Israel bør forberede sig på krig

Tidligere chef for IDF Stabschef Gabi Ashkenazi


Tidligere chef for IDF Stabschef Gabi Ashkenazi sagde advarende torsdag, at Israel ikke har råd til at skære i sit forsvars budget, og bør forberede sig på krig.

’’ I forhold til for 10 år siden, er muligheden for en konflikt ikke noget som vi bare har brug for at tale om,’’ sagde Ashkenazi under et foredrag for Nationale Sikkerheds Studier i Tel Aviv.


Vi så det aldrig komme. Det skete på min vagt, sådan må det siges. Men hvis det er nogen trøst, så Egypten heller ikke at det ville komme’’ sagde Ashkenazi om det såkaldte arabiske forårs protester, der som nu har forvandlet sig til en islamisk vinter i valg over hele den arabiske verden.

’’ De mellemøstlige planer er skiftende. Hvad den egyptiske hær ikke vidste, kunne jeg heller ikke have vidst. Egyptens ledere vidste det heller ikke,’’ sagde han, og tilføjede at det ultimative strategiske billede stadig var i forandring.

Ashkenazi fortalte deltagerne, at hvis Irans nukleare ambitioner skulle konfronteres, så krævede det en flerfaglig tilgang, som indeholdt tilflugtssteder, økonomi, og muligvis militære aktioner.

’’ Efter min mening bør strategien vis-a-vis Iran være hvad som helst der er muligt under radaren, kombineret med smertefulde og lammende sanktioner. Men vi bør også have en levedygtig militær løsning på bordet,’’ sagde han.

Mens Ashkenazi sagde at sanktioner ville have en effekt på Iran, advarede han om, at tiden var ved at løbe ud, da det iranske atomprogram bevægede sig fremad i et hurtigt tempo.

’’ Vores mission må være at nedsætte hastigheden og fremskynde sanktioner og så håbe på, at det virker,’’ sagde han.

’’ Jeg tror at Iran vil begå en strategisk fejltagelse, hvis de blokerer Hormuz Strædet. En anden fejl var at forsøge at dræbe den saudiske ambassadør på en restaurant i den amerikanske hovedstad. Iranerne kan begå flere fejl under pres,’’ sagde han.

Ashkenazi fungerede som Stabschef for IDF fra 2007 til 2011 og har helt sikkert spillet en central rolle i forberedelsen af et muligt militært angreb på Irans atomanlæg. Et angreb mod Syriens atomreaktor i 2007 blev tilskrevet Israel og skete også på hans vagt.

Muligheden for at gennemføre endnu en omfattende operation i Gaza er blevet mere kompleks som følge af begivenhederne i det forløbne år i Egypten og ændringen af regeringen i dette land,’’ sagde han.

’’ Jeg tror at denne regering ikke vil opføre sig som Mubarak. jeg tror ikke han var zionistisk, men du kan ikke ignorere den kendsgerning, at han var et anker af stabilitet i regionen, taget i betragtning af de ikke så enkle prøver han bestod – krigen i Libanon eller Intifadaen.

Musiker truet med at blive slået ihjel

Den syd-hollandske satire-musiker Johan Vlemmix havde lavet en musikvideo til det hollandske karneval, hvor man klæder sig ud og laver satire på andre med sine udklædninger.
Johan havde lavet en musikvideo med en særdeles velskåret blondine, der viser hvordan Johan Vlemmix’s t-shirt kunne bruges som burka.

Det faldt mange muslimer for brystet og Johan blev dødstruet i kommentarerne på videoklippet på youtube.
Musikeren er nu holdt op med at sælge t-shirten på sin hjemmeside, for ikke at provokere muslimerne yderligere, men han har fortsat videoen på youtube, dog uden kommentarer nu.
To foregående tilfælde i Holland, Pim Fortuyn og Theo van Gogh har vist, at man bør tage muslimske trusler alvorligt i Holland.

Johan er ikke racist, han er bare satiriker. Se også hans satirefilm på polakker (nederst) som hedder “en busfuld polakker”, omhandlende polakker som kommer til Holland i massevis for at arbejde billigt som mekanikere eller VVS-mænd.

Familie, fornuft og fælles værdier

De to muslimer - ægteparret Rushy Rashid og Jens Harder Højbjerg

I dag kan man i medierne læse, at flere og flere efterkommere af indvandrere i Danmark finder deres ægtefælle blandt egne rækker her i landet.
Der er nu så mange muslimer i Danmark, at de ikke længere behøver at importere ægtefæller fra deres muslimske hjemlande.

“Familie, fornuft og fælles værdier”.
Fælles værdier!
Tak skal du ellers have!

De danskere, som jublede over tilvandringen, som så islamtilhængere som kulturberigere, disse danskere kan nu ikke undgå at se, at også efterkommere af tilvandrerne bibeholder deres “fælles værdier” – nemlig de muslimske.
Og disse muslimske værdier ligger så langt fra de danske frihedsværdier, som det kan lade sig gøre.

Er det disse “ufrihedsværdier”, som de tossegode indvandrings-tiljublere ønsker?

Skulle en muslim forelske sig i en dansker, så bryder helvede løs, – i hvert fald hvis hun er en kvinde, som vil gifte sig med en “vantro” dansker.

Ved indgåelse af ægteskab får kvinden ifølge “islamiske værdier” mandens kraft i sig.
Derfor får en muslimsk kvinde ved ægteskab med en ikke-muslim den vantro mands kraft i sig.
Det er “ulovligt” i henhold til de “islamiske værdier”.
Det så vi tydeligt, da pakistaneren Rushy Rashid giftede sig med danskeren Jens Harder Højbjerg.
Han måtte konvertere til islam, hvis han ville gifte sig med hende. Ellers ville hun være at betragte som en frafalden.
Og frafald kan som bekendt straffes med døden – ifølge de “islamiske værdier”.

