Læserne blogger: 6 sølle år for en brutal voldtægt er simpelthen usmageligt

Torsdag d. 30. aug. fik den 17-årige somalier sin dom. 6 års fængsel og udvisning fra Danmark. Men det er slet ikke sikkert at somalieren bliver sendt tilbage efter afsoningen.  Det er nemlig  udlændingemyndighederne, der skal afgøre, om det er sikkert nok at blive sendt til Somalia.

Danmark har underlagt sig selv nogle internationale forpligtelser der betyder at hvis der er risiko for hans liv og helbred i Somalia er vi forpligtet til at huse ham. Forsvareren var åbenbart temmelig sikker i sin sag idet han kort før dommen sagde til somalieren at han ligemeget hvad ikke blev sendt tilbage til Somalia.

Nu skal vi huske at somalieren rent faktisk var i sit hjemland et godt stykke tid inden han kom hjem og udførte sin ugerning. Det var åbenbart sikkert nok for ham at være der. Hvis han kan tage hjem på et tidspunkt hvor urolighederne er store, kan jeg absolut ikke se vi har nogensomhelst forpligtelse til at passe på hans liv og helbred når han er færdig med afsoningen.  Ydermere: hvorfor i alverden er Danmark forpligtet til at huse en sådan forbryder af værste skuffe som ikke er en af landets egne borgere?? Det er jo det rene vanvid og selvmorderiske adfærd.

Lad os så forholde os til det som det sandsynligvis ender med  – 6 år i et dansk fængsel med danske standarder. (Måske er han allerede ude efter 4-5 år hvilket mere er reglen end undtagelsen i Danmark). Er det virkelig det dommerstanden kan svinge sig op til overfor en person som er inviteret til dette land og som har udvist den største foragt ved at behandle et af dets borgere på en sådan grusom måde?

Jeg synes det er pinagtigt, kynisk, en skændsel overfor landets egen borgere og direkte væmmeligt og usmageligt at denne gemene voldtægtsforbryder slipper så let. Danmark er i sandhed endt som forbrydernes – og fremmede forbryderes – paradis. Hvor er det sørgeligt.

Jeanette Hansen

Fejr Augustoprøret ved at se filmen om Hvidstengruppen

Filmen kan lejes her:

http://play.tv2.dk/leje-film/

For 69 år siden startede danskerne det folkelige oprør mod besættelsesmagten fordi den ville have regeringen til bl.a at indføre dødsstraf mod folk der modarbejdede tyskerne. Dette krav førte til samarbejdsregeringens kollaps og en stadigt stigende folkelig modstandsvilje mod den tyske besættelsesmagt.

Som dengang – så nu.

Danskerne blev aldrig spurgt om de syntes at en indvandring af demokratiske analfabeter og uintegrerbare muslimer var en god ide, derfor er Danmark igen besat, denne gang af muslimske tilløbende fremmede inviteret af den danske regering og kulturelite.

Vi trænger til et opgør med den regering, der inviterer fremmede til landet uden hensyntagen til landets borgere hvor mange må gå fra hus og hjem p.gr.a arbejdsløshed samtidig med at deres sikkerhed krænkes. Politiet kan ikke længere varetage danskerne og danskernes institutioners sikkerhed.

Hvornår starter oprøret denne gang?

Sange fra filmen:

Jyden han æ stærk å sej,
modde båd i nøj å næj.
Goer ed op, å goer ed nier,
åller do fåtawt ham sier,
goer ed op, å goer ed nier,
åller do fåtawt ham sier.

Føst næ dær æ nøe pofahr,
komme jyden ud å dar.
Men han goer ett ind igjen,
fa’ de uhn han ha gjent hen,
men han goer ett ind igjen,
fa’ de uhn han ha gjent hen.

Læ wos ålti blyw ve de!
Fåer sin båen ka kjennes ve!
Søen et sind da hær i Noer
hall sæ ve, te alt fågoer,
søen et sind da hær i Noer
hall sæ ve, te alt fågoer!

(Jyden han æ stærk å sej
Tekst: St. St. Blicher, 1846
Melodi: H. C. Simonsen, 1846)

—————————————————-

Altid frejdig, når du går
veje, Gud tør kende,
selv om du til målet når
først ved verdens ende.

Aldrig ræd for mørkets magt!
stjernerne vil lyse;
med et fadervor i pagt
skal du aldrig gyse.

Kæmp for alt, hvad du har kært;
dø, om så det gælder,
da er livet ej så svært,
døden ikke heller.

(Altid frejdig, når du går
Tekst: Chr. Richardt, 1867
Melodi: C. E. F. Weyse, 1838)

Citat fra filmen:

“Vi ved, at et fjæld kan sprænges, og tvinges kan en elv, men aldrig kan et folk forgå, som ikke vil det selv.”

