Stop islamiseringen af Danmark takker alle medlemmer og støtter for året der gik.

Det var et år hvor det for alvor gik ned ad bakke for Danmark og fremad for islamiseringen. Vi så shariazoner i danske ghettoer og endnu flere danske områder er blevet no-go områder for danskere. Samtidig fik vi en regering der nu lukker totalt op for sluserne for tilløbne muslimske fremmede. Vi har nu en regering der accepterer Metock-dommen – altså en regering der ikke følger den danske grundlov.

2012 er derfor året hvor alle medlemmer af SIAD må yde en ekstra indsats for at stoppe og tilbagerulle islamiseringen. Det hjælper os ikke at sætte os længere tilbage i sofaen og tro, at der er nogen politiske partier der kan og vil gøre noget for at stoppe islamiseringen. Derfor er der kun den almindelige dansker tilbage til at stoppe denne ulykkelige udvikling og SIAD-medlemmer har en særlig forpligtelse til at gøre noget, fordi de er oplyste om islams ondskab og dens fremtidsplaner.

I begyndelsen af året vil vi sætte ind med en massiv oplysning om Stop islamiseringen af Danmark og en opvækkelseskampagne til at få den almindelige dansker til at se i øjnene hvad islam er og hvad konsekvenserne i Danmark vil blive hvis islam får mere magt end den allerede har.

Med ønsket om et godt nytår – og lad os nu få taget hinanden i hænderne og få vækket danskerne til dåd.

Anders Gravers

Leder: Konstruktiv ulandshjælp

For gud ved hvilken gang bringer Jyllands-Posten (27 DEC) på forsiden og i en længere artikel den gamle nyhed at u-landshjælpen ikke virker. (Se også artiklen u-landshjælp i “Det sorte Lexicon”)

De fattige afrikanske lande er fattigere end før afkoloniseringen, og i modtagerlandene gør man opmærsom på at “hjælpen” ofte bruges til at opbygge en stor socialsektor, som jo ifølge sagens natur bestemt ikke hælper til at udvikle landene – tvært imod.
Selvfølgelig virker hjælpen ikke efter hensigten. Den stabiliserer ofte elendige og korrupte regimer, og at “hjælpe de allerfattigste” klinger kønt, men det afskaffer ikke fattigdom. Tværtimod, det stabiliserer fattigdommen. Men ulandshjælpen hjælper da adskillige mennesker. Den lønner talløse “gutmenschen”, ansatte i NGO’er der finder et livsindhold ved at rejse ned og være “gode ved negrene i de varme lande”, som Jesper Langballe formulerede det.

Det er faktisk ganske mange penge, det drejer sig om. Ca. 15 milliarder danske kroner årligt. De penge kunne bruges langt mere konstruktivt og bedre, også for u-landene selv. 15.000.000.000 kroner! For de penge kunne Danmark for eksempel sende 30.000 muslimer årligt tilbage hvor de kom fra, hver med en formue på en halv million!
På tyve år kunne Danmark stort set være muhamedanerfrit på den måde, hvis ydelserne ledsages af et absolut indvandringsstop fra muslimske lande, naturligvis.
Samtidig kunne Danmark hjemtage tusindvis af u-landshjælpere, som kunne bruge deres evner til konstruktivt arbejde i Danmark.
Det var et nytårsønske!

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

Muslimer angriber præst med syre juleaften

Uganda, Kampala: Præsten var ved at lukke kirken, da en gruppe mænd kastede syre i hovedet på pastor Mulinde alt imens de skreg Allah u ahkbar.

Præsten var også tilknyttet det internationale hospital i Kampala hvor han nu er indlagt. Han har fået beskadiget sit ene øje og ødelagt den ene side af ansigtet af syre. Hans menighed overvejer nu at få sendt præsten til Sydafrika så han kan få en plastisk operation.

Politiet i Kampala siger at de ikke ved om angrebet er religiøst betinget trods det at pastoren er en frafalden muslim der har påkaldt sig mange muslimers vrede for det første for at konvertere til kristendommen og for det andet for at udstille islam i al dens ynkelighed.

Snart vores tur?

Ytringsfriheden under angreb - SIAD lader nu også læserne blogge.

De islamiske salafister vil have overført Nørrebro til islamisk område, hvor islamisk lov gælder.
I skolerne må der ikke serveres svinekød, og nu må der ikke holdes juleafslutning eller synges julesalmer.

