De snakkende klasser – (the chattering classes).


Den nye regering har vundet magtens taburetter ved hjælp af ord. Regeringen er domineret af det, Ralf Pittelkow i JP 30.okt.kalder de snakkende klasser – (the chattering classes). Folk, som ikke producerer varer og andre håndfaste ting, men blot ORD. Ord, som manipulerer. Ord, som forfører. Ord, som skaber en ny virkelighed.
Sidste skud på denne stamme er, at ordet “Ghetto” ikke længere må bruges, da det er negativt ladet. Vi skal med andre ord skabe en ny virkelighed. En virkelighed, hvor den grimme og farlige virkelige virkelighed skjules? Her er nogle forslag til nyt ord:

Shariazone
Sharialand
Shariapark
Shariakvarter
Shariaområde

Islamzone
Islamland
Islamkvarter
Islampark
Islamområde

Muslimzone
Muslimland
Muslimpark
Muslimkvarter
Muslimområde

Indvandrerzone
Indvandrerland
Indvandrerkvarter
Indvandrerpark
Indvandrerområde

eller Erobret område
Rent område Befriet område
Vantro frit område
Grønlænder frit område
Kristent frit område
Dansker frit område

Freds-område
Fredspark
Friheds-område
Umma

Dette er blot nogle få forslag. Parallelsamfund, som jo adskiller sig fra det omliggende samfund – (Danmark) – har egne regler og love, som udenforstående ikke har kendskab til. Når parallelsamfund vil leve efter dets egne love, må vi naturligvis ophøre med at betale noget som helst til disse “parallelsamfundsborgere” – ud over en enkeltbillet hjem.

Læser opfordrer til at maile folketinget

Racisme og etnisk udrensning i Libyen
http://hodja.wordpress.com/2011/10/26/racisme-og-etnisk-udrensning-i-libyen/#comment-191260

Jeg har nu skrevet til folketinget igen. Emailadress dertil: postbrug@ft.dk

Her er brevet, og I må gerne give jeres besyv med, alt hvad der kan findes på af sandheder.
——————

Tak for krigen i Libyen: Her ser vi frugterne af dette humanistiske træk, ved at redde civilbefolkningen.

Hertil vil jeg spørge jeg:
Var det nu så klogt at gå i krig i Libyen. Og tvinge dette folk til demokrati ??.

Synes I på tinge at det er bedre nu siden Gadaffi er borte ??

Er det godt, at I på tinge har støttet etniske udrensninger, f.eks her i Libyen ??
Hvornår finder I på tinge ud af, at det ikke fører til noget godt, at hjælpe Muslimer ??.

Vil denne hjælp føre til fred. ?? (Svar kort og godt, Ja eller Nej)

Var det ikke en ide, at hjælpe de forfulgte kristne i stedet for disse flagbrændere. ?? (Svar kort og godt, Ja eller Nej)

Jeg ser at I på tinge ikke retter ind efter grundloven § 67.

Hvor længe vil I på tinge tillade Sarialov, at være på dansk jord ??.

Hvor længe vil I på tinge tillade at bøsser og andre med en anden sexuel orientering, at blive forudlempet, f.eks Nørrebro og andre steder ??.

* Hvor længe vil I på tinge tillade den Pædofile koran og islam (usædelighed), at være på dansk jord ??.

* Forklaring til denne linie: Muhammed født år 571. I år 624 blev den gamle gris på 53 år gift med en lille pige (Aisha 6 år). I år 627. Fuldbyrdelse af dette ægteskab da Aisha blev 9 år. Derfor liniens udseende.

Jeg græmmes ved at der kan udføres sådan en dumhed.

Vh Charles Nielsen

Ps
Jeg forventer svar på spørgsmålene.

Jeg har nu ikke lagt fingrene imellem, for jeg syntes I der ovre på tinge skulle have en opsang.
I kan ikke være det bekendt det i har gjort. I på tinge var enige om krigen i libyen.
Lad så endelig være med at sende aben videre, for i har allerede een abe hver.

Læserne blogger:

Ytringsfriheden under angreb - SIAD lader nu også læserne blogge.


