Det er verdens mægtigste mand, der viser, hvad han tænker

"Jeg vil stå sammen med muslimerne, hvis de politiske vinde vil dreje i en hæslig retning."

Vi har modtaget og oversat:
Det er verdens mægtigste mand, der viser, hvad han tænker. Eller er det den traditionelle løgnepropaganda op til et præsidentvalg? Vi ved det ikke. Men hvis nogen vil kontrollere det, kan de skaffe sig Obamas bøger.

Emne: Obama og de hvide: A Coil of Rage

Jeg købte og læste Obamas bog, Audacity of Hope (Audacity = Dristighed, Hope = Håb)).
Den var svær at læse når man tænker på hans holdning overfor os og alt amerikansk. Lad mig tilføje et udtryk, som han selv brugte til at beskrive sin holdning overfor hvide.
Han har i sig en “(Spændt) fjeder af raseri”.
Hans ord, ikke mine.

DETTE ER VOR PRÆSIDENT — HAN SØGER GENVALG, SOM DU VED! Er der noger derude, der er vågne?

Alle, der er gamle nok til at stemme, burde læse hans to bøger. Køb dem ikke, lån dem på biblioteket.

Fra Drømme Fra Min Far:

“Jeg holdt op med at tale højt om min mors race i 12-13 års alderen, da jeg begyndte at fornemme at ved at gøre det fedtede jeg for de hvide.

Fra Drømme Fra Min Far:

“Jeg fandt trøst i at pleje en gennemtrængende følelse af forurettelse og fjendtlighed mod min mors race.”

Fra Drømme Fra Min Far:

“Der var noget ved hende som gjorde mig vagtsom, en smule for sikker på sig selv, måske, og hvid.

Fra Drømme Fra Min Far:

“Det forblev nødvendigt at bevise hvilken side du stod på, at vise din solidaritet mod de sorte masser, at lange ud og nævne navne.”

Fra Drømme Fra Min Far:

“Jeg vil aldrig efterligne hvide mænd og brune mænd hvis skæbner ikke talte til mit eget. Det var ind i min faders billede, den sorte mand, Afrikas søn, at jeg pakkede alle de egenskaber, jeg søgte i mig selv; egenskaberne hos Martin (Luther King? o.a.) og Malcolm (Malcolm X, sort amerikansk muslimsk præst og aktivist, o.a.), Du Bois og Mandela.”

Og TIL SLUT………og mest skræmmende:

Fra Audacity of Hope:

“Jeg vil stå sammen med muslimerne, hvis de politiske vinde vil dreje i en hæslig retning.”
Hvis du aldrig før har sendt en e-mail videre, så er det nu, det er tid at gøre det!!
Vi har en person med den mentalitet til at lede denne STORSLÅEDE natIon! hold øje med ham og blink ikke.
Jeg er ligeglad om du er demokrat eller republikaner, konservativ eller liberal, vær opmærksom på holdningen og karakteren hos denne siddende præsident.
——————————————————————–
Her er originalteksten:
I bought and read Obama’s book, Audacity of Hope.
It was difficult to read considering his attitude toward us and everything American. Let me add a phrase he used to describe his attitude toward whites.
He harbors a “COIL OF RAGE”.
His words, not mine.

THIS IS OUR PRESIDENT — HE’S RUNNING AGAIN, YOU KNOW! Is anyone out there awake?

Everyone of voting age should read these two books by him: Don’t buy them, just get them from the library.

From Dreams From My Father:

“I ceased to advertise my mother’s race at the age of 12 or 13, when I began to suspect that by doing so I was ingratiating myself to whites.”

From Dreams From My Father :

“I found a solace in nursing a pervasive sense of grievance and animosity against my mother’s race.”

From Dreams From My Father:

“There was something about her that made me wary, a little too sure of herself, maybe and white.”

From Dreams From My Father:

“It remained necessary to prove which side you were on, to show your loyalty to the black masses, to strike out and name names.”

From Dreams From My Father:

“I never emulate white men and brown men whose fates didn’t speak to my own. It was into my father’s image, the black man, son of Africa, that I’d packed all the attributes I sought in myself: the attributes of Martin and Malcolm, DuBois and Mandela.”

And FINALLY ……….. and most scary:

From Audacity of Hope:

“I will stand with the Muslims should
the political winds shift in an ugly direction.”

If you have never forwarded an email, now is the time to do so!!! We have someone with this mentality running our GREAT nation! Keep your eye on him and don’t blink.

I don’t care whether you are a Democrat, a Republican, a Conservative or a liberal, be aware of the attitude and character of this sitting President.

2 comments

 1. Kirsten Madsen

  Den bog er en uhyggelig afsløring af den personlighed, der besidder et af verdens mægtigste embeder, USAs præsident.
  Det skal tilføjes, at afsløringen langt fra kommer som en overraskelse, der intet har med hans hudfarve at gøre, derimod med hans optræden, især ved særlige lejligheder.
  Et relevant spørgsmål må være, hvem var de, der stod bag hans kandidatur til posten som USAs præsident i sin tid? De kunne næppe være uvidende om, hvilken personlighed Barack Hussein Obama var.
  Det er bemærkelsesværdigt, at afsløringen kommer fra Obama selv gennem hans bøger, og det kan ikke være tilfældigt, at de tilsyneladende netop kommer frem i lyset op til en forestående valgkamp!

  Vil et flertal af USAs blandede befolkning genvælge Barack Hussein Obama til USAs præsident? I så fald vil det blive trange tider – foruden de økonomiske problemer – for den velkendte amerikanske befolkning, der er kendetegnet ved at have lært at stå sammen om det at være amerikaner og være tro mod sit land.
  Lakker USA med enden?
  Og ikke alene USA?

 2. Nielsen

  Jeg tror ikke de røde får held til at genvælge den præmieidiot. USA’s befolkning er ved at få øjnene op for hans socialistiske (landsforræderiske) dagsorden. Jeg vil for amerikanernes skyld håbe, at Allen West får sparket en valgkamp i gang. Han vil være mand for at tjene frihedens sag.