Hvorfor hader venstrefløjen deres eget folk?

Vi faldt over en ganske interessant artikel, der forklarer den extreme venstrefløjs had mod vort eget folk. Vi har oversat engelsksprogede passager. NB: Friederich Engels var Karl Marx’ makker og grundlægger af det, vi i dag kalder marxismen. I Sovjetunionen sås han afbildet på kæmpeportrætter sammen med Marx, Lenin og Stalin.

PHB

@ Helge Berg

Friedrich Engels (1820-95): "Den næste verdenskrig vil resultere i en forsvinden fra jordens overflade af ikke alene de reaktionære klasser og dynastier, men også af hele reaktionære folk. Og også det er et skridt fremad."

Fascisme er en revolutionær, progressiv og futuristisk ideologi.

…men det hænger en gang sådan sammen at det er højrefløjen som plejer/plejede at være ‘fascisterne’…

Ja, efter 2.v.k. lykkedes det venstrefløjen at få relegeret nazismen til højrefløjen – som en slags ultrakonservatisme – delvist som følge af at Sovjet var blandt sejrherrerne og kommunister efter sammenbruddet af samarbejdet mellem Hitler og Stalin var brudt sammen, hvilket leverede en solid indsats i modstandskampene i Europa.

Det er imidlertid både usagligt og ahistorisk – i Mellemkrigstiden var fascisme og racehygiegne mainstream, ikke mindst på venstrefløjen, der jo netop er samfundsarkitekter og derfor er villige til at se på brutale og totalitære løsninger, der kan bringe ‘målet’ nærmere.

En systematisk opstilling af ideologierne ville ikke kalde nationalsocialismen i det Tredje Rige for ‘nazismen’, men for ‘Hitlerismen’ – idet hans ideologi og regime er en del af det socialistiske spektrum, der også omfatter ting som stalinisme, leninisme, maoisme, trotskisme, pol pot’isme osv.

Det traditionelle argument imod den opdeling er at socialisme ikke er racistisk, men ‘kun’ massemyrder efter andre kriterier, men det holder ikke for en nærmere efterforskning, der viser at racisme er en integreret del af marxismen.

Et af eksemplerne på dette kunne være Engels artikel, ‘The Magyar struggle’ fra 1849, hvor han peger på at adskillige europæiske ‘forældede’ og ‘reaktionære’ folkeslag ‘hører til på historiens mødding’ og ‘må dræbes’.

“Alle de … store og små nationaliteter er skæbnebestemt til at gå til grunde…i den revolutionære verdensstorm…(En altomfattende krig vil)…udslette alle… nationer helt ned til selve deres navne… Den næste verdenskrig vil resultere i en forsvinden fra jordens overflade af ikke alene de reaktionære klasser … men… de reaktionære folk.” (“The Magyar Struggle,” Neue Rheinische Zeitung, Jan. 13, 1849)

Det var også, hvad f.eks. Stalin udførte overfor de ‘reaktionære’ kulakker, som han myrdede otte millioner af i tyverne.

Idag er vi danskere og i videre forstand alle af hvid europæisk afstamning et sådan ‘forældet og reaktionært folk’, der derfor efter socialismen, skal ‘væk’.

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/01/13.htm

“Den næste verdenskrig vil resultere i en forsvinden fra jordens overflade af ikke alene de reaktionære klasser og dynastier, men også af hele reaktionære folk. Og også det er et skridt fremad.”

3 comments

 1. Kirsten Madsen

  Den modstand, der er omtalt i ovenstående mod fjenderne, som SIAD går ind for, er baseret på Grundloven og SIADS politik.

 2. Kirsten Madsen

  Ja, hvorfor hader venstrefløjen, centrum-venstrefløjen det folk, de selv tilhører? Hvis man har fulgt lidt med i pressens debatsider op til valget, opstår hadet tilsyneladende i kampen om at tilegne sig likvid kapital og at bestyre den i virksomheder m.v. bundne kapital. Et mål, der helliger midlet!
  For som det tydeligt fremgår af artiklen og de erfaringer, som de/vi efterstræbte har gjort sig, stikker hadet langt dybere og er hos os kommet til udtryk i 68-revolutionen og fortsat aktivisme med brug af vold – netop for at omstyrte samfundet – nu i samarbejde med islam, som er hidkaldt til løsning af “opgaven”.
  Venstrefløjen tager ikke afstand fra noget middel, der kan bekæmpe de uønskede borgere. Ej heller midler, der nedbryder sit lands kultur, befolkningens særkende, dets idealer, som demokrati, frihed under ansvar, gensidig tillid, troværdighed, respekt for enhver hæderlig borger, uanset social status, ansvarlighed. Sammenhængskraften.
  Naturligvis skal der også ydes den nødvendige modstand i den nuværende krig! Denne gang mod den hadefulde, nedbrydende venstrefløj og islam og denne krigs eventuelle acceleration. Alternativet er undergang!

 3. einstein

  Jeg har tænkt på at foreslå at der bliver oprettet en slags nationalstat hvor (ægte)
  danskere kan leve fredligt sammen i harmoni ,og i fred for de fremmede der under ingen omstændigheder passer sammen med rigtige danskere,men så kom jeg i tanke om at sådan et sted jo allerede findes og det hedder Danmark! ,men det er der nogle mennesker(hvis man kan kalde dem det!) der med vold,magt,trusler,propoganda,løgn,manipulation,osv. forsøger alt ødelægge sådan at nationalstaten Danmark bliver ødelagt og forvandlet til noget der kan sammenlignes med Bronx,den slags”mennesker” der forsøger på sådan noget mener jeg ikke fortjener at blive betegnet som mennesker da den betegnelse betyder human ,medfølende(specielt over for sine egne) og det kan man vist ikke påstå at landsforædderne lever op til.lad os udvise landsforædderne til de lande som de “nye danskere”kommer fra så bliver fremtiden lys igen.