Læserne blogger: Eu parlamentet er verdens mægtigste rockerborg.

En verden af habitklædte rockere har vist sig at være hvad Eu i virkeligheden er.
Vi danskere kan nu se passivt til mens Helle Thornings ( legeplads) fra ungdomsårene viser kulør i værste stil.
Sådan kan vi se et flot stolt folk blive mast ned i mudderet og holdt dernede af bla os her i Danmark og al snak om fællesskab og europæisk sammenarbejde og sammenhold er for længst væk druknet af overbetalte skruppelløse møghunde i jakkesæt til en pris der kan underholde en afrikansk land i et halvt år med mad.

Grækenland har i sin største krise hidtil som Eu i øvrigt har det fulde ansvar for de har nu bedt om hjælp af resten af fællesskabet og hvad er svaret så?
Ingen sammenhold,ingen fællesskab ingen intet.

Eu holder Grækenland i en jernhånd under overfladen og ser stille til mens et folk vi har svoret sammenhold i medgang og modgang gisper desperat efter vejret alt imens resten af Eu for syns skyld skal indføre den ene særlov efter den anden så islam stille og roligt men sikkert kan overtage vores fælles lande i en veltilrettet prima nocte –

Hvad skal vi med det fællesskab der i sidste ende nægter at hjælpe en af sine ældste naboer og nyeste medlemmer i en så brutal rocker-manøvre at ikke engang den kriminelle underverden kan hamle op med metoderne.

Vi bliver dikteret det ene og det andet ubrugelige bras fra Bruxelles hver eneste dag og nu skal vi altså i bedste nazistil medvirke til at landet der gav os demokrati skal udslettes fra verdenskortet som nation og det er modbydeligt og skammeligt som dansker at se på.
Alt imens der er bygget et ensrettet samlebånd til muhamedanien der i hastigt tempo ruller terrorister ind i Europa og langt de fleste med endestation i vort elskede Danmark kan vi blot se Helle T og hendes blodrøde kommisærer med et modbydeligt ny-kommunistisk smil stå og love den ene løgn efter den anden og ellers gøre alt hvad de kan for at ødelægge land,kultur,historie og økonomi og i grunden forsøge at tie grækernes situation fuldstændigt ihjel.
Er det hvad vi som danskere er reduceret til?
modbydelige egoister der kun kan leve i et kommunist-islamistisk samfund fyldt med fagforeningsbosser og socialister der skal ha alt hvad den fattige tjene sammen af penge mens de rigtige (arbejdere) sidder i deres soc- demokrati og spytter på alt der har et arbejde.

Ud af Eu, af med den mest skandalefyldte og ubrugelige regering der nogensinde har haft magten i et land overhovedet, stil dem herefter til ansvar for alt hvad de har ødelagt og lad dem erstatte hver enkelt ting.
Vestager, Søvngænger og Helvedes Thorning …..føj for satan siger vi bare.

Kristian Reher

Leder: Europarådet

Nu er det såkaldte “Europaråd” igen fremkommet med en bedømmelse af dansk fremmedpolitik. Som før baseret alene på venstreextremistiske kilder.

Europarådet må ikke forvexles med Europaunionen. Det har ansvar for den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og den europæiske menneskerettig-hedskonvenition og har sit eget tankepoliti, kaldet ECRI. Dets udtalelser kan IKKE tages soeriøst

Mogens Camre bemæker (27 MAJ 2012): “Europarådets underorgan for løgnagtig information om racisme, Ecri har udsendt en uhyrlig rapport om menneskerettighedernes tilstand i Danmark. Den består i det væsentlige af udsagn fra de stærkt farvede aktører for mere muslimsk indvandring til Danmark, som mener, at Danmark bliver et bedre land ved at danskerne udskiftes med mellemøstlige kulturberigere – I ved, dem som skaber det fredelige og menneskevenlige Mellemøsten.
Det er bemærkelsesværdigt, at Europarådet har udviklet sig til et propagandaorgan rettet imod europæernes interesser. Men i virkeligheden er forklaringen åbenbar. Europarådets parlamentariske forsamling består overvejende af typer som vore hjemlige socialister og radikale. Det er folk, som ideologisk omfortolker virkeligheden. Selve embedsværket er i det væsentlige folk, som er for dårlige til at være beskæftiget i deres medlemslandes udenrigstjenester. De laver meget lidt nyttigt arbejde, men de får skyhøje, skattefri lønninger for det – og medlemslandene slipper for dem hjemme. Jeg har haft arbejdet i Europarådets organer tæt inde på livet – der er meget, som ikke kan tåle en kritisk revision. Det nærmer sig stærkt korruption, at bruge skatteydernes penge på rapporter som den omtalte. En fremtrædende dansk diplomat sagde til mig: “Intet sted er selvglæden og selvovervurderingen større end i Europarådet.”
En nedlæggelse af Europarådet vil højne det almindelige niveau for samarbejde mellem medlemslandene.”

