Heksejagt på islamkritikere

Verdens medier udnytter groft terrorangrebet og billederne af de døde børn fra ø-lejren til systematisk at sætte islamkritik lig med vold og terror.

SIOE og SIOA har udsendt en pressemeddelelse som kan læses på jihadwatch ang. terrorangrebet i Norge, hvori vi giver udtryk for vores forfærdelse og dybe medfølelse for ofrene og deres pårørende.

Samtidig kan vi konstatere at verdens medier groft udnytter terrorangrebet og billederne af de døde børn fra ø-lejren til systematisk at sætte islamkritik lig med vold og terror.

De danske medier står ikke tilbage for de udenlandske medier med at sætte islamkritik lig med potentielt Breivik-terror.

Først fik SIADs fjende nr. 1, Margrethe Monika S. Hansen – også kaldet Shansen – den mest utroværdige blogger Danmark huser – lov til at svine SIOE til i Deadline lørdagen efter terrorangrebet uden at vi fik lov til at forsvare os. At DR vælger at bruge en sådan utroværdig person har skadet DR’s image meget mere end de aner. Hun har lanceret flere historier til pressen, blandt andet at en anden blogger Fjordman skulle være Anders Breivik. Det vidste den utroværdige blogger Margrethe Monika S. Hansen med sikkerhed, fordi hun havde været ven med Anders Breivik i to år og fordi han selv havde fortalt hende det. Men det er med 100% sikkerhed fastslået at Fjordman ikke er Breivik.

Næste angreb var på Politiken hvor to journalister sætter en historie sammen om baggrunden for Breiviks ideologi og der bliver historien fremstillet på en sådan måde, så en journalist fra BT ringer mig op og siger at Breivik – ifølge Politiken – havde været et til af vores møder. Efter at have nærlæst artiklen siger artiklen ikke at Breivik havde været til mødet, men at nogle folk han så op til havde været til mødet. Når en journalist kan tage så grueligt fejl af artiklen, er der også andre der kan sidde tilbage med indtrykket af at Breivik havde været til vores møde. Folkene der var med til dette møde, brød SIAD med allerede samme år, da de ville til at bestemme hvordan vores demonstration i Bruxelles skulle forløbe. De ville sætte os sammen med Vlams Belangen hvilket vi ikke ønskede og dermed skilte vores veje. De har siden forsøgt at lægge hindringer i vejen for SIOE hvor det var muligt og prøvet at hijacke vores medlemmer.

Hetzen fra de danske aviser fortsætter. Idag kan man i EB papiudgave læse en historie om SIAD og undertegnede. Først har man billeder af de døde børn fra Utøya, bl.a. en død 14-årig pige og lige efter det kommer der en artikel om DNSB og derefter historien om SIAD. Avisen ønsker her igen at sætte os sammen med det yderste højrenationale miljø til trods for at det eneste SIAD gør er at bekæmpe islamiseringen.
SIAD har ikke en fordelingsnøgle til hvordan danskernes surt tjente skattepenge skal fordeles og dermed er vi upolitiske. I SIAD har vi medlemmer fra Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne, DF, Venstre og de Konservative og det hedengangne Fremskridtsparti men ingen fra det Radikale Venstre og Liberal Alliance. Dette mix af politiske meninger betyder, at vi ville lægge vores forening død så snart vi ville begynde at diskutere politik. På samme måde har vi det med det religiøse idet vi har buddhister, hinduister, asatroende, ateister, flere forskellige slags kristne og frafaldne muslimer, så her vil det samme gælde: hvis man begyndte at diskutere dette emne ville foreningen falde fra hinanden. Vi har kun ét formål: At stoppe islamiseringen af Danmark.

I dagens historie i EB har journalisten forsøgt at lave splid i den forening jeg er lokalformand for nemlig Krigsveteraner og pårørende – idet de har ringet til landsformanden og fodret ham med Shansens løgnehistorier om mig. Han reagerede vel nogenlunde naturligt ved at ville fare ud med bål og brand og få mig smidt ud af foreningen i weekenden, hvor han påstod der skulle være et landsmøde. Han har dog forandret mening efter at have hørt historien fra andre sider, så jeg skulle fortsat have lov til at passe mit arbejde med at hjælpe krigsveteraner og pårørende.

Personligt kan jeg holde til en del, da livet har udsat mig for lidt af hvert og tager det ikke så nøje med hvad modstanderne har gået og kaldt mig, men at de danske medier nu ønsker at sætte lighedstegn mellem islamkritk og drab på uskyldige børn på en ø-lejr er mere end groft. Det er direkte uansvarligt og en politisk udnyttelse af en dyb tragedie for det norske folk.

Vi ser også at Socialdemokraterne og SF vil prøve at hindre kraftige udmeldinger om islam fordi man mener at det vil radikalisere folk. Det vil altså sige at de vil begrænse ytringsfriheden men når vi ser på vores to nordiske landes begrænsning af den fri debat i forhold til Danmarks så kan vi se at Sverige har den største koncentration af nazier i Skandinavien og at Norge blev udsat for denne skrækkelige forbrydelse. Så fri debat radikaliserer ikke, men lukker tværtimod luft ud for de folk der er utilfredse med den måde landet bliver styret på.

Anders Gravers

7 comments

 1. Dana Hansen

  Pudsigt, så mimoseagtige I kan blive, når I får lov at smage jeres egen medicin.

  I (og alle andre) må gerne sprede opvigleri om muslimer, men ingen må kritisere jer?

  Vågn dog op og lugt til virkeligheden … ynkerygge.

 2. Nielsen

  Det er jo nok ikke tilladt at sige at muslimer er nogle skadedyr, som ikke skulle have lov til at være i Danmark. Alligevel
  Men det er det min mening. Og det vil det altid være.
  Ytringsfriheden søges hele tiden begrænset af alle de politisk korrekte på hele det politiske spektrum.
  Afskaf §§ 140 og 166B.

 3. Einstein

  hvis en avis fører manipulativ psykologisk hade-propoganda imod sine egne borgere som bare er ude på at forsvare danmark imod fjenden ,så er den avis skyldig i landsskadelig virksomhed og bør lukkes

 4. H.Kristensen

  Som der er sagt mange gange: ” Alle dine fejl er hugget i granit” og alle dine
  gode gerninger er: “Skrevet i sand”.
  Jeg haaber at danskerne vil vaagne og vokse op, saa de holder op med at koebe en avis der ikke kan saelge deres “historier” uden at have noegne piger
  paa side 9. Der er ingen grund til at foreslaa at aviserne skulle skamme sig, for………….DET kan nok ikke lade sig goere.
  Jeg har moedt Anders Gravers og kan med loefted hoved sige, at…….. han er en RIGTIG dansker.
  Det er altid forfaerdeligt naar et menneske , eller mange, bliver slaaet ihjael paa lige meget hvordan det sker.
  EEN ting er dog sikkert og det er at ISLAM ikke passer in i Danmark og det maa rettes, EFTER DEN LOV SOM DANMARK HAR. Ingen behoever at miste livet over det.
  Saa, TAK Anders og gi’ ikke op……….det gode er paa din side.