Læseropfordring


Kære Landsmænd!
Vi er nået et punkt hvor grundloven: Danmarks fundamentale hjerte ikke blot er truet, men også angrebet.

Det er lykkedes landsforrædere i offentlig tjeneste at udøve landsskadelig virksomhed i kraft af betroede stillinger. Da muslimer i højere grad handler ud fra ideologiske principper snarere end landets lovmæssige principper kan det ikke nytte, at PET som varetager landets sikkerhed, leder alle andre steder end netop der hvor problemet har sine rødder!
Hvad hjælper det, når dem der er til fare for landet, sidder i offentlige stillinger?

Definitionen på om en udlænding er integreret er, om han kan forstå at begå sig i det danske samfund, samt indordne sige under gældende regler. Dette har disse mennesker for længst bevist at de aldrig vil kunne! Salafister som bekender sig til sharia og praktiserer det syd for københavn omkring Køge-egnen bør straks og uden videre udvises af landet.
Der er tale om mennesker der ikke respekterer og anerkender danske retsprincipper. De udgør en trussel for vort retssamfund.
Alene det faktum at der er hele beboelsesområder og sågar endda flere byer, vi landsmænd undgår, ene og alene fordi de er besat af muslimske grupper, må vel være nok.

Vi skal gøre krav på hvad der er Dansk og det gør vi ikke ved at tillade, at vore danske smukke byer ødelægges af den islamiske besættelse. Det gør vi derimod ved at genindtage disse bydele ved at kræve at dansk lovgivning bliver overholdt.

C. Petersen

3 comments

 1. Kirsten Madsen

  Et afsnit faldt ud: Det er de forhold, som SIAD og SIOE energisk og utrætteligt har påtalt og kæmpet for i flere år!

  Også tak til Charles Nielsen for dit tiltag!

 2. Kirsten Madsen

  Tak til C. Petersen! Det er en fuldkommen beskrivelse af den alvorlige situation, som Danmark befinder sig i – og som den nogen sinde har befundet sig i med hensyn til fortsat at kunne bestå som en suveræn stat med sin egen grundlov og kultur – et højtudviklet land, åben for samarbejde med omverdenen om relevante emner, især inden for handel og viden.
  Ja, Danmark er forrådt af sine egne i betroede stilinger, af medløbende naivister og en politisk pøbel, der tilsammen er skyld i, at Danmark er blevet et besat land, besat af den farligste fjende nogensinde, nemlig islam.
  Dertil har et flertal af danskere ladet sig narre til at indgå i politisk imperialistisk projekt, EU.
  Det har været og er helt klart danske politikeres forsæt at følge EUs unionsplan, at nedbryde nationalstaternes integritet i Europa og dermed i Danmark, at gennemføre multikulturalismen, d.v.s. islamiseringen og skabe en politisk totalitær, tilsyneladende også en teokratisk stormagt.
  Derfor, som der opfordres til, danske borgere, vi skal og vil have vores land tilbage! Har vi viljen, har vi magten til at gøre op med uvæsenet, den landsskadelige virksomhed Og som det også fremgår af artiklen: Det haster !!!

 3. Charles Nielsen

  Brevet er sendt til folketinget, med et par små ændringer, hvorefter jeg selv har lagt navn til.
  Med et par tilføjelser:
  Grundloven er kastet i grams. Som Dansk Statsborger ser Jeg frem til, at der vil blive strammet op på dette, inden for den nærmeste fremtid. På forhånd tak.

  De benyttede mailadress:
  udenrigsministeren@um.dk
  stm@stm.dk
  postbrug@ft.dk
  im@im.dk
  Jo flere der er om det des bedre.