Stop islamiseringen af Danmark

SIAD er en del af et verdensomspændende samarbejde


2 kommentarer

SIAD Info

Vi har to demonstrationer planlagt dette efterår.

Den første bliver udenfor Føtex’er rundt omkring i landet hvor vi kræver mærkning af halal.

Vi har stedfæstet de første demoer indtil videre: Føtex i Thisted, Frederikshavn, Randers, Esbjerg Kongensgade, Horsens, Aabenraa og København.

Efterhånden som vi får tovholdere til demoer andre steder i landet foran Føtex butikker, bliver de offentliggjort på facebook og sendt her på vores SIAD-info mail. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 21. sep. kl. 11.00

Vi er interesserede i at medlemmer vil stå som kontaktpersoner andre steder i landet. Kontaktpersonen er ikke ansvarlig for noget ang. demoen men skal kun stå for uddeling af materiale til meddemonstranter samt forbipasserende og kunder til Føtex. SIAD sørger for polititilladelser og ansøger om plads ved kommunerne. Vi får lavet foldere som kan trykkes ud fra hjemmesiden eller vi sender dem til kontaktpersonerne. Man må selvfølgelig godt holde tale ved demonstrationerne, men dette er ikke et krav. Selve aktionen består i at dele folderen ud og indformere kunderne til Føtex om hvorfor der bør halalmærkes.

Ønsker man at stå som kontaktperson for en demo kontakt da SIADs sekretariat på tlf: 96771784 eller send en mail med tlf. nr til siaddk@gmail.com

Er du på facebook kan du læse om arrangementet her:
https://www.facebook.com/events/293638164107328/

___________________________________________________________

For de rejselystne har vi en demonstration i Bruxelles imod det nye tiltag til at gøre halalslagtning uden bedøvelse tilladt i EU.

Den foregår som sagt i Bruxelles, lørdag d. 23. nov. kl. 13.00. Vi forventer at demonstrationen vil blive afholdt på Luxembourg Plads.

Se facebookgruppen her:
https://www.facebook.com/events/209467235880499/

Beth Baron informerer løbende om halal og dets konsekvenser i vores facebook-gruppe. Beth Baron er taler til vores demonstration i Bruxelles. Hun er en af verdens mest vidende personer ang. halalslagtning og halalprodukter og hele konceptet og strategien bag det.

____________________________________________________________

SIAD Valg-nyt

SIAD medlemmer kan foreløbigt stemme SIAD-folk ind i kommunalrådene i følgende kommuner:

Horsens – Jens Tirsvad

Jammerbugt – Anders Gravers

Randers – Jimmy Andersen

Vi arbejder på højtryk på at finde flere stillere rundt om i landet.

Man kan donere til valgkampagnen her:

Reg nr: 9346 Konto: 45 80 11 67 74

Husk at skrive “valg” på indbetalingen.

Pengene bliver brugt til valgbannere, valgskilte og annoncer i dagbladene. Intet beløb for småt, intet beløb for stort – alt bliver modtaget med kyshånd.


2 kommentarer

Hvem har bestukket Dyrenes Beskyttelse?

jenssvennigsen_halalslagtning

Jens Svenningsen. Hvem har givet denne mand ordre på at skifte mening?

Det er et spørgsmål man må stille sig selv med den kovending Dyrenes Beskyttelse har foretaget.

Indtil for få dage siden kunne man på Dyrenes beskyttelses hjemmeside læse at:

“Dyrenes Beskyttelse mener, at der bør indføres forbud mod brug af ikke-penetrerende boltpistol til bedøvelse af dyr.

Et af problemerne med brug af ikke-penetrerende boltpistol er, såfremt der opstår ”kraniebrud”, eftersom dette er en hindring for metodens effektivitet (i.e. såfremt energien overføres til knoglebrud, vil den ønskede bedøvende effekt blive markant svækket).
Dyrenes Beskyttelse finder det meget beklageligt, at man på den ene side anser det for betryggende at anvende ikke-penetrerende boltpistol som bedøvelsesmetode, blot fordi det finder sted i relation til ”religiøse ritualer”, mens selv samme metode ikke tillades til drøvtyggere på > 10 kg under ”normale omstændigheder”.

Man kan endvidere i deres høringssvar fra 31 oktober 2008 læse, at de ønsker et forbud mod den ikke-penetrerende boltpistol.
(Nederst side 5)
http://www.dyrenesbeskyttelse.dk/sites/default/files/
landbrugsdyr/h%C3%B8ringssvar%20vedr.%20EU’s%
20aflivningsforordning%2031-10-08.pdf

og igen i deres høringssvar fra 10. dec. 2012 (Nederst side 2 og øverst side 3)
http://www.dyrenesbeskyttelse.dk/sites/default/files/
rapporter%20o.lign./hoering-bekendtgoerelse-om-slagtning-og-aflivning-af-dyr-dec-2012.pdf

Dette begrundede DB med EFSA rapporterne og senest Dialrel rapporten – veterinære rapporter som viser at denne måde for bedøvelse er højest kritisabel.

