Men er det blevet bedre?

Nu er der gået næsten otte år siden dette blev skrevet- men er det blevet bedre?

Berlingske Tidende – 30. november 2004, 2 sektion, magasin, side 15:

De kulturradikales løgn om det multikulturelle samfund er afsløret

De kulturradikales løgn om det multikulturelle samfund er afsløret

Af Michael Pihl, lektor

For få år siden kunne direktørerne for landets to statsejede TV-stationer træde offentligt frem som politiske kommissærer, der tog befolkningen i politisk- korrekt skole. Ved et debatmøde om medier i 1997 udtalte generaldirektør Christian Nissen: »Hvis Danmarks Radio skal tage sit idégrundlag alvorligt, så bør vi bevidst i den samlede sendeflade forsøge at dæmme op over for den højrebølge i indvandrerspørgsmålet, der strømmer gennem landet«.

(Jyllands-Posten 15.11.97) Generaldirektøren udtalte ligefrem, at journalisterne ikke måtte forholde sig »neutralt« til den multikulturelle virkeligheds problemer, fordi det stred imod DRs »idégrundlag«: »Omvendt kan vi ifølge vort idégrundlag ikke forholde os fuldstændig neutrale« (min kursivering). TV 2s daværende direktør, Jørgen Flindt Petersen, udtalte sig på lignende vis (Jyllands-Posten 13.11.97.). Gad vide, hvordan Nissen og Flindt Petersen forholder sig til den muslimske »højrebølge«, der i øjeblikket »strømmer gennem landet«.

Efter sidste folketingsvalg steg en surmulende Carsten Jensen på podiet ved en konference for gymnasielærere og forlangte, at »den samlede gymnasielærerstand« skulle tage kollektivt afstand fra den nye regerings udlændingepolitik. Dernæst skuede han olmt ud i salen og tordnede imod en sagesløs folkeskolelærer, som han havde set sig gal på og karakteriserede som »en dum gås«. I et interview i Berlingske Tidende havde hun nemlig året før tilladt sig at beskrive nogle af de kultursammenstød, som hun i egenskab af folkeskolelærer havde oplevet ude i virkelighedens verden, og den historie passede ikke herren. I sidste uge blev han så igen fornærmet (Berlingske 20.11.), fordi Niels Lunde efter mordet på van Gogh har efterlyst en tilsvarende reaktion fra landets selvglade kulturelite, en reaktion som den Carsten Jensen på en billigere baggrund forlangte af »den samlede lærerstand«. Politiken (20.11.) bragte nok en beretning fra en lærer, der skildrede muslimske elevers begejstring for mordet på van Gogh og hendes forgæves forsøg på at argumentere imod elevernes udbredte opfattelse af, at mord på islamkritikere er i orden. Men hun er nok også bare »en dum gås«.

Den politisk korrekte venstrefløj har i udgangspunktet selv skabt denne polarisering. Men det, der oprørte van Gogh, Hirsi Ali og Fortuyn var nok også den måde, hvorpå den magtfulde 68er elite ødelægger og dæmoniserer folk, der taler åbent om problemerne. Således har multikulturalismen vist sig som det åbne samfunds største fjende. Religionskritiske synspunkter vil fremover blive forfulgt og bragt til tavshed gennem retssystemet. Efter pres fra muslimske organisationer forbereder den engelske indenrigsminister David Blunkett for tiden en lov, der de facto kriminaliserer islamkritik. Danske muslimorganisationer ønsker nu en tilsvarende lovgivning i Danmark og juraprofessor Henning Koch kan sikkert være behjælpelig hermed.

»Synd for ham (van Gogh), at han ikke længere kan nyde sit perverse kunstværk eller rettere gudskelov, må Allah give hans »morder« sabr (tålmodighed i hårde tider)«. Sådan tiljublede Omar Shah åbenlyst van Goghs morder, hvorefter Politiken gav ham spalteplads til at argumentere for indskrænkning i ytringsfriheden overfor islamkritikere. Samme synspunkt herskede blandt højtuddannede, muslimske piger, der heller ikke kunne tage afstand fra mordet uden at skulle tilføje, at manden selv havde været ude om det.
Shahs søster Fatima løftede yderligere en flig af sløret for sin muslimske intolerance, da hun i et interview forsvarede hele sharia-pivtøjet med bl.a. stening af utro kvinder og forbud mod blandingsægteskaber: »Jeg går ind for sharia-loven, og jeg synes islams lov kommer over det demokratiske fællesskab, og derfor kan muslimer kun blive gift med muslimer …Man kan sige at jeg stiler højere end det humanistiske fællesskab. Derfor …kan jeg ikke anerkende retten til at gifte sig med en ikke muslim« (B.T. 17.11.).

Hvad, vi den sidste måned har været vidne til, er et totalt sammenbrud for løgnen om det multikulturelle samfund. En fuldstændig afsløring af hulheden i den kulturradikale elites floskelstrøm om »dialog« og »integration« konfronteret med en selvskabt opløsning af det samfundsmæssige fællesskab i etniske parallelsamfund.

Katrine Winkel Holm argumenterede her (12.11.) for nødvendigheden af at tage et intellektuelt generalopgør med en totalitær, muslimsk ideologi, der deler verden op i rene og urene. I den balkanisering, der forestår, er der behov for mere. Der er behov for selvbesindelse på egen kultur og et opgør med den meningselite, der har skabt forudsætningerne for denne polarisering. Der er behov for et opgør med det kulturelle selvhad og en intellektuel og politisk elite, der på katastrofal, uansvarlig vis har forsømt at forholde sig til, hvad der sker med samfundet, når indvandring skaber dyb splittelse og kultursammenstød, der umuliggør enhver integration.

4 comments

  1. Islamonella DT 104

    Dette er Hverdag i den israelske by.
    Eller som fra malmø til København, når den tid kommer.

  2. H.Kristensen

    Da Henry Ford begyndte at saelge sine biler sagde han: ” I kan faa dem i hvilken farve i vil have, bare den er sort.” Siden er Ford kommet paa andre tanker, nu kan bilerne faas i alle regnbuens farver. Med andre ord, der er kuloer paa tilvaerelsen. I vore dage skal der vaere et valg og vi skal alle vaere forskellige. Ikke noget med at een bestemmer hvad kuloer vi skal have. Og nu hvor en af Danmarks konger tog sig tid til at udgive en GRUNDLOV som ALLE danske kunne leve under, hvorfor kan vi saa ikke blive enige om at foelge den. Lige meget hvad farve du har kan du nyde den frihed GRUNDLOVEN tilbyder uden at se saa sort paa det. Suppen smager best hvis du foelger opskriften. Saa hvis du bor i Danmark, foelg den DANSKE opskrift. Det kaldes DEMOKRATI.