Det bør vel også noteres at Europarådet svigtede totalt i maj 2012, idet det lykkedes det autoritære styre i Aserbaidjan at standse kritikken fra Europarådet ved at overøse udvalgte personer i den parlamentariske forsamling med dyr kaviar, ferierejser, ægte tæpper og andre gaver. Det konkluderer rapporten “Kaviardiplomati”, udgivet af “European Stability Initiative” i Berlin, iflg. Politiken 26 MAJ 2012.

Nå ja, historien gentager sig. Det samme gjorde numidier-kongen Jogurta overfor det romerske senat, som enhver læser af Sallust’s text i Kr. Mikkelsens gamle latin-lærebog vil vide.

Iøvrigt mener vi at hjælp og støtte til masseindvandring bør kunne straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt landsforræderi).

HAN

Læser skriver til folketingets Præsidium

Til Hr. Søren Espersen Folketingets Præsidium.
Til Folketingets Formand Hr. Mogens Lykketoft.

Personligt.

I henhold til JylandsPosten, Link: http://jp.dk/indland/indland_politik/article2783749.ece

Jeg ser med gru og afsky på, at der skal afholdes Ramadan Middag på Christians Borg Slot. Det er i allerhøjeste grad misbrug af både institutionen og Skatteborgenes penge. Samt en overtrædelse af grundloven. !

En overholdelse af grundloven’s §67 forbydes det, at hylde Koranen og i det hele taget Islam.

Ramadan Middagen er en hyldest til denne ideologi (Koran og Islam) og er dermed forbudt. Det må især Hr. Mogens Lykketoft kunne forstå !! (Islam er en ideologi der er opstået ude i ørkenen for 1390 År siden. Det er en forbryder-organisation af værste skuffe, og ikke en religion. !!) Islam kommer jo snigende ind ad bagdøren. !!!!!!!

Jeg nævner lige et par småting, som er tilladt iflg. koranen:

Have samleje med mindreårige.
Have flere koner (Polygami).
Være voldelig over for anderledes troende. (Kristne, Buhdister, Hinduister osv osv.)

Hvor er vi henne i dette land ??

Jeg give lige et resumé af Grundloven’s § 67:

Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Der er jo ikke rart, at kunne få ørerne i maskinen af desårsag.

Brevet er stilet til De ovenstående Herrer, og svaret udbedes af dem begge.
Derfor skal det ikke fremlægges i læsesalen. !

Præsidiet’s emailadresse har jeg ikke kunnet finde, så jeg beder derfor om at svaret indeholder Præsidiet’s emailadresse.

På forhånd tak.

Med Venlig Hilsen

Charles Nielsen

Hvor er vi på vej hen?

Hvor er vi på vej hen?
Dette sker i vores, danskernes land!

Dansk modstandsbevægelses demonstrationen ved Yunus Enre Moskeen i Horsens – en moske blandt ifølge Tyrkiets præsident Erdogan: “Moskeerne er vore kaserner”! “Vi bygger erobrermoskeer”!

Dansk politi beskytter den islamiske besættelsesmagt – efter samarbejdsregeringens ordre!

Ligesom i begyndelsen af den nazistiske besættelse i Danmark, 1940-45 forfølges nu under den islamiske besættelse af Danmark danske modstandsfolk af dansk politi
med præventive arrestationer og nidkære visitationer m.v.
Under den nazistiske besættelse blev en dansk modstandsmand, Christian Michael Rottbøll skudt på klos hold af en dansk politibetjent! Kan det ske igen?

Danske modstandsbevægelser giver aldrig op! Sagt med Churchills ord: “Let us go forward together. We shall never surrender”!

Muslimerne skal, som de tyske tropper blev det, sendes tilbage til deres hjemlande. Punktum!

