I islam er voldtægt halal (tilladt), men…

Det er helt sikkert tilladt for hellige krigere at tilfangetage vantro kvinder og udnytte dem sexuelt.  Men der skal være orden i sagerne. Kvinder er krigsbytte og skal fordeles som sådan blandt de hellige krigere, sådan som det er foreskrevet i koranen og i utallige islamiske retsafgørelser op gennem historien.

Tilfældige (gruppe)voldtægter, hvor muslimske ynglinge indfanger løsgående vantro piger og kvinder og fornøjer sig med dem er ikke omtalt her, men vi skal vende tilbage til sagen, hvis der dukker noget op.

Fatwa Permits Mujahideen to Kidnap, Imprison, and Have Sexual Intercourse with Infidel Women MEMRI (h/t Pamela Geller)

Fatwa  tillader mujahidener at kidnappe, indespærre og have sexuel omgængelse med vantro kvinder

28  Oktober 2011 publicerede the jihadi forum (de hellige krigeres forum) Minbar Al-Tawhid Wal-Jihad en  fatwa af Sheikh Abu Humam Al-Athari, medlem af deres shari’a råd, hvor han utvetydigt tillader  mujahideen (hellige krigere) at indfange de vantro’s kvinder  og have sexuel omgængelse med dem, også selv om de er gift, udfra den påstand at deres ægteskabsbånd til vantro er opløst, så snart de er taget til fange.

Det følgende er fatwa’ens hovedpunkter:

Forespørgslen, som Al-Athari svarede på med sin fatwa, lyder som følger(1): “Er det tilladeligt for mujahideen på jihad fronter at kidnappe de vantro’s kvinder og holde dem som deres fanger? Hvad er retsafgørelsen om disse fanger i vor tid? Hvordan skal de fordeles (blandt mujahideen)? Er det tilladeligt at indespærre (en vantro kvinde, som er taget til fange) i et vantro land, eller skal hun føres til  Dar Al-Islam [ Islam’s hus]? Hvor længe skal man vente, før man har samleje med hende, afhængigt af om huun er jomfru eller ikke?”

Al-Athari svarer: “Der er ingen tvivl om at shari’a tillader at tage kæmpende vantros kvinder til fange – hvadenten disse er fra  Ahl Al-Kitab [dvs. kristne eller jøder ] eller hedninge. Men når det er sagt, må et først gøres efter at (krigsbyttet) er fordelt af en imam i Dar Al-Islam; hvis en imam ikke er for hånden, må der ikke tages fanger…”

Al-Athari understreger at før man beslutter at tage vantro kvinder til fange “skal man overveje gevinsterne og tabene, som kommer fra denne handling, dvs. at hvis imamen for muslimerne i et givet land mener at tilfangetagning af de vantro’s kvinder vil føre til at de vantro slutter sig sammen og voldtager muslimernes kvinder, og hvis muslimerne er for svage til at hindre dette, bør han (imamen) forbyde at tilfangetage vantro kvinder…”

Al-Athari bemærker at der “foreligger alt for mange beviser på at det er tilladt at tilfangetage vantro’s kvinder  til at de kan opregnes her, men vi kan dele dem op i to kategorier: ‘generelle beviser’ og ‘konkrete beviser’. Han forklarer at de ‘generelle beviser’ er dem, der gør det klart at det er forbudt at krænke muslimske kvinders ære, men at dette ikke gælder for så vidt angår vantro kvinder, undtagen i de tilfælde hvor de er blevet lovet beskyttelse. Al-Atari hævder at tilladeligheden er absolut og forankret i sharia’s principper. Han siger derfor at bevis ikke er nødvendigt, men at det snarere påhviler dem, som forbyder at tage vantro kvinder til fange, at bevise legitimiteten af deres påstande.

I sin diskussion af ‘konkrete beviser’ citerer Al-Athari Al-Qurtubi, som siger: “De fleste lærde, også Malik (ibn Anas), Al-Shafi’i, Abu Hanifa(2) og andre, mente at tilangetagning (vantro kvinder) fjerner den beskyttelse (de tidligere havde nydt godt af), og tillader hvem som helst, som holder dem fangne, at have samleje med dem.” Al-Athari citerer også en anden lærd, hvis tolkning af Al-Qurtubi’s retsafgørelse siger at den sidstes brug af ordet “beskyttelse” henviser til gifte kvinder, som er forbudte for andre mænd end deres ægtemænd. Det vil sige at når disse kvinder tages som fanger, bliver deres ægteskabskontrakter med deres vantro ægtemænd dødt bogstav, og de bliver tilladte for deres tilfangetagere. Al-Athari  tilføjer at den tidsperiode, som en tilfangetager skal vente indtil han har samleje med en tilfangetagen vantro kvinde afhænger af hendes tilstand: hvis hun er gravid skal han vente til hun har født; hvis hun menstruerer skal han vente til hendes periode er overstået; og hvis hun er ung og endnu ikke har menstrueret ,skal han vente til en måned efter hendes tilfangetagelse.

Slutnoter:

(1) Fremfor at give navnet på- eller ledetråd-  til spørgeren nævner websiten kun at spørgsmålet blev taget fra forum-korrespondencen.

(2) Al-Qurtubi (“The Cordovan,” d. 671), Malik ibn Anas (711-795), Al-Shafi’i (767-820), and Abu Hanifa (699-767) er blande de store koran-lærde, og de tre sidste er grundlæggere af store og væseenttlige skoler for islamisk retspleje.

2 comments

  1. jøregn zacho

    islam er og bliver ondskab, ligesom koranen er det rene svindel, man skal holde sig langt væk fra islam, ikke konvertere til islam, det er ondskaben i sig selv.

  2. Kirsten Madsen

    Voldtægt af kvinder, stening og halshugning af kvinder og kvinders retsstilling i forhold til mænd, i familien og i samfundet er så rablende vanvittig og blandt højeste form for ondskab.
    ONDSKABEN, DETTE ER ISLAM!