Villy Søvndal er ikke andet end “en lidet kvik fisk i den stime”, der har retning med kommunistiske/islamistiske strømninger, der politisk fører til totalitarisme og teokrati.
Dertil er at sige: Ærgerligt, at han er landet i Danmarks udenrigsministerstol.

KM

Sidste nyt fra Pat Condell

Østrigsk dommer: Europa vil blive slagmark for nye religionskrige

Der er en opsigtsvækkende artikel om islam i “Kriminalpolizei”, et østrigsk magasin for professionelle fra forskellige grene, der beskæftiger sig med kriminalitet: politi, dommere, akademikere m.v.. Den er skrevet af
Alfred Ellinger, grundlæggeren af “Vereinigung österreichischer Kriminalisten” [Foreningen for østrigske kriminologer], som udgiver magasinet. Ellinger er tillige kriminaldommer og vicepræsident for Regionaldomstolen i Eisenstadt. Artiklen hedder “Mellem dialog og jihad. Den gennemgår islams historie og læresætninger med usædvanlig åbenhjertighed, og den slutter med et rungende alarmsignal til Europa:

“Lad os ikke hengive os til illusioner. Europa vil blive slagmarken for det store og afgørende slag mellem islam og dens fjender. 40% af befolkningen i de arabiske lande er under 14 år gamle. 15 millioner muslimer lever allerede i Europa i dag og aldringen af Europa er umiskendelig. Den muslimske trussel blev slået tilbage i Castillen, Sydfrankrig og, sluttelig foran Wien. Men i dag er grænsen mellem Europa og den islamiske verden fuld af huller, og truslen mod Europa er klar.

… Hvis Europa ikke meget hurtigt forlader sin helt fejlslagne indvandringspolitik, visionen om et “multikulturelt samfund” og sin forfejlede tolerance i omgangen med hadefulde islamister, de konstante opfordringer til dialog” og “tolerance” vil det føre til værre problemer end nogen har drømt om og til ny politisk motiverede religionskrige i vore byer.

Kommentar: Tja, hvad denne braveøstriger siger er vi nogle stykker, der har ment og sagt de seneste tyve år.
Men vi kan da varmt anbefale dommer Ellingers lange artikel. Den kan læses i nedenstående links, hvis man orker det tyske.

HAN

Österreichischer Polizeipräsident: “Europa wird Schlachtfeld für einen großen Kampf werden”

Leder: Danmarks udenrigsminister dumpet

Villy Søvndal - landets hidtil mest uvidende udenrigsminister

Vi har en udenrigsminister som skal varetage Danmarks udenrigspolitik og af sådan en person forventer man bare et minimum af viden inden man åbner munden. Har man med den arabiske verden at gøre er det et krav at sætte sig ind i hvad islam er for en størrelse for i den del af verden fylder islam meget og nogle steder fylder den det hele. Derfor er det umuligt at forhandle eller samtale med muslimske regeringsfolk eller embedsmænd hvis man ikke ved hvad der ligger bag deres tankesæt.

At Villy Søvndal ikke har sat sig ind i tingene kommer til udtryk i dagens BT, hvor Villy Søvndal har opfundet et nyt ord som han kalder “blød sharia” Det skulle være noget hvor man ikke stener kvinder og hvor man gerne må gå uden tørklæde. Til Villy Søvndals orientering er der ikke noget i islam der godkender udtrykket blød sharia. Det eksisterer simpelthen ikke. Ved Villy Søvndal overhovedet hvad sharia betyder og hvad der ligger til grund for den?
Hvis ikke har vi en lille forklaring til ham om hvad sharia betyder:

Det muslimske lovsystem er baseret på 1.Koranen, 2.Sunna, 3.qiyas dvs.analogislutninger, 4.idjma aftale de retslærde imellem

Sharia betyder egentlig “vejen til vandingsstedet”, stedet, hvor man drikker. Af ordets rod fremgår også betydninger som “at begynde”, “at lave en plan”. Sharia er den vej, muslimen skal følge, for at opbygge det islamiske samfund og udbrede Ummaen til hele jorden.

