Leder: Danmarks udenrigsminister dumpet

Villy Søvndal - landets hidtil mest uvidende udenrigsminister

Vi har en udenrigsminister som skal varetage Danmarks udenrigspolitik og af sådan en person forventer man bare et minimum af viden inden man åbner munden. Har man med den arabiske verden at gøre er det et krav at sætte sig ind i hvad islam er for en størrelse for i den del af verden fylder islam meget og nogle steder fylder den det hele. Derfor er det umuligt at forhandle eller samtale med muslimske regeringsfolk eller embedsmænd hvis man ikke ved hvad der ligger bag deres tankesæt.

At Villy Søvndal ikke har sat sig ind i tingene kommer til udtryk i dagens BT, hvor Villy Søvndal har opfundet et nyt ord som han kalder “blød sharia” Det skulle være noget hvor man ikke stener kvinder og hvor man gerne må gå uden tørklæde. Til Villy Søvndals orientering er der ikke noget i islam der godkender udtrykket blød sharia. Det eksisterer simpelthen ikke. Ved Villy Søvndal overhovedet hvad sharia betyder og hvad der ligger til grund for den?
Hvis ikke har vi en lille forklaring til ham om hvad sharia betyder:

Det muslimske lovsystem er baseret på 1.Koranen, 2.Sunna, 3.qiyas dvs.analogislutninger, 4.idjma aftale de retslærde imellem

Sharia betyder egentlig “vejen til vandingsstedet”, stedet, hvor man drikker. Af ordets rod fremgår også betydninger som “at begynde”, “at lave en plan”. Sharia er den vej, muslimen skal følge, for at opbygge det islamiske samfund og udbrede Ummaen til hele jorden.

Den islamiske lov står over værtslandets nationale love og en hvilken som helst anden lovgivning end den islamiske, hvis man er sand muslim. Allahs lov er fuldkommen. Siden blev Koranens love videreudviklet, så de passede til det gamle arabiske stammesamfund. “Da udformningen af loven (shari´a´en) sluttede i 900-tallet, blev det besluttet, at shari´a´en skulle betragtes som både kasuistisk (da den er bygget på Muhammads åbenbaringer og hans og hans nærmestes sædvane/eksempel = sunna). Shari´a´en er iflg. de islamiske lærde Guds lov – selvom det var dødelige lærde, der udformede den. Gud betragtes som den egentlige lovgiver af Shari´a´en. Sharia er for den fromme muslim guddommelig, fuldkommen, statisk og uforanderlig. For ham står den højere end samfundet og kontrollerer samfundet. Den repræsenterer det evige ideal, som et samfund må stræbe efter”. Sharia kan ikke ændres af bogen og står over enhver anden lovgivning.

Sharialovgivningen omfatter alle handlinger og alle forhold i livet. Intet er undtaget.

(Sakset fra Islaminfo)

Derfor Villy Søvndal er der ikke noget der hedder blød sharia. Man køber hele pakken eller intet. Dette var noget pressen skulle udstille og stille Villy Søvndal spørgsmål om, da det rent faktisk er et spørgsmål om manden kan bestride sit job i danskernes interesse hvilket vel er det han er valgt til.

Men det er ikke bare Villy Søvndal, det er hele regeringen der ikke ved hvad islam er. Vores integrationsminister Karen Hækkerup har sagt at man skal imødegå at muslimer går i de radikale miljøer ved at være mere imødekommende overfor dem og fortælle dem at det er godt at de er her og at vi har brug for dem. Det udtalte hun sig om da muslimer i Tingbjerg erklærede Tingbjerg for sharia-zone. Hun snakker også om moderate og demokratiske muslimer. De eksisterer ikke. Der findes ikke noget moderat islam i islam. Der findes ikke noget islam-light vores døtre kan prøve og demokratiet er direkte forbudt ifølge islam, idet Guds love sharia’en er over al menneskelig lovgivning. En moderat eller demokratisk muslim vil ifølge islam være en frafalden og dermed hjemfalden til dødsstraf.

Alle disse ting burde vores politikere være tvungent til at sætte sig ind i inden de udsætter os der ved noget om tingene for deres evige meneri og inden de udsætter befolkningen for det livsfarlige eksperiment – islam i Danmark.

4 comments

 1. Kirsten Madsen

  Villy Søvndal er ikke andet end “en lidet kvik fisk i den stime”, der har retning med kommunistiske/islamistiske strømninger, der politisk fører til totalitarisme og teokrati.
  Dertil er at sige: Ærgerligt, at han er landet i Danmarks udenrigsministerstol.

 2. Charles Nielsen

  Nej. Det kommer ikke til at hedde borgerkrig. Det komme nok til at hedde
  ” Islam’s udslættelse”

 3. Den danske mand

  Nej så tror jeg at 3 verdens eller måske den 4 krig kommer. En krig hvor man prøver at komme væk fra islam igen. ” Eller vil det bare hedde en borgerkrig?”

 4. Poul Berg

  Man burde måske allerede nu gøre den nye regering opmærksom på, at efter forrige verdenskrig samlede man forbryderne, medløberne og indpiskerne til en domfældelse i Nürnberg. En del af de stævnede blev dømt til døden, men det får vi nok ikke lov til denne gang med henvisning til menneskerettighederne, som netop beskytter dem, der krænker samme regler.
  Nu ville det være så nemt, hvis man blot kunne beskylde den nuværende regering for forræderi. Desværre nærmer Per Stig Møller sig samme situation med sine seneste udtalelser. Jeg vil sige, at alle og enhver integrationsminister gennem årene har været forræderiske i deres hensyntagen – ikke til muslimerne – men til islam. Hver eneste gang, man har indgået aftaler, der tjener eller tilfredsstiller islam, har man sveget sit land, sit folk, vor kultur og religion. Det hele begyndte med småting som badeforhæng i skolernes omklædningsrum – siden greb det om sig. Alle slagtninger, der foregår efter islamiske krav, skulle aldrig være blevet tilladt.
  Mange er meget religionsfjendske i vor befolkning, men alle burde indse, at de kvaliteter, vi har i den vestlige kultur, udelukkende skyldes den tilgrundliggende kristendom. Uden den havde vores tilværelse været lige så lidelsesfuld, som islam er for muslimerne. Præster og biskopper kan i mange situationer finde, at vi ikke har noget at lade de andre høre i retning af ondskab og drab i religionens navn.
  Her kan man jo lige fastslå, at vi alle er syndere, men når vi kristne er onde, er det i strid med vor religion, mens en ond muslim opfylder sin religions krav. Han skal være en satan mod hvem som helst – selv han kone eller koner. Døtrene tager vi lige med i samme ombæring.
  Ja, det er en katastrofe med en udenrigsminister og alle de andre, der kræver mere plads til islam. De er landssvigere. Undskyldningen kan være, at de ikke aner, hvad de taler om, og derfor er det så rigtigt, at de burde tvinges til at studere islam med en god vejleder i baghånden. Her tænkes ikke på ham der Wahid Pedersen.
  Hvad ville verden gøre uden kristendommen. Ethvert land, der bukker under for islam, bliver økonomisk afhængig af støtte og fødevareproduktion fra den kristne verden. Når der ikke er flere frie kristne lande tilbage, vil alle dø af sult.