Jeg har lige fået en mail fra Letland, at de 27% russere, som de forhenværende udenrigsministre Niels Helveg Petersen
og Uffe Ellemann Jensen tvang letterne til at beholde ved Murens fald, (Gorbatjev ville ikke have dem til Rusland, og
letterne ville gerne ind i EU), nu er ved at indsamle underskrifter og væbne sig til, at russisk skal være det andet nationalsprog,
idet russerne aldrig har villet lære lettisk og i det hele taget føler sig bedre end letterne!
De deltager ikke meget i samfundet, men snylter på det!
Om føje år skal arabisk sikkert være vores nationalsprog nr. 2?

Erik Dagø

Hvorfor hader venstrefløjen deres eget folk?

Vi faldt over en ganske interessant artikel, der forklarer den extreme venstrefløjs had mod vort eget folk. Vi har oversat engelsksprogede passager. NB: Friederich Engels var Karl Marx’ makker og grundlægger af det, vi i dag kalder marxismen. I Sovjetunionen sås han afbildet på kæmpeportrætter sammen med Marx, Lenin og Stalin.

PHB

@ Helge Berg

Friedrich Engels (1820-95): "Den næste verdenskrig vil resultere i en forsvinden fra jordens overflade af ikke alene de reaktionære klasser og dynastier, men også af hele reaktionære folk. Og også det er et skridt fremad."

Fascisme er en revolutionær, progressiv og futuristisk ideologi.

…men det hænger en gang sådan sammen at det er højrefløjen som plejer/plejede at være ‘fascisterne’…

Ja, efter 2.v.k. lykkedes det venstrefløjen at få relegeret nazismen til højrefløjen – som en slags ultrakonservatisme – delvist som følge af at Sovjet var blandt sejrherrerne og kommunister efter sammenbruddet af samarbejdet mellem Hitler og Stalin var brudt sammen, hvilket leverede en solid indsats i modstandskampene i Europa.

Det er imidlertid både usagligt og ahistorisk – i Mellemkrigstiden var fascisme og racehygiegne mainstream, ikke mindst på venstrefløjen, der jo netop er samfundsarkitekter og derfor er villige til at se på brutale og totalitære løsninger, der kan bringe ‘målet’ nærmere.

En systematisk opstilling af ideologierne ville ikke kalde nationalsocialismen i det Tredje Rige for ‘nazismen’, men for ‘Hitlerismen’ – idet hans ideologi og regime er en del af det socialistiske spektrum, der også omfatter ting som stalinisme, leninisme, maoisme, trotskisme, pol pot’isme osv.

Det traditionelle argument imod den opdeling er at socialisme ikke er racistisk, men ‘kun’ massemyrder efter andre kriterier, men det holder ikke for en nærmere efterforskning, der viser at racisme er en integreret del af marxismen.

Et af eksemplerne på dette kunne være Engels artikel, ‘The Magyar struggle’ fra 1849, hvor han peger på at adskillige europæiske ‘forældede’ og ‘reaktionære’ folkeslag ‘hører til på historiens mødding’ og ‘må dræbes’.

“Alle de … store og små nationaliteter er skæbnebestemt til at gå til grunde…i den revolutionære verdensstorm…(En altomfattende krig vil)…udslette alle… nationer helt ned til selve deres navne… Den næste verdenskrig vil resultere i en forsvinden fra jordens overflade af ikke alene de reaktionære klasser … men… de reaktionære folk.” (“The Magyar Struggle,” Neue Rheinische Zeitung, Jan. 13, 1849)

Det var også, hvad f.eks. Stalin udførte overfor de ‘reaktionære’ kulakker, som han myrdede otte millioner af i tyverne.

Idag er vi danskere og i videre forstand alle af hvid europæisk afstamning et sådan ‘forældet og reaktionært folk’, der derfor efter socialismen, skal ‘væk’.

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/01/13.htm

“Den næste verdenskrig vil resultere i en forsvinden fra jordens overflade af ikke alene de reaktionære klasser og dynastier, men også af hele reaktionære folk. Og også det er et skridt fremad.”

SIAD kæmper for Danmark. Vi går ikke af vejen for nogen!

DF har erklæret SIAD krig. VI tager handsken op og stiller op til næste kommunalvalg


Så har DF erklæret SIAD krig. De har måske hørt at flere DF lokalforeninger har spurgt om hvordan de kan skifte over til SIAD fordi de føler at DF har svigtet.

