Dagbogsblade

fra PÅ DET TYSKE SLAVEMARKED.

I slutningen af beretningerne fra de tyske koncentrationslejre skriver forfatteren, reporteren, fangen Niels Jørgensen Dagbogsblade fra 1. april 1945.
Der er gengivet 7 stk. af dem i bogen. Nogle af dem beretter om “udvikling af aflivningsmetoder”! Og om så grusomme behandlinger af fanger, at jeg vægrer mig ved at nedskrive dem, selvom man ved læsning af bogen skulle tro, at man er blevet lidt hærdet.

Her gengives de tre sidste dagbogsblade:

8. april.
I nat blev straf-kartotekerne i lejren brændt! Det er søndag og strålende solskin, så man næsten får lyst til at tage i skoven!
På landevejen udenfor marcherer Hitler-Jugend forbi, strunke små tinsoldater, 12-15 år. Flere vognladninger af jødiske fanger er sendt bort fra lejren, hvorhen?
Vi danskere og nordmænd forbereder os på at højtideligholde dagen i morgen.

9. april.
167 syge danskere og nordmænd afgik i dag med svensk Røde Kors til Sverige via Danmark. Den første syge-transport på selve den 9. april!
Et par af mine bedste kammerater var jeg selv med til at bære ud til busserne – som muselmænd ganske vist; men nu skal de nok klare sig.
Det var en stor dag, den sidste 9. april under tyskerne!

11. april.
I går afgik de sidste politifolk og grænsegendarmer nordpå. Men i dag blev 100 danske “razzia-folk” sendt af sted til Hamburg, få timer efter at 150 politiske fanger
var kommet tilbage derfra, næsten allesammen som muselmænd. Ca. 70 var døde i løbet af et par måneder.
Forhåbentlig klarer grev Folke Bernadotte også ærterne for razzia-folkene. (Det gjorde han; de kom tilbage igen efter en uges tid!) Senere tilføjelse.)

Den tyske SS-læge har af de svenske læger fået et komplet babyudstyr til den førstefødte – med det resultat, at han nu lukker øjnene for de numre, der bliver lavet;
alle der blot er lidt halvsløje, bliver erklæret for kronisk syge og udskrevet til Sveriges-transport. Det er professor Gerhard Rundberg, som er mester for dette arrangement.
Han er i det hele taget en snu karl! For at få så mange som muligt med på sygetransporterne har han opfundet en særlig definition af begrebet: kronisk syg.
Det er, har han sagt til tyskerne, enhver, som ikke kan blive rask, før krigen er forbi. Og det kan man ikke nå, hvis man er ordentlig forkølet, havde han den frækhed at tilføje!

Man hører oftere og oftere de sangglade nordmænd foredrage deres slagsang: ” Det går bedre og bedre dag for dag”.

KM