Den danske modstandsbevægelse har kun afsky tilovers for alle vor tids egne- og EU-samarbejdspolitikere, samt al usselt medløb, der siden 1972 har budt den islamiske besættelsesmagt velkommen til Danmark og Europa og i den grad har godtaget og støttet Islamiseringen af Danmark og af Europa.

Kirsten Madsen

Har den danske regering et alvorligt jødeproblem?

Har den danske regering, og isærdeles SF et alvorligt jødeproblem? Og hvad bliver SF’s næste regeringsforslag? Skal jøderne i Danmark også have stemplet et stort rødt “J”, samt at få tilføjet navnene “Sarah” og “Israel” i deres rejsepas ” ligesom i Tyskland anno 1937?

Og derpå skal Danmark’s jøder vel også tvinges til at bære et hvidt armbind med Davidsstjernen, ligesom det armbind den tyske besættelsesmagt tvang samtlige jøder i det polske generalguvernement at bære i efteråret 1939?

Meget kan man sige om Danmark’s meget tyskvenlige Erik Scavenius som var Danmark’s udenrigsminister i årene 1940 og frem til 29 August 1943. Men selv Erik Scavenius kendte sine grænser!
Med dette afsindige forslag, at specialmærke importvarer fra de israelske bosættelser, har Danmark’s yderst pinlige udenrigsminister Villy Søvndal, som den første vestlige minister siden 1945, bevæget sig ud på meget gyngende grund , i sin emsige iver at ville stigmatisere jødisk-israelske producerede produkter! Med denne usmagelige kurs, har Villy Søvndal og SF begivet sig ud på en yderst tornebestrøet og farlig vej, som får os andre til at få ubehagelige associationer til Slovakiet’s berygtede stats og udenrigsminister Vojtech Tuka, som ledede den berygtede Hlinkaregering i Fader Jozef Tiso’s Slovaki i årene 1939-44!

Villy Søvndal og SF har for alvor med dette forrykte udspil, kastet stor skam og vanære ned over hele Kongeriget Danmark! Danmark har ikke brug for en regering, bestående af moderne kopier af det notoriske slovakiske antisemitiske forbryderkompagni Tiso og Tuka fra den anden verdenskrigs dage! Men alligevel skal lyde en stor tak til Villy Søvndal og SF! Nu ved vi for alvor hvor vi har Jer, og hvad I er for nogle kæltringe, efter I nu har bekendt Jeres sande kulør!

Mads

Muhammedbilledeaktion mod Yunus Enre Moskeen i Horsens

Danish Defence League demonstrerer danskernes ret til at ytre sig

Baggrund for demo:
Igår aftes kl. 19.00 lavede Danish Defence League en test på ytringsfriheden og forsamlingsfriheden i Danmark. Man havde bestemt sig til at ville demonstrere ude foran Yunus Enre Moskeen i Horsens p.gr.a at den skulle være tilholdssted for en kriminel muslimsk bande der til tider opbevarer både våben og narkotiske stoffer i moskeen. Det gør banden selvfølgelig fordi det danske politi ikke tør at lave en razzia i en moske idet det ville være det samme som at genere hele den islamiske verden. Men det turde Danish Defence League og deres frygtløse talsmand Kasper Mortensen.
For at teste om vi har ytringsfrihed i Danmark ville man vise muslimerne muhammedtegningen, for at vise at der er ytringsfrihed i Danmark og at der ikke er indført tegneforbud som i den muslimske verden.

