Leder: Konstruktiv ulandshjælp

For gud ved hvilken gang bringer Jyllands-Posten (27 DEC) på forsiden og i en længere artikel den gamle nyhed at u-landshjælpen ikke virker. (Se også artiklen u-landshjælp i “Det sorte Lexicon”)

De fattige afrikanske lande er fattigere end før afkoloniseringen, og i modtagerlandene gør man opmærsom på at “hjælpen” ofte bruges til at opbygge en stor socialsektor, som jo ifølge sagens natur bestemt ikke hælper til at udvikle landene – tvært imod.
Selvfølgelig virker hjælpen ikke efter hensigten. Den stabiliserer ofte elendige og korrupte regimer, og at “hjælpe de allerfattigste” klinger kønt, men det afskaffer ikke fattigdom. Tværtimod, det stabiliserer fattigdommen. Men ulandshjælpen hjælper da adskillige mennesker. Den lønner talløse “gutmenschen”, ansatte i NGO’er der finder et livsindhold ved at rejse ned og være “gode ved negrene i de varme lande”, som Jesper Langballe formulerede det.

Det er faktisk ganske mange penge, det drejer sig om. Ca. 15 milliarder danske kroner årligt. De penge kunne bruges langt mere konstruktivt og bedre, også for u-landene selv. 15.000.000.000 kroner! For de penge kunne Danmark for eksempel sende 30.000 muslimer årligt tilbage hvor de kom fra, hver med en formue på en halv million!
På tyve år kunne Danmark stort set være muhamedanerfrit på den måde, hvis ydelserne ledsages af et absolut indvandringsstop fra muslimske lande, naturligvis.
Samtidig kunne Danmark hjemtage tusindvis af u-landshjælpere, som kunne bruge deres evner til konstruktivt arbejde i Danmark.
Det var et nytårsønske!

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

6 comments

 1. Dan Borg

  Nu er det vel ikke direkte “nødhjælp” at give kondomer, men Ejnar kommer ind på et af de alvorligste problemer, nemlig verdens overbefolkning.
  Og der er kondomerne et godt hjælpemiddel.
  Nu er der bare det, at muslimer skal gavne Allah og få så mange børn, som muligt. Derved kan muslimer blive mange nok, så de til sidst kan udgøre flertallet i de lande, de “erobrer”.
  Og så har vi islam med sharia for fuld udblæsning.

 2. Ejnar

  Johannes har ganske ret.
  Giver vi mad til hungersramte landes befolkninger, så flere overlever, “forpligter” vi os til også at hjælpe disses kommende børn.
  Skruen uden ende.
  Konklusion: Kondomer er den bedste nødhjælp!

 3. P.H. Bering

  Kære Johannes, der er nok mange, der ikke vil være med til det – men hvem gør noget effektivt?
  Det rækker ikke med en lam kommentar på en netside!

 4. Johannes

  Vi betaler mad til mennesker i lande, der ikke kan (eller vil) brødføde egen befolkning.
  Disse mennesker bliver da i stand til at sætte flere børn i verden.
  Dem skal vi så også betale mad til.
  Disse bliver så i stand til igen at sætte flere børn i verden, som vi så også skal betale mad til . . . .
  Det er ganske utåleligt!
  Det skal høre op.
  Det cirkus vil jeg ikke være med til.

 5. Birgitte Kamp.

  Godt skrevet.
  Jeg er helt enig.
  Brug vore dyrebare og hårdt tjente penge på at sende muslimer tilbage til muslimerland – og lad dem aldrig komme tilbage hertil, hvor de i sagens natur jo aldrig kan føle sig hjemme!!
  Det må da være et legalt og fromt ønske.

 6. Kirsten Madsen

  Det nytårsønske kan jeg fuldt ud tilslutte mig!

  Lad os efterkomme et så velvalgt ønske!!!!!

  Godt nytår!