LEDER: Fremmedhad?

Alle synes vi bedst om vort eget. Indlæringspsykologer hævder at man lærer mest det første leveår, halvt så meget det næste osv. Det, vi “får ind med modermælken”, synes vi automatisk er det egentlige og rigtige. Det er vort “styringsprogram”. Denne fundamentalt menneskelige følelse har politikerne og godhedsindustrien nu gennem mange år forsøgt at undertrykke med infame beskyldninger om “racisme” og “ikke stuerent fremmedhad”, for at gennemføre deres vanvittige “Operation Multietnisk Danmark”.

Det har de gjort bl.a. af frygt for de økonomiske følger af den tilbagegang i folketallet, alle kunne forudse. Fhv. minister (S) Arne Sørensen foreslog endda at folketallet skulle fordobles til 10 millioner gennem indvandring. (Ingeniørens Ugeblad 20/4/73).
I 1987 sagde socialdemokratiets daværende formand Svend Auken: “Indvandrerne er ikke noget problem, men en ressource” (jfr. Week-endavisen 15/10/99).

I 1995 mente Mogens Lykketoft at en årlig indvandring på 20.500 var nødvendig (WA 24/3/95). Dengang var indvandringstallet ca.10.000 pr. år. Målet blev vist nået i år 2000.

Den voldsomme masseindvandring har medført mange gnidninger. I den stadig store danske restbefolkning har der udviklet sig uvilje mod de fremmede. Men så længe vi, vælgerne, ikke indser at disse følelser har forkert adresse vil situationen kun blive værre.

De fremmede kommer, fordi de politikere, vi selv har stemt på, fuldt bevidst har gjort det muligt og tiltrækkende for dem at komme. Og indvandringen fortsætter trods lapperier.
Det er tindrende vanvid. Men det er skadeligt og tåbeligt at bebrejde de fremmede at de kommer, når vore egne politikere er de egentlig ansvarlige.

Stem dem ud af Folketinget. Og sæt andre ind, der vil gøre noget ved de forældede flygtninge- og menneskerettigheds-konventioner fra midten af sidste århundrede, som de gamle politikere klamrer sig til.

Forholdene er grusomme mange steder i verden. Det skyldes hoved-sagelig voldsomt stigende folketal, elendige, korrupte regimer og handels-barrierer.
Det er desværre kun alt for let og profitabelt for den enorme godhedsindustri at vise fotos af elendige, udhungrede børn. Godhedsin-dustrien lever fedt og godt af det!

Men Danmark kan ikke redde hele verden. “Det er nødvendigt at udvikle hård hud på hjertet, ellers vil vi forbløde”, som Singapores premierminister Lee Kuan Yew sagde, da han standsede flygtningestrømmen ind i den lille, velordnede bystat.

Iøvrigt mener vi at hjælp og støtte til masseindvandring bør kunne straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt landsforræderi).
HAN

7 comments

 1. Kirsten Madsen

  Dette infame magtpolitiske komplots udøvere – det være sig politikerne, medierne, embedsstanden, psykologisk- og pædagogisk uddannede indpiskere samt alt “det tynde øl” – har allerede gjort og fortsætter med at gøre sig skyldige i forbrydelser mod menneskeheden, mod de befolkninger, den enkelte borger, der endnu kunne have muligheden for at bære betegnelsen, fri borger i et demokratisk styret land. – Forbrydelser mod menneskeheden, som vi kender fra utallige islamiske overgreb gennem tiderne, de nazistiske overgreb og de mangeartede kommunistiske overgreb mod menneskeheden, alle grusomme fysiske og psykiske overgreb – og som nu at nævnte persongrupper udøves ved hjælp af en giftig blanding af alle de nævnte ideologiske felttog.

 2. birgit hansen

  Okey boy! We don’t like to disturb anyone,
  Prophet Muhammad say, ”
  “He will not enter heaven whose neighbor is not safe from his troubles.”
  “The most perfect believer in faith is the one who is best in moral character. The best of you are those who are the best to their spouses in manners.”
  Mr. this is the real teaching of Islam, read about Islam from a neutral source, not only read it, use your brain to understand it.

  • P.H. Bering

   Det er ikke den islam, vi forsvarer os imod, og det ved du vist godt
   I alt fald hvis du tænker dig lidt om!
   Men der er desværre så rigeligt af den anden slags – som betjener sig af andre korancitater.

  • P.H. Bering

   Hvis du vil, kan du læse om islam i Det Sorte Lexicon. Her er der et langt afsnit, Islam for Vantro”. Kilden her er Penguin Books’ oversættelse af Koranen, og må anses for at være neutral.

 3. einstein

  Enig! på nær een ting,,,for indvandrene er nemlig selv skyld i deres dårlige opførsel,ikke politikkerne

 4. Harald

  under den kolde krig, vidste man at hvis Danmark blev angrebet eller besat ville det foregå ved turisme, og fald skærms tropper, dem som var forkledt som turister skulle henrette de høje militær folk og skabe kaos for HJV og fald skærms tropperne skulle sikre de punkter så den russiske flåde kunne komme igennem det danske fare vand uden at blive ødelagt.

  da den kolde krig så stoppede og kommunismen mistede sit greb i verden, måtte den røde blok finde sig en ny allieret, dette blev så den arabiske verden, da de kunne få nogle goder som der var stor behov for i den periode, politikerne blev for alvor skræmt da olie krisen kom, derfor underlagde man sig de olie styrende natsioner, for at dette ikke skulle ske igen, så solgte man ud af den danske suveranitet ved at åbne de danske grænser for arabiske statsborgere, de arabiske lande valgte så at sende de arabere som havde ingen uddannelse for som alle ved så er en person som ingen viden har fået, ligger sin lid til sin tro, og på den måde fik islam bygget sit fundament, for som vi alle ved så rygtet det sig hurtigt at Danmark var et tag selv bord.

  nu har en del danskere så fundet ud af at det så var politikerene der skabte grobund for denne masive indvandring, så skabte politikerne racisme pagraffen for så kunne man pege fingere af alm. borgere og sige de er nogle grimme nogen.

  jeg giver artiklen ret i at den røde blok vil have en masse invandring så de kan skabe et samfund som intet formål har, udenlansk arbejdskraft er godt hvis der er arbejde til dem, men er der ingen arbejde til dem så skal de hjem.
  danske statsborger skal støttes af Danmark og spanske statsborgere skal forsørges af Spanien.
  nu er jeg vidst kommet helt uden om artiklen, men jeg bakker artiklen op.