Til Orientering fra Dansk Kulturs formand Rolf Slot-Henriksen

Rolf Slot-Henriksen formand Dansk Kultur

“Aldrig før er det danske samfund blevet drænet så voldsomt som følge af massiv muslimsk indvandring, som nu. Tilmed er indvandringen øget massivt. Hver måned koster den muslimske indvandring nu 8-10 milliarder kroner. Den nyeste pisa-undersøgelse viser tilmed, at 41 pct. af andengenerationsindvandrere er funktionelle analfabeter, når de forlader folkeskolen. Når andengenerationsindvandrere fra Mellemøsten afslutter skolen er hele 68 pct. analfabeter. Andelen af gode læsere er på et år faldet fra 7 til kun 6 pct. Langt flertallet er hermed henvist til at være på socialhjælp hele livet.

Værst ser det ud for somaliere, irakere og palæstinensere, som samtidig viser en voldsom kriminel adfærd. 70 pct. af alle indsatte er nu udlændinge og indvandrere fortrinsvis fra Mellemøsten.

Tildelingen af førtidspensioner blandt disse er sidste år steget med 51 pct., men indskrænket med 3 pct. for danskere. Den katastrofale udvikling bevirker, at danske skatteborgere og virksomheder drænes økonomisk gennem stadig nye afgifter og skatter, der ødelægger vort samfund økonomisk. Regeringens ide, at flytte nytilkomne indvandrere ud i lejligheder og parcelhuse koster alene 400 mill. kr. ekstra over to år.

Vor forening er nu færdig med at indsamle fakta om de økonomiske konsekvenser for det danske samfund, hvilket vil udmønte sig i en række annoncer og en folder, som er klar i februar. I løbet af året vil foreningen gå i gang med flere store annoncekampagner vedrørende disse forhold. Vi vil indlede i København i april og maj.”

januar 2012-
Rolf Slot-Henriksen

4 comments

 1. Kirsten Madsen

  Flot arbejde! Grundlovsforeningen Dansk Kultur udfører et stort og værdifuldt oplysningsarbejde! Et godt samarbejde mellem Dansk Kultur og SIAD er noget, der batter!
  Sammen fortsætter vi oplysningsarbejdet omkring islam og alle denne politiske ideologis onde gerninger og ikke mindst islamiseringen af Danmark.
  Mon ikke regeringens politik især med en optrapning af tilgang af fjendtlige bekvemmeligheds-indvandrere og den hovedsagelig af samme grund politisk- økonomiske politik, der rammer alle danskere som en knytnæve i ansigtet, trods alt kunne gå hen at få betydeligt flere danskere til at rejse sig til modstand mod den totale nedbrydning og islamisering af Danmark? De skal være velkomne; for det haster!

 2. hende

  -Det er jo fuldstændig sindssyg!?! Fandeme ikke så sært at “riget fattes penge…..”!? Og snakken om moskeer, BURDE LÆGGES UD TIL FOLKEAFSTEMNING…..!
  Men folket bliver ikke hørt mere, i dette før så skønne land….. 😦
  Tallene taler jo helt for sig selv; skræmmende og aldeles hårrejsende!
  Gud bevare Danmark.
  For politikerne gør det ikke!!!

 3. Jernhesten

  Jeg har stor sympati for Rolf Slot-Henriksen. Han bør være et forbillede for andre danske præster, der som ham burde deltage i kampen mod moskeer i Danmark.

 4. popeye

  De her fremkomne tal overrasker mig ikke.Men der er noget mere som ingen omtaler.Disse herboende flygtninge/indvandrere har alle familie i hjemlandet hvortil de konstant sender penge til,legalt eller illegalt.Der er en kollosal penge flugt fra Danmark,penge som er tabt for evigt og som vi aldrig får noget for. Vi har jo på TV set hvordan disse fremmede har tilklistret hele kroppen med 75-100.000 kr. under tøjet som skulle med til Tyrkiet. Det eneste parti der ville gøre noget ved det er DF,men dem har vælgerne valgt fra. tsk-tsk