrud Galster den dengang 82-årige væltet rundt af en ung muslim der ikke kunne lide billedet. Han blev dog arresteret af politiet. Resten af SIAD demonstrationen kom først efter overfaldet var fundet sted, da vi dagen inden havde fået bud om at møde i fogedretten p.gr.a muhammedtegningen.

Hør Gertrud tale om faren ved islam:

Læs mere her om hvordan det danske folk er solgt for billig olie:
http://siaddk.wordpress.com/baggrundsviden/den-klokkerene-aftale/


5 kommentarer

Var besættelsen af Danmark 1940 og mordene på danske soldater aftalt spil?

modstand_symbolsk_aabenraa_1940

Blev danske soldater ofret for at redde radikal udenrigsministers søn fra døden i Tyskland?

Blev danske soldater ofret og Danmark indtaget uden forsvarsvilje p.gr.a. udenrigsministers pædofile og homoseksuelle søn? Vi har kendt til denne historie et stykke tid, men efter en modstandsmand taler ud i BT, kom der interessante udmeldinger, der blæser liv i historien om den radikale udenrigsministers – og dermed hele den danske regerings – forræderi.

Artiklen i BT var om modstandsmanden Povl Falk-Jensens kamp mod de danske stikkere under krigen, men i artiklen kommer der en interessant bemærkning: “- Jeg stod i mine forældres lejlighed på Frederiksberg og hørte de tyske fly i luften over København. Min far sagde, ’nå, nu er de der. Nu skyder de vores soldater nede i Sønderjylland’. Det viste for mig, at regeringen måtte have vidst, at tyskerne var på vej. Far var medlem af Folketinget for De Konservative. Han var i dybeste hemmelighed orienteret af statsministeren (socialdemokraten Stauning, red.) om tyskernes planer. Hvilken fejhed. Hvilket svigt. Man lod 16 danske soldater dø i Sønderjylland, så verden kunne se, at Danmark gjorde modstand, siger Povl Falk-Jensen.” Læs artiklen her
Måske giver følgende artikel en dybere forklaring på historien?

Uddrag fra npi-nyheder:

“Danmark blev besat den 9. april 1940 af tyskerne efter en aftale i Rostock den 17. marts 1940, en aftale ingen dansk politiker siden da har villet indrømme, på trods af meget omfattende dokumentation

Af Ole Hans Jensen
Redaktør/Forfatter af bogen:
“Maskerne Falder”

Peter Munch, den radikale danske udenrigsminister i Staunings regering må have virket nervøs, da han den 17. marts 1940 sad i den langt fra komfortable tyske Fieseler-Storch maskine, der havde lagt kursen an mod Rostock efter starten i Kastrup Lufthavn.

Fik et tysk rejsepas
udstedt af tyskerne
P. Munch, der havde fået udstedt et “rejsepas” lydende på navnet “Overlærer Petersen” af den tyske gesandt, friherre Cecil von Renthe-Fink, i den tyske delegation i København, sad uden tvivl og tænkte med spænding på, hvordan det skulle gå med forhandlingerne med Heinrich Himmler.

Dr. Peter Munch vidste
hvad formålet var
Denne havde bedt ham komme til Rostock, fordi han havde noget vigtigt at fortælle ham.

Peter Munch vidste nok, hvad det vigtige var – nemlig at hans eneste barn Ebbe Munch var blevet anholdt i Hamburgs “glædeskvarter” Sankt Pauli under en razzia på et pædofilt mødested.

Udenrigsministeren og hans kone Elna, der havde det store ord i det Munch’ske hjem, havde i længere tid haft problemer med sønnen Ebbe, der var homoseksuel og “pædofil” – da han ikke kunne holde fingrene fra små drenge.

Sønnen havde været
indblandet i sexaffærer
Ebbe Munch havde i Danmark været indblandet i nogle sex-affærer, bl.a. havde han forgrebet sig på sin egen mindreårige tjenestekarl på sin gård i Nordsjælland.

Drengens far havde opsøgt familien Munch og truet med at anmelde episoden til politiet.

Fik affæren dysset
ved at true faderen
For at undgå den store skandale i Munch-familien havde man fået sagen dysset ned, og med Elna Munch som den store drivkraft var drengens fader blevet anholdt for “pengeafpresning”.

Ebbe Munch var hurtigt blevet sendt til udlandet – og nu havde han altså forløbet sig endnu engang, til Peter Munchs store fortrydelse.

Der var dødsstraf for
at være homoseksuel
Det var ingen spøg at blive anholdt for homoseksualitet i Tyskland i 1940, for det kunne medføre dødsstraf – og Munch havde nok bange anelser i den retning, for han vidste fra tidligere, at Heinrich Himmler, der var chef for SS, var en herre, der nok skulle vide at benytte sin viden til egen fordel.

Udenrigsministeren blev revet ud af sine egne tanker, da landingsmeldingen lød fra kaptajnen i cockpittet.

