Stop islamiseringen af Danmark

SIAD er en del af et verdensomspændende samarbejde


4 kommentarer

Støt SIADs nye kampagne: KNÆK ISLAM

SIAD lancerer fra januar og hele år 2015 kampagnen “KNÆK ISLAM”.

Kampagnen går ud på at oplyse de danskere der endnu ikke har set faren ved islam, sådan at Danmark stadigvæk har chancen for at reagere demokratisk på faren, ved at vi er nok der synes det samme. SIAD vil gå på gaden og dele foldere ud. Vi vil samtidig sammen med andre organisationer forsøge at lave en stor demonstration imod islamiseringen af Danmark, ligesom man nu for øjeblikket gør i Italien, hvor man fik over 100.000 på gaden og i Tyskland hvor fodboldfans chokerede Tyskland med det antal de kunne stille med imod fanatiske islamister.

Vær aktiv i at bekæmpe islam

SIAD har brug for al den hjælp vi kan få. Hjælp os med at skrive artikler eller oversæt udenlandske artikler til dansk til vores hjemmeside. Vores FB gruppe vil nu blive omdannet til en aktiv gruppe hvor gruppen vil sprede viden om islam til avisernes net-fora, hjælpe til med at irettesætte journalister der tager islams side overfor danskerne, i det hele taget være aktiv for Danmarks sag. Gruppen vil også hjælpe til med at skaffe demonstranter til demonstrationen. I vores grupper og side er vi nu over 12.000 personer. De må meget gerne hjælpe til med at skaffe flere personer til grupperne og siden, så vi kan vise at vi mener det alvorligt.

Ligeså vigtigt er økonomiske midler til oplysningskampagnen.

Vi har brug for midler til materiale, foldere, plakater, bannere, avisannoncer etc. Donér til SIAD et større eller mindre beløb afhængig af hvor vigtig du synes denne kamp er for Danmark.
Konto:
Regnr: 9346 Konto: 4580116774

På forhånd tak for dit bidrag til oplysningskampagnen!


3 kommentarer

Som ventet: Politiet er lunkne m.h.t. afholdelse af demonstration foran moske

GrimhøjmoskeenIgår aftes modtog SIAD en mail, hvori Østjyllands Politi skriver, at det agter at påbyde at demonstrationen “Vi kræver Grimhøjmoskeen lukket” bliver afholdt et andet sted end foran moskeen på Grimhøjvej, eks. Rådhuspladsen i Århus. Politiet befrygter fare for den offentlige fred og henviser til Grundlovens § 79.
SIAD har sendt et svar til politiet og der bliver derefter taget stilling til sagen i løbet af idag.
Svaret som er sendt til politiet lyder:

Svar til Østjyllands Politi

Idet demonstrationen “Vi kræver Grimhøjmoskeen lukket” påbydes at holdes et andet sted end den ønskede lokalitet med henvisning til Grundlovens §79 er følgende svar påkrævet:

Grundlovens § 79 siger klart og tydeligt:
“Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.”

Den sidste sætning bliver brugt i flæng af politet til at flytte fredelige demonstrationer til andre lokaliteter p.gr.a fare for den offentlige fred – hvilket kun kan tolkes som et direkte lovbrud. Læses sætningen som den er tiltænkt, står der tydeligt, at det er forsamlinger, hvoraf der kan befrygtes fare for den offentlige fred, der kan forbydes. Ordet “dem” i sætningen er et påpegende stedord og peger på ordet “forsamlinger” i begyndelsen af sætningen. Dvs. sætningen kunne altså også stå således:
“Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af forsamlingerne kan befrygtes fare for den offentlige fred.”

Dvs. at politiet kun kan forbyde forsamlinger, hvis det befrygter fare fra dem og i dette tilfælde med SIADs demonstration er det ikke SIAD poltiet befrygter fare fra, idet vi er en fredelig demonstration, men derimod moddemonstranter eller måske moskeens brugere?

Politiet har altså ingen ret til med hjemmel i Grundloven hverken at forbyde eller påbyde en fredelig demonstration at blive afholdt et ønsket og lovligt sted, idet faren ikke udgår fra demonstrationen men fra evt. moddemonstranter. Derfor er det politiets pligt at opretholde ro og orden, ved at bruge dets tildelte voldsmonopol og holde evt. voldelige og aggressive moddemonstranter i skak.

Det fordrer ikke politets sag, at SIAD adskillige gang tidl. er blevet påbudt at afholde demonstrationer andre steder, idet loven blot er blevet brudt flere gange, hvilket vi også skriftligt har gjort opmærksom på til Københavns politi.

Som politiet indtil videre har fejlfortolket grundlovens §79, betyder det reelt, at politiet har beskyttet og fredet vilde og voldelige moddemonstranter – istedet for at styre dem -, og forvist (styret) fredelige demonstranter (istedet for at beskytte dem). Disse voldelige elementer vil uværgeligt føle sig mere og mere sikre og i deres gode ret til at agere voldsomt, fordi de reelt set beskyttes af politiet. Ved at politiet fortsat bryder grundloven, kan Danmark reelt set stille og roligt blive overtaget af disse kræfter, idet de i fred kan få lov til at brede sig og derved bliver der efterhånden færre og færre steder at være for de demonstranter, som burde have forret til at demonstrere, som det er tiltænkt i Grundloven.

