Tid til at stoppe fascismen igen!

Stop islamiseringen! Stop for den muslimske masseindvandring! Repatriering af muslimske indvandrere!
Hvorfor? Fordi islam er af en sådan karakter, at den ikke kan være til stede side om side på fredelig vis med andre kulturer og trosretninger. Det er et faktum.
Ovennævnte budskaber fremføres med rette gang på gang -og uden ophør – her på siden samt på mange andre websites og af andre debattører som et politisk krav, som et dybfølt håb og med en ukuelig vilje til sejr: Danmark og Europa atter et frit kontinent med samarbejdende selvstændige nationer og uden tilstedeværelsen af islamisk kultur og ideologi!
Der er fra politisk hold fremkommet spæde forslag om at give utilfredse, utilpassede og kriminelle voldelige muslimer – med andre ord muslimer, der ikke bryder sig om det danske samfunds regler og normer en enkeltbillet og et beløb til at etablere sig i et muslimsk land, hvor de kan føle sig tilpas og hjemme. Ideen er tiltalende, men vil antageligt blive misbrugt og næppe blive betragtet som attraktiv!
I virkeligheden handler forslaget også om konsekvens – ikke alene i forbindelse med alskens kriminalitet. Den manglende konsekvens hele vejen i de problemfyldte forløb er en stor ulykke. For alle mennesker, også muslimer hører det med til livet at foretage nogle valg. Alle valg udløser konsekvenser, som vi må forholde os til. Det er her at kæden springer af og giver store problemer for værtslandet især. Mange især muslimske indvandrere fører sig frem på en måde, hvor de i forhold til værtslandet har sat deres værdighed og respekt helt over styr, de er blevet usle og uønskede. Deres råben op om Koranen kan vi ikke og skal ikke bruge til noget som helst andet i Europa end afvisning. For de, der ikke har villet tage konsekvensen af deres valg, at rejse til et kontinent med en kristen kultur, med frihed under ansvar for lovene, må vi gøre det! Muslimerne overbegriner os og håner os for ikke at være konsekvente, vi opleves som svage, der ikke tør at sætte sig i respekt.
Skik følge eller land fly er et dybt alvorligt evigt gyldigt udsagn! Et samfund kan slet ikke hænge sammen uden et sådant udsagn.

En fuldkommen opbakning fra de ikke muslimske befolkninger i Danmark og det øvrige Europa til et så soleklart politisk krav ville have sin berettigelse, men som vi så rigeligt har erfaret – og erfarer er det ikke tilfældet, idet forskellige politiske og fascistiske grupper har mobiliseret sig under en politisk revolutionær dagsorden, hvor islamiseringen er inkorporeret som midlet, der fremmer ønsket om et mål af enten utopisk eller totalitær art en fremtidig multikulturel lig med islamiseret samfundsorden – med afsky for den verden, hvor frihed og demokrati højagtes og ikke misbruges!
Det er i de ovennævnte grupper, der også er repræsenteret i Folketinget og hos Domstolene, at hadet mod sit eget land og landsmænd samt antisemitismen stortrives.

Med henvisning til den helt aktuelle debat er det i endnu højere grad blevet påkrævet at fremhæve, at de nævnte krav og ønsker skal opfattes i ordenes rette betydning og ikke omfortolkes som en hetz rettet mod den enkelte person som menneske, men mod islam, denne ideologi, der slører sig som en religion og derved opnår sin styrke, er djævelsk i hele sit væsen. Desværre er millioner af mennesker blevet indpodet denne ideologi gennem generationer uden mulighed for skepsis eller frafald. Men det fritager dem ikke for som nævnt at fungere efter de love, der eksisterer i de lande, de udvandrer til. Deres tro hører til privatlivet inden for de vægge, de bebor – under forudsætning , at intet foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden ifølge Den Danske Grundlov §. 67.
Hvis muslimerne påberåber sig Koranen og dens påbud om Jihad, at føre hellig krig, er vi i en krigssituation, som skal besvares som ethvert land har (bør have) pligt til.
Den muslimske masseindvandring har vist sig at udgøre et reelt våben i den fra sin begyndelse for omkring 1400 år siden verdensomspændende islamiske krigsførelse, der har ført til underkastelse og millioner af drab for islam. Det er den skæbne, der nu for fuld kraft rammer Danmark og det øvrige Europa.

Hvilke udveje for dette rædselsscenarie er der en mulighed for at gøre brug af?

Den europæiske selvbestaltede totalitære statsdannelse, EU har trods alt selv vist vejen ved indsættelsen af Artikel 50. Frivillig udtræden af Unionen. Den artikel må der gøres brug af, jo før jo bedre! Det er en absolut forudsætning for at fravriste os det islamiske greb, at vi kommer ud af EU..

Dernæst et krav om opsigelse af de Konventioner, som også den danske stat i EF og EU regi har underskrevet med de arabiske lande. Der sigtes her først og fremmest til den fatale aftale, der blev indgået mellem de ni EF lande og de arabiske lande i 1973 – 1978, Den europæisk arabiske Dialog (16 A4 sider), som nu også benævnes som EURO – ARABISKE DIALOG og alle dens udløbere: Anna Lindh Fond for Dialog (ALF), som er en videreførelse af Den europæiske-arabiske Dialog samt EUs Barcelona-processen fra 1995, der førte til Euromediterranien-aftalen: Fri muslimsk indvandring til Europa for 10 asiatiske og nordafrikanske lande. Omfattende politisk partnerskab, oprettelse af frihandelsområder samt – som nu er effektueret – fra 2010 med start på økonomisk sammensmeltning. Væsentligt flere EU-penge til partnere og kulturelt partnerskab. Tillige UNESCO – Kulturkonventionen, Olaf G. Hansens tale i Rabat, Marokko (Historiens største identitetstyveri!), der forpligter multikultur (efter islamiske forskrifter), vedtaget 20.10.2005.
De eksisterende konventioner er integreret og stadfæstet i Lissabontraktaten.

