OK at true islamkritiker på livet, siger Fyns Politi

Michael Ellegaard - skal han ende som Theo van Gogh før politiet vil reagere?

Muslimsk trussel mod Michael Ellegaard: "jeg har kun en ting at sige til dig, og det er theo van gogh - kan du regne den ud, kufar"

Fyns politi har droppet at finde den person der gennem længere tid har truet formanden for Frit Danmark Michael Ellegaard. Michael Ellegaard har modtaget trusler pr. sms der var så grove, at han blandede politiet ind i det. Et af dem siger:
“du skal komme til at føle konsekvens af dine handlinger , og nu har du endda en fatwa på nakken , dit dyr” – samt “jeg har kun en ting at sige til dig , og det er theo van gogh – kan du regne den ud , kufar

Det er ikke første gang
Michael Ellegaard gik til politiet med sms-truslerne bl.a. fordi han før har været et mål for et muslimsk attentat. Terrorgruppen fra Vollsmose havde planlagt at Abdallah Andersen – den danske konvertit i sagen – skulle gå ned på banegården og blive filmet af overvågningskameraerne, mens resten af gruppen ville tage ud og dræbe Michael Ellegaard.
Trods disse tidl. begivenheder mener Fyns Politi ikke at de vil gøre noget ved det.

Citat fra brevet Michael modtog fra Fyns Politi:

“Jeg har idag besluttet at standse efterforskningen i sagen om trusler på livet mod Dem fremsat via SMS fra en ukendt person i perioden d. 6 Januar til den 18 Januar 2012 via SMS.

Begrundelsen for min afgørelse er, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart!

Jeg har især lagt vægt på tekstbeskederne , som er udskrevet fra Deres mobiltelefon. Af tekstbeskederne fremgår, at den person som skriver til Dem, har et livssyn som er meget forskellig fra deres.

Beskederne skønnes ikke at være en konkret trussel mod deres liv, helbred eller førlighed, hvorfor beskederne ikke skønnes at være omfattet af straffelovens bestemmelser omkring trusler.

Endvidere må De forvente, at Deres offentlige optræden i blandt andet TV, samt indholdet af den hjemmeside for den forening, hvor de er formand for, vil kunne foranledige reaktioner fra personer med et andet livssyn.

Med Venlig Hilsen

Bo Hjeds – Anklager”

SIAD-kommentar: SIAD holder Politianklageren Bo Hjeds ansvarlig for Michael Ellegaards liv og levned. Sker der Michael noget, er det Bo Hjeds ansvar.
Bo Hjeds mener åbenbart at man ikke er strafansvarlig hvis man har et livssyn der hedder islam. Islams tilhængere plejer at tage en fatwa temmelig alvorligt, og det kan man dø af ganske som muslimen siger med tilfældet Theo van Gogh. Hvis Bo Hjeds afgørelse danner præcedens for anklagemyndigheder i Danmark, at det er OK at true islamkritikere på livet, så må danskerne begynde at tænke på at forsvare sig selv, da politiet åbenlyst er ved at give deres voldsmonopol væk til islamiske fanatikere og muslimske bander.
Vi følger med spænding hvordan formanden for Frit Danmarks klage over denne afgørelse bliver behandlet af retssystemet, for denne sag vil da komme til at danne præcedens på mere end én måde.

18 comments

 1. Kirsten Madsen

  Til de Små Kemikere.
  Vi er enige i kritikken af politiet. Hvis vi (stadigvæk) havde et retssamfund og befandt os i fredstid, havde du ret i, at alle er lige for loven, men sådan forholder det sig desværre ikke. Danmark er atter i en selvvalgt krig! Ganske vist med EU’s med fleres hjælp – rettere diktat! Den danske befolkning er påført en krig! En meget alvorlig krig, der i grusomhed og undertrykkelse til fulde vil (kunne!) komme til at hamle op med de foregående nazistiske- og kommunistiske krige – det siger ikke så lidt, men det kræver naturligvis tilegnelse af sand viden om emnerne!
  Ved koloniseringen af muslimer er vi kommet i ideologisk og territoriel krig med islam og den muslimske verden.
  I ethvert forløb af en krig er der nogen politikere og andre borgere, der slutter sig til fjenden. I dag kaldes de “de politisk korrekte” og “de gode”. Modstanderne af besættelsen og frihedskæmperne er pr. definition således ukorrekte og onde (mod hvem?) – uden at træde i alle skælsordene, der påføres dem.
  Faktum er, at de danskere, de korrekte, alle medløberne og de, der direkte engagerer sig politisk med fjenden er landsforrædere mod det land, de tilhører. (Her er der ikke tale om en nødvendig opretholdelse af fredelig omgang f.eks.i uddannelsesinstitutionerne, men en klar politisk og agressiv holdnining til egne landsmænd.)
  Det er klart, at et land går til grunde, hvis der ikke er vilje til modstand mod fjendtlig indtrængen. Punktum!

