Læserne blogger

Ytringsfriheden under angreb - SIAD lader nu også læserne blogge.

Integration i betydningen “hjælp til tilpasning” er i strid med Koranen.
Det samme gælder for assimilation, som betyder “at blive lig med”.
Koranen er lovbog for islamtilhængere, – altså for muslimer.
Bogen er så snedig, at de troende, indtil de er blevet mange nok, skal følge de vantros love osv., således at de vantro ikke aner uråd.
Taquia er et påbud til den troende om at forvirre, lyve og narre fjenden, så denne ikke aner uråd!
Endvidere forbydes tilhængerne at blive ven med eller ligne ikke-tilhængere.
Bogen påbyder endog den troende at dræbe alle, der ikke vil underkaste sig deres gud Allah.
At gå imod den bog er lovbrud og er at betragte som frafald. Straffen for det kan være dødsstraf.
Hvis nogen forventer, at islamtilhængere bliver ligesom danskere, så kender de intet til islam.
For at kunne diskutere et emne, forudsættes en vis viden.
Ellers er enhver diskussion vel umulig?

3 comments

 1. Ellen Larsen

  Når man ikke vil høre, må man føle.
  Hvad skal man gøre, når ord i skrift og tale ikke bliver hørt og læst?
  Hvad skal man gøre, når andres erfaringer ikke “vil” blive forstået?
  For ca. 20 år siden talte jeg med 3 kristne flygtninge fra Kosovo (far, mor og en datter på 8år). De fortalte mig, at de søgte om asyl i Danmark, men de havde ikke de største forhåbninger, da der (på det tidspunkt) endnu ikke var “krig” i Kosovo. På asylcentret, hvor de opholdt sig, var de konstant på vagt, da alle de øvrige asylansøgere var muslimer. De gik kun ud af deres værelse, når det vat helt nødvendigt. De blev generet på forskellig vis af “de andre”.
  De fik mine ører åbnet. Hvorfor var der ikke fred og ro på et asylcenter? Her var alle dog sluppet væk fra det, som var årsag til deres flugt? Hvorfor føre krigen videre hertil?
  Mine kristne bekendte fortalte mig noget, som jeg aldrig kan glemme:
  I, her i Danmark, tager muslimer ind i jeres land. Inden I ser jer om, er de blevet så mange, at I ikke længere kan være i jeres land. Sådan er det gået os i Kosovo.

  Hvorfor kan vi ikke lære af andres fejltagelser?

 2. H.Kristensen

  Behoever vi at gaa videre end til KOSOVO.
  Det er ikke saa laenge siden og det syntes at vaere glemt.
  “Hvis ikke BJOERNEN kom ind i stuen var der heller ingen grund til at skyde den” Kan IDIOTERNE ikke vaagne op,? er det saa svaert at forstaa.
  Danmark har en GRUNDLOV og den skal foelges.

 3. Edvard F Rasmussen

  Uvidenhed eller bevidst usandhed umuliggør meningsfuld dialog. Hvis dette sker begynder man at tale med stadig større bogstaver og debattonen bliver hård. Når emnet er vigtigt, som f.eks. Europas overlevelse, opgiver man måske helt dialogen og terrorriserer i stedet sin modstander. Som i Norge. Altså: kun en rimelig viden og ærlighed gør det muligt at diskutere sig frem til løsninger. Ellers bliver det i stedet slagsmål.