EN SPIONS BERETNING 1

OMAR NASIRI,” I HELLIG KRIG” Mit liv med al-Qaeda.

EN SPIONS BERETNING.

I 2007 udkom bogen på dansk med ovennævnte titel. Oversat fra engelsk af Søren Fensmark. Forlag Aschehoug. Sideantal omkring 350.

Bogen er interessant set i forhold til terrorangrebet 11. september 2001 på World Trade Center i New York og efterfølgende terrorangreb i Spanien og London, samt flere steder uden for Europa. Truslen om terror er blevet nærværende over alt i verden, terrortruslen er blevet en del af hverdagen – også i Danmark! Terror er krig!

Følgen er, at agtpågivenhed over for terroren derfor også er blevet en meget nærværende del af dagligdagen over alt i bekæmpelsen af dette grusomme uvæsen.

Terroren har skabt frygt, det er et af terrorens oplagte formål. Derfor skal frygten afvises netop med bekæmpelsen af terroren med alle midler. Det er dog et spørgsmål i hvor høj grad bekæmpelsen er mulig, fordi landet ligger, som det har redt. Og det er et stort spørgsmål om bekæmpelsen foregår i tilstrækkelig grad og på den rigtige måde?

Det kræver blandt andet indsigt i terrorens opståen, væsen, udvikling og udførelse. Det er min vurdering, at bogen, ”I HELLIG KRIG” bibringer den uprofessionelle læser et indblik i nogle af de ”mekanismer”, som er befordrende for terrorvirksomhed. Det er baggrunden for, at jeg vil forsøge at plukke nogle tekster og udsagn ud af handlingsforløbet i bogen og præsentere dem her på siden fortløbende en tid.

Anmeldelser på bagsiden: 1) I HELLIG KRIG er den første beretning om terroristtilværelsen i al-Qaeda, skrevet af marokkaneren Omar Nasiri. Han kæmpede i syv år både med og mod al-Qaeda – først i 1990’ernes spirende europæiske terrornetværk og siden som spion for europæiske efterretningstjenester. Som en af de få nåede han ud til terroristtræningslejrene i Afghanistan og lærte her at håndtere maskinvåben, artilleri, antitankmissiler og eksplosiver. Desuden lærte han teknikker til at modstå afhøring og tortur samt at slå ihjel uden at bruge våben – alt sammen i Allahs navn.

2) I HELLIG KRIG er en enestående detaljeret førstehåndsberetning om livet i al-Qaedas træningslejre, skrevet af en afhoppet hellig kriger. Derudover giver Omar Nasiri i sin beskrivelse af samarbejdet med de vestlige efterretningstjenester et kik ind i en anden og ligeså lukket verden, nemlig de hemmelige sikkerhedstjenester og deres famlende kamp for at bekæmpe den fremspirende internationale terrorisme i 1990’erne.

3) Omar Nasiris beskrivelse fra hverdagen i den afghanske træningslejr er mere omfattende end nogen af de efterretninger, vi havde tilgængelige i 1990’erne … Michael Scheuer, tidligere leder af CIA’s Osama bin Laden-afdeling.

I forordet omtaler Lars Erslev Andersen studier af og teorier om terrorens væsen og ophav. Nogle forskere har med rette interesseret sig for, hvad al-Qaedas ideologi bygger på, fra hvilket udgangspunkt og på hvilken måde netværket fortolker og formidler verdens tilstand – erklæringer udgået fra Osama bin laden og hans folk, navnlig siden 1996, hvor han slog sig ned i Afghanistan efter at være blevet fordrevet fra Sudan. (Det udsagn afslører, hvor famlende over for og uvidende om islam, at ”sagkundskaben” var og stadigvæk er – eller vil være! Det var og er en katastrofe for hele Vesten. Ref.)

Andre har forsket i efterretningsanalyser af såkaldte profiler af jihadister. (Udbyttet af det omfangsrige materiale er endt med at (selv) forskere har peget på), at jihadister i hvert fald er fælles om en ting, nemlig islam, hvorfor den islamiske religion må være nøglen til forståelse af, hvorfor mennesker i Spanien og England ender som terrorister. De ser islam som en ekspansiv religion og jihadisterne som forposter i et koloniseringsprojekt, der skal føre de vestlige samfund ind i Islams Hus.

(Derfor glem alle forsikringer om, at terror ikke er islam (anvendt Taqyia). Og glem alle påskud om ”fornærmelser” af Muhammed. Den tegning blev en kostelig gave til islam til at sløre terrorens ærinde. Og det er på det skammeligste lykkedes, ved hjælp af den kulturradikale elites dumhed og politisk ”korrekthed”, læs forræderi. Danmark skulle straks have samlet handsken op og taget et opgør med islamismen. Ref.)

I øvrigt giver Lars Erslev Andersen sin grundige version af bogen! Jeg foretrækker bogens indhold frem for L. Erslev Andersens version. Og så skal jeg anstrenge mig med ikke at komme med mine kommentarer til de tekster, jeg vælger at bringe.

KM