De nævnte aftaler, konventioner er jo ikke kommet ude fra den blå luft. Magt og storpolitiske interesser har stået og står på spil fra begge sider. Fra europæisk side havde Frankrig (naturligvis!) været i politiske forhandlinger med de arabiske lande i flere år inden EF-landene i samlet trop satte sig til forhandlingsbordet med araberne i 1973 i forbindelse med oliekrisen.

Fra arabisk side udløste nederlaget mod Israel i Yom Kippur-krigen så stor vrede og frustrationer, at Den arabiske Liga iværksatte olie-embargoen mod Europa med et politisk sigte, at få de skæbnesvangre forhandlinger i gang med den europæiske EF-sammenslutning: Olie for muslimsk masseindvandring til Europa. Implementering af islamisk kultur i Europa og meget mere. Tillige med henstilling om velvillighed og økonomisk støtte til den palæstinensiske sag – rettere til Hamas’ røveriske krav om en palæstinensisk stat, som aldrig har eksisteret.

Fra europæisk side, EF’s side var aftalerne efter sigende alene båret af økonomiske interesser.

På Danmarks vegne underskrev statsminister Anker Jørgensen(S) aftalerne. Siden er aftalerne, der er kommet til underskrevet af de skiftende regeringschefer.
Konventionen af 1. marts 1982 med Pakistan om social sikring er underskrevet 19. august 1983 af dengang udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen.

De i flere år for befolkningerne hemmeligholdte konventioner findes nu omtalt på nettet. Her på SIADs blog kan læses et uddrag af Dialogen fra ”Den klokkerene aftale”.

KM

8 comments

 1. Charles Nielsen

  Ja venner: Vi alle må læse om de gamle korstoge, og tage ved lære af dem. For ellers kommer vi til at leve under Saria’ens åg og det vil ingen af os normale mennesker. Undtagen: shansen, politikerne ikke mindst fra sosserne og længere ind i den røde stue.

 2. H.Kristensen

  Og nu staar FL Smith og venter paa at tage til Libyen for at genopbygge DERES land ( Militaert) Og sikkert for danske penge, som noedhjaelp.
  Ups!!! fik jeg noget forkert i halsen?

 3. Charles Nielsen

  Ja: Og det kan meget nemt gøres, vha grundlovens §67 uden at grundloven skal lave om.
  Islam er bygget over en Krigerisk ideologi som en skrevet af en ørkenrøver med halisinationer. Tænk: der er ca 1 milliard tumper der tager det for gode varer. ja det gør helt ondt.

 4. Nielsen

  Fint med mig, at folketinget vedtager en lov der forbyder islam her i landet. Og lad den bare komme ud til folkeafstemning.

 5. Kirsten Madsen

  Netop! Mads Rasmussen.
  Og vore politikere sammen med det angrebslystne NATO m.fl. har meget mere travlt med at deltage i de muslimske indbyrdes stridigheder end at tage vare på faren for sammenlignelige forhold herhjemme og i det øvrige Europa.
  Det er især grotesk, at nævnte tilmed på hjemmebanen vælger side til fordel for fjenden, islam i stedet for at forsvare sit eget land og områder mod fremmed fjendtlig besættelse og krigsførelse.

 6. Jeanette Hansen

  Jeg er fuldstændig enig med dig Mads, islam blander politik og religion og gør ære og fromhed afhængige af udøvelsen af vold. Så kort og godt kan det siges. Mediernes uforståelige omgåelse af sandheden om islam har baggrund i den tale som generaldirektør for DCCD (Dansk Center for Kultur og Udvikling) Olaf G. Hansen holdt i 2005. Den satte retningslinier op for hvordan vi nu og i fremtiden – igennem medier, uddannelse, kultur og kunst osv. – skal påvirkes til større forståelse for “andre kulturer”. Læs den her: https://siaddk.wordpress.com/baggrundsviden/olaf-g-hansens-tale-i-marokko-2005/ Det er sand hjernevask og virkelighedsfornægtelse ind ad bagdøren. Føj siger jeg bare.

 7. Mads Rasmussen

  “Hvorfor? Fordi islam er af en sådan karakter, at den ikke kan være tilstede side om side på fredelig vis, med andre trosretninger eller kulturer.”

  Det ser nu, i min optik, heller ikke ud til at islam kan være tilstede side om side på fredelig vis, med sig selv.

  Muslimer myrder år ud og år ind løs på hinanden med den største fornøjelse og har gjort det lige siden Muhammeds dage.

  Sådan går det når man blander politik og religion og gør ære og fromhed afhængige af udøvelsen af vold.

  Man kan kun undre sig over en vestlig mainstream der igen og igen, på bekostning af egen sikkerhed og velfærd, skyder sandheden om islam fra sig og tilmed ofte kaster skarn på de der taler den!