Læserne blogger:

Ytringsfriheden under angreb - SIAD lader nu også læserne blogge.


her er så min kommentar til nedenstående og de forskellige kommentarer.

Ja ikke alene anvender EU salamimetoden for at integrere danskerne til islam, men de giver også modstandere mundkurv på og pressen må mindst blive truet 10 gange om dagen for at blive så ensidig, som den er. Det værste er at demokratiet og menneskerettighederne bliver brugt i muslimernes kamp mod og tilintetgørelsen af – ja netop DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHEDER. Jeg mener at forbryderiske islamister der myrder uskyldige mennesker i Allahs navn har sat sig selv udenfor loven , og at de derfor ikke bør beskyttes af hverken loven eller menneskerettighederne.

Hvis lovbrydere beskyttes af menneskerettighederne forhåner man ofrernes rettigheder. Nu er FN i gang med et storstilet resourcespild for at undersøge Gadaffis død! Hvad er meningen? Hvad bliver der af de 200 milliarder han har pumpet landet for? Jeg giver ikke en rød reje før de penge er brugt til at rette op på landet.

Vedr. Overfaldet på SIAD i 2007 er det da påfaldende at politiet er SÅ lang tid om at tale ofrernes sag. Hvis ofrerne havde været muslimer havde sagen været afsluttet allerede i 2007. Hvor tydelig kan det siges! Da vi fik en socialdemokratisk regering med rødt slør gik jeg ud og klippede mit lange hår af! Et socialdemokratisk byråd har godkendt bygningen af en moske i vores hovedstad og nu forlanger islamiske organisationer at hele kvarterer skal forbeholdes korantilhængere.
Vi har muslimer i partier, byråd og folketing som er lette at true til at gå islams vej. Pengene til denne moske burde i stedet gå til integrationen i stedet for mine skattepenge.

Nu bor jeg ikke i et område med nogen muslimer, idet de jo klumper sig sammen i storbyerne, men jeg vil på alle måder i hverdagen ignorere dem, ikke lade mig ekspedere af dem, ikke handle med dem og i alle situationer lade dem vide at de ikke er velkommen. Jeg vil stemme på de partier som er imod flere muslimske indvandrere og som går ind for at islamister, der bryder vores lov skal udvises omgående. Indvandrere der ikke vil rette sig efter myndighedernes afgørelser skal også udvises omgående. Så vi kan beskytte de mennesker, der er flygtet fra islamiske regimer.
Venlig hilsen
Gunni Jørgensen.

5 comments

 1. C. Petersen

  At lade forbrydere mod menneskerettighederne gemme sig bag dem, Er intet andet end at tildele terrorister immunitet.

 2. C. Petersen

  Gunni har jo pointeret det meget præcist.
  Det nytter ganske enkelt ikke at prøve at opfordre til hverken dialog eller anden form for kommunikation med mennesker der gennem deres støtte til islam har bevist at de ikke vil hverken dialog eller integration. Kort sagt. man prøver via. menneskerettigheder at legitimere en invasion af europa.
  Churchill – Peace in our time –
  Denne sætning blev broadcastet få dage inden Hitler gik ind i Polen.

  At lade forbrydere mod menneskerettighederne gemme sig bag dem, Er intet andet end at beskytte terrorister.
  Sokrates – Peace at any coast is tyrany.-

 3. Kirsten Madsen

  Gunni Jørgensen og Lisbeth Larsen kommer i deres indlæg ind på nogle væsentlige sandheder omkring det altoverskyggende påførte – vi ved af hvem – problem i Danmark, den islamiske besættelse med islamiseringen til følge.

  Islam er et af verdens største og mest udbredte problem. Islam og alle denne ideologis – i falskhed svøbt i religiøs klædning – onde gerninger. Islam, indbegrebet af selveste ondskaben, er ved at blive verdens allerstørste problem.

  I måneder er vi via medierne dagligt blevet præsenteret for, hvorledes Muhammed-tilhængerne bekæmper hinanden i blodig alvor i egne (stjålne) regioner for at udskifte den ene grusomme leder/bandit med en anden af slagsen. Holdene i Libyen med NATO som udskiftningsspiller for det ene hold.
  Bag TV-skærmene har EU-forsamlingen af politikere og Europas borgere kunnet følge kampene. Trofæet, der kæmpes om, er blevet kaldt Demokrati! Hvem har givet det det navn, når det korrekte navn er Sharia, teokratisk styre?

  Det er det folkefærd, disse hellige islamiske krigere, Europas politikere med det politisk korrekte vedhæng har budt indenfor i Europa i omkring 40 år, og som har påført os enorme problemer og lidelser af enhver art.

  Det er galoperende vanvid, at denne næsten ubeskrivelige skæbne, islamiseringen står til at blive den arv, vi overgiver til vore efterkommere – ikke mindst i betragtning af, hvad vi her i Danmark selv har fået overdraget! Og som Lisbeth Larsen fremsiger: Hvad gjorde du for at bevare vort land, dets frihed, vores grundlov og vores kultur?
  Skal vi bare dukke os og lade skammen være vores eftermæle, eller rejser vi os i Danmark, i hele Europa til modstand? Det er ved at være sidste udkald!

 4. Lisbeth Larsen

  Man kan kun være enig med Gunni Jørgensen.
  Hvis vi fortsat skal kunne se os selv i øjnene, når vore børn og børnebørn en gang vil spørge os: “Hvad gjorde du for at bevare vort land, vor frihed og
  grundlov, så er vi nødt til at reagere mod politikere, der lader Danmark islamisere. Alle, der bekender sig til islam, skal ikke kunne få dansk indfødsret, skal ikke have lov til at bosætte sig fast i Danmark og så videre.
  Kort sagt: for mig udgør enhver muslim en trussel.