Det første svigt ved at der er kommet flere muslimer til landet under VKO regeringen end under Poul Nyrup. Det næste svigt kom ved at man accepterede at VK regeringen ikke gjorde noget for at ændre eller vælge at overhøre Metock-dommen der satte EU som overdommer over Danmarks indvandringspolitik. DF har valgt at prøve at sværte SIAD, ved at komme med en lodret løgn om at SIAD medlemmer skulle have bedt om indsigt i SIADs regnskab og stiller spørgsmål om, hvorfra Anders Gravers skulle få penge til sine udlandsrejser.

På baggrund af disse sværtninger tager SIAD handsken op og stiller op til næste kommunalvalg. Vi vil nu opstarte selvstændige SIAD lokalforeninger over hele landet med henblik på opstilling. Disse foreninger vil være selvstændige med egen økonomi. Vi finder det ikke nødvendigt at topstyre som DF gør. Der vil være en tro på, at det er de rigtige mennesker vi finder, der kan tænke selvstændigt, men selvfølgelig vil følge SIADs kommunalpolitik.

 

Her er et svar på en forespørgsel hvorfor DF medlemmer bliver slettet på DFs FB:
Tak for din mail.

Jeg har nu talt med mine kolleger om sagen. Det ser ud til, at du er blevet slettet, fordi dit profilbillede indeholder en reklame for Danish Defence League og Stop Islamiseringen af Danmark. To organisationer som Dansk Folkeparti tager afstand fra.

mvh.

Kenneth Kristensen Berth
Specialkonsulent, DFs Pressetjeneste

 

DF-medlemmer har også fået mails, hvor de viser SIAD-siden og skriver at folk ikke skal udtale sig på siden, da det kan ødelægge deres fremtidige karriere.

Her følger SIADs politik

 

SIADs politik

Pkt. 1

Vi vil arbejde for at mennesker, der er bosat i Danmark, men som ikke følger og/eller respekterer dansk sæd og skik, forlader landet. Dette bør ske så hurtigt at de ikke opnår politisk magt til at ændre dansk lovgivning.

Hvordan dette skal foregå må politikerne og deres vælgere afgøre. Men det er afgørende vigtigt at det sker.

Bemærkninger: Den ulykkelige situation tåbelige politikere og deres godtroende vælgere har bragt landet i, kan desværre nødvendiggøre lov-tiltag, som vil gå ud over uskyldige, såfremt Danmark fortsat skal være danskernes land. Det er nu engang sådanne sagers natur. Det er dybt beklageligt, men ansvaret for dette ligger hos de politikere, som nægtede at bremse maseindvandringen i tide.

Det er vanskeligt at hjemsende uvillige personer. Og måske vil det oprindelige hjemland være uvilligt til at modtage dem. Lad os derfor først slå fast at vi ikke går ind for at fremmede returneres via faldskærm ved Flyvevåbnets foranstaltning!

Men der kan utvivlsomt forhandles med de pågældende hjemlande, og der kan utvivlsomt forhandles meget mere kontant end det tidligere har været tilfældet.

Bedst er det naturligvis, hvis uviljen til at forlade det danske smørhul forvandles til et stærkt ønske herom. Eftersom de fremmede har vist evner til at overskride grænser den ene vej, kanmange også gøre det den anden vej, bl.a. med hjælp fra slægtninge. Mange rejser jo allerede på ferie i hjemlandet.

En måde at fremme de fremmedes udlængsel på er:

 fratagelse af eventuelt statsborgerskab, samt alle overførselsindkomster og anbringelse i ø-lejre, i alt fald af alle udviste, men uanbringelige personer, således som Karen Jespersen har foreslået.

Ø-lejrene bør naturligvis være bevogtede. Hvis ø-lejrene er kønsadskilte og yderst spartansk indrettede, således at den tilbudte forplejning og underbringning svarer til gennemsnitsstandarden for det fattigste land, lejren rummer anbragte personer fra, vil de formentlig ikke blive særlig populære langtidsopholdssteder, og derfor økonomisk overkommelige.