Blev hentet i lufthavnen
af en PKW
Kort efter landede Fieseler-Storch maskinen sikkert i Rostock Lufthavn…

Peter Munch, og efterretningsfolkene Volmer Gyth og P.A. Mørch sagde farvel til kaptajnen og blev derefter ledt ud i en ventende PKW, og med stor hast kørte man så mod Rostock.

I vognen var endvidere Heinrich Himmlers personlige chauffør, Oberscharführer Ernst Momme, som fra Berlin var blevet beordret til at hente det danske følge i Rostock lufthavn.

Efter en halv times kørsel stoppede vognen, og en person, som de ikke kendte, steg ind.

Det danske selskab
stod af ved Jakobskirken
Manden præsenterede sig som Hauptsturmbannführer Heinz Altdorf – og man fortsatte derefter, til man nåede en stor kirke, som senere viste sig at være Jacobskirken i Rostock, og her stod det danske selskab og Altdorf ud…

Man gik ad mørke villaveje ca. et kvarter, til man nåede en herskabspension, og her blev Peter Munch vist ind til Heinrich Himmler, som allerede ventede på ham.

Munch hilste lidt nervøst på den tyske topnazist, og man satte sig ved et enkelt bord i den flotte salon.

Himmler lagde ud med at spørge til Kong Chr. X’s helbred – og man gik i gang med forhandlingerne.

Spurgte først til
sønnens velbefindende
Munch sænkede stemmen og spurgte til sin søn Ebbes velbefindende i fængslet i Hamburg.

- Han har det godt, og jeg skal nok ordne den redelighed med Deres søn, sagde Himmler beroligende – og jeg er sikker på, at vi i fællesskab kan finde frem til en samlet løsning.

- Jeg går ud fra, at De er orienteret om vore forhandlinger i Karl Wolffs villa i Bad Doberan i forgårs den 15. marts, spurgte Himmler.

- Jeg har set papirerne, og hørt båndene – som jeg har fået på trods af kurérmaskinens nødlanding på Lolland, svarede Munch.

Det den danske udenrigsminister her hentydede til, var den tyske kurérmaskine, der måtte nødlande ved den lille lollandske by Købelev på vej hjem med resultaterne fra forhandlingerne i Karl Wolffs villa i Bad Doberan.

Himmler ville komme
til Norge før England
Man drøftede i længere tid detaljer i forbindelse med den tyske besættelse af Danmark, som skulle ske hurtigt, for at undgå at England kom først til Norge.

Himmler ville gerne have en endelig afgørelse, men Munch sagde til dette punkt:

- Jeg er kun udenrigsminister og tegner ikke regeringen alene – så jeg må forelægge sagerne for Stauning og få ham med på idéen – men det får jeg nok…

Rigsdagen havde besluttet
at ville beskytte landet med alle midler
– I øvrigt har vi i Rigsdagen i januar besluttet, (året 1940) at vi skal kæmpe med alle midler for at forsvare landet – og hvis vi undertegner en aftale om ikke at forsvare os, så vil det være landsforræderi og en god undskyldning for England til at angribe Danmark – selvom Churchill tidligere har sagt, at vi ikke skal vente Englands hjælp, hvis tyskerne kom, sagde Munch videre.

Himmler mente, at Englands krigstrusler kun var propaganda – men forstod det danske synspunkt og foreslog, at Danmark kun ydede symbolsk modstand, så ville Danmarks anseelse i hele verden bevares – og landet ville blive fri for ødelæggelse.

På trods af Dr. P. Munchs manglende lyst og evne til at underskrive de endelige papirer – så gik forhandlingerne om de mange detalje-spørgsmål så godt, at P. Munch måtte blive på sit hotel, “Missions-Hotellet”, til om mandagen den 18. marts 1940 – og det skulle senere vise sig at blive skæbnesvangert for ham.

Topmødet i Rostock havde betydet, at den tyske overkommando havde trukket mange specialister til byen – så det var ikke for meget at sige, at byen vrimlede med nazi-spidser, bl.a. den dansktalende og dansk gifte, Dr. Rudolf Jacobsen, der var specialist i danske forhold, og især i landbrugsforhold.

Jacobsen mødte også
Pastor Schmidt
Han var endvidere i familie med den sønderjyske præst, Pastor Johannes Schmidt, der i mange år havde været det tyske mindretals talsmand i Rigsdagen i København.

Uheldet var ude, for Pastor Schmidt var på samme tid i Rostock, og boede på samme hotel som P. Munch.

Pastor Schmidt fra Vodder havde været til konfirmation hos sin datter i den tyske by Celle – og var om aftenen den 17. marts 1940 ankommet til Rostock, hvor han skulle møde sin svigersøn, som var soldat og havde orlov fra Polen, hvor han var udstationeret.

