Den europæiske menneskerettighedsdomstol underkender de europæiske landes domstole

Forleden bragte vi denne artikel Er en bevist voldtægt ikke nok til en udvisning?
Her følger svaret på hvorfor man gang på gang kan flå sig selv i håret over de uretfærdigheder der begåes mod borgere i vores egne lande og den efterfølgende frustration over at vi tilsyneladende ikke kan bestemme i vores egne lande. Forbryderne synes at have flere rettigheder end ofrene:

En nigeriansk statsborger bosat i England fik en dom for at have voldtaget en 13 år gammel pige, da han var 15 år. Han har ingen tilknytning til England gennem partner eller børn. Myndighederne ville derfor udvise ham efter endt afsoning. For nogle dage siden satte juristerne i Den europæiske menneskerettighedsdomstol foden ned og beordrede den britiske regering til at lade manden blive boende i Storbritannien samt betale sagsomkostningerne. Det handler vistnok om retten til privatliv – en paragraf i den Europæiske menneskerettighedskonvention.
Juristerne i Strasbourg bestemmer over briternes folkevalgte.
Læs hele artiklen her på rights.no

4 comments

 1. Heinz Schultz

  Den slags læsser man bare op på en lastbil og kører direkte ud til det første det bedste fly som flyver til Afrika. Længere er den ikke.

 2. Lisbeth Larsen

  Man tager sig til hovedet!
  Hvad i alverden foregår der?
  Kan vi så se at få meldt os ud af det forfærdelige EU!
  Hvis ikke vi får meldt os ud og tager skeen i den anden hånd, kommer islam til at herske endnu hurtigere.
  Danmarks befolkning – og her især politikerne – snork sover i timen.
  Uvidenheden råder – og blødsødenheden hviler tungt over landet.
  Enten gør vi noget nu – eller vi forbløder!
  Det er et enten – eller!

 3. Kirsten Madsen

  Det er dybt godnat!
  Ufatteligt, hvis man ikke lige tænker på EU-konstruktionens politiske sigte, der er total nedbrydning af medlemslandenes retsbevidsthed (der, hvor der har været nogen) og forfatninger ved at fremprovokere destabilisering i de enkelte lande, således at En Forfatning for Europa, (også kaldet Lissabontraktaten) eller hvad den hen ad vejen kan komme til at hedde, har eneretten på den regerende, lovgivende og dømmende magt, den totale totalitære magt over medlemslandene.
  Sammen med EU skal den europæiske menneske(u)rettighedsdomstol nedlægges.
  Det bedste vil være at dette EU-babelstårn snarest vælter.