Konklusionen er dermed, at SIAD agter at gennemføre demonstrationen det bemeldte sted, idet politiet hverken kan påbyde os at afholde demonstrationen et andet sted eller forbyde den, idet SIADs demonstration er fredelig.


1 kommentar

Afsendt til Østjyllands politi ang. demonstration foran Grimhøjmoskeen

SIAD afholder demonstration d. 8. maj. kl. 16.15 ude foran Grimhøjmoskeen, Grimhøjvej 7.

Demonstrationens navn: Vi kræver Grimhøjmoskeen lukket.

Deltagere: Fra 3 til 100

Tilladte skilte:

Luk Grimhøjmoskeen !
Demokrati – ikke teokrati !
Ingen sharia i Danmark !
Ikke mere satan-prædiken i Danmark !
Stop jihad-rekruttering !
Ønsker I sharia – så er det ud af DK !

Der vil blive holdt en kort tale af Anders Gravers. Der vil blive brugt megafon.

Varighed af demonstrationen: 45 min.

Venlig hilsen
Anders Gravers


11 kommentarer

Lad os sammen lukke Grimhøjmoskeen

Grimhøjmoskeen
Der er ingen tvivl om at Grimhøjmoskeen igennem mange år har været og stadig er arnested for indførelsen af sharia i Danmark med alt det det fører med sig.

Flere muslimer som har udført eller medvirket til udførelsen af terror har haft deres gang i moskeen.
Bl.a. den såkaldte danske Guantanamofange Slimane Abderrahmane kom i moskeen og mødte Athmane Mehiri som opfordrede ham til hellig krig. Athmane Mehiri blev udvist efter en dom for medvirken til et bankrøveri på Frederiksberg – et røveri der skulle finansiere en terrorgruppe i Algeriet.

Sheikh Raed Hlayhel som tidl. har været imam i moskeen iværksatte protesten mod JPs muhammedtegninger og var formand for den delegation af muslimer som rejste rundt i mellemøsten og opildnede til had mod Danmark.

Han har bl.a. i en fredagsbøn udtalt at kvinder var Satans instrument mod mænd, og at de kvinder der går til frisør og pynter sig og bruger parfume på gaden, havner i helvede”

En anden muslim – den syriskfødte Abu Rached el-Halabi – som også er kommet i moskeen blev efter politiets aflytning af hans telefon afsløret i at have kontakt med Imad Barakat Yarkas der er dømt for at stå bag terrorbomberne i Madrid i 2003 og for at lede en spansk al-Qaeda-celle. Abu Racheed el-Halabi er af den spanske efterretningstjeneste udråbt til at være Al-Qaidas kontaktperson i Danmark.

Ydermere er moskeen kendt for at opfordre til at boykotte alle valg ved bl.a. at uddele løbesedler om ikke at stemme idet det er haram og ikke-muslimsk.

Igennem en lang årrække har moskeen fået 140.000 kr. årligt i tilskud af kommunen, på trods af at moskeen igennem de sidste 8-9 år har været i PETs søgelys.
Nu viser det sig at moskeen sandsynligvis har svindlet for millioner ved at have fået penge af kommunen til forskellige aktiviteter som bl.a. en fodboldbane, som aldrig er blevet bygget. Der er nu iværksat en grundig gennemgang af regnskaberne.

Sidst er det blevet kendt at moskeen rekrutterer unge muslimer og danske konvertitter til hellig krig i Syrien, Irak og Afghanistan. Viktor Kristensen en ung dansk mand blev igennem nogle år involveret i moskeen og dens aktiviteter og blev dermed hvervet til hellig krig. Da han kun var 21 drog han til Irak og sprængte sig selv i luften som selvmorsdbomber.
81 % af de muslimer fra Århus-området der er draget i hellig krige har haft deres gang i moskeen. Det er tydeligt at de bliver opfordret til at deltage i det for muslimen påbudte jihad. Når de vender tilbage til Danmark er de blevet yderligere hjernevaskede og afsporede og går rundt som tikkende bomber hvorend de færdes. Hvornår vender denne jihad sig mod danskerne?

SIAD kommentar:
Her i artiklen har vi kun gravet ganske let i hvad vi kunne finde på moskeen, der er meget mere, men på baggrund af det vi har fundet, kræver vi at moskeen bliver lukket øjeblikkeligt, ellers vil vi fra nu af arbejde non-stop på at denne moske bliver lukket på den ene eller den anden måde.
Vi kan ikke acceptere at danske skoleelever bliver rundvist i moskeen og så senere ender som Viktor Kristensen. Mange på vores side har kaldt ham en forræder. Sådan ser SIAD ham ikke kun, vi ser et ubefæstet ungt menneske der bliver udsat for muhammedansk hjernevask og ender med at slå sig selv – og andre- ihjel, langt væk fra de danske kyster. Ahmed Akkari har selv i radioprogrammet 24-7 beskrevet den hjernevask der foregår af unge ubefæstede mennesker, men lukningen af moskeen er kun et del-mål, fordi de jihadprædikende muhammedanere jo kun flytter et andet sted hen, når den er lukket. Derfor er tiden inde til, at vores banemænd på borgen bliver tvunget til at gennemføre SIADs lovforslag, som vi kom med allerede i 2006, med mere drastiske midler end dem som vi indtil nu har benyttet. Her skæver vi til England hvor EnglandFirst har benyttet nogle særdeles effektive metoder som besøg hjemme hos politikerne, hvor de bliver forelagt kendsgerningerne og spurgt om hvad de vil gøre ved det, mens det bliver videofilmet.

