Nekrolog: Vor tids Kaj Munk er død

Danmark har mistet en af sine største forsvarere og beskyttere, formanden for Dansk Kultur. Rolf Slot-Henriksen afgik ved døden natten mellem torsdag og fredag på et hotelværelse i Spanien. Dødsårsagen er endnu ikke fastslået, men det foregår ved en obduktion i løbet af ugen.

Rolf Slot-Henriksen blev 60 år. Han blev født d. 24 august 1951 og var lige gået på pension og skulle til at kaste alle sine kræfter ind i foreningen Dansk Kultur, som han havde været formand for siden dens start.

Vi sammenligner præsten Rolf Slot-Henriksen med Kaj Munk. Vi mener det er en retfærdig sammenligning, idet Kaj Munk var præst og stod op imod den tyske besættelsesmagt og talte den midt imod. Rolf Slot-Henriksen var sognepræst i Bredballe ved Vejle og stod modigt op imod det han kaldte den islamiske besættelse af Danmark. Ganske som med Kaj Munk blev Rolf Slot-Henriksen angrebet af danskere der samarbejder med besættelsesmagten. Senest udmøntede det sig i en politianmeldelse for racisme fra en af islams nævenyttige håndlangere.

Rolf Slot-Henriksen ville ikke tie stille. Han var en modig modstandsmand, som holdt foredrag mod islam. Det var i den forbindelse jeg og SIAD mødte Rolf Slot-Henriksen første gang til et borgermøde SIAD afholdte i forbindelse med kommunalvalget i 2005. Rolf Slot-Henriksen holdt et foredrag om islam med TV-dækning fra TV2Nord. Dette møde blev startskuddet til et godt og frugtbart samarbejde mellem SIAD og Grundlovsforeningen Dansk Kultur. Jeg regnede Rolf Slot-Henriksen for en personlig ven, som har giftet mig og har døbt vores to børn. Det er et smerteligt tab af en ven, men også et smerteligt tab for Danmark, som har mistet sin måske største og mest trofaste fortaler.

Rolf Slot-Henriksen havde ordet i sin magt og har overbevist mange mennesker om faren ved islam i Danmark. Han brugte ordet i tale men også på skrift, da han tilmed var en flittig forfatter, der har udgivet mange bøger om islam og faren derved.
Rolf Slot-Henriksen brugte ordet til at bekæmpe islam, ganske som Kaj Munk brugte ordet til at bekæmpe nazismen. Nu er ordet talt og spredt, så alle danskere har mulighed for at tilegne sig det. Rolf Slot-Henriksen brugte ikke andre virkemidler end ordet til at bekæmpe islam med. Han var imod vold af enhver art og bekæmpede islam med fredelige midler. Han tog sin præstegerning alvorligt, derfor bekæmpede han islam. Det er der mange andre danske præster der kunne lære noget af.

Rolf Slot-Henriksen en sand modstandsmand og præst med hjertet fuldt af kærlighed til Danmark. Det er smerteligt at skulle sige farvel til dig kære ven.

Anders Gravers

Curriculum Vitae for Rolf Slot-Henriksen (fra rcsh.dk )

1) 1951
Født som dansksproget i Hamborg-Altona.

2) 1970-74
Studeret på det teologiske fakultet i Århus + 3 semester psykologi,
Aarhus Universitet. Cand. theol. som 24-årig.

3) 1975+76
Præst i de sønderjyske sogne Magstrup, Vojens og Jegerup .

4) 1977
til d.d. Sognepræst i det smukke Bredballe, Vejle Nord.

5) 1977
til d.d. Forskning i nærdødsoplevelser

6) 1999
Initiativtager til og formand for foreningen Dansk Kultur

7) 2003
Medforfatter til Danmarks Kulturerklæring

8) 2005
til d.d. Illustrerer og registrerer Danmarks vikinge- og
broncealderdesign i form af pennetegninger.

3 comments

  1. Jernhesten

    Mødte ham engang ved et foredrag han holdt, og talte kort med ham efterfølgende.

    Virkelig tragisk at han nu er gået bort i så ung en alder. Han er en mand som fortjener en plads i det som man kan kalde “den nationale erindring”.