Det grundlovsbrydende folketing

Det er ikke kun den røde regering med S,R,SF og deres støtteparti gammel-kommunisternes liste Ø, den tidl. regering brød også klart med grundloven på to punkter, som jeg vil gå i detaljen med lidt senere. Foruden klart at bryde grundloven så er nedbruddet af Danmark som selvstændig stat i fuld gang. Med den målrettethed og effektivitet dette nedbrud foregår, virker det som om, at det har været planlagt i lang tid.

Først laver man om på den tidl. regerings vedtagelse af at genskabe grænsekontrollen for at få dæmmet op for forbrydere fra Østeuropa og europæiske muslimske bander, med det resultat at tyvene og voldsmændene nu næsten frit spil. Politiet har rigeligt at gøre med muslimske kriminelle her i landet. Det er ved at vokse politiet over hovedet og de får ingen hjælp fra vores politikere. Politikernes magiske løsning på alt er at råbe integration meget højt og derefter poste milliarder efter milliarder ud til integration der ikke hjælper på noget som helst. Regeringen går endda ud og låner penge til deres katastrofale integrationsprojekt, trods det at danskerne nu i tusindvis bliver arbejdsløse og at arbejdsløse på fagforening nu ryger på kontanthjælp – også i tusindvis – så folk er nødt til at sælge deres huse og biler.

Men ikke nok med at regeringen nu er ude at låne penge til deres mislykkede integrationsprojekt, de inviterer gudhjælpeos stadig uintegrerbare fremmede til landet trods det at danskerne mangler arbejde og penge. For øjeblikket vælter somaliere og flygtninge fra det arabiske forår ind i landet. Med denne indvandring er man ved at lave Danmark demografisk om.  Hvad i alverden skal vi med flere, når man ikke engang kan styre og kontrollere dem vi har?

Et klart bevis på at regeringen ikke har styr på noget som helst, er at man næsten ubesvaret har ladet et muslimsk angreb på en af Danmarks ypperste velfærdsgoder – et dansk hospital – finde sted. Det højeste gucci-Helle kunne svinge sig op til, var at sige at hun syntes at voldsmændene skulle rejse hjem. Et værdiløst statement når man ikke politisk følger op på det. Her bør SIADs lovforslag om at hjemsende alle kriminelle indvandrere træde i kraft, istedet for at buldre med tomme ord. Dette angreb viser hvor selvsikre muslimske bander er ved at være i dette land. De fleste danskere er bange for dem og med god grund, for de er ikke bange for at sætte vold bag deres ord. Hvorfor skal hånden holdes over muslimske bandemedlemmer, når hver anden dansker er bange for at gå ud om aftenen ifølge ældre undersøgelse på området? Hvor mange er så bange idag? I det hele taget mangler vi nye undersøgelser på hvor meget muslimske tilløbende fremmede på en række punkter negativt påvirker det danske samfund.

Kort opsummering: Milliarder efter milliarder bruges på mislykket integration, nu er man ude at låne penge til denne mislykkede integration. Danskerne bliver arbejdsløse i tusindvis og snart mister tusindvis hus og hjem. Fremmede kriminelle har kronede dage, politiet har travlt med at holde muslimske bander her i landet i ave og holde styr på ghettoerne. Nu vælter det igen ind med muslimske indvandrere til Danmark trods det at vi ikke har råd. Nu må det være et folkekrav:

Ikke mere integration og indvandring for vores penge!

To paragraffer i grundloven er brudt af denne og den forrige regering trods det at alle folketingsmedlemmer skriver under på at de vil overholde den danske grundlov.

At vi er gået med ind i det nye EU, hvor der for øjeblikket finder en reel statsdannelse sted – præsident, udenrigsminister, EU-ambassader, er direkte ulovligt i forhold til den danske grundlov. Den danske grundlov tillader folketinget at afgive suverænitet såfremt det er til mellemfolkelige myndigheder. En sådan mellemfolkelig myndighed var det gamle EF, men med en reel statsdannelse som EU er vi ovre den mellemfolkelige myndighed.  Dermed er alle vores suverænitetsafgivelser og overholdelse af EU-love direkte ulovlige.

Her følger grundlovens paragraf 20:

§ 20

Stk. 1.
Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.
Stk. 2.
Til vedtagelse af lovforslag herom kræves er flertal på fem sjettedele af folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men dog det til vedtagelse af almindlige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder regeringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de for folkeafstemninger i § 42 fastsatte regler.

Det andet grundlovsbrud er at man tillader islam som religion i Danmark på trods af, at der fra muslimske moskeer bliver prædiket ting som er imod dansk lovgivning og dansk sædvane. I islam skal frafaldne muslimer dræbes, homoseksuelle styrtes ud fra høje bygninger og kvindeligestilling er en by i Rusland, trods det at vi i Danmark har ligeret.

Paragraf 67 siger:

§ 67
Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Her understreger vi: dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Det må man sige at de ovenstående ting gør.

Paragraf 69 forklarer hvordan politikerne skal forholde sig:

§ 69
De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.

Dette betyder klart, at man skal forbyde de ting som fremmede religioner bringer til Danmark som er i strid med dansk sædvane og lovgivning.

