Det er ikke studenterhuen der trykker de danske journalister

Ca. 20% af den danske befolkning er i dag ikke medlem af folkekirken, blev der sagt i TV-Avisen.
Det er nu et spørgsmål, om vi kan kalde det “en folkekirke”, blev der også sagt.
Danskerne melder sig ud af folkekirken, og som eksempel blev en teenager interviewet.

MEN: Det falder slet ikke journalisterne ind, at tilvandringen af muslimer er steget tilsvarende!
Når andelen af muslimer i Danmark i dag udgør måske mere end 10%, så er det da ikke så mærkeligt, at andelen af den danske befolkning, som er medlem af folkekirken daler.
Færre danskere – flere muslimer.
Kan journalister, politikere og andet “godtfolk” ikke fatte det, så har folkeskolen efter vores mening fejlet totalt.

For hver dag, der går, stiger antallet af muslimer i Danmark.
For hver dag, der går, daler antallet af danskere i Danmark.

Og dette mareridt fortsætter!

Men det vil vi ikke finde os i!
Mareridtet skal stoppe.

8 comments

 1. Kirsten Madsen

  – Og hvorfor skal europæerne udskiftes med muslimer?

  Spørg politikerne, spørg EU!
  Der handler vel om en strategi i en stormagtsplan, EURABIA.

  Den europæisk-arabiske Dialog, 1973-78 og videreførelsen, Euromediterrainen indgår og tildels belyser emnet.

  Men den russiske bjørn sover ikke vintersøvn!

 2. Birgitte Kamp.

  Harry Vinter har ret i “statistikfusk”.
  Danskerne må ikke få at vide, at en befolkningsudskiftning er i fuld gang.

  Hold befolkningen i uvidenhed, så gør den ikke oprør.

  Men hvorfor skal danskerne udskiftes med muslimer?
  Det vil jeg gerne have svar på.

 3. Charles Nielsen

  Kort og godt:
  Der ender med væbnet kamp.
  Koran og Islam´s udslættelse.
  Det er min profeti. !!!

 4. einstein

  Det er en lille bette trøst at hvis muslimerne overtager hele verden så har de kun sig selv og deres egen selvskabte elendighed tilbage ,og så kan de kun genere sig selv ,for alle de civilicerede mennesker hviler i fred,fri for muslimerne:)

 5. Kirsten Madsen

  Spørgsmålet er, om journalisterne ikke kan eller vil regne rigtigt? Som emnet vedrørende antallet af medlemmer i Den danske Folkekirke blev formuleret, har det “en plantet” dagsorden, nemlig at fortælle, at Folkekirken er ved at nedlægge sig selv på grund af et svindende antal medlemmer – og så kan man lige så godt nedlægge den! Altså en bevidst regulær løgn, der går den radikale-socialistiske regerings ærinde. Dertil den absolut ikke mindre grund: I ET ISLAMISERET DANMARK ER FOLKEKIRKEN UØNSKET!
  Den i følge Grundloven §.4, Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke … Det er en folkekirke, fordi der på demokratisk vis er valgt et menighedsråd, der indgår i kirketjenesten.
  Desværre forholder det sig således, at mange blandt den danske ungdom har en så ringe viden (også) om kristendommen, at den ikke sætter hverken kulturelle eller åndelige spor i bevidstheden. At det forholder sig sådan, er også et yderst bevidst politisk indgreb i ungdommens dannelse. Med gustent overlæg blev der fra ministeriel side dekreteret en ny undervisningsvejledning som en naturlig følge af 68-revolutionen. “Den sociale skole” blev manifesteret med brask og bram – ud med den effektive
  skole! Det er især gået ud over -helt bevidst – indholdet i historiefaget og kristendomskundskab. Formidlingen af kendskab til den danske sangskat og danske salmer blev ligeledes nedprioriteret m.v.
  Hvorledes udviklingen i folkeskolen siden hen ad vejen har udviklet sig i store træk – ikke mindst på grund af den stadig stigende tilgang af især muslimske elever – er noget nær en national katastrofe.

 6. André Eiby

  Det er så sandt som det er sagt. Når vi laver statistikker om alt muligt hvad “Danskerne” mener, så skal man tage forbehold for dem der har besat vores, og mange andres lande, muslimerne. Det er jo logik, at når den muslimske befolkning konstant stiger med farertruende fart, så “trækker” de “Os”, alene ved deres tilsteddeværelse og mening, alle statistikker med ned . Selv i den forbindelse får det “Os” til at se ud som om det er hele den danske almene families mening, men der er over 18 % som i ethvert sammenhæng trækker os ned i oppiniunsmeninger da de absolut intet positivt eller konstruktivt har at tilbyde vores samfund. På ALLE måder og i alle sammenghænge trækker de os ned i alle målinger……….

 7. søren.m

  Ang. dette skriver Harry fra den danske forening dette:

  Harry Vinter 22. december 15:10
  Statistikfusk

  De fleste aviser – bl.a. Politiken – hævder i dag den 22/12, at folkekirken taber medlemmer i et hidtil uset omfang, idet andelen af danskerne, som er medlemmer af folkekirken, nu er under 80%.
  Oplysningen er ikke korrekt.
  Sandheden er, at det er danskernes antal, som falder. Danskerne holdt op med at reproducere sig selv i 1968, og antallet af danskere har været faldende siden det toppede i 1981. Det år boede der 5,1 million mennesker i Danmark, hvoraf næsten alle var etniske danskere.
  Antallet af indbyggere faldt derpå år for år indtil 1985, da udlændingeloven af 1983 havde skaffet så mange indvandrere til landet, at indbyggertallet begyndte at stige, hvilket det har gjort siden.
  Men antallet af danskere falder år for år og ligger formodentlig omkring 4,8 millioner i dag.
  Folkekirken havde pr. 1. oktober 2011 4.461.071 medlemmer. Antallet af DANSKERE, som er medlemmer af folkekirken, udgør derfor over 90%.
  Da antallet af danskere toppede i 1981 var 92% medlemmer af folkekirken. Andelen er altså stort set uforandret siden.
  Dette være oplyst af en af de få danskere, som har meldt sig ud af folkekirken.