Leder: Dommen

Forløbet af den kafka’ske proces og dom mod SIAD/SIOE for at “misbruge” Kurt Westergaards tegning understreger hvad vi altid har sagt og skrevet. Det er ikke de indvandrede fremmede, der er vores fjender. Og det ganske uanset hvor bizarre deres trosholdninger og adfærdsmønster er, set med danske øjne. Og ganske uanset at de naturligvis – i kraft af deres antal og yngledygtighed – uundgåeligt vil undergrave og ødelægge dansk kultur.
De er kommet, fordi vore idiotiske politikere har gjort det muligt og tillokkende for dem at komme. Vi kunne i princippet befri os fra dem. For eksempel ved at omdirigere u-landshjælpens 15-17 milliarder fra at være støtte til korrupte afrikanske regimer og underhold for udsendte ansatte i vores kæmpemæssige selvfede godhedsindustri. I stedet kunne vi belønne uønskede fremmede for at vende hjem, hvor de kom fra.
Det ville endda være en mere effektiv u-landshjælp end den nuværende.
Nej, det er vore egne politikere og statsembedsmænd – og dermed også deres lakajer, dvs. politi og domstole, der er Danmarks egentlige fjender.

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

HAN

One comment

  1. Kirsten Madsen

    Præcis, således forholder det sig! Danmark er blevet et abnormt, et sygt samfund set ud fra definitionen, et fællesskab.
    Ved SIADs demonstrationer, de, der har været lovligt afholdt flere steder på ikke okkuperet dansk landområde, mod islamiseringen af Danmark, har det bemærkelsesværdigt været danske venstreekstremister, femtekolonner – der kan man virkeligt tale om voldelige ekstremister -, der er gået voldeligt til angreb mod SIAD, hvis talere og deltagere altid har udvist en fredelig attitude i forbindelse med udbredelse af sit budskab.
    Ikke mindst kan der henvises til de morderiske overfald 21. okt. 2007.