Altså klart to alvorlige lovbrud – efter vores mening så alvorlige – at regeringen ikke kan blive siddende, men bør gå af øjeblikkeligt.

Den nuværende regering er sluppet afsted med at ødelægge Danmark med mange ting – men

ifølge international lov har et land ret til at sætte sig til modværge, hvis det står overfor opløsning.

“Vi ved, at et fjæld kan sprænges, og tvinges kan en elv, men aldrig kan et folk forgå, som ikke vil det selv.”

Anders Gravers

Gode penge efter dårlige. Elendige regering!

Så vil regeringen igen poste skatteydernes surttjente skattepenge i rottehullet Vollsmose. Hvornår lærer den uduelige regering, at det ikke bare hjælper at poste penge efter tabte penge og råbe deres magiske trylleråb “integration”?

Støt op om SIAD der vil helt af med dem der skaber problemerne. Kriminelle indvandrere og uintegrerbare muslimer ud af Danmark!

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2012/08/23/094122.htm

Anders Gravers

Ekstra Bladet – tøsedrenge!

Jeg synes lige, SIADs læsere skulle se min kommentar til EB’s “slap nu lige af” omkring Eid på Christiansborg!
Den kunne de altså ikke lide – Jeg har denne gang overtrådt “net-etiketten” åbenbart – men sandheden er ilde hørt, når man er så politisk korrekt.
De fleste kommentarer, der synes festen var upassende har fået plusserne derinde – dem der forsvarer festen har fået de negative, men min kommentar var måske lidt for stærk tobak for EB!
Mette

Slettet kommentar

Kære Mette Ekstra Bladets moderator har slettet din kommentar til artiklen: Slap dog afI din kommentar skrev du:

EID festen ER en religiøs fest – sådan blev den også præsenteret første gang det blev foreslået – Det blev der protesteret mod, da der ikke holdes religiøse fester inde på borgen! Så lavede man det om til en politisk fest og så gik det pludselig – men der kom “katten ud af sækken” – for Islam er politisk mere end religion, men Islam er totalt modsat demokrati og hører dermed slet ikke til inde på demokratiets højborg – man har inviteret til en anti-demokratisk fest – politisk Islam er en totalitær ideologi, der når muligheden gives, vil forsøge at dominere hele verden under dæknavnet religion – Islam er demokratiets fjende nr.1 – bare se hvad er sker i Ægypten – hvor blev demokratiet af? – ved valget her blev muslimer opfordret til IKKE at stemme, for det er imod Islam – Danske politikere, der er muslimer bliver ikke regnet for “rigtige muslimer” af f.eks.Salifisterne – og nu fejrer man denne totalitære ideologi ved en fest, der har tilknytning til de 10% af Islam, der har noget med religion at gøre. Men det ER altså en fest, der er religiøst betinget. Men da Islam også er politisk, blev den lige drejet derhen – snedigt, ik’? Hold da en fest, det er vi da ligeglade med, men en antidemokratisk kult har intet at gøre inde på Christiansborg. Lej dog selskabslokaler som andre gør ved fester, men at få lov til at have en Islamisk fest på borgen er en sejr for Islam, og de muslimske politikere, ligesom 9/11 blev regnet for en sejr for Islam i muslimske lande. Man kan ikke være demokrat og muslim/Islamist samtidig, og det er denne grund til, at så mange har protesteret imod denne fest – for vi ved, hvad Islam står for og det ville alle jer herinde på tråden også vide, hvis I gad at sætte jer ind i det! Det er politisk dobbeltspil at kalde sig muslim så være demokrat!

Hvis du er i tvivl om, hvordan netiketten er på ekstrabladet.dk kan du læse mere her: http://ekstrabladet.dk/nationen/article957652.ece

Muslimsk journalist tager afstand fra angreb på dansk hospital, men….

http://www.muslimskesider.dk/index.php?param=newsd&nid=672

Det er lidt meget malplaceret at journalisten på en måde tager afstand fra de bøller der optrådte som afsindige galninge i nat på skadestuen, men skriver at det intet har med Islam at gøre og må høre ind under UVIDENHED….

Alt kan jo forklares simpelt når man godt må udøve løgne til hver en tid ifølge deres Ideologi. Læg også mærke til Wahid P.’s svar – ham landsforræderen der i tidernes morgen var pæredansk, men gik hen og tabte hovedet og tog skade for altid. Alt skal igen kobles væk fra deres hjernedøde Aids-fest.

Læserindlæg

Korrektion

Billedet til historien i dag ang. mordene på indiske kvinder hørte ikke til historien. Billedet stammer angiveligt fra El Salvador og har intet med historien om angrebene på hinduer i Indien udført af muslimer. Jeg plejer selv at dobbelttjekke alle de historier vi kører, men var ikke tilstede da historien blev udgivet. Jeg har fået at vide at historien har været spredt på facebook over hele verden idag.
Vi beklager meget det falske billede idet vi i samme åndedrag konstaterer at der ikke mangler billeder af islams grusomheder her på jorden.

Anders Gravers

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Slut dig til de 97, der følger denne blog