Nu sidder en dyrlæge og dyreværnschef Jens Svenningsen fra DB pludselig på aftenshowet og fortæller at denne bedøvelsesmetode er helt ok, og at de bakker op om den???? http://www.dr.dk/tv/se/aftenshowet/aftenshowet-291#!/01:46
Jens Svenningsens mission i dette program er altså at blåstemple halalslagtet kød. Hvorfor denne kovending?

Birthe Broberg Veterinærinspektør ved fødevarestyrelsen modsiger i programmet den nyeste rapport dra EU (Dialrel) som kritiserer netop hammerboltpistolen.

Desuden afgør Aftenshowet på 1 minut at Kristendommen synes at halal er helt ok! Det gør de ved at interviewe en eller anden domprovst, Anders Gadegård (som selvfølgelig har de helt rigtige meninger ifølge DR) og som med entusiasme beretter om hvordan han med fryd handler hos sin lokale halalslagter! Èn domprovst – og så er hele kristendommen pot og pande med halal. Man græmmes.
Hvordan kan domprovsten iøvrigt vide at det halalkød han køber ikke er importeret ægte halal? Altså slagtet på den “ægte” barbariske måde?

Hvorfor er det så vigtigt, med alle midler at sløre de fakta der er om halalslagtning?
Kontakt gerne Dyrenes Beskyttelse og kræv et svar.

Sakset fra facebookgruppen: Nej tak til halalkød


5 kommentarer

Hvem er SIAD?

fredericia_demonstration1
Vi er en flok bekymrede borgere der i august 2005 dannede Stop Islamiseringen af Danmark fordi ingen grupperinger på dette tidspunkt syntes at gøre noget aktivt for at stoppe den snigende islamisering vi var og er ude for.

SIAD består af rigtig mange forskellige mennesker der alle føler et ansvar for at give det trygge land de selv voksede op i videre til vores børn. Vi har folk der stemmer fra den yderste venstrefløj til hele spektret af politiske partier i folketinget – med én undtagelse – vi har ingen fra det Radikale Venstre.
Vi består også af folk fra hele det religiøse spektrum. Vi har flere forskellige slags kristne og katolikker, vi har buddhister, vi har hinduister, vi har ateister, asatroende og frafaldne muslimer. Vi består også af folk fra alle dele af samfundet, professorer, sygeplejersker, læger, falckfolk, politibetjente, sagsbehandlere, håndværkere, virksomhedsejere, arbejdsløse, bistandsmodtagere osv.

SIAD prøver igennem demonstrationer og aktioner + almindelig folkeoplysning gennem hjemmesider, blogs, foldere og plakater at advare og vække befolkningen mod Danmarkshistoriens største trussel: islams indtog i Danmark.

SIAD er for demokratiet som vi kender det idag, dog gerne med flere folkeafstemninger i vigtige sager for Danmark såsom masseindvandring, EU osv. Læs iøvrigt SIADs politik og SIADs katekismus


Skriv en kommentar

SIADs politik

bogeskovflag2stk
Pkt. 1

Vi vil arbejde for at mennesker, der er bosat i Danmark, men som ikke følger og/eller respekterer dansk sæd og skik, forlader landet. Dette bør ske så hurtigt at de ikke opnår politisk magt til at ændre dansk lovgivning.

Hvordan dette skal foregå må politikerne og deres vælgere afgøre. Men det er afgørende vigtigt at det sker.

Bemærkninger: Den ulykkelige situation tåbelige politikere og deres godtroende vælgere har bragt landet i, kan desværre nødvendiggøre lov-tiltag, som vil gå ud over uskyldige, såfremt Danmark fortsat skal være danskernes land. Det er nu engang sådanne sagers natur. Det er dybt beklageligt, men ansvaret for dette ligger hos de politikere, som nægtede at bremse maseindvandringen i tide.

Det er vanskeligt at hjemsende uvillige personer. Og måske vil det oprindelige hjemland være uvilligt til at modtage dem. Lad os derfor først slå fast at vi ikke går ind for at fremmede returneres via faldskærm ved Flyvevåbnets foranstaltning!

Men der kan utvivlsomt forhandles med de pågældende hjemlande, og der kan utvivlsomt forhandles meget mere kontant end det tidligere har været tilfældet.

