Grå invasion (1942)

Poul Sørensen: Grå invasion (1942)

 Billede

Huset lå gemt for blæsten
skærmet af bøg og lind.
Selv i den værste stormnat
sov man med roligt sind.
Derfor kom rotterne ind.

Inde var alting velstand.
Manden var glad og trind.
Skinkerne hang på loftet.
Fløden samlede skind.
Derfor kom rotterne ind.

Huset var godt, men gammelt.
Træ får med tiden svind.
Bindingsværket var trøsket.
Døren var skæv og vind.
Derfor kom rotterne ind.

Manden var mild og tålsom:
»Pusler det ikke? – Bind
endelig lænkehunden!«
sagde det rare skind.
Derfor kom rotterne ind.

Nævnte man rottefaren,
strøg han med smil sin kind:
»Rotter … Hæ, hvem ser rotter?
Det er vist hjernespind!«
– Derfor kom rotterne ind.

Fordi stegerset bugned,
fordi fløden trak skind,
fordi træet var trøsket,
fordi døren var vind,
fordi hunden var bundet,
fordi manden var blind,
fordi ingen var vågen,
KOM
ROTTERNE
IND!

 

5 comments

 1. Kirsten Madsen

  O.K. P.H.Bering! Efter dit indlæg passer Poul Sørensens digt bedre til den situation, vi lige nu befinder os i.
  Det er fælles for de to besættelser, at der foregik hemmelige aftaler mellem parterne før invasionerne. (mellem P.Munch og EAD).
  Jeg var barn under 2.V.krig, trods dette oplevede jeg den nazi-tyske besættelse som en fjendtlig besættelse! Det vil blive for omfattende at uddybe det. Det gjorde modstandsbevægelsen også og mange med dem!
  I de tre første krigsår boede min familie lige op til en tysk udkigspost, Signalbakkerne – son dengang var ubeboede – på Østersundbyvej i Aalborg. Det hændte, at en tysk soldat kom ned i vores have for at tale med min far, men min far vendte om og gik sin vej; for som han sagde: “De er her ikke som venner, men som fjender!”
  Du har før nævnt ovenstående årsag til besættelsen, den betvivler jeg ikke,
  men hvad var der mon sket, hvis Hitler havde vundet krigen eller De allierede ikke var kommet Danmark til hjælp? Hitler gik jo også på rov efter Lebensraum, Der dritte Reich, en verdensmagt!
  Den islamiske aggressivitet/ besættelse og islamiseringen er som bekendt ikke alene et spørgsmål om livsrum til sin overbefolkning i landområder, som man ikke vil eller magter at brødføde. Det er jo også ideologien, der ligger bag, at oprette en verdensmagt, Umma, den muslimske “menigheds” udbredelse til hele verdenen.
  Ja, Det Radikale Venstre, ethundredeogotte års landsskadelig virksomhed!

 2. P.H. Bering

  Både ja og nej, Kirsten. F.s.a. den ene årsag – den danske dorskhed og dumhed og godtroenhed, så ja. Men den anden er så afgjort anderledes nu end dengang. I dag er den anden årsag så afgjort islamisk overbefolkning og expansionstrang. Vort land skal overtages af indvandrere. Nazityskland havde ganske vist tildels den samme motivation, men den var rettet mod øst. Vi var, som “ariere og germanere” bestemt ikke noget mål for tysk folke-besættelse. Tværtimod var vi nærmest velkomne til at tage del i rovet fra de slaviske folk.
  Tyskerne besatte Danmark, fordi de var nødt til det, og fordi det var muligt p.gr. af det næsten totalt manglende danske forsvar. Danmark (specielt Aalborg lufthavn) var en nødvendig mellemlandingsplads ved angrebet på Norge. Og dette angreb var nødvendigt for at sikre importen af svensk jernmalm fra Narvik.
  Det var denne import, der muliggjorde at krigen kunne vare så længe. Det kan vi således takke de radikales afrustningspolitik for.

 3. Kirsten Madsen

  Ja, Poul Sørensens digt passer også fortrinligt til årsagen til den nuværende islamiske besættelse og islamiseringen af Danmark.

 4. Charles Nielsen

  Selv om denne er fra 1942, så passer den utrolig godt til der nuværende danmark.
  Det skal repareres mange flere steder nu.
  For ellers får vi flere Rotter.

 5. Charles Nielsen

  en Infomation. Var Muhammed Pædofil.

  Jeg siger JA.
  571 Profeten Muhammed bliver født.
  595 Muhammed’s arbejdsgiver, Khadija. En fyrreårig meget rig enke, friede til ham.
  596 Muhammed gifter sig med Khadija.
  ca. 610 Muhammed får sin første åbenbaring i en hule nær Mekka, af englen Gabriel.
  611 Muhammed begynder at modtage åbenbaringer om Koranen
  ca. 610-22 Muhammed prædiker i Mekka.
  615 Muslimer udvandrer til Abessinien for at undgå forfølgelse. Kong Negus af Abessinien modtager dem venligt og konverterer til islam.
  622 Hidjra – Muhammed og hans følge flygter til Medina. Den islamiske kalender (AH, Anno Hegirae) begynder.
  624 Profeten Muhammed (53 år) gifter sig med Aisha, en 6 år gammel pige.
  624 Muslimer angriber med held karavaner fra Mekka ved Badr.
  625 Muslimer lider nederlag til Mekka ved Uhud.
  627 Profeten Muhammed fuldbyrder ægteskabet med Aisha, nu 9 år.
  630 Muslimer indtager Mekka. Ka’ba renses, pilgrimsritualerne islamiseres og de arabiske stammer sværger troskab til Muhammed.
  632 Muhammed dør I en alder af 61 år, og Abu Bakr vælges som kalif.