Leder: Storkorset


Februar sidste år overrakte Dronning Margrethe storkorset af Dannebrog til kongen af Bahrein. – En dybt idiotisk handling, som vi for en gangs skyld ikke kan bebrejde Villy Søvndal. Skylden hviler på den forrige regering og dens udenrigsminister Lene Espersen og ikke mindst på dronningen selv, eftersom hun er ordensherre, dvs. chef for ordenskapitlet, som iøvrigt administreres uafhængigt af statsadministrationen.

Hvorfor dybt idiotisk? Fordi en muslim som Bahreins konge næppe vil trisse rundt med et kors på maven. Det er faktisk en fornærmelse at give ham denne udmærkelse – en fornærmelse både mod andre ordensbærere og mod ham selv.

Ordenen skal leveres tilbage ved bærerens død, så fornærmelsen ville være fuldkommen, hvis dette exemplar af ordenen tidligere har været båret af én af de andre mærkværdige slyngler, den danske regering har fedtet for i tidens løb, såsom Nazitysklands udenrigsminister Joachim von Ribbentrop (hængt i Nürnberg) , Hermann Göring (Selvmord i Nürnberg) eller den vulgære rumænske kleptoman Elena Ceaucescu (skudt efter en standret).

Iøvrigt mener vi at hjælp og støtte til masseindvandring bør kunne straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt landsforræderi).

HAN

One comment

  1. Mads Nielsen

    Fin artikel om hvorledes Dronningen sidste år gav Storkorset til Kongen af Bahrain. Flere bavianer har gennem historien modtaget enten Storkorset eller Elefantordenen fra Kongehuset. Bl.a. Hr og Fru Ceausescu og Hermann Gøring. Dog skal det siges at Hermann Gøring omkring 1938 fik Elefantordenen og ikke Storkorset. I 1944 blev Gørings elefantordensvåbenskjold “fjernet” af Modstandsbevægelsen fra sin plads i Frederiksborg Slotskirke. I 1945 fratog Kong Christian X Elefantordenen fra Gøring, men Gørings elefant blev aldrig returneret, eftersom den formentlig gik tabt i krigens allersidste dage. Ligeledes fratog Dronning Margrethe både Elefantordenen og Storkorset fra ægteparret Ceausescu, få timer inden de blev fanget og henrettet af Rumæniens oprørsstyrker i December 1989.