Hvem er “højrefløjen”?

af P.H. Bering


Begrebsforvirringen er praktisk taget fuldkommen indenfor det politisk korrekte establishment. Der “forskes” i “højreextremisme”, og der udbetales utvivlsomt fede “forsker”lønninger til formålet.

“Højreorientering” og “extremisme” bliver dog sjældent eller aldrig defineret ordentligt. Af sammenhængen må man dog slutte at de politisk korrekte mainstream “forskere” betegner alle, der er imod masseindvandring og multi-etnificering af samfundet, som “højreorienterede”.
Da der aldrig kommer andre definitioner på bordet, må man derfor antage at disse lærde herrer og damer faktisk betragter dette som deres arbejdsdefinition. Det vil så igen sige at når de betegner masseindvandringsmodstandere som “højreorienterede”, SÅ SIGER DE FAKTISK INTET SOM HELST. De siger bare at modstandere af masseindvandring er modstandere af masseindvandring. Det er det, man i logikken kalder en tautologi – en meningstomt udsagn. Meningstomt, fordi det altid er sandt og derfor ikke rummer nogen information.
Dertil kommer så betegnelsen “ekstremist”. Igen, hvis vi ser på hvordan ordet bruges, kommer vi til den herskende klasses arbejdsdefinition, som simpelthen er: Enhver, der ytrer sig offentligt imod masseindvandringen, er højreekstremist.

(Der findes også venstreekstremister. Det er dog ikke nok at ytre sig offentligt for at blive kaldt ekstremist, hvis man er erklæret socialist eller lign. For at blive kaldt venstreekstremist skal man være groft, ja yderst groft voldelig, som f.eks. Blekinggadebanden.
Lidt læserbreve med de rigtige meninger eller lidt hyggesnak indenfor partiets egne vægge om nødvendigheden af voldelig revolution rækker ikke til betegnelsen ekstemist – når man hører til blandt de gode og solidariske mennesker, der stemmer på de rigtige partier.)

I alt fald én af de “forskere”, der beskæftiger sig med det, de kalder “højrefløjen” har dog opdaget at det ikke er helt så enkelt. Iflg. Weekenavisen (“Ideer”#30 d.å.) bunker Professor David Art ganske vist stadig alle, der er imod masseindvandring, sammen som hørende til på “højrefløjen”, men han har dog opdaget at de er meget forskellige.
Der er dem, der som SIAD/SIOE/SIOA, hylder demokrati, er ikke-voldelige og bestemt ikke racister. De tager afstand fra ideologier, incl. kommunisme og nationalsocialisme, men mener at sammenblanding af forskellige kulturer fører til voldsomme konflikter, som de prøver at afværge.

Den anden hovedgruppe af “højreorienterede” er alt andet end demokratisk. De afskyr moderne demokrati, ja mange forkaster hele den udvikling, som er sket siden den franske revolution. De afskyr liberalisme og socialisme, flirter med fascismen og boltrer sig ofte i konspirationsteorier. Nogle søger helt tilbage til middelalderen eller romervældets/Romerkirkens anskuelser om den Gudgivne Øvrighed. Mange stræber mod et forenet Europa under katolsk dominans.
Hvad synet på en guddommelig øvrighed angår harmonerer de ganske pænt med de allermest formørkede islamister.
Iøvrigt kan de minde en hel del om den norske massemorder. Men faktisk er det sjældent at “højrefløjen” griber til vold, endsige terrorisme,
Ifølge EUROPOL seneste rapport skete der 179 islamiske og 34 venstreextremistiske terroristforbrydelser i Europa i 2010, men kun én højreextremistisk.

Men det har vores politisk korrekte presse mig bekendt aldrig fortalt os om.

3 comments

 1. P.H. Bering

  LAD HAM FULDENDE SIT MARTYRIUM!

  Det er – eller burde være – en selvfølge at man ved opnåelse af dansk statsborgerskab fraskriver sig enhver ret til at gribe ind i fremmede landes indre anliggender og politik. Specielt da lande, som Danmark opretholder venskabelige forbindelser med.

  Denne sultestrejkende Al-Khawaja har har følgelig – uanset hans respektindgydende indsats for at styrte Bahreins konge og indføre sharia efter iransk forbillede – fortabt forudsætningen for dansk statsborgerskab. Så Villy Søvndal kan godt slappe af. Lad dog Al-Khawajar fuldende sit matryrium!