Skulle en dansk kvinde derimod gifte sig med en muslim, ja så får hun den muslimske mands kraft i sig og hun er derfor efter de “islamiske værdier” at betragte som en muslim.

Så kære danskere:
Vi kan af de nye statistiske tal om efterkommeres valg af ægtefælle se, at de danske værdier ikke breder sig til efterkommerne.

Danmark islamiseres mere og mere.

Friheden er på retur.

Leder: Er danske politikere korrupte, dumme, eller uvidende?

For snart mange år siden spurgte en forundret somalisk tolk Ulla Dahlerup: “Er danske politikere korrupte, dumme eller uvidende?”.
Sandheden er vel at der foreligger en uskøn blanding af de tre faktorer.

Efter at have været med til at træffe katastrofale beslutninger gennem mange år, bekendte Uffe Ellemann at han intet aner om islam, men at han nu ville til at læse Jørgen Bæk Simonsens bog om emnet.
– Hvilket nogenlunde svarer til at ville finde ud af hvad kommunisme er for noget ved at læse kommunistisk propagandalitteratur.

Der er fortsat praktisk taget ingen huller i politikernes uvidenhed om islam, – og det bliver ikke bedre ved at de læser en tekst af en autoriseret islam-elsker, der gennem et langt liv har haft sit udkomme ved at studere islam og skrive venligt og ensidigt-indsigtsfuldt om denne tro.

Politikernes holdning er fantastisk og fornuftstridig, men den kan godt forklares.
Først og fremmest bunder den i venstrefløjens, specielt socialdemokraternes, søgen efter andre ideologier at hægte deres magtbegær på efter at statssocialismen brød sammen i firserne. Her kom “kampen mod “racisme””, “kamp for ligestilling mellem kønnene” osv, ind som erstatning.
Det har historikeren Paul Johnson skrevet om i Berlingske Tidende 17 SEP 1989.

Selvfølgelig ønsker kun de færreste politikere at ødelægge Danmark. At de så kommer til det sådan hen ad vejen, er bare ærgerligt. Men det er vel sådan set deres vælgeres skyld. De ku’ da for pokker ha’ ladet være med at stemme på dem!

Iøvrigt mener vi at straffeloven bør revideres, således at hjælp og støtte til masseindvandring kan straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt “landsforræderi”).

HAN

Hver måned koster den muslimske indvandring nu 8-10 milliarder kroner


Hver måned koster den muslimske indvandring nu 8-10 milliarder kroner, ifølge Dansk Kultur. Danmark er i krise, vi har ikke råd til at have dem her mere. SIAD forlanger at man starter med at hjemsende alle kriminelle indvandrere og at alle ikke selvforsørgende indvandrere hjemsendes

Til Orientering fra Dansk Kulturs formand Rolf Slot-Henriksen

Rolf Slot-Henriksen formand Dansk Kultur

“Aldrig før er det danske samfund blevet drænet så voldsomt som følge af massiv muslimsk indvandring, som nu. Tilmed er indvandringen øget massivt. Hver måned koster den muslimske indvandring nu 8-10 milliarder kroner. Den nyeste pisa-undersøgelse viser tilmed, at 41 pct. af andengenerationsindvandrere er funktionelle analfabeter, når de forlader folkeskolen. Når andengenerationsindvandrere fra Mellemøsten afslutter skolen er hele 68 pct. analfabeter. Andelen af gode læsere er på et år faldet fra 7 til kun 6 pct. Langt flertallet er hermed henvist til at være på socialhjælp hele livet.

Værst ser det ud for somaliere, irakere og palæstinensere, som samtidig viser en voldsom kriminel adfærd. 70 pct. af alle indsatte er nu udlændinge og indvandrere fortrinsvis fra Mellemøsten.

Tildelingen af førtidspensioner blandt disse er sidste år steget med 51 pct., men indskrænket med 3 pct. for danskere. Den katastrofale udvikling bevirker, at danske skatteborgere og virksomheder drænes økonomisk gennem stadig nye afgifter og skatter, der ødelægger vort samfund økonomisk. Regeringens ide, at flytte nytilkomne indvandrere ud i lejligheder og parcelhuse koster alene 400 mill. kr. ekstra over to år.

Vor forening er nu færdig med at indsamle fakta om de økonomiske konsekvenser for det danske samfund, hvilket vil udmønte sig i en række annoncer og en folder, som er klar i februar. I løbet af året vil foreningen gå i gang med flere store annoncekampagner vedrørende disse forhold. Vi vil indlede i København i april og maj.”

januar 2012-
Rolf Slot-Henriksen

International demonstration i Århus d. 31. marts


Der bliver afholdt en verdensomspændende begivenhed i Århus d. 31. marts med navnet European Counter-Jihad Meeting med islamkritiske foreninger.
Vores organisationer SIOE og SIAD deltager og undertegnede er inviteret til at tale. Vi opfordrer stærkt vores medlemmer og sympatisører til at deltage i begivenheden.

Man kan tilmelde sig begivenheden her, hvis man er på facebook:
https://www.facebook.com/events/284983444891475/

Det er nok uden tvivl årets vigtigste begivenhed i Danmark. Her gælder det om at vi bliver så mange at vi sender et klart signal til vores politikere, at vi har fået nok af den muslimske indvandring og at man bør begynde at repatriere muslimer, der ikke vil indordne sig i det danske samfund.

Her er en promoverings-video for demonstrationen:

Vil også opfordre flere til at deltage i den ivrige debat vi har på vores SIAD facebook-side.
https://www.facebook.com/groups/stopislamiseringenafdanmark/

Anders Gravers

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 97, der følger denne blog