Leder: Europarådet

Nu er det såkaldte “Europaråd” igen fremkommet med en bedømmelse af dansk fremmedpolitik. Som før baseret alene på venstreextremistiske kilder.

Europarådet må ikke forvexles med Europaunionen. Det har ansvar for den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og den europæiske menneskerettig-hedskonvenition og har sit eget tankepoliti, kaldet ECRI. Dets udtalelser kan IKKE tages soeriøst

Mogens Camre bemæker (27 MAJ 2012): “Europarådets underorgan for løgnagtig information om racisme, Ecri har udsendt en uhyrlig rapport om menneskerettighedernes tilstand i Danmark. Den består i det væsentlige af udsagn fra de stærkt farvede aktører for mere muslimsk indvandring til Danmark, som mener, at Danmark bliver et bedre land ved at danskerne udskiftes med mellemøstlige kulturberigere – I ved, dem som skaber det fredelige og menneskevenlige Mellemøsten.
Det er bemærkelsesværdigt, at Europarådet har udviklet sig til et propagandaorgan rettet imod europæernes interesser. Men i virkeligheden er forklaringen åbenbar. Europarådets parlamentariske forsamling består overvejende af typer som vore hjemlige socialister og radikale. Det er folk, som ideologisk omfortolker virkeligheden. Selve embedsværket er i det væsentlige folk, som er for dårlige til at være beskæftiget i deres medlemslandes udenrigstjenester. De laver meget lidt nyttigt arbejde, men de får skyhøje, skattefri lønninger for det – og medlemslandene slipper for dem hjemme. Jeg har haft arbejdet i Europarådets organer tæt inde på livet – der er meget, som ikke kan tåle en kritisk revision. Det nærmer sig stærkt korruption, at bruge skatteydernes penge på rapporter som den omtalte. En fremtrædende dansk diplomat sagde til mig: “Intet sted er selvglæden og selvovervurderingen større end i Europarådet.”
En nedlæggelse af Europarådet vil højne det almindelige niveau for samarbejde mellem medlemslandene.”

Det bør vel også noteres at Europarådet svigtede totalt i maj 2012, idet det lykkedes det autoritære styre i Aserbaidjan at standse kritikken fra Europarådet ved at overøse udvalgte personer i den parlamentariske forsamling med dyr kaviar, ferierejser, ægte tæpper og andre gaver. Det konkluderer rapporten “Kaviardiplomati”, udgivet af “European Stability Initiative” i Berlin, iflg. Politiken 26 MAJ 2012.

Nå ja, historien gentager sig. Det samme gjorde numidier-kongen Jogurta overfor det romerske senat, som enhver læser af Sallust’s text i Kr. Mikkelsens gamle latin-lærebog vil vide.

Iøvrigt mener vi at hjælp og støtte til masseindvandring bør kunne straffes på linje med hjælp og støtte til fremmede magter (såkaldt landsforræderi).

HAN

7 comments

 1. Kirsten Madsen

  Tak til Dagmar Kristensen for kommentaren. Det er præcis således, at den politiske- og dansk kulturafviklende situation er i Danmark. Og det alt imens islamiseringen af vores land fortsætter med, hvad det indebærer med altomfattende støtte fra danske politikere, underbygget af EU til ekstrem skade for Danmark og med trussel om terror og overtagelse af vores land. (jævnfør bl.a. Nørrebrofatwaen!).
  De Radikale kan brillere med 107 års omfattende landsskadelig virksomhed!

 2. Charles Nielsen

  Und tötet sie, wo immer ihr sie findet! Islam und Gewalt 2 Sabatina James

  Stærke sager:

 3. Kirsten Madsen

  Lederen om Europarådet er en tydelig bekræftelse af, at dette sammensurium af et politiske organ og dets ansatte aktører i bund og grund optræder usselt, uhæderligt, løgnagtigt og forræderisk over for de europæiske landes befolkninger, hvis politikere -at bemærke – har ansat dem i embederne! Vi kan deraf slutte, at Europarådets simple opgave er at fremme islams indtog og overtagelse af Europa, samt islamisere og hen ad vejen at udskifte de europæiske befolkninger – akkurat som det er sket i andre vedensdele.
  “Når man ingen autoritet har, behøver man magt.” Ernst Bloch. – Og det for enhver pris!

 4. Dagmar Kristensen

  Tak for artiklen. Tak til SIAD!

  Den landsskadelige regering er godt i gang med at afvikle vort land.
  For regeringen – og her i særdeleshed de radigale – har det at være dansk ingen værdi. Det er nærmest uheldigt og skammeligt, ja direkte flovt! (“De flove danskere” glemmer vi ikke!)

  At være fremmed, at være udlænding, se det har værdi.

  Den “fremmede” er naturligvis en islamtilhænger, en forfulgt stakkel, et offer for verdens ondskab.
  Han skal hjælpes og understøttes i det uendelige.
  Og danskeren skal betale, for han har jo ingen anden værdi, end at være skaffedyr for “ofrene”.

  Kristendom er for regeringen og dens støtteparti et fy-ord.
  Derfor skal kristendomsundervisning afskaffes.
  Kirker skal nedlægges.
  Kristne ritualer omskrives til rød/homo-farve. Osv.
  Kun fantasien sætter grænsen for, hvorledes fornedrelsen og forhånelsen af danskeren skal manifesteres.

  Regeringen arbejder således for, at danske, kristne værdier skal udskiftes.
  Regeringen har tydeligt vist, hvilke “værdier”, vore tusindårige kultur/værdier skal udskiftes med:

  Der skal selvfølgelig holdes ramadan-fest på Christiansborg. Islam skal fejres!
  Mere tydeligt kan det vel ikke gøres?

  Hvornår opdager den gode danske borger, som i vildfarelse og “god gammel vane” har stemt “Rødegalt”, at de Røde og de Radigale hilser islam velkommen – og giver kristendommen det røde kort?

  Vi andre finder os ikke længere i at blive gjort til slaver i eget land!