En læsers mail til Blågårds Seminarium

Kopi af mail sendt til Blågård Seminarium og Birgit Grønlund.

Det forlyder, at I prøver at gøre en muslim til lærer i den danske folkeskole.
Jeg har svært ved at tro, det kan være rigtigt, men hvis det er, viser det, at I intet ved om islam.
I min barndom var der ingen, der tænkte på at gøre folk fra besættelsesmagten til skolelærere.
En ting er, at muslimske børn har ændret de fleste folkeskoler til arabiske madrassaer, en anden ting er, at danske børn nu åbenbart skal undervises af muslimer. Det vil være farvel til kulturen, som vi kender den. Det vil være farvel til trygheden, som vi har kendt den, og det vil være farvel til den religion, vi har haft i tusinde år.
Uanset hvilket syn, I måtte have på kristendommen, er det dog den tro, der har været årsag til al kulturel fremgang blandt civiliserede mennesker – ja, det er den, der har skabt CIVILISATIONEN.
Den har gjort os i stand til at brødføde samtlige muslimske lande med nødhjælp gennem mange år. Når muslimsk kultur med jeres hjælp slår igennem, vil både de og vi komme til at sulte ihjel.
Hvor en muslim har sat sin fod, vokser intet græs.

Hilsen fra fhv. lærer
Poul Berg

2 comments