 2. Kirsten Madsen

  H. Kristensen, du har ret i, at ordenspolitiet er blevet beordret til at indfange flere “fartsyndere” og spritbilister, det første uden tvivl for at skaffe flere penge til regeringen.
  Når anmeldelser af lovovertrædelser drejer sig om trusler, vold, hærværk m.m. af alvorlig karakter må det bedømmes som forbrydelser, en kriminel handling, som kriminalpolitiet og ikke ordenspolitiet skal optage og tage sig af, hvis vi havde et retssamfund. Det er her kæden springer af, politiet er blevet (gjort) mere eller mindre politisk korrekte, dhimmier – muligvis underbygget med manglende tilførsler af ressourcer. – Endnu er politiet ikke blevet interneret, som under 2. V.krig!

 3. H.Kristensen

  Det er da rart at se at ” De smaa Kemikere” har laest en masse af H C Andersens Eventyrer. Han kunne ogsaa faa alt til at se saa retfaerdigt ud.
  Politiet er “kun” til for at tjene penge til regeringen. De har kun tid til dem der koerer lidt for hurtigt og dem der har drukket en bajer for meget.
  Alt det andet pjat er der ikke raad og tid til. Forstaa det dog.

 4. De Små Kemikere

  For at få et lidt andet syn på sagen, så har en af mine nære venner fået lignende trusler fra en dansk mand. Faktisk en smule voldsommere end i dette tilfælde (trusler af familie, venner og kæreste).. Og det var bare fordi han udtalte sig pro-islamistisk én gang i en facebookgruppe. Det blev også meldt til Østjyllands politi, som heller ikke valgte at gå videre med sagen.

  Min pointe er, at det er vigtigt at huske på, at det går begge veje. Uanset hvilke personer der truer over sms, så har det danske politi ikke ressourcer til at efterforske det. Så enkelt er det.
  Men med det sagt, kan vi hurtigt blive enige om at det simpelthen er så uhyre ringe af det danske politi! Især når det gælder trusler på livet.

  Og det mener jeg selvom jeg bestemt ikke deler SIAD’s synspunkter. Alle mennesker skal kunne føle sig trygge i Danmark. ALLE!

 5. Jernhesten

  Afgørelsen kan kun siges at være politisk.

  Når politikere som støtter masseindvandringen bliver truet, bliver det kaldt et angreb på “demokratiet og ytringsfriheden”. Bliver vedkommende fundet bliver han varetægtsfængslet. (som fx “Tim sagen” omtalt på Uriasposten: http://www.uriasposten.net/archives/33577 )

  Når det modsatte sker er svaret så: “En forventet reaktion fra personer med et andet livssyn.” Og altså ikke noget strafbart forhold.

  Udmærket at SIAD bringer dette indlæg. Politianklageren Bo Hjeds navn er hermed noteret i den sorte bog, (eller moske skulle jeg sige “grønne” bog?

 6. Den danske mand

  SÅ må vi jo selv beskytte ham, imod denne trusle. Iform af vores eget netvæk. Når man ikke har statens hjælp på sin side, må man beskytte sine egen, imod staten og andre der vil ondt.

  For idag vi alle på den nationale side af Danmark, at politiet og politikerne, er imod os. Det er ikke hos dem vi får hjælp fra eller forstålese fra, det er et falsk håbe, hvis man tro det.

 7. Kristine

  Jeg vil ikke finde mig i, at vort politi ikke vil beskytte en borger, som kæmper for frihed i eget land!
  Gå til modstand, alle danske – og gør Danmark frit!

 8. Mary

  Når det danske politi ikke længere støtter – eller ikke tør støtte – landets borgere, hvilken situation befinder vi os da i?
  Ligner det ikke utroligt besættelsestiden?
  Og hvad skal danskerne gøre?
  Skal vi blot finde os i, at vort politi ikke længere er garant for lov og orden?
  Da tyskerne besatte Danmark, fik befolkningen da ikke at vide, at den skulle indordne sig og ikke genere besættelsesmagten?
  Er det ikke det, vi nu er vidne til igen?
  Hvem skal nu beskytte os?
  Hvem bestemmer over politiet?
  Er det justitsministeren, som er politisk chef, der har bestemt, at politiet ikke skal beskytte borgere, som ikke vil finde sig i, at islam/muslimer tager magten? Ministeren har i hvert fald ikke irettesat politiet?
  Skal vi være tavse og derved samtykke?
  Eller skal vi gøre modstand?
  Ja det spørgsmål burde stilles samtlige danskere – incl. politikere.

