6 forkerte myter om Anders Breivik – fortsat

3. Anders Behring Breivik blev inspireret af kontra-jihad blogge.
Bortset fra at han faktisk ikke dræbte muslimer. I stedet påstod han at være medlem af en moderne tempelridderorganisation som skulle erobre Europa. Breivik spillede rollespil i videospil, som han var sygeligt optaget af.

En af hans favoritter var Dragon Age, hvor én af figurerne er en tempelridder, som hakker sig frem til magten. Inspirerede spillet Brevik til at blive en moderne tempelridder? På samme måde som Catcher in the Rye (J.D. Salinger’s roman “Forbandede Ungdom” o.a.)) inspirerede til mordet på John Lennon.
Breivik var manio-depressiv og brugte stereoider, mens han i fantasien levede sig ind i sine magt-drømme som en besat (“obsessed”, betyder egentlig “belejret” o.a.). Han opbyggede en fantasi-verden, som overbeviste ham om at han kunne blive “…en europæisk helt…Et perfekt eksempel, som villle blive efterlignet, hyldet og fejret. Den fuldkomne ridder, jeg altid har stræbt efter at blive.”

Det vil være helt forgæves at anlægge rationelle standarder på Breivik. Som så mange dræbere var han af over gennemsnitlig intelligens, men under gennemsnitlig mental sundhed (“sanity”). Tager vi politikken væk passer Brevik på profilen for en bestemt type dræbere, såkaldte “spree-killers”, der dræber mange for sjov. Han var vred på samfundet, en enegænger, havde mentale probemer, misbrugte stoffer ( i hans tilfælde steroider) og afreagerede voldelige scenarier i voldelige video-spil.

4. Anders Behring Breivik var pro-Israel.
Breivik was positivt indstillet overfor en alliance med Israel, Indien og andre minoriteter i den muslimske verden som et led i kampen mod islam. Den ide at han var zionist eller følte nogen særlig samhørighed med Israel savner grundlag. Breivik beskriver snarere størstedelen af de tyske jøder som illoyale og antyder at hvis Hitler havde deporteret dem i stedet for at udrydde dem, ville han været en helt.
Hvis NSDAP (Det NationalSocialistiske Tyske ArbejderParti, o.a.) havde været isolationistisk i stedet for imperialistisk (expansionistisk) og bare deporteret jøderne (til et befriet og muslim-frit Zion) i stedet for at massakrere dem, var den anti-europæiske had-ideologi, som man kalder multikulturalismen, aldrig blevet institutionaliseret.
Men Breivik anfører at et stort antal jøder havde måttet henrettes som Klasse A eller klasse B forrædere, men opfordrer til måludpegning gennem politisk holdning fremfor gennem race.

5. Anders Behring Breivik var moderat.
Breivik foregav at være moderat af taktiske grunde. Han undersøgte nationalsocialismen og formulerede sin egen plan under et andet navn. i sin sociale networking beskriver han, “at dele “moderate” resourcer fra min bog om diskussionsgrupper for at coache andre kulturkonservative”. Citationstegnene om moderate er i originalen.
Mens de fleste har slugt ideen om at Brevik var kontrajihadist, var hans virkelige plan at udnytte spændingerne omkring muslimsk terrorisme for at gennemføre en terrorkampagne mod europæiske mål og gribe magten med en mere stabil udgave af nationalsocialismen.
Brevik var ikke selv nazist, af taktiske grunde, fordi han var imod den nazistiske expansionisme. Men hans egne plan krævede brug af WMD’s (Weapons of Mass Destruction dvs. masseødelæggelsesvåben o.a.) i Europa og massemord på hundredtusinder af forrædere. Genlyden fra The Turner Diaries (Fremtidsroman om racekrig. O.A.) er helt tydelige i hans manifest.

6. Anders Behring Breivik var politisk terrorist.
Breivik var ikke medlem af nogen terrorist-gruppe, undtagen i sin egen fantasi. Hans plan var at gennnemføre et angreb og blive Europas helt.
Det er et ret typisk tilfælde af vanvid. Hans planer var storslåede og adskilte fra virkeligheden.
Hans hovedmål var en børnelejr, hans sidste notater er febrilske og han nævner at hans tanker overskygges af abstinenser, fordi han har stoppet med stereoider. Breivik havde ganske vist en plan, men den er så fjern fra virkeligheden at den dårligt kan kaldes et politisk program. Det lykkedes ham at slå et stort antal mennesker ihjel, men det har mange andre galninge også. Intet af det, Breivik gjorde, havde udspring i et sundt sind. Man har sammenlignet med unabomberen, men Columbine-dræberne og talrige andre rinder i hu. Heri indbefattet Charles Manson.
Breiviks program var lige så grandiost som Mansons, og lige så forrykt. Begge håbede at en række voldshandlimger ville udløse en større krig, som ville give dem mulighed for at overtage.
Breivik er lige så meget en politisk terrorist som Manson og kan ikke mere end ham betragtes som et led i en større sag, hinsides de forvredne kemikalier i hans egen hjerne.

One comment