SF’er får SIAD smidt ud af bank

Folkesocialisten Henning Vognstrup, medlemsansvarlig for SF Thy partiforening og filialleder i Morsø Andelskasse fører privat krig mod SIAD.


SIAD har for få dage siden modtaget en mail fra vores bank Morsø Andelskasse om at de vil ophøre kundeforholdet pr. 23. nov. Den officielle begrundelse er at det påståes at vi har undladt at fremlægge dokumentation for foreningen og dennes personkreds, herunder vedtægter og tegningsregler, legitimationer, fuldmagter etc.

Vi kan hermed meddele vores medlemmer, støtter og læsere at SIAD under den tidl. direktør i Morsø Andelskasse fremlagde de relevante foreningsoplysninger såsom styrelsesmedlemmers underskrift på love og vedtægter i SIAD som er påkrævet for at kunne oprette en foreningskonto. Vores samarbejde har derfor gennem 7 år fungeret upåklageligt og til stor tilfredsstillelse under den tidl. direktør. Vi har altså ved oprettelse opfyldt kravene til at have en foreningskonto i banken.

Den “rigtige” grund til at vi nu bliver smidt ud af banken er simpel nok. Banken har fået ny filialleder, Henning Vognstrup, som ikke har lagt skjul på at han absolut ikke kan lide foreningen og det den står for. Dette udtalte han brask og bramfrit i en telefonsamtale med formanden Anders Gravers tilbage i foråret 2012.

Vi har googlet lidt på Henning Vognstup og fundet frem til at han er stærkt involveret i SF og er medlemsanvsarlig hos SF Thy Partiforening. Dette politiske engagement formår han altså ikke at lægge i baglommen når han sætter sig i lederstolen i banken, hvilket i sig selv er dybt kritisabelt

Sin fordømmende holdning til SIAD får ham altså til at smide SIAD ud af banken med selvopfundne grunde som ingen steder hører hjemme.

SIAD går selvfølgelig hele vejen med dette. Først går vi hele vejen med det juridiske, derefter bliver det mere aktivistisk.

4 comments

 1. peter jensen

  det skal lige siges at der kommer nye regler i 2013 ang. hvor meget der må trækkes fra af tlf kørsel og ligende.

  Efter den stiftende generalforsamling er foreningen er oprettet, og der kræves ikke yderligere godkendelse for at fungere som en forening.
  Det anbefales, at man opretter en bankkonto i foreningens navn, så der ikke sker en sammenblanding med folks privatøkonomi. Vil foreningen søge tilskud eller har indberetningspligt til Skat, skal den have et CVR-nr., hvortil bankkontoen skal tilknyttes, så den bliver en Nemkonto. Alle udbetalinger fra det offentlige sker gennem Nemkonti. Dvs. hvis foreningen skal modtage penge, skal den oplyse sit CVR-nr. og ikke kontonummeret i banken.
  Bankkonto: Gå i banken og få oprettet en foreningskonto. Husk at medbringe foreningens vedtægter og referat fra stiftende generalforsamlingen (og evt. referat fra konstituerende bestyrelsesmøde), så banken kan se, hvem der har må hæve fra kontoen.
  Det bør være gratis at oprette en foreningskonto. Nogle banker ønsker dog betaling for det, man bør så prøve en anden bank. Det kan være nemmere at få oprettet en konto til foreningen, hvis man selv er kunde i banken i forvejen.
  CVR-nr.: CVR er det centrale virksomhedsregister, tilsvarende hvad CPR er det for personer. Dvs. en entydig registrering af en virksomhed eller forening.
  Det er et krav, at foreningen har et CVR-nr. hvis a) Foreningen skal modtage tilskud fra en offentlig myndighed, herunder tilskud fra Københavns Kommune, eller b) Foreningen bliver arbejdsgiver eller får kommercielle indtægter på mere end 50.000 kr.
  Der er to typer af CVR-nr. hvilket afhænger af, om foreningen skal indberette oplysninger til Skat.
  CVR-nr for frivillige foreninger uden indberetning til Skat.
  o Forudsætning: At foreningen fungerer udelukkende på frivilligt basis og ikke har ansatte medarbejdere eller erhvervsmæssige indtægter på mere end 50.000 kr. om året. En erhvervsmæssig indtægt er fx salg af trøjer, salg af mad og drikke og reklamer. Tilskud fra Københavns kommune, medlemsbidrag og donationer er ikke erhvervsmæssige indtægter.
  o Registrering: Et medlem af bestyrelsen skal gå ind på hjemmesiden http://www.webreg.dk og registrere foreningen. Det gøres på ”Lynservice” under linket ”Frivillig forening”. Registrering kan ske online og kræver blot digital signatur eller NemID. Dette er blot en registrering af foreningens kontaktoplysninger, og det er ikke nødvendigt at indsende vedtægter eller andet.
  Bankkonto
  CVR-nr.

  yderligere info kan findes her. http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=57351&vId=0

  Tak for en virklig god artikkel giv den bank tørt på 🙂

 2. peter jensen

  Henning Vognstrup må ikke drive en bank efter sine egne politiske holdninger, eller interesser.
  nu ved jeg ikke om SIAD ejer en aktier i banken, hvilket vil gøre at SIAD var medejer af bank Morsø Andelskasse og ville kunne bringe Henning Vognstrups politiske handlinger op på års regnskabet, som med ejer af en bank/aktier har man nemlig mulighed for spørgetid og måske tale tid, og ville derfor kunne spørge direkte ind til hans handlinger i banken, for hvem står for tur næste gang DF, Venstre eller måske alle dem som ikke deler SF holdninger.
  jeg ville kikke ind i de juridiske vedtægter, og jeg ville mene at hvis foreningen allerede har en konto i banken så kan banken ikke nægte foreningen en konto eller bare nedlægge denne konto.
  så længe SIAD er en godkendt forening i styret Danmark så kan banken ikke æklere foreningen ulovlig.
  Den eneste som SIAD skal stå til regnskab til er Skat som til en hver tid kan bede om indsigt i foreningens regnskaber, ang. hvad der skal underettes om og om foreningen er moms pligtig eller ikke moms registreret og hvilke tilskud medlemmerne har fået.
  en Bank kan ikke u-lovlig gøre en forening og har foreningen et cvr. nr. så har banken et alvorligt problem.
  Jeg syntes at SIAD skal gå til domstolen med dette.