Læserne blogger

Ytringsfriheden under angreb - SIAD lader nu også læserne blogge.


Svar til bloggeren Per Jørgensen
Retssager, der kan danne præcedens for hjemsendelser af de muslimske tropper, har desværre ikke en kinamands chance for at kunne blive etableret – slet ikke med det nye kabinet, der har en totalt modsat dagsorden vedrørende den islamiske besættelse.

Under 2. Verdenskrig blev aggressor, nazismen bekæmpet. Derefter lykkedes det USA at sætte den aggressive kommunisme på stand by. Derefter er den islamiske besættelse af Vesten blevet en realitet, det vil sige også af Danmark, hvis nogen skulle være i tvivl.
Samtlige nævnte besættelser eller tilløb til er blevet godtaget af siddende danske regeringer.

Under den nazistiske besættelse bar fjenden uniform og bekendte sit ærinde. Under den islamiske besættelse myldrer fjenden ind – eneste uniform den muslimske kvindebeklædning, tørklædet – og udgiver sig som flygtninge samtidigt med, at de forlanger, at værtslandet skal respektere islamisk levevis og skikke alt imens, at overtagelsen finder sted med, hvad det indebærer!
KM

2 comments

 1. Kirsten Madsen

  Hej Per Jørgensen
  Du stiller da i høj grad nogle relevante spørgsmål. Mit svar påpegede kun de sørgelige fakta, som vi har kunnet erfare i årevis og efter alt at dømme også vil opleve fremover – medmindre …?
  Mange politikere – måske dem alle – vil hellere end gerne afskaffe Danmarks Riges Grundlov. Der vil blive anført, at den er utidssvarende – hvilken floskel! For hvem, må man spørge? Derudover vil politikerne understrege, at Forfatningen for Europa (Lissabontraktaten) står over medlemslandenes forfatninger (en måde at afskaffe dem på). Men det kan bare ikke ske med et pennestrøg, det kræver en folkeafstemning, det kan hverken vore politikere undsige sig eller EU forlange, hvor despotisk EU end er.
  Jeg mener, at vi for enhver pris skal beholde vores grundlov. Den eneste paragraf, jeg ønsker slettet, er § 20, stk 1. og 2., afgivelse af suverænitet. Den paragraf blev sneget ind i grundloven i 1953 – næsten i skjul af ændringen af tronfølgeloven (kvindelig arvefølge).
  Vores grundlov er en fremragende lov, frihedens under ansvar og folkets lov! Dens eksistens trues ikke alene af vores mere eller mindre kulturløse, EU-elskende og multikulrede politikere, den trues i høj grad af islam! Derfor skal vi (til at) kæmpe for den med næb og kløer og for, at den bliver overholdt og respekteret af alle – ellers er det henholdsvis fyring, straf eller udvisning! Og husk på, at de folkevalgte politikere skriver under på at ville overholde Danmarks Riges grundlov af 1953.

 2. Per Jørgensen

  Hej KM
  Jeg er helt enig med dig, men derfor kan man jo godt stille nogle spørgsmål. Men hvis grundloven ikke skal overholdes, hvad skal vi så bruge den til?
  Hvor mange mennesker skal på islams dødsliste, før vi reagere?
  Hvor mange bøsser skal de hænge i Iran, før der kommer en reaktion?
  Hvor mange muslimske kvinder skal dræbes i æresdrab, før nogen spør om det virkelig kan være rigtigt?
  Og sådan kan man blive ved med at stille spørgsmål on rigtigheden af islams eksistens.
  Den frie vestlige verden var ikke i tvivl, da nazimen kom til verden, den skulle bekæmpes.
  Er der ikke flere ligheder mellem islam og nazimen, end der er forskelle?
  Hvorfor tøver vesten nu?