 9. einstein

  hvis politiet holder hånden over kriminalitet ,så er politiet ikke længere politi men
  selv blevet kriminelle!

 10. Charles Nielsen

  Dhimmi-Politi-Skiderikkerne bliver ikke andet end landsforæddere. Respekten har jeg ikke for dem.
  Disse r…….. venter kun på at man er nød til at forsvare sig, så disse svin kan sætte een i brummen. Men der kommer jo en dag hvor man kommer ud igen, og så huskes svinene.
  Politiets har altid været på derouteren!
  Ja kirsten Madsen : Vi er mange der støtter op om den sande patriot.

 11. Kirsten Madsen

  Fyns Politi har ikke alene i den grad vist, at de svigter danske borgere, helt uhørt afviser Fyns politi at beskytte en dansk borger, der er blevet truet på livet af muslimer! Derudover støtter politiet indirekte muslimerne – støtter muslimernes hensigter! – ved nærmest at misbillige Michael Ellegaards, en frihedskæmpers kamp for Danmark og kamp mod islamiseringen! Så hører alting op!
  Fyns Politi, Bo Hjeds har kort og godt gjort sig til Dhimmies! Politiets deroute!

 12. Harald

  denne besked fik jeg fra en side som heder støt politiet som skulle forestille at være styret af politiet.

  Harald Frydendahl Jensen
  jeg har et spørgsmål til støt politiet.
  er man racist hvis man ikke kan lide islam og dens politik ?
  grunden er at når man bliver spurgt om man er imod islam, og svare at man ikke kan lide islam og den politik, så bliver man kaldt racist eller nazi.
  men jeg mener ikke jeg er nazi eller racist bare fordi jeg ikke kan støtte op om islam, og jeg mener heller ikke at islam er en race.
  Synes godt om · · onsdag kl. 01:11 ·

  Støt Politiet.
  Med grundlovens §77 har du ret til at mene og ytre dig som du har lyst – men kan selvfølgelig også blive stillet til ansvar for det du siger.

  Straffelovens §266b siger
  “Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”

  Det betyder at du rent juridisk godt kan straffes efter “racismepragraffen” selvom det “kun” er en religionen du er imod.

 13. Bjarne

  Det viser bare endnu engang, hvor slatten vores politi er blevet, man skal sgu ligge med en kniv fast plantet i ryggen, før de gider bevæge sig op fra deres skrivebord og kaffekop, og når de så endelig får fat i en voldelig perker finder de sig også i at blive svinet verbalt til på den værst tænkelige måde, vi kunne godt bruge nogle betjente fra USA, der er sgu ingen sødsuppe mentalitet, men kontant afregning, og er det ikke også det, der står i koranen øje for tand fro tand ???? så giv dem da det for helvede.

 14. H.Kristensen

  Kan Bo Hjeds og foroevrigt alle dem fra Politiet ikke udskiftes ( fyres)?
  Det kan da lade sig goere hvis der kommer en ny regering ind ved naeste valg. Saa!!…… gaa fra doer til doer og spred budskabet: Slut op om SIAD til naeste valg. Det skulle kunne lade sig goere.

 15. Mette

  Jeg ville anbefale Bo Hjed at læse Koranen og Mohammeds livshistorie! –
  Det er det “livssyn” som vedkommende har!
  “Den ideelle mand” løste jo problemet med sine kritikere ved at slå dem ihjel – og sådan løser Islamister stadig deres problemer med kritikere rundt omkring i verden – vanGogh er jo ikke den eneste, der har måttet lade livet på grund af dette såkaldte “livssyn” – og nu er der åbenbart givet grønt lys til at terrorisere Islamkritikere – uden konsekvenser!
  Så vidt er det altså kommet – ingen beskyttelse fra retssystemets side – har de allerede glemt overfaldet på Kurt Westergård – det burde da lære dem, at sådanne SMS’er/fatwa’er bør tages alvorligt.
  Hvordan kan det være, at man ikke kan finde vedkommende, der har sendt disse trusler – eller gider man bare ikke??
  Var det en muslim, der havde modtaget tilsvarende trusler, så skulle I bare se avisoverskrifterne –
  Bo Hjed er djævelens advokat!