Det grundlovsbrydende folketing

Det er ikke kun den røde regering med S,R,SF og deres støtteparti gammel-kommunisternes liste Ø, den tidl. regering brød også klart med grundloven på to punkter, som jeg vil gå i detaljen med lidt senere. Foruden klart at bryde grundloven så er nedbruddet af Danmark som selvstændig stat i fuld gang. Med den målrettethed og effektivitet dette nedbrud foregår, virker det som om, at det har været planlagt i lang tid.

Først laver man om på den tidl. regerings vedtagelse af at genskabe grænsekontrollen for at få dæmmet op for forbrydere fra Østeuropa og europæiske muslimske bander, med det resultat at tyvene og voldsmændene nu næsten frit spil. Politiet har rigeligt at gøre med muslimske kriminelle her i landet. Det er ved at vokse politiet over hovedet og de får ingen hjælp fra vores politikere. Politikernes magiske løsning på alt er at råbe integration meget højt og derefter poste milliarder efter milliarder ud til integration der ikke hjælper på noget som helst. Regeringen går endda ud og låner penge til deres katastrofale integrationsprojekt, trods det at danskerne nu i tusindvis bliver arbejdsløse og at arbejdsløse på fagforening nu ryger på kontanthjælp – også i tusindvis – så folk er nødt til at sælge deres huse og biler.

Men ikke nok med at regeringen nu er ude at låne penge til deres mislykkede integrationsprojekt, de inviterer gudhjælpeos stadig uintegrerbare fremmede til landet trods det at danskerne mangler arbejde og penge. For øjeblikket vælter somaliere og flygtninge fra det arabiske forår ind i landet. Med denne indvandring er man ved at lave Danmark demografisk om.  Hvad i alverden skal vi med flere, når man ikke engang kan styre og kontrollere dem vi har?

Et klart bevis på at regeringen ikke har styr på noget som helst, er at man næsten ubesvaret har ladet et muslimsk angreb på en af Danmarks ypperste velfærdsgoder – et dansk hospital – finde sted. Det højeste gucci-Helle kunne svinge sig op til, var at sige at hun syntes at voldsmændene skulle rejse hjem. Et værdiløst statement når man ikke politisk følger op på det. Her bør SIADs lovforslag om at hjemsende alle kriminelle indvandrere træde i kraft, istedet for at buldre med tomme ord. Dette angreb viser hvor selvsikre muslimske bander er ved at være i dette land. De fleste danskere er bange for dem og med god grund, for de er ikke bange for at sætte vold bag deres ord. Hvorfor skal hånden holdes over muslimske bandemedlemmer, når hver anden dansker er bange for at gå ud om aftenen ifølge ældre undersøgelse på området? Hvor mange er så bange idag? I det hele taget mangler vi nye undersøgelser på hvor meget muslimske tilløbende fremmede på en række punkter negativt påvirker det danske samfund.

Kort opsummering: Milliarder efter milliarder bruges på mislykket integration, nu er man ude at låne penge til denne mislykkede integration. Danskerne bliver arbejdsløse i tusindvis og snart mister tusindvis hus og hjem. Fremmede kriminelle har kronede dage, politiet har travlt med at holde muslimske bander her i landet i ave og holde styr på ghettoerne. Nu vælter det igen ind med muslimske indvandrere til Danmark trods det at vi ikke har råd. Nu må det være et folkekrav:

Ikke mere integration og indvandring for vores penge!

To paragraffer i grundloven er brudt af denne og den forrige regering trods det at alle folketingsmedlemmer skriver under på at de vil overholde den danske grundlov.

At vi er gået med ind i det nye EU, hvor der for øjeblikket finder en reel statsdannelse sted – præsident, udenrigsminister, EU-ambassader, er direkte ulovligt i forhold til den danske grundlov. Den danske grundlov tillader folketinget at afgive suverænitet såfremt det er til mellemfolkelige myndigheder. En sådan mellemfolkelig myndighed var det gamle EF, men med en reel statsdannelse som EU er vi ovre den mellemfolkelige myndighed.  Dermed er alle vores suverænitetsafgivelser og overholdelse af EU-love direkte ulovlige.

