Det Sorte Lexicon er nu fremme i sin helhed!Nu foreligger P.H. Berings “Det Sorte Lexicon” opdateret i sin helhed og kan findes på internettet som “Det Sorte Lexicon”.

Vi kan varmt anbefale alle vore læsere at lægge vejen forbi – for her er mange gode tanker og argumenter.

Vi har interview’et P.H. Bering.


Hvorfor kalder du dit leksikon for “Det Sorte”?


Ganske enkelt fordi lexiconnet stedvis udtrykker holdninger og refererer kendsgerninger, som den herskende klasse betegner som “sorte”.

Hvorfor gør den herskende klasse det?

Selvfølgelig for at afskrække os,  den gemene hob – os, den herskende klasse kalder “almindelige mennesker” – fra at tænke i andre baner end de tilladte.
Jeg forsøger at udfordre deres meningstyranni.

Nogle steder ser man titlen “Mit Sorte Lexicon”, andre steder  “Det Sorte Lexicon” – hvad skal vi kalde det?
Det bli’r nok  “Det Sorte Lexicon”. Selvføgelig er det “Mit” i den forstand at jeg har skrevet det sammen – men på den anden side, så er indholdet forhåbentig så almengyldigt og så interes-sant at det får rigtig mange op af stolene og i gang med at tænke selv. Desuden bringer jeg en masse citater, og de er jo ikke mine ord.
Er Det Sorte Lexicon så helt færdigt nu?
Det bli’r det næppe i min levetid i alt fald. Det skal opdateres løbende, og  jeg vil gerne have nogle flere illustrationer ind. Det kan jo også være at der kommer så gode læserkommentarer, at jeg tvinges til at ændre noget. Vi får se.
Hvordan kom du på den idé at skrive et leksikon?
Da jeg underviste på Aalborg Universitet rendte jeg tit ind i de samme spørgsmål gang på gang. Det var ikke bare i mit eget fag, fysik. Fordi undervisningen var projektorienteret måtte vi give de unge mennesker et bredere vidensfundament. Der dukkede en masse idehistoriske, videnskabshistoriske, videnskabsteoretiske, filosofiske og politisk-økonomiske spørgsmål op: spørgsmål. man som vejleder måtte prøve at tackle.
Og så blev det naturligt at organisere spørgsmålene alfabetisk efter stikord og samle dem i et kompendium.  Det har så udviklet sig i flere retninger, men er dog stadigvæk en forholdsvis kortfattet sag – også fordi jeg har skåret en del fra det mere universitetsprægede stof, mens jeg til gengæld har føjet en del til på den politisk-økonomiske side. Desuden var islamiseringen  ikke noget iøjnefaldende problem, da projektet blev startet. Men det er der taget højde for!
Og jeg har nok også strammet op på den polemiske tone. Jeg håber da at Det Sorte Lexicon kan blive en ammunitionkasse med mange og skarpe og præcise skud i den evigt pågående kamp mod dumheden.
Man får indtryk af at du har været vidt omkring, både rent fysisk med dine mange og lange rejser, men også fagligt. Du spænder fra militæret over ingeniørvidenskaberne og fysikken til jura, politisk økonomi, filosofi, russisk og endda latin!
Ja, jeg har altid været i gang med at lære noget, men en del af det er selvfølgelig med årene gledet ned i de underste lag i langtidshukommelsen. Men du kan jo læse mit cv på nettet nu. – Nej, selvfølgelig ikke alt det sludder, forskellige forvirrede rødfascister skriver om mig  men det, jeg selv har skrevet. Gå ind på Google, slå op under Det Sorte Lexicon. Her kan du finde forfatterens cv!
Tak for samtalen!

2 comments

  1. Anne Clausen

    Tusind tak for dette fantastiske arbejde.
    Jeg glæder mig til at gå igang med mere grundig læsning.
    Gid alle danskere, – incl. vore politikere, ville gøre brug at dette enestående værk!