Norwegian Defence League demo d. 23. juni

Fra NDL’s hjemmeside:

Vi er fornøyd tross alt

Lørdag 23 Juni avholdt NDL sin første skikkelige demonstrasjon på norsk jord. NDL inntok Geoparken i Stavanger og gjennomførte en god demo. Vi visste på forhånd at SOS rasisme ville forsøke med aksjoner for å komme inn i Geoparken og vi hadde derfor avtalt med politiet at sikkerheten skulle være god. Folk med palestinaskjerf og gule og røde flagg skulle stanses og bortvises, så vi slapp å bruke våre egne vakter for å gjøre det. Det kan ha virket skremmende på mange å passere politiets jernring, men om viljen var tilstede, var det ikke noe problem.

Politiet gjorde en god jobb, og holdt den skrikende massen av venstreradikale skrullinger på god avstand så vi kunne gjennomføre som vi ville, selvsagt med unntak av helt i starten, der de fikk stå og sperre inngangen sånn at de normale ikke kom inn til oss… Læs mere her