Her følger grundlovens paragraf 20:

§ 20

Stk. 1.
Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.
Stk. 2.
Til vedtagelse af lovforslag herom kræves er flertal på fem sjettedele af folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men dog det til vedtagelse af almindlige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder regeringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de for folkeafstemninger i § 42 fastsatte regler.

Det andet grundlovsbrud er at man tillader islam som religion i Danmark på trods af, at der fra muslimske moskeer bliver prædiket ting som er imod dansk lovgivning og dansk sædvane. I islam skal frafaldne muslimer dræbes, homoseksuelle styrtes ud fra høje bygninger og kvindeligestilling er en by i Rusland, trods det at vi i Danmark har ligeret.

Paragraf 67 siger:

§ 67
Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Her understreger vi: dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Det må man sige at de ovenstående ting gør.

Paragraf 69 forklarer hvordan politikerne skal forholde sig:

§ 69
De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.

Dette betyder klart, at man skal forbyde de ting som fremmede religioner bringer til Danmark som er i strid med dansk sædvane og lovgivning.

Altså klart to alvorlige lovbrud – efter vores mening så alvorlige – at regeringen ikke kan blive siddende, men bør gå af øjeblikkeligt.

Den nuværende regering er sluppet afsted med at ødelægge Danmark med mange ting – men

ifølge international lov har et land ret til at sætte sig til modværge, hvis det står overfor opløsning.

“Vi ved, at et fjæld kan sprænges, og tvinges kan en elv, men aldrig kan et folk forgå, som ikke vil det selv.”

Anders Gravers

8 comments

 1. Per Jørgensen

  Du har så evigt ret, Anders. Men hvad kan vi gøre, hvis det stadig så være på den lovlige side af loven? Vi har lige været udsat Danmarks historiens største vælgerbedrag, men befolkningen har ingen lovlige muligheder for et omvalg.
  Jeg har lige snakket med en lokal pige, hun havde skrevet hun synes halalslagtning er noget svineri på facebook. Et perkersvin havde skrevet til hende, at de bare ventede på at blive mange nok, så ville danskene blive smidt ud og kirkerne bygget om til mosker.
  Anders Brevik havde udtalt, at 90.000 noske kvinder var blevet voldtaget og 300.000 nordmænd overfaldet af muslimer/udlændinge siden 1960. De tal kan sikkert overføres til Danmark, men der må nok ikke laves statestik på den måde.
  Politikernes mutietniske eksperiment med Danmark har enorme menneskelige omkostninger for Danskerne og de økomomiske ligeså. Og vi kommer til at betale hver dag ud i fremtiden, indtil vil vender tilbage til mono kultur.

 2. Nielsen

  Jeg glemte helt EU.
  Det skidt bør vi melde os ud af.
  Og mon ikke vi er på linie med de fleste europæere i det synspunkt?

 3. Nielsen

  Anders, vi kan aldrig blive uenige om at forbryderorganisationen skal forbydes. Men jeg kan med min bedste vilje ikke se, at §19’s tekst “klart betyder at man skal forbyde…” Der skrives …ordnes nærmere ved lov. Dette er ikke nødvendigvis forbud, selv om det selvfølgelig er hvad jeg helst ser. Ordnes kan i praksis være alt mellem forbud og tilladelse.
  Hermed ikke være sagt at islam (forbryderorganisationen) ikke er grundlovstridig, men der skal mere overbevisende argumenter til. At den er fornuftstridig burde få alle der læser vores advarsler til at holde sig langt fra den og dens medlemmer (muslimer,skadedyr,muhammedanere,tilhængere af fredensreligion og hvad de ellers benævnes)
  Der hvor der nok er størst chance for at vinde en eventuel retssag, er ved det at religionen opfordrer til vold mod anderledes tænkende. Dette forhold er et så markant og gennemgående træk i koranen (forbrydermanualen) at det vil være svært at tilbagevise, sammen med det forhold, at der ikke tages afstand til pædofili, når den forekommer i teksten.
  Her er der tale om større divergens mellem dansk lov og muslimers sædvaner.

