Diskriminering af dig og din familie. Hvor længe skal vi finde os i det?

Nu skal betjente på “hatecrime-kursus”. De skal erhverve nye redskaber så de kan undgå såkaldte hatecrimes som er forbrydelser med motiv i offerets race, religion eller seksualitet.
Fint nok. Spørgsmålet er bare hvem det er rettet mod. For i mediernes retorik er hatecrime uden undtagelser en betegnelse for danskeres forbrydelser mod nogen med anderledes religion, eller som har en anden race. Det ses aldrig omvendt, f.eks en person der bekender sig til islam som slår en kristen dansker ned. Hvorfor ikke? Er det ikke forskelsbehandling, ja er det egentlig ikke direkte ulovligt?

Man kan anklage og dømme mennesker på lige fod ud fra den kriminalitet de udfører, skulle det ikke være godt nok? Og hvis kriminalitet med rod i race, religion eller seksualitet udgør en stor del af kriminaliteten kan man opfinde hatecrime termen. Men hvorfor går det ikke begge veje? Og hvornår kan en kriminalitet kategoriseres som en hatecrime?

Er det hatecrime hvis en dansker slår en muslim ned? Ja vil politiet sige. Er det hatecrime hvis en muslim slår en dansker ned og røver hans penge og mobiltelefon? Nej vil politiet sige, det er et røveri. Nå, det kan da ligeså godt tolkes som en dobbelt ydmygelse, en hatecrime mod et danskersvin og så kan vi gøre med vedkommende som vil vil, røve, eller voldtage.

Mange af de muslimske forbrydere ser ned på danskerne og vores kultur hvilket bla. kommer til udtryk i deres åbenlyse foragt for vores utildækkede piger og kvinder, at vi nyder alkohol og spiser svinekød. Og faktum er at mange overfald, røverier, voldtægter etc. begået af muslimer mod danskere krydres med tilråb som: danskersvin, danskerluder, og deres eget udtryk for vantro “kuffar”. Og dette kan da i høj grad kategoriseres som hatecrimes.

Hvorfor bliver kriminalitet mod danskere så ikke kategoriset som hatecrimes?
Er det mon fordi folk med anden nationalitet, anden etnisk baggrund end dansk, eller folk med især islam som religion udgør en procentvis så stor del af kriminalitetsstatistikken at der pine død skal laves en smule balance, og dette kunne gøres ved at opfinde en bestemt slags kriminalitet som kun er forbeholdt danskere, så vi kan få det til at se ud som om det er et stort problem og dermed glemme det altoverskyggende billede?

Det er muligvis grunden, men en ting er sikkert, det er en form for racisme mod danskere at det kun er dem der reelt anklages for disse hatecrimes, når alle de forbrydelser der begåes af udlændinge/indvandrere (især med muslimsk baggrund) IKKE bliver karakteriseret som hatecrimes. Hvis en muslim voldtager en dansk pige, er det ikke en hatecrime?
Hvis en muslim kalder en dansk pige for en danskerluder, er det ikke en hatecrime?
Hvis en muslim overfalder, banker og røver en dansk dreng og kalder ham for en kartoffel, er det ikke en hatecrime?

Fremover vil SIAD betegne kriminalitet mod danskere for hatecrime, for det er hvad det er. Vi vil derfor ændre titlen i vores kriminalitetsoversigt i højre spalte til “Hatecrimes mod danskere”

Læs også om det nye hatecrime-kursus her

9 comments

 1. Kirsten Madsen

  Med den helt igennem danskfjendtlige regering, som et flertal af danske og muslimske vælgere, har belemret os alle med, kommer denne vanvittige forordning,”hatecrime-kursus” for politibetjente (både danske og muslimske politibetjente!) ikke som en overraskelse. Det vidner også om, at demokratiet forlængst er forrådt, og kun optræder som en falsk floskel for at skjule, at sharialoven mere og mere har fået fodfæste som retspraksis i Danmark.
  Så hvem hatecrime bliver rettet mod, kan ingen være i tvivl om! Det kan også indebære forbud mod islamkritiske foreninger.
  Men husk, at det skete også under den nazistiske besættelse, da vandt modstandsbevægelserne også!

 2. Den danske mand

  Hvad skal man sige, det er jo ikke første gang dette er blevet nævnt. Problem er mere de folk, der mener at indvardre, kun er en lille del af de indvandre, der kommer til landt som gør disse ting. Det er ikke politikerne der er galt på den, de gør bare hvad flere tallet siger.

  Problemet ligger hos de mennesker, der i deres godtroede tro, på det gode i alle mennesker, ikke kan eller vil se at disse indvarndre, har en rasime imod os som dansker. Hvergang der sker en voldtægt, mord, overfald, hatecrime, demostrationer for islam/imod andre tro. Bliver disse godtroede folk bare ved og ved, med at sige dette er ikke alle muslimer som er som disse. Man siger tidt at de bruger den med “fordi de jo kender nogle” eller “har jeg mange venner der er muslimer” Hmm tænker jeg, godt være de ikke siger det lige ud til DIG min godtroede ven” Men ser/høre du at disse muslimske “Venner” står imod dem, når i står på gaden eller med andre muslimer, siger “Nej det er for galt at muslimerne opføre sig sådan” ??? Nej for det ved du ikke noget om, da disse venner til dansker jo ikke taler dansk, når de er sammen med landsmand der ikke er venner til disse god troede dansker.

  Nææ jeg er bare blevet godt træt af disse typer dansker, der kun vil se det gode i folk og bliver blind for alt det andte. Disse typer af mennesker, vil altid nægte at andre kan mene noget andet end dem, om så folk/indvandrene står og siger det lige op i deres hovder, vil disse folk ikke se/høre det. Og vil blive ved med at siger, ” det er ikke rigtigt.”

 3. Edvard Rasmussen

  Når SIAD skriver om problemerne med Islam, så er det jo netop for at åbne Danskernes øjne, så de kan vælge de rigtige ind i regeringen.

 4. Charles Nielsen

  Ikke een i min familie, venner, eller min omgangskreds, vil bliver udsat for dette mådbydelige overgreb. hvor vedkommener forbliver ustraffet.
  Det er absolut ikke sikkert, at politiet når noget, det afhænger i høj grad af situationen.
  Tja. det kan nok ikke misforståes.

 5. Kaj Vinther

  Der er allerede sagt onorm meget i den sag. Men man må vel håbe, at det bliver forstået en dag, inden det er helt for sent. Der er da heldigvis flere og flere tilkendegivelser om, at “vi” har ret.
  Man har jo desværre kun en stemmeseddel ved valg, men når man bruger “stemmen”, talens magt rigtigt og vedholdende, må det for pokker vel virke.

 6. H.Kristensen

  Jeg ved godt at det er meget svaert at forstaa……….men, det ER ved valgstederne at det skal laves om.
  Skriv om “problemerne” i aarevis, det hjaelper ikke en pind. Det er naar der skal vaelges at i/vi har magten. Saa brug hovedet og vaelg de rigtige ind i regeringen.

 7. Harald

  så kan politiet lige så godt sige op, da det er total umuligt for politiet at udføre en opgave uden at de kommer til at træde nogen over fødderne.
  for muslimer er islam jo øverste myndighed så det vil i praksis sige at politiet ikke vil kunne anholde en muslim, for gør de det så har de i bund og grund krænket islam.