Den islamiske lov står over værtslandets nationale love og en hvilken som helst anden lovgivning end den islamiske, hvis man er sand muslim. Allahs lov er fuldkommen. Siden blev Koranens love videreudviklet, så de passede til det gamle arabiske stammesamfund. “Da udformningen af loven (shari´a´en) sluttede i 900-tallet, blev det besluttet, at shari´a´en skulle betragtes som både kasuistisk (da den er bygget på Muhammads åbenbaringer og hans og hans nærmestes sædvane/eksempel = sunna). Shari´a´en er iflg. de islamiske lærde Guds lov – selvom det var dødelige lærde, der udformede den. Gud betragtes som den egentlige lovgiver af Shari´a´en. Sharia er for den fromme muslim guddommelig, fuldkommen, statisk og uforanderlig. For ham står den højere end samfundet og kontrollerer samfundet. Den repræsenterer det evige ideal, som et samfund må stræbe efter”. Sharia kan ikke ændres af bogen og står over enhver anden lovgivning.

Sharialovgivningen omfatter alle handlinger og alle forhold i livet. Intet er undtaget.

(Sakset fra Islaminfo)

Derfor Villy Søvndal er der ikke noget der hedder blød sharia. Man køber hele pakken eller intet. Dette var noget pressen skulle udstille og stille Villy Søvndal spørgsmål om, da det rent faktisk er et spørgsmål om manden kan bestride sit job i danskernes interesse hvilket vel er det han er valgt til.

Men det er ikke bare Villy Søvndal, det er hele regeringen der ikke ved hvad islam er. Vores integrationsminister Karen Hækkerup har sagt at man skal imødegå at muslimer går i de radikale miljøer ved at være mere imødekommende overfor dem og fortælle dem at det er godt at de er her og at vi har brug for dem. Det udtalte hun sig om da muslimer i Tingbjerg erklærede Tingbjerg for sharia-zone. Hun snakker også om moderate og demokratiske muslimer. De eksisterer ikke. Der findes ikke noget moderat islam i islam. Der findes ikke noget islam-light vores døtre kan prøve og demokratiet er direkte forbudt ifølge islam, idet Guds love sharia’en er over al menneskelig lovgivning. En moderat eller demokratisk muslim vil ifølge islam være en frafalden og dermed hjemfalden til dødsstraf.

Alle disse ting burde vores politikere være tvungent til at sætte sig ind i inden de udsætter os der ved noget om tingene for deres evige meneri og inden de udsætter befolkningen for det livsfarlige eksperiment – islam i Danmark.

Den islamiske besættelse med islamiseringen til følge

Ytringsfriheden under angreb - SIAD lader nu også læserne blogge.

Gunni Jørgensen og Lisbeth Larsen kommer i deres indlæg ind på nogle væsentlige sandheder omkring det altoverskyggende påførte – vi ved af hvem – problem i Danmark, den islamiske besættelse med islamiseringen til følge.

Islam er et af verdens største og mest udbredte problem. Islam og alle denne ideologis – i falskhed svøbt i religiøs klædning – onde gerninger. Islam, indbegrebet af selveste ondskaben, er ved at blive verdens allerstørste problem.

I måneder er vi via medierne dagligt blevet præsenteret for, hvorledes Muhammed-tilhængerne bekæmper hinanden i blodig alvor i egne (stjålne) regioner for at udskifte den ene grusomme leder/bandit med en anden af slagsen. Holdene i Libyen med NATO som udskiftningsspiller for det ene hold.
Bag TV-skærmene har EU-forsamlingen af politikere og Europas borgere kunnet følge kampene. Trofæet, der kæmpes om, er blevet kaldt Demokrati! Hvem har givet det det navn, når det korrekte navn er Sharia, teokratisk styre?

Det er det folkefærd, disse hellige islamiske krigere, Europas politikere med det politisk korrekte vedhæng har budt indenfor i Europa i omkring 40 år, og som har påført os enorme problemer og lidelser af enhver art.

Det er galoperende vanvid, at denne næsten ubeskrivelige skæbne, islamiseringen står til at blive den arv, vi overgiver til vore efterkommere – ikke mindst i betragtning af, hvad vi her i Danmark selv har fået overdraget! Og som Lisbeth Larsen fremsiger: Hvad gjorde du for at bevare vort land, dets frihed, vores grundlov og vores kultur?
Skal vi bare dukke os og lade skammen være vores eftermæle, eller rejser vi os i Danmark, i hele Europa til modstand? Det er ved at være sidste udkald!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 96, der følger denne blog