Stop islamiseringen af Norge frataget møderetten

-En af de mest grundlæggende menneskerettigheder er blevet krænket, idet Oslo-politiet har forbudt afholdelse af SIAN’s ekstraordinære medlemsmøde d. 8 August. Vi mener også at Vicepolitichef Roger Andresens forbud er i strid med norsk lovgivning – idet menneskerettigheder fra 1948 er en del af den norske lovgivning. Det siger lederen af SIAN, Arne Tumyr. Han udelukker ikke, at dette kan være en sag, der ender ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Organisationen er allerede i kontakt med juridisk ekspertise.
Tumyr henviser til artikel 20 i erklæringen om menneskerettigheder, hvori det hedder: “Enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og foreningsfrihed”. Det er denne bestemmelse Oslo politi har sat til side. Vicepolitichef Roger Andresen henviser til politiloven, § 7 – som efter vores mening på ingen måde giver politiet ret til at forbyde afholdelse af “fredelige forsamlinger”. En af politiets opgaver er at beskytte alle lovlige foreninger. Der kan ikke være tvivl om, at SIAN’s medlemsmøde ‘i høj grad handler om et “fredens møde”. Mødeforbuddet er især slemt set i lyset af den udtalelse fra statsminister Jens Stoltenberg, om at der nu skulle vises større åbenhed og mere demokrati efter 22 Juli.
Der er en risiko for, at politiet også vil nedlægge forbud mod Sians stand på Egertorget d. 27 August.
Som vi tolker politiloven, § 7, er det yderst tvivlsomt, om det giver den juridiske myndighed til at nedlægge forbud mod fredelige forsamlinger, men det skal vi nu undersøge nærmere v.h.a. juridisk kompetence
Afslutningsvis siger Sian’s bestyrelsesformandArne Tumyr: Vi forstår ikke politiets argumenter – at denne begivenhed ligger for tæt på 22. Juli – når vi samtidig lige har set, at Fremskridtspartiets Ungdomssommerlejr blev afholdt på dagen hvor 30 af ofrene blev begravet.

Fædrelandsvennen skriver i en leder:.. “… De overvejede at annullere opkrævningen af ??den terroristiske tragedien den 22. juli Især hvad der skete på Utøya gik hårdt ind i mdlemmene FPU kom dog, konkluderede, at demokratiet skal gå sin gang, og at Fællesskabet er positivt som kur mod fortvivlelse. Det synes vi er en god afslutning ”
Sian omfattede naturligvis ikke af, at “demokratiet skal gå sin gang”, blot den politisk korrekte Norge. Politiet tager også forbyder vores medlemmer at opleve “samfund som positivt mod fortvivlelse.”

9 comments

 1. Bent

  Det er kommet så vidt at reglerne tolkes til fordel for en minoritet der udgør en trussel for demokratiet. Vi må nu sætte alle kræfter ind så dette angreb standses omgående!

 2. Nielsen

  Stoltenberg må være stolt. Stå og hykle ved begravelsen af mange nordmænd, at Norge skal forblive et åbent samfund. Det lader til at han helst ser ytringsfriheden begravet sammen med de døde.

 3. Bothilde Dannekjær.

  Myndighederne i Norge, i dette tilfælde det norske politi, vil ikke tillade, at modstandere af islamiseringen af Norge, (SIAN), holder møde.
  Man må gå ud fra, at tilhængere af islamiseringen derimod gerne må mødes.
  Det er nemlig politisk korrekt at gå ind for islamisering.

  Altså¨: Islamisering af Norge er godt.
  Det må være konklusionen af forbuddet mod SIAN.

  Jeg siger bare: Vor Herre bevare os!

 4. H.Kristensen

  Kirsten Madsen, Det var lige det jeg mente. De samme forhold som i DK.
  Som jeg sagde, hvis ikke BJOERNEN var kommet ind i stuen var der da heller ingen grund til at skyde den. Der var engang at vi ikke laaste doeren og lod noejlerne sidde i bilen, alle havde mere respekt. ” Hvem” er det der har oedelagt det???? Faa “BJOERNEN” ud af stuen.

 5. Kirsten Madsen

  H. Kristensen. At det forholder sig sådan vender nordmændene sig imod. Nordmænd er meget bevidste om, at Norge er norsk. Det er ikke tilfældigt, at man taler om ”En norsk nordmand fra Norge!”
  Derimod er der nu noget – ikke mindst i forbindelse med Breiviks solonummer, den grusomme massakre, der tyder på, at Norge er ved at blive svensk i sine holdninger til debatten om islamiseringen af Norge, hvilket det graverende forbud mod afholdelse af SIAN’s medlemsmøde er et grumt eksempel på.

 6. Per Hansen

  Når demokratiet bliver til side sat til fordel for muslimerne .Hvor er vi så henne .Man kan tæve en hund så mange gange at den til sides vender sig om og bider .