Men er der ytringsfrihed i Danmark?
Danish Defence League og SIAD-folk mødtes på Burgerking Horsens p-plads. Folk kom i biler fra forskellige dele af landet, København, Nordjylland, Sønderjylland osv. Da man var omkring 50 personer, kørte 10 mandskabsvogne med politi med ca. 10 betjente i hver ind på p-pladsen. De arresterede alle præventivt for at kunne søge efter våben, det havde de ret til efter den nye terrorlov forklarede de. Derefter blev alle beordret til at blive ved det køretøj de ankom i og så begyndte betjentene nidkært at kropsvisitere og gennemrode bilerne minutiøst. En karatemand der havde sit karatetøj og sin opvisnings-nunchaku i sin træningstaske fik den konfiskeret, trods det at den lå i et aflåst bagagerum. Ellers konfiskerede man helt normale ting man har i et bagagerum. Disse blev dog udleveret efter demonstrationen.
Derforuden konfiskerede man muhammedklistermærker, som mange var i besiddelse af. Hvornår muhammedklistermærket ifølge dansk lovgivining er blevet et våben, har vi ikke ved redaktionenes slutning været i stand til at finde nogen steder og vi må derfor konstatere, at her har politiet handlet ulovligt. De sagde godt nok at mærkerne kunne afhentes på politistationen i Horsens dagen efter, men hvem gør lige det hvis man bor i København eller Aalborg eller Padborg for den sags skyld?
Politiet lavede også en anden fodfejl og det var at de glemte at løslade de arresterede, så personligt er jeg selv stadig arresteret, idet man glemte at løslade de fleste. Samtidig med at bilerne blev gennemrodet, blev folk stillet op foran deres biler og fotograferet, samtidig med at der blev foretaget ID-tjek.
Foruden politifotografen var der også et politivideoteam på to mand, der videofilmede alle. Vores freelancefotograf fik besked på at han ikke måtte filme, hvis han intet pressekort havde, men politiet må åbenbart fotografere alle, trods det eneste ulovlige vi lavede, var at vi ønskede at bruge vores forsamlings- og ytringsfrihed.
Efter hele denne unødvendige “show of force” nærmede klokken sig 19.00 og vi blev fortalt, at politiet ville køre for og bag vores kortege ned til det aftalte demonstrationssted.

Ytringsfrihedens ophør
Vi blev eskorteret ind på p-pladsen der lå foran det sted vi skulle, demonstrere men idet vi steg ud af bilerne kunne vi se, at der var sat minestrimmel op foran indgangen til det sted vi skulle demonstrere foran moskeen, så vi fik at vide, at demonstrationen skulle foregå nede i et hjørne af p-pladsen, hvor vi havde udsigt til et højt plankeværk oppe på toppen af en lille høj og fremad mod det sted vi skulle demonstrere, var der et legehus. Man kunne ikke engang se over til moskeen derfra.
DDL-demoen afprøvede om man kunne høre os ovre fra moskeen ved taktfaste slagråb såsom “Ingen terrorister i vores gader!” og enkelte mishagsytringer som “muhammed var en pædofil landevejsrøver” men ingen reaktion, så tvivlsomt om muslimerne kunne høre os, hvor de skulle være stimlet sammen, for at forsvare deres moske. Hørte fra en af politifolkene, at der havde været sammenstød mellem politi og mosketilhængere, men vi kunne ikke få det verificeret fra politilederen, som ikke ville udtale sig.
På trods af at der ikke var en huløjet muslim at se nogen steder, forbød politiets indsatsleder på demonstrationstedet DDL at bruge muhammedtegningen. Spurgte ham med hvilken ret han forbød det og hvem der havde givet ordren til dette forbud. Til dette svarede han: Politiet.
Nu har vi det endelige bevis: Ytringsfriheden er hermed forbudt af politiet i Danmark. Det er selvfølgelig ikke politiet i Danmark der har forbudt ytringsfriheden, men hvor har politimanden så sin ordre fra? Politiet er tjenestemænd og adlyder den siddende regering i Danmark uanset partifarve, så dem der i virkeligheden har forbudt ytringsfriheden er den danske regering og deres kommunistiske støtteparti. Som socialister og kommunister altid tror, at forbud er løsningen på alt, så har man valgt at chikanere islamkritikeres ret til at provokere og kritisere islam. Man lover dem at man kan demonstrere foran moskeen, pludselig når man kommer til stedet er det lavet om og vi kommer til at demonstrere i et hjørne af en p-plads, hvor man hverken kan se eller høre os. Og som om det ikke var ydmygelse nok, så forbyder man DDL at bruge deres ytringsfrihed, ved at de ikke må vise muhammedtegningen hvor ingen ser os andet end politiet selv.
Hermed har politiet og regeringen overtrådt den danske grundlov og dermed er det regeringen der er ulovlig. Grundlovens paragraf 77 siger:

“Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

Vi gentager det sidste af §77: “Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

Muhammedtegningen er en tegning på tryk og kan dermed ikke censureres eller forbydes p.gr.a forebyggende forholdsregler. Det står sort på hvidt i grundloven. Hermed har regeringen og politiet bevist, at de enten er bange for muslimerne i Danmark eller også ligger der forholdsordrer som er skjult for den danske befolkning. Ligemeget hvad er dette et kæmpe grundlovsbrud foretaget af politiet.
Nu er der kun én ting at gøre: at få alle til at melde sig ind i organisationer som DDL og SIAD, der klart viser, at de er for ytringsfriheden og vores demokrati.

