Vores ret til folkeafstemninger


FOLKEAFSTEMNINGSKOMITE 2010, http://WWW.LISSABONSAGEN.DK

Østre Landsret skal den 15/6 tage stilling til om det var forkert, at der ikke afholdtes enfolkeafstemning om Lissabontraktaten i 2009.
Fra en gammel artikel af Jens-Peter Bonde fra JP 2010: Ikke en eneste regeringschef i EU har læst den traktat, de selv vedtog. 90.000 regler, vi ikke kan ændre. (21.11.10).

Vi skal ud af EU! Måske er EU allerede ved at nedlægge sig selv! Eller vi må arbejde på muligheden for at hjælpe EU-kolossen på gled! Lissabontraktaten, Artikel 50: Frivillig udtræden af Unionen. Stk. 1. Enhver medlemsstat kan i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser beslutte at udtræde af Unionen.
Et sådant ønske fra et medlemslands borgere vil i det mindste kræve et borgerinitiativ!!

One comment

  1. Charles Nielsen

    Rettelse.:
    Ja, Der nok ikke mange der ved at EU et et fallitbo.
    vi Kan Kun blive flere, der ved det. !!
    Så ud i en fart, det kan kun gå for langsomt.