One comment

  1. Kirsten Madsen

    Muslimske mænd er uhyrer i en ufattelig grad. Nogle hysteriske muslimske kvinder følger op på ondskaben. Men det er tydeligt, at det er kvinderne og ofte børn, der er taberne i de muslimske samfund.
    Hvis ikke Vestens politikere og dermed ikke mindst EU-medlemslandenes, som også Danmark har underlagt sig, politikere – støttet af et kraftigt pres fra befolkningerne – får standset disse uhyrers fremmarch i Vesten hurtigt og uafbrudt sender muslimerne hjem, gør alle de politikere og medløbere, der gennem hele besættelsens forløb og fremover, har støttet, støtter og accepteret den islamiske fremmarch sig medskyldige i kommende massakrer i landene i Vesten, massakrer,som ikke har set sin lige – større end både de nazistiske og kommunistiske massakrer tilsammen.
    De nævnte grupper har ved sit knæfald for islam også indirekte gjort sig medskyldige i de grusomheder, der fortsat praktiseres i de muslimske lande, fordi knæfald for og ligefrem hyldest til den islamiske indmarch i Vesten er en kæmpe accept af islam.
    Islam ondskabens største kollektiv!