Men her og nu er vores del-mål at få lukket moskeen. Hjælp os med dette ved at møde op til demoen d. 8. maj kl. 16.15 ude foran moskeen på Grimhøjvej 7, eller støtte os med læserbreve og blogindlæg på div. mediers fora.

Er du på facebook kan du se begivenheden her: https://www.facebook.com/events/233588633502181/

SIADs lovforslag (uddrag)

1: Voldskriminalitet og narkokriminalitet skal – uanset graden, og uanset forbryderens alder og civilstand – automatisk medføre fratagelse af eventuelt tillagt dansk indfødsret (statsborgerskab) og permanent udvisning.

2: Imamer, som opildner til vold, straffes og udvises for bestandigt.

3: Offentligt betalte integreringstiltag ophører


15 kommentarer

Demonstration mod stor-moskeen på Rovsingsgade, København, maj

rovsingsgade_moske

Dansk Islamisk Råd har stået bag byggeriet af moskeen. Bygherre for moskeen er Københavns Store Fond, som er oprettet under Dansk Islamisk Råd i 2008. Rådet har som formål at udbrede kendskabet til Islam og religionens værdier.


Vi har endnu ikke den endelige dato på indvielsen af stor-moskeen. Vi ved det bliver i maj men vi holder demoen samme dag som de holder indvielsen med danske landsforrædere og kongehuset.
Slogans og taleliste følger senere.


4 kommentarer

Demonstration: Stop Islamisation of Europe, Bruxelles 10. maj kl. 11

brusselslogo_lang_slogans

SIOE fik forbudt demonstrationen mod halalslagtning i EU fordi Bruxelles borgmester mente at demonstrationen ville krænke muslimerne i byen. Vi mener, at vi er i vores fulde ret til at demonstrere ude foran EU parlamentet og fremføre vores synspunkter.

Derfor har vi anmeldt en ny demonstration. Her giver vi borgmesteren to valgmuligheder, enten tillader han vores fuldt lovlige demonstration på Luxembourg plads foran parlamentet, eller også får han demonstranter fra det meste af Europa uden ledelse til at rende rundt i byen med t-shirts med vores budskaber.

Andre artikler om sagen: http://siaddk.wordpress.com/2014/02/09/pressemeddelelse-bruxelles-borgmester-forbyder-sioe-demonstration/


4 kommentarer

Pressemeddelelse: Bruxelles borgmester forbyder SIOE demonstration

Fra sidste gang en bprgmester i Bruxelles forbød vores demonstration. Vi gennemførte alligevel.

Fra sidste gang en borgmester i Bruxelles forbød vores demonstration. Vi gennemførte alligevel.

Torsdag eftermiddag d. 6. feb. fik Anders Gravers et telefonopkald fra Bruxelles politi hvori han fik at vide, at borgmesteren havde forbudt demonstrationen “Forbyd halal-slagtning i EU!”, fordi demonstrationens navn kunne provokere muslimerne. Fredag morgen d. 7. feb. – én dag før demonstrationen – fik vi så en mail fra Bruxelles politi at demonstrationen var forbudt.

Vi accepterer ikke at en borgmester alene kan beslutte om folk må demonstrere ude foran deres europæiske parlament. Det ville svare til at borgmesteren i København kunne forbyde demonstrationer foran Christiansborg, hvor folk vil vise deres utilfredshed med regeringen.

  • Hvad kalder man en stat hvor præsidenten ikke er valgt af folket?
  • Hvad kalder man en stat, der har en udenrigsminister, der ikke er valgt af folket?
  • Hvad kalder man en stat, hvor statens befolkning ikke er tilladt at demonstrere fredeligt mod statens beslutninger?

En diktaturstat.

SIOE finder sig ikke i forbuddet og fortæller nu Bruxelles politi at vi agter at afholde demonstration lørdag d. 10. maj – uanset om vi får lov eller ej.
Vi vil nu udvide demonstrationstitlen med andre slogans foruden det oprindelige. Demonstrationstitlen vil blive:

Forbyd halalslagtning i EU! med tilhørende slogans som

Stop den barbariske dyremishandling – vi lever i en moderne stat 2014!
Stop barbariet – stop islam!
Stop Islamiseringen af Europa!
EU består af kristne stater – ingen plads til islam i EU!
Islam ud af Europa!

Se her hvad der skete sidste gang borgmesteren forbød vores demonstration:

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 6.136, der følger denne blog