Al-Qaidas syv-punktsplan kører planmæssigt

Denne artikel som vi udgav for præcis et år siden fortjener at blive genoptrykt, den er uhyggelig højaktuel.

Al-Qaida arbejder efter en syv-punktsplan. Det blev afsløret af den jordanske journalist Fouad Hussein. Han har nedskrevet syv-punktsplanen efter at have interviewet ledende al-Qaida folk. Grunden til at han kunne interviewe dem var at han havde siddet inde med sin landsmand Abu Musab Al-Zarqavi og var blevet gode venner med ham da de begge var politiske fanger. Fouad Hussein afslørede planen i en bog fra 2005.

1. fase: Kendt som “Opvågnen” og strækker sig fra 2000 til 2003. Her forsøges at provokere USA til at erklære krig mod den islamiske verden og dermed “vække muslimerne”.

2. fase: Kendt som “Åbne øjnene” og strækker sig fra 2004 t.o.m. 2006. I denne fase skal al-Qaeda udvikle sig fra en organisation til en egentlig bred bevægelse. Netværket satser i denne periode især på at rekruttere unge mænd. Irak bliver centrum for alle globale operationer, ligesom der her dannes en “hær”.

3. fase: Beskrives som “Rejse sig og stå oprejst” og strækker sig fra 2007 til 2010. Angreb på Tyrkiet og Israel. Også Iraks nabolande, ikke mindst Jordan, bliver mål for terrorangreb.

4. fase: Mellem 2010 og 2013 ventes al-Qaeda at fremkalde de forhadte arabiske regeringers fald. Angreb mod olieforsyninger, ligesom den amerikanske økonomi ventes søgt undergravet gennem bl.a. cyberterrorisme.

5. fase: Mellem 2013 og 2016 skal et kalifat erklæres i hele den islamiske verden. Vestens indflydelse vil nu være så reduceret og Israel svækket, at kalifatet kan etablere en ny verdensorden.

6. fase: Fra 2016 indledes en periode med “total konfrontation”. Kalifatets “islmiske hær” indleder “kampen mellem de troende og de ikke-troende” som Osama bin Laden så ofte har forudset.

7. fase: Den “definitive sejr” hvor resten af verden er blevet overvundet af kalifatets “halvanden milliard muslimer”. Denne skal ifølge planen være indtruffet inden 2020.

For øjeblikket er vi i fase 4 og indtil videre må vi sige at den også er opfyldt med skræmmende nøjagtig som de foregående faser.
De forhadte arabiske regimers fald er også påbegyndt med Ægyptens og Libyens fald. Med overvindelsen af Gadaffis styre blev der løsladt 600 al-Qaida fanger og i Ægypten blæser de nye revolutionære vinde også. Det muslimske broderskab er ved at sætte sig tungt på magten og er ved at ophæve fredstraktaten med Israel.

Den amerikanske økonomi skulle undergraves med cyber-kriminalitet. Så vidt det ser ud til er det ikke sket med cyberkriminalitet, men ser mere ud som et insiderjob udført af den amerikanske præsident Barrack Hussein Obama, da man må sige at den amerikanske økonomi er i knæ.
Med stigende oliepriser grundet oprør og krig i Mellemøsten vil et angreb på olielinierne kunne sende den vestlige verden ud i en dyb afgrund, hvor vores samfund ikke vil virke som normalt og derfor yderligere vil være sårbare overfor al-Qaida angreb.

5 comments

  1. Pingback: OIC vil opfylde al Qaida forudsigelse: En samlet islamisk hær | Stop islamiseringen af Danmark
  2. Axel V. Duch

    Laes Koranen, saa bliver det hele tydeligt, verdensdominans er maalet, men det er svaert at laese Koranen. Det kraever baade mandsmod og enorm taalmodighed for mage til langtrukne, modsigende, gentagelser og gentagelser og gentagelser, trusler, vold og simpel dumhed findes ikke andre steder.

  3. Den danske mand

    Hvis det er rigtigt, kan vi ikke stoppe det. Man kan ikke stoppe noget politisk med snak.

  4. Pingback: Læserne blogger: Fred i vor tid? | Stop islamiseringen af Danmark