N.B: Der er ikke tale om frihedsberøvelse. Ø-lejrene skal være åbne for udrejse.

 at al hensyntagen til fremmede skikke, sprog og religioner fjernes fra det offentlige rum.

 at begrænse de offentlige ydelser betydeligt. Hjemmegående kvinder, der ikke reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet bør fratages kontanthjælp. Kriterierne for hvornår kvinderne er til rådighed er alt for slappe i den i juni 2005 vedtagne integrationslov. (300 arbejdstimer på 2 år)

 at tilbyde hjemsendelsesydelser. Sådanne ydelser kan godt forsvares ud fra i alt fald 2 synspunkter:

  1. Det er danske regeringer der gennem deres tåbelige politik har tiltrukket de fremmede fra den fattige og overbefolkede verden med nogle i de fremmedes øjne enorme offentlige ydelser. Vi skylder dem måske nok et affindelsesbeløb, når vi rydder det tag-selv-bord, som vore politikere og vælgerne er ansvarlige for.
  2. I det lange løb vil det være billigere at betale hjemsendelsespenge, end at skulle have de fremmede gående på overførselsindkomster til evig tid, for slet ikke at tale om udgifterne til alle islamiseringens følgesygdomme, såsom bekæmpelse af bandeuvæsen, hævndrab, de såkaldte “æresdrab” – også kaldet familiemord, som er et mere betegnende udtryk – organiseret kriminalitet m.v.

1: Voldskriminalitet og narkokriminalitet skal – uanset graden, og uanset forbryderens alder og civilstand – automatisk medføre fratagelse af eventuelt tillagt dansk indfødsret (statsborgerskab) og permanent udvisning.

2: Imamer, som opildner til vold, straffes og udvises for bestandigt.

3: Offentligt betalte integreringstiltag ophører

4: Der indføres forbud mod voldsomt religiøse beklædninger på offentlige steder. Overtrædelse af forbuddet skal medføre bøde og fortabelse af dansk indfødsret eller opholdstilladelse.

Dog kan sikh’er gå med deres uundværlige turban, jøder med kalot og muslimer med deres hvide hue. Ligeledes er mindre smykker i form af kors, davidsstjerne, pentagrammer og halvmåner ok. Men mandlige muslimer må ikke bære sort turban og kvindelige muslimer ikke de traditionelle former for hovedtørklæde eller slør i det offentlige rum.

5: Kun danske statsborgere bør have stemmeret ved folketingsvalg, lokalvalg og afstemninger.

6: Den praksis at fremmede er sikrede mod udvisning såfremt de risikerer en ublid medfart i hjemlandet, tages op til kritisk revision. Danmark skal ikke skjule mordere og voldsmænd!

7: Ikke-statsborgere har principielt ikke nogen grundlovssikret ret til at manifistere sig politisk, hverken mod den danske stat eller mod andre stater. Specielt bør ikke-statsborgeres demonstrationer mod af Danmark anerkendte stater, eller til støtte for terroristorganisationer medføre øjeblikkelig inddragelse af eventuelt politisk asyl og administrativ udvisning. (Eksempler: Afbrænding af USAs og Israels flag, hvilket iøvrigt også er direkte i strid med straffelovens §110e. T-shirts med Osama Bin Ladens kontrafej…..)

8. Flygtningenævnet nedlægges. “Retskrav” fjernes fra loven. Asylsager tilbageføres til politiets resortområde.

9: Blodpenge/mandebod, kollektiv (familie-) skyld, og andre træk af den islamiske sharia-lov må ikke accepteres i Danmark. Privat mægling i straffesager baseret på sharia bør medføre bøde og fortabelse af dansk indfødsret eller opholdstilladelse.

10: Loven der strafbelægger polygami implementeres energisk. Overtrædelse bør medføre bøde og fortabelse af dansk indfødsret eller opholdstilladelse.

11: Trusler mod offentligt ansatte retsforfølges strengt og bør normalt medføre øjeblikkelig udvisning.

12: Dyreværnsloven skal gælde for alle. Slagtning skal foregå under bedøvelse. Hjemmeslagtnong der ikke foregår under hensyntagen til dyreværnsloven og gældende hygiejneforeskrifter, skal retsforfølges og medføre bøde og fortabelse af opholdstilladelse eller dansk indfødsret.

13: Dansk skal være undervisningssprog i alle offentlig financierede skoler. I naturvidenskabelige fag skal det moderne naturvidenskabelige verdensbillede være enerådende i alle skoler, uanset financieringsform. Undervisning i ældre verdensbilleder, såsom religiøse skabelsesberetninger og kosmologier henvises til religionstimerne. Overtrædelse skal medføre tab af opholdstilladelse eller indfødsret for den/de ansvarlige.

14: Forvanskning af skolebøgers indhold gennem udstregninger skal være strengt forbudt, og normalt medføre bøde og fortabelse af dansk indfødsret, medmindre udstregningerne godkendes i undervisningsministeriet.