  • Stop islamiseringen af Danmark

   Godt, vi er enige om at islam er en forbryderorganisation. Nu er det ikke §19’s tekster man skal bruge, den omhandler kun kongens liden magt, men derimod §69 der siger:
   De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov. Og hvorfor de skal dette står i § 67:
   Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.
   Du siger så: ” Der skrives …ordnes nærmere ved lov. Dette er ikke nødvendigvis forbud, selv om det selvfølgelig er hvad jeg helst ser. Ordnes kan i praksis være alt mellem forbud og tilladelse.”
   Der kan sandfordyden da ikke være tale om tilladelse når der i Grundloven klart står, at intet må læres eller foretages som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.
   Dette betyder klart, at man skal forbyde de ting som fremmede religioner bringer til Danmark som er i strid med dansk sædvane og lovgivning. Og her snakker vi selvfølgelig om politikere der tager den grundlov alvorligt de har skrevet under på at de vil overholde til punkt og prikke. 67 og 69 skal forståes samlet, ellers giver §69 ingen mening.

   Anders Gravers

 4. Holger Danske

  Jeg kan godt li’ den vending de så fint kalder “multikulturalisme”.
  Under min uddannelse gik jeg i en klasse de kaldte “multikultural” men i virkeligheden er det bare islam… Der gik 5 danske børn ud af 30, resten var muslimer..

 5. Mads Rasmussen

  Fuldstændigt rigtigt, desværre.

  Man bemærker at amatørisme og fanatisme går trofast hånd i hånd i det multikulturelle regime. Det er for mig umuligt at begribe hvordan politikerne (de borgerlige er alen af et stykke med venstrefløjen her) kan tro at de fortsat kan destabilisere landet socialt og økonomisk uden at, ja det giver sig selv, høste de fatale konsekvenser.

  Amatørismen ligger netop i denne mildest talt besynderlige mangel på forståelse for aktion og reaktion, årsag og konsekvens, mens fanatismen kommer til udtryk i den blinde tillid til multikulturen som fremtidens projekt, trods de stadigt mere bitre erfaringer med masseindvandringens mange slagsider, primært iblandt dem muslimske gruppers omsiggribende voldelighed og kontrol med territorium.

  Det skal blive spændende at se om den store danske middelklasse finder sig i, at få sin sikkerhed og velstand yderligere, om end langt mere drastisk, undermineret af utopien om det multikulturelle samfund, eller om vi endelig vil se det brede pres fra befolkningen, der skal til for at få os ud af det morads vi er blevet kørt ned i af en elite på slap line.

 6. Carsten Nielsen

  Ikke mere integration og indvandring for vores penge! Plus UD MED DEM DER ER HER. !! For så er finansloven reddet.!!
  Ideologien Islam Kan forbydes vha. §67. Da den er Usædelig og voldelig. En ideologi kan man altid bruge som tro. !!

  ifølge international lov har et land ret til at sætte sig til modværge, hvis det står overfor opløsning. Ja efter den kongelige forordning, som siger:
  Den kongelige forholdsordre:

  Der må forventes ved krigsudbrud og under krigstilstand at ville fremkomme falske ordrer og meddelelser til befolkningen og til mobiliserende eller kæmpende styrker.
  Ordrer om ikke at mobilisere eller ikke at gøre modstand eller afbryde påbegyndt mobilisering eller kamp må derfor ikke adlydes, før der foreligger fornøden vished for, at ordren er udstedt af dertil kompetent myndighed.
  Ordrer fra forfatningsmæssige myndigheder, der er taget til fange, eller som af fjenden er sat ud af funktion på anden måde, skal ikke adlydes.
  Kampen skal fortsættes, selv om fjenden truer med repressalier for at bevæge vore styrker til overgivelse. Bliver det uomgængelig nødvendigt at opgive et landområde til fjenden, skal styrkerne gøre, hvad der er muligt for at nå frem til forsvarskampen på andre frontafsnit.
  5. kolonnevirksomhed skal bekæmpes.
  Givet på Amalienborg, den 6. marts 1952.
  Under Vor Kongelige Hånd og Segl.
  Frederik R.

  Underskrevet af Hans Majestæt Kong Frederik den Niende den 6. marts 1952 (med tilføjelser 26.april 1961)

 7. Holger Danske

  Vi kan ikke regne med borgen… Vi må kæmpe på muslimernes manéer, Hizb-Ut-Tahrir får lov til at dele løbeseddeler ud på gymnasier og andre anstalte for unge. Samme burde SIAD gøre. Vi skal have fat i vores egne før de også falder i hænderne på de muslimske fundamentalister..

  – Igennem fædrelandet vil jeg søge min ære..