  P.H. Bering

 2. Michael Unna

  Det er jo interessant med ekstremisme, idet hvad der er ekstremt politisk altid tolkes ud fra en subjektiv vudering. Hvis jeg melder mig som anderkendt forsker i højreekstremisme, går jeg ud fra man aldrig officielt stiller spørgsmålstegn ved mit eget standpundpunkt, som selvfølgelig-aldrig- er ekstremt .-). Men jeg forventer da en god gage fra en universitetsfond eller interview i DhimmiRadio for danskere (også kaldet DR), hvor jeg vil strø om mig med supperlativer som nazisme og facisme om alt til højre for enhedslisten. Så vil den indforståede klikke klappe i hænderne om hvor-modig- jeg er, og jeg vil hilse på nogle shariatilhængere, og forklare hvor misforståede de er, og der vil nok heller ikke komme nogle kritiske spørgsmål. 🙂 Nok om det.
  Venstreekstremisme er altså, når man vil åbne grænserne helt uden ansvar for landet befolkning. Alt andet ville da også være diskrimination og racisme.Bo langt væk fra de problemer som det giver i f.eks Bruxellle eller strassbourg og så sige til danskerne, når de økonomiske problemer for den nationale ansvarsløshed banker på, at -nu må danskerne tage sig sammen-(HTS). Lefle for diverse imamer og sharia, og hælde vand ud af ørene på de officielle kanaler, og blive inviteret i DhimmeRadio for danskere til diverse interview og underholdningsprogrammer. OK det er selvfølgelig kun den elitære venstreekstremisme. Den jordnære er vel.: Der er nogen der sulter i afrika. Det er fordi vi er rige i nordeuropa. Vi er ikke alle lige i velstand, som kommer ned fra himlen af sig selv (uden at være skabt af hårdt arbejde). Det er uretfærdigt, så derfor er en voldelig revolution retfærdig uden at jeg aner, hvad der kommer ud af det. Og selv om der er nok af erfaring med alt fra den franske revolution, russiske, kinesiske, iranske etc, så er kommunismen god nok, fordi den store profet Karl Marx forudsagde det ville ske (i england), og Lenin er hans søn, og massemorderen Che Chevara er martyr.
  Ligesom i mellemøsten, hvor det er det eneste tilladte protestdemostration, er Israel og USA pr definition bare onde (og det er flintrende ligegyldigt om det er frie demokratier) og alle de andre bare ofre (og det er ligegyldigt med Hamas og Hizzbollahregimer). I mellemøsten bliver de hjernevasket undertrykt til at tro på det, men jeg mener det helt frivilligt -avra hvor er jeg modig-. Jeg er tolerant, så dem der mener noget andet skal bare have tæsk :-).
  Men alt det er jo fuldt ud helt ok os spiseligt nok til at man kan få et hus af Ritt Bjerregaard. Så fred være med det, og højre ekstremisme kan man invitere diverse idioter til at definere, uden selv at interviewe dem i DhimmiRadio for danskere og diverse efterlallende medier. God weekend.

 3. Michael Unna

  Et eller andet skal officielt geive berettiget modstand fra den retningsforvirrede kulturradikale venstrefløj, og hvis man skal have Venstrefløjsfacisterne til at reagere, som en pavlovsk hund, så skal man bare kalde det højreorienteret eller ekstrem højreorienteret, så er der tilladelse til at angribe, om det så drejer sig om “knækbrødsklubbens smagssammenkomst” eller “nationer forenet for bedre jordbærmarmelade” så kan en officiel-højreorienteret stempling virke som om det er -reaktionært ondt- og ikke en del af flertallet (bolshevikker), og derfor kan man retfærdigvis angribe det, uden at tænke over hvad det drejer sig om. Og Venstrefløjens fejhed fejler ikke noget, hvis de skal forholde sig til virkeligheden. ikke noget med at vise solidaritet med de undertrykte, som ikke så let kan komme i medierne. Næh så hellere flage sin selvretfærdige drømmeverdensforståelse for ret og vrang overfor dem som kæmper imod undertrykkelse. Et Marxistisk begreb. Religion er -opium for folket- og især Venstrefløjen er godt og grundigt doppet.