Pastoren undrede sig over de mange
top-nazister
Pastor Schmidt undrede sig over, at byen vrimlede med top nazi-koryfæer – men tænkte ikke nærmere over dette før næste morgen.

Ved morgenmaden, på hotellet det var den 18. marts, så Schmidt P. Munch men talte ikke med ham – men senere på dagen stødte P. Munch og Pastor Schmidt tilfældigt igen ind i hinanden i Rostock by.

Dr. Peter Munch var
på “weekend-besøg”
– De her, sagde Schmidt – “ja, jeg er på weekend besøg”, svarede Munch undvigende…

Da P. Munch øjensynlig var ilde berørt ved dette uheldige møde – undlod Pastor Schmidt at bore mere i sagen – men senere mødte han sin slægtning Rudolf Jacobsen, som fortalte, at han var i byen for at bistå Heinrich Himmler med samtaler med visse høje danske herrer – og så lagde Pastor Schmidt selv to og to sammen.

Senere samme formiddag mødte Pastor Schmidt igen P. Munch – det var i en skov udenfor Rostock, hvor den danske udenrigsminister stod og kiggede op i luften – måske efter en flyvemaskine.

Kaldte færge
tilbage
Det var ikke så mærkeligt, for den maskine, der skulle bringe Peter Munch tilbage, havde fået maskinskade, og man kunne ikke nå med så hurtigt varsel at skaffe en ny.

Derfor endte P. Munchs besøg i Rostock med, at han den 18. marts tog færgen Mecklenburg hjem fra Warnemünde – men først efter at man havde måttet kalde færgen tilbage, for den var allerede afsejlet, da den forsinkede danske udenrigsminister nåede frem.

P. Munch nåede dog tidsnok frem til København, så han kunne nå at underskrive dagsprotokollen i Rigsdagen for den 18. marts – men alibiet for søndag den 17. marts 1940 mangler stadig.

Pastor Schmidt mødte på sin vej hjem fra Rostock også Industriorganisatoren John Steen på en mellemstation, hvor han indviede denne i sine møder med Peter Munch og Dr. Rudolf Jacobsen.

John Steen har senere, som de andre vidner, erklæret, at han har mødt Pastor Johannes Schmidt, fra Vodder, ved Rostock, den 18. marts 1940, og at han sagde sådan dengang.

Sluset over den
grønne grænse
Peter Munchs søn Ebbe, der som Heinrich Himmlers gidsel blev brugt som pression til at få “Rostock-Aftalen” igennem, fik efter denne meget vellykkede aktion af “Rigsføreren” en blid medfart.

Ebbe Munch blev hverken tiltalt eller idømt dødsstraf – han blev derimod lige så stille sluset over “den grønne grænse” til Danmark.

Efter et kort ophold i Danmark, blev han sendt på en længere udlandsrejse til Shanghai og til Mongoliet.

Senere efter sin hjemkomst kom han til at spille en vigtig rolle i spillet omkring P. Munchs forsvundne dagbøger fra 1935-40.

Alle spor er blevet
grundigt slettet
Topmødet i Rostock trak, som før nævnt, mange af Det Tredie Riges betroede eksperter til byen.

Disse eksperter stod til rådighed for Himmler, og selvom der fra officiel dansk side er blevet gjort alt for at slette Munchs spor i Rostock – har andre heldigvis senere afgivet deres beretninger om, hvad der skete i de dage…

62 år siden Rostock
og stadig råder løgnen
I år i 2002 er det 62 år siden, at Rostock-Mødet fandt sted – den 17. marts – og man benægter stadig mødets afholdelse – hvorfor mon – spørg vore toppolitikere…”

Diskussionen efter 2. verdenskrig er bl.a. listet op her:
http://www.din-bog.dk/Myter/Rostock-Myten/


En kommentar

Befrielsesbudskabet

“Vi tænker paa Jer hjemme, og vi glæder os til snart at ses igen”, som Johannes G. Sørensen sagde i slutningen af BBC’s danske udsendelse den 4. Maj 1945 kræver idag en nærmere forklaring. Den 4 Maj var nemlig Johannes G. Sørensen’s mor’s fødselsdag, men eftersom radiospeakere i almindelighed ikke må bruge den åbne mikrofon til private meddelelser, måtte Johannes G. Sørensen improvisere sin fødseldagshilsen til sin mor derhjemme i Danmark på denne særlige måde.

Johannes G. Sørensen kunne af gode grunde ikke vide at Bornholm desværre var havnet i den Sovjet-Russiske sektor i Europa, da Stalin, Roosevelt og Churchill i Jalta tegnede deres fatale blyantstreg ned gennem Europa. Den 7. og 8. Maj 1945 blev de Bornholmske byer Rønne og Nexø desværre bombet næsten ned i knæhøjde af det Sovjet-Russiske luftvåben, medens resten af Danmark fejrede Befrielsen. Først i April 1946 forlod de sidste Sovjet-Russiske tropper Bornholm!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 2.941, der følger denne blog