Bedst er det naturligvis, hvis uviljen til at forlade det danske smørhul forvandles til et stærkt ønske herom. Eftersom de fremmede har vist evner til at overskride grænser den ene vej, kanmange også gøre det den anden vej, bl.a. med hjælp fra slægtninge. Mange rejser jo allerede på ferie i hjemlandet.

En måde at fremme de fremmedes udlængsel på er: Læs resten


Skriv en kommentar

Er Danmarks sag også en hjertesag for dig? så meld dig ind i SIAD.

VIGTIGT: Nazister, islamister, kommunister, fascister og andre udemokrater kan IKKE blive medlem af SIAD

Skriv en mail til os  med dit navn og adresse og evt. telefonnummer og vi sender dig en velkomstmail og et indbetalingskort. Skriv “medlemskab” i emnefeltet.
Alle oplysninger behandles fortroligt.

Vi sender jævnligt nyhedsmails ud til vores medlemmer med aktuelle artikler og oplysninger om kommende demonstrationer og aktioner.

Medlemskab for et år er 250 kr. Unge under 25 år 150 kr.

Dit medlemskab kan også bestå af en fast månedlig indbetaling til SIAD på eks. 50, 75 eller 100 kr, (evt. via PBS). Da vi løbende har udgifter til vores arbejde, er dette en god måde at støtte os på. Skriv en mail til os med det beløb du ønsker at betale månedligt og om du selv indbetaler eller vi skal sende dig et indbetalingskort hver måned.

TAK FOR DIT MEDLEMSKAB!


8 kommentarer

Succesfuld demonstrationen på Søtorvet i København

jude2Demonstrationen med titlen “Danmark står endnu engang op for Danmarks jøder” blev afholdt som planlagt på Søtorvet i København.

Politiets indsatsleder havde styr på tingene og fik ryddet pladsen for horder af autonome som havde taget opstilling der, for at forhindre demonstrationen i at blive afholdt. Demonstrationen blev derfor gennemført i god ro og orden.

Politiet lod imidlertid ikke alle ind til demonstrationen (årsagen vides ikke) men der slap 40-50 stykker igennem som stod med skilte påtrykt den gule stjerne med teksten: “Idag er vi alle jøder”

Medierne var som sædvanligt også tilstede for at dokumentere hvor få der mødte op – de selvsamme medier som på trods af pressemeddelelser ikke har villet skrive om demonstrationen. Ikke et eneste af de gængse medier har omtalt demonstrationen, men de synes åbenbart det er vigtigt at møde op for at dække begivenheden på selve dagen. Det kan selvfølgelig kun tolkes på én måde: At man ønsker at tie initiativet ihjel for derefter at møde op for at udstille den lille demonstrationsgruppe.
Dette er hvad man kan forvente af de danske medier, så det tager vi koldt og roligt.

Tak til de der mødte op til støtte for jøderne i Danmark!

– Vi erfarer at BT lige nu på nettet skriver at demonstrationen blev afbrudt og at der var demonstrationsdeltagere som kom i klammeri med politiet. Intet af dette er rigtigt. Det er voldelige autonome som er blevet anholdt og demonstrationen forløb som den skulle og afsluttedes da den var forbi.


4 kommentarer

SF’er får SIAD smidt ud af bank

Folkesocialisten Henning Vognstrup, medlemsansvarlig for SF Thy partiforening og filialleder i Morsø Andelskasse fører privat krig mod SIAD.


SIAD har for få dage siden modtaget en mail fra vores bank Morsø Andelskasse om at de vil ophøre kundeforholdet pr. 23. nov. Den officielle begrundelse er at det påståes at vi har undladt at fremlægge dokumentation for foreningen og dennes personkreds, herunder vedtægter og tegningsregler, legitimationer, fuldmagter etc.

Vi kan hermed meddele vores medlemmer, støtter og læsere at SIAD under den tidl. direktør i Morsø Andelskasse fremlagde de relevante foreningsoplysninger såsom styrelsesmedlemmers underskrift på love og vedtægter i SIAD som er påkrævet for at kunne oprette en foreningskonto. Vores samarbejde har derfor gennem 7 år fungeret upåklageligt og til stor tilfredsstillelse under den tidl. direktør. Vi har altså ved oprettelse opfyldt kravene til at have en foreningskonto i banken.

Den “rigtige” grund til at vi nu bliver smidt ud af banken er simpel nok. Banken har fået ny filialleder, Henning Vognstrup, som ikke har lagt skjul på at han absolut ikke kan lide foreningen og det den står for. Dette udtalte han brask og bramfrit i en telefonsamtale med formanden Anders Gravers tilbage i foråret 2012.

