Thomas Jefferson – stadig aktuel

Thomas Jefferson (1743-1826)

Thomas Jefferson (1743-1826) var hovedforfatteren til USA’s berømte uafhængighedserklæring og USA’s tredje præsident. Han sagde en del, der er værd at tænke over Blandt meget andet:

“The democracy will cease to exist when you take away from those who are willing to work and give to those who would not”.

(Demokratiet vil ophøre med at existere når du tager fra dem, der er villige til at arbejde, og giver til dem som ikke er.)

“It is incumbent on every generation to pay its own debts as it goes. A principle which if acted on would save one-half the wars of the world.”

(Det påhviler enhver generation at betale sin gæld hen ad vejen. Hvis det princip blev fulgt, ville det spare verden for halvdelen af krigene i denne verden.)

“I predict future happiness for Americans if they can prevent the government from wasting the labors of the people under the pretense of taking care of them.”
(Jeg forudsiger en lykkelig fremtid for amerikanerne, hvis de kan forhindre regeringen i at spilde folkets arbejde, mens de foregiver at tage vare på dem.)

“My reading of history convinces me that most bad government results from too much government.”
(Min læsning af historien overbeviser mig om at mest dårlig regering kommer fra for meget regering ).

“The strongest reason for the people to retain the right to keep and bear arms is, as a last resort, to protect themselves against tyranny in government.
(Den stærkeste begrundelse for at folket beholder sin ret til at eje og bære våben er at de, som en sidste udvej, kan forsvare sig selv mod regerings-tyranni.)

“The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants”.
(Frihedens træ må fra tid til anden gødes med blodet fra patrioter og tyranner.)

“To compel a man to subsidize with his taxes the propagation of ideas which he disbelieves and abhors is sinful and tyrannical.”
(At tvinge en mand til med sine skatter at betale for udbredelsen af ideer, som han ikke tror på og afskyr, er syndigt og tyrannisk.)

– Værd at tænke over!

P.H. Bering

One comment

  1. Kirsten Madsen

    Thomas Jefferson – stadig aktuel. Ja, i høj grad! Og det er værd at tænke over!
    Med henvisning til det først nævnte udsagn, ophør af demokratiet kunne den tanke forekomme, at den nuværende regering er blevet inspireret af Thomas Jefferson! Dog vel vidende, at den regerende forsamlings tankegods hidrører dels fra marxismen og nu også islamismen og dels den utopiske multikulturalisme, hvis politiske strategier ene og alene handler om magt og på ingen måde at tjene sit land og dets befolkning på bedste vis.