15: Skolers og børnehavers bespisningsarrangementer må aldrig tage specielle hensyn til religiøse foreskrifter. Da svinekød er en del af dansk hverdagskost, skal svinekød indgå i menuen. Alt kød skal være slagtet på lovlig vis, hvilket forhåbentligt inden så længe indebærer at det ikke er halal-slagtet.

Hvis forældrene ikke synes om skolemaden, må de give børnene mad med.

16: I folkeskolen skal piger og drenge fortsat gøre gymnastik sammen.

17: Registrering af nyfødte foregår fortsat hos sognepræsten.

18: Tvangsfjernede mindreårige børn anbringes i pleje hos danske familier.

19: Børnetilskud udbetales kun til de 3 første børn i en familie.

20: Offentligt betalt sprogundervisning af indvandrere og flygtninge ophører.

21: Offentlige midler til tolkehjælp skal begrænses væsentligt. Hovedreglen må være at tolke kun anvendes når identitet skal fastslås. Herudover må den fremmede selv betale for tolkning. (Han kan jo evt. tegne forsikring mod eventuelle behov herfor i hjemlandet).

I forbindelse med kriminalsager lægges politiets indstilling til grund for den videre behandling af sagen. Domstolbehandling kan kun komme på tale, såfremt den fremmede selv møder med en tolk, som han selv lønner.

22: Offentligt betalte biblioteker skal udelukkende servicere danskere.

23: Offentligt betalte oplysningsfoldere skal udelukkende tekstes på dansk.

Pkt. 2

Hjemsendelser har ingen mening, medmindre masseindvandringen bringes til ophør. Den foregår nemlig fortsat, omend i et lavere tempo end før.

Bemærkning: I VK-regeringens første fireårsperiode kom 42.134 fremmede fra ikke-vestlige lande ind over grænserne. Det er godt 10.000 om året. Det er en halvering siden de forfærdelige år under SR-regeringen, men islamiseringen skrider stadig fremad. Den skal stoppes.

Pkt. 3

Hjemsendelser har ingen mening, hvis Danmark fortsat står åbent for masseindvandring. Derfor må der fastsættes realistiske og lave kvoter for modtagelsen af reelle flygtninge.

Bemærkning: Vi ser ingen grund til at veltilpassede fremmede skal rammes af hjemsendelsesbestemmelser. Men de skal ikke regne med at deres antal vil kunne forøges væsentligt gennem fortsat indvandring.

Pkt. 4

For at fastholde rimelige forhold i fremtiden, bør straffelovens kapitel 12 revideres, så hjælp til fremmede folkeslags bosættelse i Danmark gøres strafbar på linie med hjælp til fremmede magter.

Bemærkning: Det bør ske med tilbagevirkende kraft til f.eks. indvandringsstoppet i 1973. Der bør ikke være forældelsesfrister for sådanne forbrydelser.

Pkt. 5

Tildeling af statsborgerskaber skal begrænses meget stærkt. Det skal fremover være yderst sjældent at udlændinge tildeles dansk indfødsret.

Forudsætningerne for allerede tildelte statsborgerskaber skal undersøges yderst omhyggeligt, med henblik på fratagelse af uretmæssigt tildelte sådanne.

Pkt. 6

Internationale konventioner skal drøftes med henblik på revision.

Bemærkning: Internationale konventioner er ikke hellige og uforanderlige. De er menneskeværk og skal naturligvis tid efter anden efterses, således at deres eventuelle uheldige og uforudsete bivirkninger dæmpes eller helst fjernes helt. Det er simpel sund fornuft.

Pkt. 7

Straffelovens §266b ophæves

Bemærkning: Paragraffen favoriserer islamisterne, idet sandhedsbevis for en påstået krænkelse ikke gør denne straffri. Det krænker retsfølelsen. Som en begyndelse kunne Folketinget vedtage, at paragraffen også gælder for fremmedes ringeagtsytringer overfor danskere.

Pkt. 8

Det pålægges regeringen at kræve at Europaunionens kommende forfatningstraktat som absolut betingelse for dansk godkendelse fastslår, at europæisk kultur hviler på et kristent grundlag. Men helst så vi os ude af Unionen og tilbage til det gode gamle samarbejde, landene imellem.

Bemærkning: Hvis nogen ønsker at udvide dette til at være et hellenistisk-jødisk-kristent grundlag, så for os gerne.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 96, der følger denne blog