Anders Gravers skælder politibetjent ud for at forbyde at bruge muhammedtegningen

Politiet kriminaliserer den danske modstandsbevægelse DDL ved at massearrestere dem præventivt og derefter kropsvisitere dem og gennemrode deres biler minutiøst

Frygtløse DDL’er så tæt på moskeen som islams beskyttere alias det danske politi turde lade dem komme

100 betjente til præventivt at anholde 50 personer er direkte misbrug af samfundsborgernes surttjente skattepenge

Nekrolog: Vor tids Kaj Munk er død

Danmark har mistet en af sine største forsvarere og beskyttere, formanden for Dansk Kultur. Rolf Slot-Henriksen afgik ved døden natten mellem torsdag og fredag på et hotelværelse i Spanien. Dødsårsagen er endnu ikke fastslået, men det foregår ved en obduktion i løbet af ugen.

Rolf Slot-Henriksen blev 60 år. Han blev født d. 24 august 1951 og var lige gået på pension og skulle til at kaste alle sine kræfter ind i foreningen Dansk Kultur, som han havde været formand for siden dens start.

Vi sammenligner præsten Rolf Slot-Henriksen med Kaj Munk. Vi mener det er en retfærdig sammenligning, idet Kaj Munk var præst og stod op imod den tyske besættelsesmagt og talte den midt imod. Rolf Slot-Henriksen var sognepræst i Bredballe ved Vejle og stod modigt op imod det han kaldte den islamiske besættelse af Danmark. Ganske som med Kaj Munk blev Rolf Slot-Henriksen angrebet af danskere der samarbejder med besættelsesmagten. Senest udmøntede det sig i en politianmeldelse for racisme fra en af islams nævenyttige håndlangere.

Rolf Slot-Henriksen ville ikke tie stille. Han var en modig modstandsmand, som holdt foredrag mod islam. Det var i den forbindelse jeg og SIAD mødte Rolf Slot-Henriksen første gang til et borgermøde SIAD afholdte i forbindelse med kommunalvalget i 2005. Rolf Slot-Henriksen holdt et foredrag om islam med TV-dækning fra TV2Nord. Dette møde blev startskuddet til et godt og frugtbart samarbejde mellem SIAD og Grundlovsforeningen Dansk Kultur. Jeg regnede Rolf Slot-Henriksen for en personlig ven, som har giftet mig og har døbt vores to børn. Det er et smerteligt tab af en ven, men også et smerteligt tab for Danmark, som har mistet sin måske største og mest trofaste fortaler.

Rolf Slot-Henriksen havde ordet i sin magt og har overbevist mange mennesker om faren ved islam i Danmark. Han brugte ordet i tale men også på skrift, da han tilmed var en flittig forfatter, der har udgivet mange bøger om islam og faren derved.
Rolf Slot-Henriksen brugte ordet til at bekæmpe islam, ganske som Kaj Munk brugte ordet til at bekæmpe nazismen. Nu er ordet talt og spredt, så alle danskere har mulighed for at tilegne sig det. Rolf Slot-Henriksen brugte ikke andre virkemidler end ordet til at bekæmpe islam med. Han var imod vold af enhver art og bekæmpede islam med fredelige midler. Han tog sin præstegerning alvorligt, derfor bekæmpede han islam. Det er der mange andre danske præster der kunne lære noget af.

Rolf Slot-Henriksen en sand modstandsmand og præst med hjertet fuldt af kærlighed til Danmark. Det er smerteligt at skulle sige farvel til dig kære ven.

Anders Gravers

Curriculum Vitae for Rolf Slot-Henriksen (fra rcsh.dk )

1) 1951
Født som dansksproget i Hamborg-Altona.

2) 1970-74
Studeret på det teologiske fakultet i Århus + 3 semester psykologi,
Aarhus Universitet. Cand. theol. som 24-årig.

3) 1975+76
Præst i de sønderjyske sogne Magstrup, Vojens og Jegerup .

4) 1977
til d.d. Sognepræst i det smukke Bredballe, Vejle Nord.

5) 1977
til d.d. Forskning i nærdødsoplevelser

6) 1999
Initiativtager til og formand for foreningen Dansk Kultur

7) 2003
Medforfatter til Danmarks Kulturerklæring

8) 2005
til d.d. Illustrerer og registrerer Danmarks vikinge- og
broncealderdesign i form af pennetegninger.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 97, der følger denne blog