Vi har googlet lidt på Henning Vognstup og fundet frem til at han er stærkt involveret i SF og er medlemsanvsarlig hos SF Thy Partiforening. Dette politiske engagement formår han altså ikke at lægge i baglommen når han sætter sig i lederstolen i banken, hvilket i sig selv er dybt kritisabelt

Sin fordømmende holdning til SIAD får ham altså til at smide SIAD ud af banken med selvopfundne grunde som ingen steder hører hjemme.

SIAD går selvfølgelig hele vejen med dette. Først går vi hele vejen med det juridiske, derefter bliver det mere aktivistisk.


7 kommentarer

Al-Qaidas syv-punktsplan kører planmæssigt

Denne artikel som vi udgav for præcis et år siden fortjener at blive genoptrykt, den er uhyggelig højaktuel.

Al-Qaida arbejder efter en syv-punktsplan. Det blev afsløret af den jordanske journalist Fouad Hussein. Han har nedskrevet syv-punktsplanen efter at have interviewet ledende al-Qaida folk. Grunden til at han kunne interviewe dem var at han havde siddet inde med sin landsmand Abu Musab Al-Zarqavi og var blevet gode venner med ham da de begge var politiske fanger. Fouad Hussein afslørede planen i en bog fra 2005.

1. fase: Kendt som “Opvågnen” og strækker sig fra 2000 til 2003. Her forsøges at provokere USA til at erklære krig mod den islamiske verden og dermed “vække muslimerne”.

2. fase: Kendt som “Åbne øjnene” og strækker sig fra 2004 t.o.m. 2006. I denne fase skal al-Qaeda udvikle sig fra en organisation til en egentlig bred bevægelse. Netværket satser i denne periode især på at rekruttere unge mænd. Irak bliver centrum for alle globale operationer, ligesom der her dannes en “hær”.

3. fase: Beskrives som “Rejse sig og stå oprejst” og strækker sig fra 2007 til 2010. Angreb på Tyrkiet og Israel. Også Iraks nabolande, ikke mindst Jordan, bliver mål for terrorangreb.

4. fase: Mellem 2010 og 2013 ventes al-Qaeda at fremkalde de forhadte arabiske regeringers fald. Angreb mod olieforsyninger, ligesom den amerikanske økonomi ventes søgt undergravet gennem bl.a. cyberterrorisme.

5. fase: Mellem 2013 og 2016 skal et kalifat erklæres i hele den islamiske verden. Vestens indflydelse vil nu være så reduceret og Israel svækket, at kalifatet kan etablere en ny verdensorden.

6. fase: Fra 2016 indledes en periode med “total konfrontation”. Kalifatets “islmiske hær” indleder “kampen mellem de troende og de ikke-troende” som Osama bin Laden så ofte har forudset.

7. fase: Den “definitive sejr” hvor resten af verden er blevet overvundet af kalifatets “halvanden milliard muslimer”. Denne skal ifølge planen være indtruffet inden 2020.

For øjeblikket er vi i fase 4 og indtil videre må vi sige at den også er opfyldt med skræmmende nøjagtig som de foregående faser.
De forhadte arabiske regimers fald er også påbegyndt med Ægyptens og Libyens fald. Med overvindelsen af Gadaffis styre blev der løsladt 600 al-Qaida fanger og i Ægypten blæser de nye revolutionære vinde også. Det muslimske broderskab er ved at sætte sig tungt på magten og er ved at ophæve fredstraktaten med Israel.

Den amerikanske økonomi skulle undergraves med cyber-kriminalitet. Så vidt det ser ud til er det ikke sket med cyberkriminalitet, men ser mere ud som et insiderjob udført af den amerikanske præsident Barrack Hussein Obama, da man må sige at den amerikanske økonomi er i knæ.
Med stigende oliepriser grundet oprør og krig i Mellemøsten vil et angreb på olielinierne kunne sende den vestlige verden ud i en dyb afgrund, hvor vores samfund ikke vil virke som normalt og derfor yderligere vil være sårbare overfor al-Qaida angreb.


4 kommentarer

SIADs egen butik

SIOE Stop Islamisation Of Europe, SIAD Stop islamiseringen af Danmark og vores norske søsterorganisation SIAN har nu fået vores egen butik hos Cafepress, hvor man kan bestille forskellige produkter – alt lige fra tøj til kaffekopper, shotglas, ure, kalendere, tasker, kasketter, plakater, klistermærker, biltilbehør osv. – altsammen med SIOE, SIAD eller SIAN logo. Overskuddet fra SIOE- og SIAD-salg går direkte til kampen mod islamiseringen af henhv. Europa og Danmark.
Se de lækre produkter igennem og vælg noget som både gør dig – og Danmark glad! http://www.cafepress.com/sioe/8603517

Her er et par eksempler på nogle af de lækre sweatshirts i super god kvalitet og hvis man vil betale mere, kan man endda få det økologisk:

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 6.083, der følger denne blog