Læserne blogger:Det oplevede jeg til demonstrationen i Aarhus 31/3

Ytringsfriheden under angreb - SIAD lader nu også læserne blogge.


Der er skrevet meget i aviserne om demonstrationerne i Aarhus, den 31. marts 2012.

Og der er tillige skrevet mange løgn, især om den internationale demonstrations deltagere med den hensigt at føre en skræmmekampagne og dæmonisere de folk, der rejser sig mod det politiske bedrag med hvilket den islamiske besættelse af Europa er gennemført, synligt og mærkbart ved den muslimske masseindvandring. En dæmonisering af borgere, der modsætter sig islamiseringen af Danmark, af Europa.
Dæmoniseringen udøves tillige over for de borgere, der kritiserer de politikere, der tilsidesætter Danmarks Grundlov, tilsidesætter ytringsfriheden i Europa
samt den danske kultur og de europæiske kulturer for at gennemføre islamiseringen og dermed nedlægge de oprindelige samfund.
Kort sagt en dæmonisering af alle, der fremviser sin modstand mod den politik, som Aarhus’ borgmester i ord har slået fast med syvtommersøm op til demonstrationen med at bebude
“Aarhus for tolerance” over for intolerante muslimer – og i gerning at støtte op om de forenede selvudråbte antifascister og muslimske stormtroppers march gennem byen og de voldelige
aktioner mod deltagerne i den af EDL og DDL annoncerede internationale demonstration mod “de muslimer, der gør samfundene utrygge”, helt præcist faren ved den dominerende muslimske tilstedeværelse i Europa. Hvilket er beskrevet her på siden.
En borgmester og hans demonstrerende flok, der af muslimerne ene og alene betragtes som nyttige idioter, som muslimerne i bund og grund foragter.
Det er disse uslinge, der alene lever op til benævnelsen, ekstremister. Tilføjelserne, højre- eller venstre- er politiske betegnelser, der kun hører til i folketingssalen.

Hvad angår “hyldesten” til mangfoldighed, det ord betyder talrige og må være møntet på de talrige muslimer. Ordet, mangfoldighed er heller ikke den rette betegnelse for den virkelighedsfjerne indretning af samfundene i en multikulturel verdensorden. Per Jensen, initiativtager til Aarhus for mangfoldighed vælger i sin visdom sin egen version: “I Aarhus er det netop forskelligheden, der skal styrke fællesskabet” (Nordjyske). Engang var der historier, som fik betegnelsen, “En rigtig Aarhushistorie”. Er den ved at komme til live igen, endog med flere eksempler?

Det er ikke noget nyt i, at medierne ikke holder sig tilbage i deres fremlæggelse af hvilken part, de sympatiserer med. Det kan også gøres ved delvis at udelade stof. DR nøjedes med at fokusere på de grupper af indvandrere, der kastede med kanonslag, men overså, at der også blev kastet med flasker med mistænksomt indhold, samt sten, materialer, som muslimerne ynder at bruge som våben og til afstraffelse for syndig opførsel.
Nordjyske 1. april, overskrift med store typer: “Demo uden dramatik.” Nej, det var ingen aprilsnar!

Stemningen af sammenhold og venskab blandt deltagerne i den internationale demonstration var en meget god oplevelse. Det samme gælder for de flotte taler, der blev holdt af personligheder, der vedkender sig alvoren i og advarer mod den situation, som de europæiske lande er bragt i med den påtvungne islamisering, gennemført af den overnationale politiske Europæisk Union, der på ingen måde værner om de europæiske landes oprindelige befolkninger eller europæiske kulturer, men kun på despotisk vis dyrker magten og ambitionen om en stormagt, som EU har sat sig for at gennemføre først med nedlæggelse af de europæiske nationalstater ved hjælp af indførsel af fortrinsvis millioner af muslimer fra alle verdensdele og dermed en islamisering af Europa, samt en påført økonomisk krise, der også hovedsagelig er skabt som en følge af indvandringen. Det må være på tide også at udøve modstand mod EU.

One comment

  1. Mette

    Ja, hvis politikerne ikke snart gør noget ved den muslimske indvandring, bliver det ris til egen røv – for når muslimerne tager over, hvad jeg så ikke håber, de gør, så vil Kalifatet jo ikke acceptere EU’s såkaldte demokrati alligevel –
    Første skridt på vejen til fortsat frihed er at få SIAD ind som politisk parti – dernæst udmelding af EU og i mellemtiden lave flere og flere DDL/EDL demonstrationer – efterhånden må befolkningen da vågne op fra deres blinde tolerance af intolerancen – Er Danskere virkelig så dumme?
    Det værste er jo ikke, at de ikke ved noget om Islam endnu, men at de ikke VIL lære – at de afviser at lære det mest basale omkring Islam – tror åbenbart, at det der sker i muslimske lande intet har med ideologien at gøre – og gør så som strudsen og påstår: det vil ikke ske her – ligesom man ikke troede på Hitler og hans intensioner, før det var for sent.